Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Video » T » Displaying items by tag: versuri
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Displaying items by tag: versuri


Tu pâduri veardi, ţi lai boaţi s-avdi
Tu pâduri veardi, lele, ună feată plânḑi

În pădurea verde, ce oare se aude?
În pădurea verde, lele, o fată plânge.

 

Ună feată plânḑi, plânḑi şi-azghileaşti
Plânḑi şi-azghileaşti, lele pâduri, pâduri

O fată plânge, plânge și suspină,
Plânge și suspină, lele pădure, pădure.

 

Pâduri, pâduri, cu noauă fraţ vińiu
Cu noauă fraţ vińiu, lele, şi c-un îńi mi turnaiu

Pădure, pădure, cu nouă frați am venit eu,
Cu nouă frați am venit eu, lele, și cu unul m-am întors.

 

C-un îńi mi turnaiu, şi-el cu cap plicatu
El cu cap plicatu, lele, în cali lu-alâsaiu

Cu unul m-am întors, și acesta cu capul plecat,
Cu capul plecat, lele, în drum l-am lăsat.

 

Cara s-negu acasă, dada va-ńi mi-antreabă
Dada va-ńi mi-antreabă, lele, iu ai hil’e fraţl’i

Cum să merg acasă? Mama mă va întreba,
Mama mă va întreba, lele, ce am făcut cu frații.

 

Iu ai hil’e fraţl’i, ş-mini va l’i-aspunu
Mini va l’i-aspunu, lele, că tuţ l’i-ansuraiu

Ce am făcut cu frații, iar eu am să le spun,
Eu am să le spun, lele, că pe toți i-am însurat.

 

Că tuţ l’i-ansuraiu, şi casi mări l-adraiu
Casi mări l-adraiu, lele, şi-aclo l’i-alâsaiu

Că pe toți i-am însurat, și case mari le-am dat,
Case mari le-am dat, lele, și acolo i-am lăsat.

 

SURSA

Calusarul, ”LYRICS TRANSLATE”, 03.03.2012, http://lyricstranslate.com/it/tu-paduri-veardi-padurea-verde.html (Video)

 


Shi' apiritu va s'curã dultsi,
Cafi searã di Cãrciunu,
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu
(Și zorii vor trece dulce
În fiecare seară de Crăciun

Că o fecioară Maria

Și cu al ei fiu, Hristos cel bun)

 

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu, cu peru arusu,
Ta sã'i dzãcã a li Marie,
Ca s' amintã pi Iisus.

(Într-o noapte a coborât

Îngerul cel bun, cu părul blond

Ca să-i zică Mariei

Ca să-l nască pe Isus.)

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu,
Sh'cu pira cãnjisitã,
S' aprindi lailu focu.

(Ninge, albe stele

Se joacă pe Pământ

Și cu scânteia tristă

Se aprinde nefericitul foc.)

Cu njtsii di' nvãrliga,
Fumealja tutsã di' adunu,
Adastã pi la geami.
S' lu veadã Pap Cãrciunu.
(Cu copiii împrejur

Familia cu toții împreună,

Așteaptă pe la fereastră

Să-l vadă pe moș Crăciun.)


Stã Mãria caplu' shi pleacã,
Shi oclji toarã dipuneau,
Ma aestã' i ngrãpsita,
Doamne, s'facã volja ta!

(Sfânta Maria capul își apleacă

Și privirea indată o cobora

Dacă aceasta-i scrisă

Doamne, să se facă voia ta!)

Iosif shi Maria arada
Fudzirã di Nazaret,
Betleem s' aflarã iarna,
Pi arcoari shi vimtu shkretu.

(Iosif și Maria împreună

Plecară din Nazaret

În Betleem i-a găsit iarna

Pe frig și vânt pustiu)

Nãvãyi , nãvãyi s' ashternu
Pi casi shi' pi sucãki
Shi lilicili di' asimi
S' acatsã pi lumãki
(Troiene, troiene, se astern

Pe case și pe drumuri

Și flori din argint

Se prind de ramuri.)


Mashi minduieri curati,
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu, armãne,
Tu noaptea di Cãrciunu.

(Doar gânduri curate,

În inimă se spun

Vei fi mai bun, aromâne,

În noaptea de Crăciun.)

Canu nu' i aprukea acasã,
Ngljtsatsã shi cãpãitsã.
Greu shi' aflarã un loc caldu.
T' unã avlii apãghitsã
(Nimeni nu-i primea în casă

Înghețați și obosiți

Cu greu găsiră un loc cald

Adăpost într-o curte.)


Shi' amintã Maria njclu,
Tu arcoari shi greu kiro,
Prãvdzãli adia pisuprã
S' lu ngãldzascã pi Hristo.

(Și născu Maria copilul

În frig și vreme rea,

Animalele suflau

Să-l încălzească pe Hristos.)

Va s' hii cu geanlu caldu,
S' alashi tutu tsi' i arãu.
S' lu adutsã cu tini' n casã
Pi hiljlu al Dumnidzãu

(Trebuie să ai sufletul cald

Să lași tot ce-i rău.

Ca să-l aduci cu tine-n casă

Pe fiul lui Dumnezeu.)

Ai oarã mãyipsitã,
Ai oarã di pirmithu,
Anda tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu.

(Este clipa fermecată

Este clipa de basm

Când în toată lumea

Hristos este cinstit.)


SURSA

Flory Caragop, Flori Caragop - Seara di Carciun, ”giony”, Versuri, 22 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/flori-caragop---seara-di-carciun/1224 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Ore lea dado – Oh, tu mamă

 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi
Dado, lea dado…
Cu bârbatlu tsi`nhi dideshi,
Hijilu a`li laii`…

(Oh, tu mama ce-mi făcuși

Mamă, tu mamă…

Cu soțul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului…)

Nhi`ul dideshi ca tivichelu,
Dado, lea dado…
Di`shi arâd lumea di el,
Hijilu a`li laii`…

Mi-l dăduși ca prost

Mama, tu mamă…

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului…)

Pitricui s`ducâ`n pâzari,
Dado, lea dado…
Ca`sh ia un kilo` di sari,
Hijilu a`li laii`…
(Îl trimisei în piață

Mama, tu mama…

Ca să ia un kilogram de sare

Fiul nenorocului…)


Nu`shi luă sari, câ`shi luă meari,
Dado, lea dado…
Atseali li mâcă`n cali,
Hijilu a`li laii`…

(Nu luă sare, că luă mere

Mama, tu mama…

Alea le mâncă în cale

Fiul nenorocului..)

Pitricui s`ducâ ti leamni,
Dado, lea dado…
Chiru funea` cu tâpoara,
Hijilu a`li laii`…

(Îl trimisei după lemne

Mamă, tu mama…

Pierdu funia cu toporul

Fiul nenorocului…)

Lu`alâsai s`tsapâ gârdina,
Dado, lea dado…
El si dusi la vitsina,
Hijilu a`li laii`…

(Îl lăsai să sape grădina

Mama, tu mama…

El se duse la vecina

Fiul nenorocului…)

 

SURSA

Stefan Popi, Tomi Caramitru & Alecu - Ore lea dado, ”giony”, Versuri, 9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---ore-lea-dado/1291 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Haidi lea Marushe – Haide tu Marușe

 

Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njcã lea Marusha mea
Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njca lea Marusha mea
(Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea

Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea)


Di'anda ti'adrashi ti mãrtari
Vrearea nj'asti cama mari
Haidi lea Marushe di'a tau zboru
Io dukescu va'nj moru
Haidi lea Marushe di'a ta vreari
Fricã nj'i di niputeari
(De când te-ai făcut de măritat

Iubirea-mi este și mai mare

Haide tu Marușe, de-a ta vorbă

Eu simt că voi muri

Haide tu Marușe, de a ta iubire

Frică mi-e de boală)


Haidi cu'nã mãnã ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea
Haidi cu'nã mãna ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea

(Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea
Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea)


 

SURSA

Maria, Tomi Caramitru & Alecu - Haidi lea Marushe, 5 august 2009, ”giony”, Versuri, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---haidi-lea-marushe/137 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Dultsea mea, msheata mea – Dulcea mea, frumoasa mea

 

Est' an vearã,
Primuveara
Dultsea mea, mushata mea

(Acest an vara

Primăvara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Cari gioni, tsu' l vreai
Tini
Dultsea mea, mushata mea
(Care june pe care-l iubești

Tu

Dulcea mea, frumoasa mea)

'clo iu' shi cãntã,
Puii veara
Dultsea mea, mushata mea

(Acolo unde cântă

Păsările vara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Tini' nj tsã cãfta' i
Mãrtarea
Dultsea mea, mushata mea

(Tu-ți căutai

Măritișul

Dulcea mea, frumoasa mea)


 

SURSA

Damy Levendi, Tomi Caramitru - Dultsea mea, msheata mea, ”giony”, Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---dultsea-mea--msheata-mea/809 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Gura ta tsea dultsea – Gura ta cea dulce

Cãndu va s'yinã oara
Noi doii ta s'nã luãmu
S'adrãmu gimbushi mari
Unu mari coru s'adrãmu

(Când va veni momentul

Noi amândoi să ne luăm

Să facem petrecere mare

O mare horă să facem)

Refren
- Refren

Shi ai lai la la lai la la
Gura ta tsea dultsea
Shi ai lai la la lai la la
Ca unã cireashi
(Și ai lai la la lai la la

Gura cea dulce

Și ai lai la la lai la la

Ca o cireașă)


Gura tsã iasti dultsi
Oclju laiu di'amurã
Yina tini featã
tini hii aleaptã

(Gura ta este dulce

Ochii negri ca murele

Vino tu fată

Că tu ești aleasa)

Refren
- Refren


Ashteaptã'mi, lea featã
Tu mirindi oara
Ca s'yinu cu a mei parintsã
S'nã isusimu astarã
(Așteaptă-mă, tu fată

După-amiază

Ca să vin cu ai mei părinți

Să ne logodim diseară)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

Maria , Tomi Caramitru - Gura ta tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---gura-ta-tsea-dultsea/806 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Samiotisa – Samiotisa

Samiotisa, Samiotisa 

Cãndu va s'yini Samo
Samiotisa, Samiotisa
Cãndu va s'yini Samo
Kit ca tu' amari va'nj ts'arucu
Samiotisa , sh'trandafila tu'
arinã
Kit ca tu' amari va'nj ts'arucu
Samiotisa , sh'trandafila tu'
arinã

(Samiotisa, Samiotisa

Când vei veni la Samo

Samiotisa, Samiotisa

Când vei veni la Samo

Chit că în mare te voi arunca
Samiotisa și trandafirul în nisip

Chit că în mare te voi arunca
Samiotisa și trandafirul în nisip)


Cu barca tsi'am Samiotisa
Va s'yinu sh'va ti iau
Cu barca tsi'am Samiotisa
Va s'yinu sh'va ti iau
Sh'fãrã
flurii di malãmã
Samiotisa,
va s'yinu lea sh'va ti iau
Sh'fãrã
flurii di malãmã
Samiotisa,
va s'yinu lea sh'va ti iau
(Cu barca pe care o am, Samiotisa

Voi veni și te voi lua

Cu barca pe care o am, Samiotisa

Voi veni și te voi lua

Și fără salbă de aur

Samiotisa voi veni și te voi lua

Și fără salbă de aur

Samiotisa voi veni și te voi lua)

 


Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã

(Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună
Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună)

Samiotisa, Samiotisa
Cu
oclji lãi a tãi
Samiotisa, Samiotisa
Cu
oclji lãi a tãi
Tini nj'adrashi inima mea
Samiotisa , patrudzãtsã
di cumatsã
Tini nj'adrashi inima mea
Samiotisa , patrudzãtsã
di cumatsã

(Samiotisa, Samiotisa

Cu ochii tăi negri
Samiotisa, Samiotisa

Cu ochii tăi negri
Tu mi-ai rupt inima

Samiotisa, în patruzeci de bucăți

Tu mi-ai rupt inima

Samiotisa, în patruzeci de bucăți)

Samiotisa, Samiotisa,
Pote tha pas
sti Samo?
Samiotisa, Samiotisa,
Pote tha pas
sti Samo?
Roda tha rixo sto yialo Samiotisa
Yia na'rtho
na se paro
Roda tha rixo sto yialo Samiotisa
Yia na'rtho
na se paro

(Samiotisa, Samiotisa

Când ai de gând să vii în Samo?
Samiotisa, Samiotisa

Când ai de gând să vii în Samo?
Te voi arunca în mare

Pentru a veni și a te alege
Te voi arunca în mare

 

Pentru a veni și te alege)

 

Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
Samiotisa, Samiotisa
Yina pritu minti , bunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
a'nj tsã dau in bratsi s'ai
Samiotisa ,
unu ficioru ca unã lunã
(Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Samiotisa, Samiotisa

Fii înțelegătoare, buno

Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună
Că îți voi da în brațe să ai

Samiotisa un băiat ca o lună)

Cãti steali s'la ora noauã
Ahãntsã
ficioru va's ai
Cãti steali s'la ora noauã
Ahãntsã
ficioru va's ai
Di'ahãnti
ori va'nj ti mãritsã
Samiotisa, sh'tutu veduvã va's armãii
Di'ahãnti
ori va'nj ti mãritsã
Samiotisa, sh'tutu veduvã va's armãii
(Câte stele sunt la ora nouă

Atâția băieți vei avea
Câte stele sunt la ora nouă

Atâția băieți vei avea

De atâtea ori te vei mărita

Samiotisa, și tot văduvă vei rămâne
De atâtea ori te vei mărita

Samiotisa, și tot văduvă vei rămâne)

 

 

SURSA

Maria, SHOPATLU – Samiotisa,  ”giony”, Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---samiotisa/1544 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Aua n'adunãmu -  Aici ne-am întâlnit

Aua n'adunãmu
Aua n'adunãmu
Aua n'adunãmu
Dado, sotsã akikisitsã
Dado, sotsã akikisitsã

(Aici ne-am întâlnit

Aici ne-am întâlnit

Aici ne-am întâlnit

Mamă, prieteni buni
Mamă, prieteni buni)

Sotsã akikisitsã
Sotsã akikisitsã
Sotsã akikisitsã
Dado,
ta s'mãcãmu , s'biemu
Dado,
ta s'mãcãmu , s'biemu

(Prieteni buni
Prieteni buni

Prieteni buni
Mamă, ca să mâncăm, să bem
Mamă, ca să mâncăm, să bem)

Ta s'mãcãmu s'biemu
Ta s'mãcãmu s'biemu
Ta s'mãcãmu s'biemu
Dado
shi s'nã pitritsemu
Dado
shi s'nã pitritsemu

(Ca să mâncăm, să bem

Ca să mâncăm, să bem

Ca să mâncăm, să bem

Mama și să petrecem

Mama și să petrecem)


Shi s'nã pitritsemu
Shi s'nã pitritsemu
Shi s'nã pitritsemu
Dado
clo dighiosu la Lenca
Dado
clo dighiosu la Lenca

(Și să petrecem
Și să petrecem

Și să petrecem

Mamă, acolo jos la Elena

Mamă, acolo jos la Elena)

Clo dighiosu la Lenca
Clo dighiosu la Lenca
Clo dighiosu la Lenca
Dado, Lenca'i
featã msheatã
Dado, Lenca'i
featã msheatã
(Acolo jos la Elena

Acolo jos la Elena

Acolo jos la Elena

Mamă, Elena-i fată frumoasă

Mamă, Elena-i fată frumoasă)

Lenca'i
featã msheatã
Lenca'i
featã msheatã
Lenca'i
featã msheatã
Dado Lenca'i zulipsitã
Dado Lenca'i zulipsitã

(Elena-i fată frumoasă

Elena-i fată frumoasă

Elena-i fată frumoasă

Mamă Elena-i dorită
Mamă Elena-i dorită)


Lenca'i zulipsitã
Lenca'i zulipsitã
Lenca'i zulipsitã
Dado Lenca s'nemu s'u luamu
Dado Lenca s'nemu s'u luamu
(Elena-i dorită

Elena-i dorită

Elena-i dorită

Mamă, pe Elena să mergem s-o pețim

Mamă, pe Elena să mergem s-o pețim)

 

SURSA

Maria, SHOPATLU - Aua n'adunãmu, ”giony”, Versuri,  5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---aua-n-adun--mu/1543 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Doru di gura ta – Dor de gura ta

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

(Dor de gura ta

Vreau să fii lângă mine

Haide vino fată

Te iubesc doar pe tine)

Bis –
Bis


Tsi hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli
di njeari
Sã'nj li
dai a nja

(Că ești foarte frumoasă

Ești ca Sfânta Maria

Buzele de miere

Să mi le dai mie)

Bis –
Bis


Inj
ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va'nj ti'ashteptu
featã
Mini bana tutã

(Mi te caută junii

Fată să te mărite

Te voi aștepta iubito

Eu viața toată)

Bis –
Bis

 


SURSA

Maria , SHOPATLU - Doru di gura ta, ”giony”, Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/shopatlu---doru-di-gura-ta/1542 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

La valea di Ianina – În valea din Ianina

La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

‘Clo featâ ..lea mano lea
‘Clo featâ ma plândzea
Ea valea pâlâcârsea
Fan’ti va..lea mano lea
Fan’ti vali cama’ncoa
Fan’ti vali cama’ncoa
S’n ti antreb di Ianina

(Colo o fată, tu mama tu

Colo o fată plângea

Ea valea ruga

Fă-mi-te vale, tu mama tu

Fă-mi-te vale mai încoa

Fă-mi-te vale mai încoa

Să mi te întreb de Ianina)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

Ianina..lea mano lea
Ianina’i hoarâ di furi
Ianina’i hoarâ di furi
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi lea mano lea
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi câ’i di almineş
Vâtâmarâ gionli a ei

(Ianina, tu mamă tu

Ianina-i sat de hoți

Ianina-i sat de hoți

Nu-i de hoți, că-i de albanezi
Nu-i de hoți, tu mama tu

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Îl uciseră pe iubitul ei)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)


La valea di Ianina

La valea di Ianina
Di Ianina

(În valea din Ianina
În valea din Ianina
Din Ianina)

 

 

SURSA

Ioana, Papu & Dincuta - La valea di Ianina, ”giony”, Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/papu-dincuta---la-valea-di-ianina/1504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Fciorlu` fâr di manâ – Băiatul fără mamă

Fciorlu` fâr di manâ,
Lele fâr di tatâ,
Greau` iasti a lui banâ…

(Băiatul fără mama,

Lele fără tată

Grea este a lui viață…)

Inima lui plândzi,
Suflitlu`i si frândzi
C`a lui fendi, lele, dusi…

(Inima lui plânge

Sufletul lui se frânge

Că al lui tată, lele, se duse…)

Doamne, antreb la tini
Câts` suntu ca mini,
S`treacâ ei singuri pit lumi?!

(Doamne, te întreb pe tine

Câți sunt ca mine,

Să treacă ei singuri prin lume?!)

Mana vdzi la tini,
Fendi vdzi la tini,
Lele, io nu mor di`arshini…

(Mama plecă la tine,

Tata plecă la tine,

Lele, eu nu mor de rușine)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Zelca - Fciorlu` fâr di manâ, ”giony”, Versuri, 15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---fciorlu--f--r-di-man--/971(Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pitu pãduri vruta mea s'priimna – Prit pădure iubita mea se plimba

Pitu pãduri vruta mea s' priimna
Sh'unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta
Pitu pãduri vruta ma s' priimna
Sh'unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta

(Prin păduri iubita mea se plimba

Și un cântec de dragoste iubita doar cânta
Prin păduri iubita mea se plimba

Și un cântec de dragoste iubita doar cânta)

Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã io ta s'tsã dzãcu unu graiu
Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã io ta s'tsã dzãcu unu graiu

(Ascultă-mă iubito, fată cu ochii negri

Oprește-te fată eu să-ți zic o vorbă

Ascultă-mă iubito, fată cu ochii negri

Oprește-te fată eu să-ți zic o vorbă)

Vruta pi'u cãlcã , lilicii discljidea
Lilicii di vreari , le le dultsi bãsheari
Vruta pi'u cãlcã , lilicii discljidea
Lilicii di vreari , le le dultsi bãsheari

(Iubita pe unde călca, florile deschidea

Flori de dragoste, lele dulce sărutare

Iubita pe unde călca, florile deschidea

Flori de dragoste, lele dulce sărutare)

Gione ti'am tu vreari doji va luãm
Bunili , sh'arali lãi gione a li tritsemu
Featã ti'am tu vreari doji va luãm
Bunili , sh'arali lea featã a li tritsemu

(June te iubesc, amândoi ne vom lua

Bunele și relele măi june le vom trece

June te iubesc, amândoi ne vom lua

Bunele și relele măi june le vom trece)

 

SURSA

Maria, Nicu Zelca - Pitu pãduri vruta mea s'priimna, ”giony”, Versuri, 14 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---pitu-p--duri-vruta-mea-s-priimna/963 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Maria - Maria

 

Maria, ãnj fu dat su cheru, Maria
Ca anghilu dit tseru, easti ea
Lele tsi'nj mi pati, io nu'am arhati
Anj shadi pi suflitu un dor di Maria
Tsi'nj luã inima, shi fudzi ea
(Maria, îmi fu dat s–o pierd, Maria

Ca îngerul din cer, este ea

Lele ce-am păâit, că eu n-am odihnă

Îmi șade pe suflet un dor de Maria

Că-mi luă inima și fugi ea)


Maria, featã cu haryi, Maria
Lãndzitu di vreari, mi'adrã ea
Cu a ei ochi di steali, budzãli di njeari
Cu vreari, va's cãntu ti ea, ti Maria
Tsi'nj luã inima shi fudzi ea

(Maria, fată cu har, Maria

Bolnav de iubire, m-a făcut ea

Cu ai ochi de stele, buzele de miere

Cu iubire, voi cânta pentru ea, pentru Maria

Că-mi luă inima și fugi ea)

Maria, ãnj shedu la ea'n bratsã, Maria
Shi'ashi va'nj mi acatsã hãryia
Ma tu dishtiptari, estu isu'nj si pari
Di veari, shi greau'nj si pari hãryia
nu easti aoa Maria

(Maria, îmi șed la ea în brațe, Maria

Și așa mă vor prinde zorii

Dar la deșteptare acest vis mi se pare

De iubire și grea mi se pare deșteptarea

Că nu este aici Maria)

 

 

SURSA

giony, Nicu Zelca – Maria, ”giony”, Versuri, 8 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---maria/27 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


1)Ayapi mari ayapi – Fericire mare, fericire

Ghini vinişi nveasta nauî
Ghini vinişi
Dumnidzã s-ţã lunineadzî
Calea ţi-anchisişi

(Bine ai venit mireaso

Bine ai venit

Dumnezeau să-ți lumineze

Calea pe care ai pornit)

Mana dzãsi “oarî buna
Hil’ea mea.”
Soacra dzãsi “ghini vinişi
Nveasta mea”

(Mama îți zise ”Drum bun

Fata mea.”

Soacra îți zise: ”Bine ai venit

Nora mea.”)

Refren - Refren
Ayapi mari ayapi
Dol’I s-aveţ
Cu dor ş-cu harauã
Bana s-u triţeţ
(Fericire mare, fericire

Amândoi să aveți

Cu dor și cu bucurie

Viața s-o treceți)


Di la a tãi pãrinţã buni
Cara fudzişi
Tu-aestî soi tinisitã
Tora ghini vinişi.

(De la ai tăi părinți buni

Dacă ai plecat

În această cinstită familie

Acum bine ai venit)

Cuscîrli hîrioşi ţã oarã
“ghini vinişi
Cu vinita la noi
tinisişi.”
(Cuscrii bucuroși îți urează

”Bine ai venit

Cu venirea la noi

Ne ai cinstit”)


Refren -
Refren

Tiniri voi s-v-aveţ ayapi
Mari ayapi
Banã lungã ş-sãnãtati
Banã ş-sãnãtati.

(Tineri voi s-aveți fericire

Mare fericire

Viuață lungă și sănătate

Viață și sănătate)

Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana,Gica Godi - Ayapi mari ayapi, ”giony”, Versuri, 22 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---ayapi-mari-ayapi/649 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

2)Cãmbana Europãei – Clopotul Europei

Bati Nauã Hãrãyii
Cãmbana Europãei,
Etã nãu, di isihii
Ti tuti miletsli a ei!

(Bate Noua Dimineață

Clopotul Europei

Epocă nouă, de pace

Pentru toate popoarele ei!)

Europã, hii nãdia,
La a tãu keptu s-n-apridunj,
sh-noi himu a ta fumealj
Cu naima vecl'i-arãdãtsinj

(Europă ești speranța

La al tău piept să ne strângi

Că și noi suntem din familia ta

Cu cele mai vechi rădăcini)

Refren - Refren
Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.
(Europă, Europă

Uităt-te și la noi

Să se bucure al meu neam

Ca iarba de ploaie)


Cãts dushmani avea Balcanlu,
Tuts di noi s-ankidicarã,
S-deadirã cu Sãtãnãlu,
Armãnamea ta s-u kearã.

(Câți dușmani avea Balcanul

Toți de noi se împiedicară

S-au dat cu Satana

Neamul aromân ca să-l piardă)

Iryãtarits nu-astrãxirã
Averli tsi-anghilicea,
Ehtsãrl' i foclu bãgarã
Yramusti shi Moscopolea.
(Invidioșii nu suportau

Averile ce străluceau

Dușmanii au ars

Gramostea și Moscopolea.)

 

Refren - Refren

Mash niori sh-bumbunidzari,
Mashi nival'iuri di lãiets,
Adu sh-pi-a-noastã sucachi
Soarli cu a lui mushutets!

(Doar nori și tunete

Doar troiene de nenorociri

Adu și pe-a noastră cale

Soarele cu ale lui frumuseți!)

Mutã caplu, Armãname,
Nãmuzea s-nu kiremu,
Boatsea s-n-avdã tutu laolu
Shi s-curmamu lailu blãstemu!

Ridică capul, neam aromân

Tradiția să nu ne-o pierdem

Vocea să ne-o audă toată lumea

Și să curmăm nenorocitul blestem!)

Refren
- Refren

S-avinãmu pamoara lai,
Tsi-anvãleashti ca nival' iu
Patrida tsi n-ari armasã,
Mashi a nostu dultsi graiu.

(Să gonim nenorocirea

Ce ne acoperă ca troianul

Patria ce ne-a rămas

Doar al nostru dulce grai.)

Grailu sãmtu, armãnescu,
Hlambura a Farãl' ei,
Sã-lu vigl' emu cu nicu, cu mari
Tu-armãneshtsãli fumel' i.

(Graiul sfânt aromân

Steagul Neamului

Să-l veghem cu mic, cu mare

În familiile aromâne.)

Refren
- Refren

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Cambana Europei, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---cambana-europei/62 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

3)Adunats-va soia tuta – Adunați-vă toate rudele

I-adunats-vã soia tutã, more,
Ta s-fãtsimu mari numtã,

(Ia strângeți-vă toate rudele, măi

Ca să facem o mare nuntă )

Ta s-fãtsimu numt-armãneascã, more,
Laolu ta s-ciuduseascã.

(Ca să facem nuntă aromânească, măi

Lumea să se uimească)

Va s-adunã njcu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.

(Se vor strânge cu mic, cu mare, măi

Să vadă mireasa că-i frumoasă)

Cã-i ti hari shi mavrumatã, more,
Shi-i di soi alãvdatã.

(Că-i frumoasă și cu ochi negri, măi

Și-i de rude lăudată)

Cã-i ti hari sh-cu oclj'i njrl'i, more,
Tsi-i durnjea tihea tu sirni!

(Că-i frumoasă și cu ochii albaștri, măi

Că-i dormea norocul în avere)

Trei dipli s-gioacã corlu, more,
S-nu-lu ancapã tutu uborlu.

(Trei rânduri se joacă hora, măi

Să n-o încapă toată curtea)

Socurlu s-gioacã, s-deapirã,
Haide, s-tragã caplu ca pi parã.

(Socrul joacă, se întinde

Haide să tragă hora pe bani)

Shi soacra sh-cantã di harauã, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.

(Și soacra cântă de bucurie, măi

Și trec obiceiurile rânduitre )


Ftsets-vã crutsea s-prucupseascã, more,
Dã, Doamne, s-ankirdãseascã,

(Făceți-vă crucea să se procopsească, măi

Dă, Doamne, să aibe noroc)

Dã, lãi Doamne, Dumnidzã, o, more,
Nica mari nã bãgã!
(Dă, măi Doamne, Dumnezeu, o, măi

Lângă mare ne-a așezat!)

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Adunats-va soia tuta, ”giony”, Versuri, 7 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---adunats-va-soia-tuta/56 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Nã featã di Ianina / O fată din Ianina


featã di Ianina
A bre featã di Ianina
featã di Ianina
Bre gionli era ditu poli

(O fată din Ianina

A, bre o fată din Ianina

O fată din Ianina
Bre, junele era din oraș)


Gionli era ditu poli
A bre gionli era ditu poli
Gionli era ditu poli
Bre, ei doji sã' ndãmãsea

(Junele era din oraș

A, bre junele era din oraș

Junele era din oraș

Bre, ei doi se întâlneau)

Ei doji sã' ndãmãsea
A bre ei doji sã' ndãmãsea
Ei doji sã' ndãmãsea
Bre, pi'unã punti arafimã
(Ei doi se întâlneau

A, bre ei doi se întâlneau

Ei doi se întâlneau

Bre, pe un pod subțire)

Pi'unã punti arafimã
A bre pi'unã punti arafimã
Pi'unã punti arafimã
Bre, arafimã shi s'leaganã

(Pe un pod subțire

A, bre pe un pod subțire

Pe un pod subțire

Bre, subțire și se leagănă)

Arafimã shi s'leaganã
A bre , rafimã shi s'leaganã
Arafimã shi s'leaganã
Tsi stai featã pi punti

(Subțire și se leagănă

A bre, subțire și se leagănă

Și se leagănă

Ce stai fată pe pod)

Tsi stai featã pi punti
A bre, tsi stai featã pi punti
Tsi stai featã pi punti
Bre, nj'am unu gionj lãndzitu

(Ce stai fată pe punte

A bre, ce stai fată pe pod

Ce stai fată pe pod

Bre, mi-am junele bolnav)

Nj'am unu gionj lãndzitu
A bre, nj'am unu gionj lãndzitu
Nj'am unu gionj lãndzitu
Bre, tsi'nj pitreatsi arustico

(Mi-am junele bolnav

A bre, mi-am junele bolnav

Bre, că-mi trimite dulciuri)

Tsi'nj pitreatsi arustico
A bre, tsi'nj pitreatsi arustico
Tsi'nj pitreatsi arustico
A bre, cashu dultsi di iepuru

(Că-mi trimite dulciuri

A bre, că-mi trimite dulciuri

Că-mi trimite dulciuri

A bre, brânză dulce de iepure)


SURSA

Maria, Costa Daileanu & Aleclu - Nã featã di Ianina, 17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---aleclu---n---feat---di-ianina/1925 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Tsi multu ti voi
Minduiam la noi,
Noptsâ, dzâli trec
Daima voi s`ti ved..
(Ce mult te iubesc

Mă gândeam la noi

Nopți, zile trec

Mereu vreau să te văd)


An cu an as treacâ
Pi suflit nji`angreacâ
Dorlu tsi`nji mi ardi
Io nu am arhati..

(An după an vor trece

Pe suflet mă apasă

Dorul ce mă arde

Eu nu am liniște…)

Refren - Refren
Tsi câbati adrai tu banâ
Di am ahânta aranâ
Pi suflitlu a meu..
Iasti un Dumnidză îndzeanâ
Poa` s`hârseascâ a mea banâ
Ah tsi`nji iasti greu,
Ah tsi`nji iasti greu…

(Ce păcat am făcut în viață

De am o așa rană

Pe sufletul meu…

Este un Dumnezeu sus

Poate să-mi bucure a mea viață

Ah, ce-mi este greu

Ah, ce-mi este greu…)

Unâ vreari avui
Shi`atsea u chirui
Multu mi`arisishi
Tora mi`agârshishi..

(O iubire am avut

Și pe aceea am pierdut-o

Mult mi-ai plăcut

Acum m-ai uitat…)Luna pi tser sheadi
Tu steali arhati
A ma io tu lumi
Tsi greu nu s`aspuni..

(Luna pe cer stă

Între stele liniștită

Dar eu în lume

Ce greu nu se spune…)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Razvan Grosu - Tsi multu ti voi , ”giony”, Versuri, 23 ianuarie 2012 , http://giony.ro/versuri-p/all-stars---razvan-grosu---tsi-multu-ti-voi-%28blues%29/2960 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românescă de Marius Teja.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 2 din 9

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required