Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » DOCUMENTE » A » Items filtered by date: Ianuarie 2012
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Items filtered by date: Ianuarie 2012

În lunile februarie-martie 2003, SUTSATA CULTURALÂ ARMÂNEASCÂ (Societatea Culturală Aromână) a editat numărul 11 al publicaţiei lunare ’’HÂBAREA ARMÂNEASCÂ’’, aflată în al doilea an de existenţă.


Emblema acestui număr, aflată pe pagina 1, este un soare cu 8 raze într-o casetă pătrată.


Cele 2 pagini ale publicaţiei includ 11 articole cu urmăatoarele teme: editorial al preşedintelui S.C.A., Dumitru Piceava, şedinţa din 22 februarie a ULCA de la Freiburg (Germania), cele 2 emisiuni despre aromâni din 8 şi 22 februarie de la postul tv ETNO, cele 2 şedinţe ale cercului de istorie al S.C.A. din 15 februarie şi 1 martie, cele mai noi numere ale revistelor aromâne, S.C.A. la ’’Târgul de carte Bucureşti 2003’’ din 5-9 martie, Gala premiilor revistei ’’BANA ARMÂNEASCÂ’’ pentrul anul 2002 din 15 martie, lista sponsorilor galei, invitaţia adresată ansamblului folcloric ’’PILISTERLU’’ la Târgul Naţional de Turism de la Bucureşti din 13 aprilie, lecţia de dansuri aromâne ţinută de istoricui german Thede Kahl la S.C.A. la 16 martie, conferinţa ţinută de istoricul austriac Max Demeter Peyfuss la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti despre legendele vechiului oraş Moscopole (Albania).


În editorialul său, D. P. a reluat apelul către membrii S.C.A. pentru donaţii în obiecte şi bani pentru dotarea sediului asociaţiei şi pentru realizarea proiectelor acesteia: bibliotecă, videoetcă, audiotecă şi muzeu etnografic. S-a precizat că mărimea cotizaţiei lunare este de 40.000 ROL şi au fost rugaţi părinţii tinerilor din ansamblul folcloric ’’PILISTERLU’’ să confecţioneze costume populare pentru aceştia.


La şedinţa ULCA au participat membri ai asociaţiilor membre ale Uniunii: Iancu Perifan, Nelu Puznava şi Nicolae Caracota (’’TRÂ ARMÂNAMI’’ din Paris), Sotir Bletsa (’’SUTSATA A ARMÂNJLORU DI ATENA’’), Kira Mantsu, Iani Mantsu, Marilena Bara şi Thede Kahl. Cu această ocazie M.D.P. şi S.B. au primit diplome de onoare, iar Vasile Barba, preşedintele Uniunii, a fost sărbătorit la împlinirea a 85 de ani.


La emisiunile de la ETNO au fost prezentate interviuri cu D.P. şi cântăreţul Gică Coadâ, profesorul Iancu Cardula şi-a prezentat cartea Istoria a Armânjloru, iar programul muzical a inclus melodii interpretate de Aurelia Caranicu, Zoe Carabaş, Ianula Gheorghe, Iani Bracea, Hristu Costică, Dani Peanci, Maria Andon, Zoe Gică, Gică Coadâ, Nicu Grameni şi ansamblu ’’PIRIFANJILI’’ din Bucureşti.


La cele două şedinţe din februarie şi martie ale cercului de istorie al S.C.A. au fost discutate romanul istoric al lui Ionel Zeană şi volumul Chestiunea aromânească al lui M.D.P.


Într-un articol special au fost anunţate ultimele numere ale următoarelor 6 reviste aromâne: ’’BANA ARMÂNEASCÂ’’ (Bucureşti, an VII, nr. 31, D.P.), ’’FENIX’’ (Macedonia, an, IX, nr. 61, Nico Popnicola), ’’ZBORLU A NOSTRU’’ (Freiburg, an XVIII, nr. 2/2001, Vasile Barba), ’’DEŞTEPTAREA’’ (Bucureşti, an XIII, nr. 153, Hristu Cândroveanu), ’’DIMÂNDAREA’’ (Bucureşti, an IX, nr. 36, H.C.), ’’NOI ARMÂNJLJI’’ (Bulgaria, Toma Chiurci).


La ’’Târgul de carte Bucureşti 2003’’, S.A.C. a organizat un stand cu cărţi şi reviste aromâne prezentat de Irina Paris.


Revista ’’BANA ARMÂNEASCÂ’’ a acordat premii următorilor alumtâtori ti limba sh-fara armâneascâ (luptători pentru limba şi neamul aromân): Ioan Cardula (România), Jane Gusho (Albania), Zoe Gica (România), Toma Chiurci (Bulgaria), Gheorghe Padiotti (Grecia) şi Vanghea Mihani Stere (Macedonia). Premiul ’’Omlu a anlui 2002’’ a fost acordat lui M.D.P, care are origini aromâne. Premiile au constat din statui de bronz sculptate de D.P.

Bugetul galei a fost de 55.500.000 lei, sponsori fiind: Dima Grasu (15.000.000), Lifteri Naum (10.100.000), Oani Nicolae (2.000.000), Tomiţă Nastu (500.000), Ionel Gheorghe (3.500.000), Iani Stavrositu (2.000.000), Gheorghe Hagivreta (1.000.000), Irina Paris (1.500.000), Aurica Piha (1.500.000), D.P. (18.450.000).


La conferinţa lui M.D.P. au participat filologii Matilda Caragiu Marioţeanu şi Nicolae Saramandu, istoricii Nicolae Şerban Tanaşoca şi Neagu Djuvara.


Din caseta tehnică aflăm că sediul S.C.A. se află pe str. Vasile Lascăr nr. 26-28, sector 2, Bucureşti, că telefoanele sunt 021.3126700 şi 0723609266 şi că programul este 16-19.

SUTSATA CULTURALĂ ARMÂNEASCÂ din Bucureşti a editat în ianuarie 2003 numărul 10 al publicaţiei ’’HÂBAREA ARMÂNEASCÂ’’, aflată în cel de-al doilea an al existenţei sale.


Emblema de pe pagina 1 a publicaţiei reprezintă un stindard cu un cap de cal ce se termină cu o coadă la extremitatea căreia se află un cap de şarpe.


Cele 2 pagini ale publicaţiei cuprindeau un apel al S.C.A. (p.1), Hâbări (Ştiri din lunile decembrie 2002 şi ianuarie 2003, p. 1-2), Evenimenti ţi va s-facâ tu meslu Shcurtu shi Martsu (evenimente programate în lunile februarie şi martie, p.2), poezia Dimândări cătrâ câpia noastră a lui Dumitru Piceava şi caseta tehnică (p.2).


Apelul SUTSATEI avea ca temă realizarea a ceea ce se numea atsea anγisatâ ‘’Casâ a Armâniloru’’ (acea visată ‘’Casă a aromânilor’’). În acest sens, se amintea că în 2002 se obţinuse un sediu, preconizându-se cumpărarea sa. Apoi se enumerau proiectele legate de acest sediu: vivliotecâ (bibliotecă), videotecă, audiotecă, muzeu etnografic. Pentru dotarea acestora se făcea apel la donaţii de obiecte: cărţi vechi, reviste, ploaci cu muzicâ (discuri musicale), sinie (masă cu trei picioare), cicricâ (vârtelniţă), arâzboiu (război de ţesut), cupănji (copăi), ciubănji (linguri de lemn), cinii (cofe), pociu (ulcior), ghiumi (vase din cupru), iambuli (pături), câprinji (ţesături de păr de capră), ânflucati (cergi), capitâni (perne), cândushi (haine lungi), fustănji (rochii), pârpodz (şosete de lână), televizor, video, casetofon, fax, computer, imprimantă. Se preciza că se aşteptau şi donaţii financiare pentru cumpărarea unora din aceste obiecte.

 

Ştirile aveau ca teme: alegerea conducerii S.C.A. pentru anul 2003 în frunte cu preşedintele Dumitru Piceava (1), publicarea romanului ’’Vulturii Pindului’’ al scriitorului Ionel Zeană în decembrie 2002 (2), serbarea de Crăciun a S.C.A. cu ansamblul PILISTERLU la 14 decembrie 2002 (1), spectacolul ’’Colindi, colindi’’ la 21 decembrie 2002 la Constanţa cu ansamblurile PILISTERLU, MUSHEATA ARMÂNĂ şi LILICI DIT MAIU (1), colindul de Crăciun al ansamblului PILISTERLU la 25 decembrie 2002 (1-2), Revelionul tinerilor la sediul S.C.A. (2), anunţul decesului lui Ionel Zeana la 8 ianuarie 2003 (2), emisiunea S.C.A. la postul tv ETNO la 25 şi 300 ianuarie 2003 (2).


În lunile februarie-martie erau programate următoarele evenimente: lansarea unui CD al cântăreţului Gicu Coadâ, primele două şedinţe ale cercului de istorie al S.C.A. (15 februarie şi 1 martie) consacrate discutării cărţilor Vulturii Pindului şi Chestiunea aromânească a istoricului austriac Max Demeter Peyfuss (2), sărbătorirea Zilei Femeii la sediul S.C.A. la 2 martie (2), participarea S.C.A. la Tîrgul de carte Bucureşti 2003 la 5-9 martie şi Gala a premiiloru ’’Omlu a Anlui 2002’’ organizată la Bucureşti la 15 martie de FUNDAŢIA BANA ARMÂNEASCĂ (2).

 


Dimândări cătrâ câpia a noastă – Cereri către conducătorul nostru


Tini, câpiia-a noastâ aleaptă

Di tuts Armânjlji tsi ti-ashteaptâ

Să-lji duts pri calea atsea ândreaptâ,

S-ai tu minti tsi lâets va s-pats

Strâmba cali di va s-acats:

Tu, conducerea noastră aleasă

De toţi Aromânii care te aşteaptă

Să-i duci pe calea cea dreaptă,

Să ştii ce nenorociri vei păţi

Greşita cale de vei apuca:

’’Di va nâ vindzâ la murlai,

Tî nafimatslji-alu Iuda pâradz,

Tu banâ isihii s–n-ai,

Sh-ocljilj s-tsâ plângâ di caimadz,

De ne vei vinde la ticăloşi,

Pentru blestemaţii lui Iuda bani,

Tu viaţă liniştită să nu ai,

Şi ochii să-ţi plângă de suferinţe,

Di va nâ vindzâ la nioaspits,

Blâsteamili-alu Dumnidză s-ti-acatsâ,

Mâshcatu s-agiundzâ di nipârtits,

Sh-harăi s-nu ai tu aestă yeatsâ.

De ne vei vinde la duşmani,

Blestemele lui Dumnezeu să te ajungă,

Muşcat să fii de vipere,

Şi bucurii să nu ai în această viaţă.

Sh-anda va s-hii tu bitisita di-anji,

Purtatu di laia varcâ-a Harlui,

Suflitlu s-tsâ aggiungâ tu Câtrănji,

Naparti di-vapsa-apă-a Aheronlui.

Şi când vei ajunge la sfârşitul vieţii

Purtat de neagra barcă a Morţii,

Sufletul să-ţi ajungă în Iad,

Departe de nenorocita apă a Aheronului.

Aclo-iu nitsi moartea sh-ni-a ljei nădii,

Nu potu s-lji-aducâ vârâ diznjirdari,

A nafimatlui suflitu di câpii

Tsi di la ncljinatslji-a lui n-avu ljirtari.

Acolu unde nici moartea şi nici ale ei speranţe,

Nu pot să-i aducă vreo mângâiere,

Blestematului suflet al conducătorului

Care de la supuşii săi nu a primit iertare.

Sh-aclo să sta, tu năi di gljetsu sh-piri

Ca itsi suflitu fârâ nchiuluiri.

Şi acolo să stea, în loc cu gheaţă şi foc

Ca orice suflet rătăcitor.

Tini, câpii di Armânji aleaptâ,

Di va s-câidiseshtsâ ta s-nâ vindzâ,

Sh-nu va nâ duts pri calea-atsea ndreaptâ,

Ashi s-tsâ da Dumnidză s-agiundzâ!’’

Tu, conducător de Aromân ales

De vei îndrăzni ca să ne vinzi,

Şi nu ne vei duce pe calea cea dreaptă,

Aşa să-ţi dea Dumnezeu să ajungi!’’

 

Notă M.T.: Versiunea românească îmi aparţine.

 

 

Din caseta tehnică de pe pagina 2 aflam că sediul S.C.A. se afla pe str. Vasile Lascăr nr. 26-28, sector II, Bucureşti. Adresa de e-mail era Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , iar mobilul 0723.609266. Conturile la BCR Sucursala sector 2 erau: 2511.1-11348.1/ROL; 2511.1-11348.2/EURO; 2511.1-11348.3/USD.


A.

1. Natalis (Natalis) 3’57’’ – Preluare Notis Sfakianakis. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

2. Trandafirlu (Trandafirul) 4’23’’ – Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

3. Aňil’i (Anii) 5’16’’ – Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

4. Tramburî Luna (Se cutremură Luna) 3’32’’ – SIRMA GUCI. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

5. Ditu Xeani (Din străinătate) 3’51’’ – STERE CONSTANTIN. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

 

B.

6. Nafoară io Mutream (Afară eu priveam) 4’22’’ - SIRMA GUCI. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

7. Featî Armănî (Fată aromâncă) 3’08’’ - Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

8. Carusel (Carusel) 3’05’’ – Compoziţie OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ

9. Spuni’ňi bre Gione (Spune-mi, măi june) 4’58’’ - Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

10. V’alas cu Ghini (Vă las cu bine) 3’19 - Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ (YOU TUBE)

11. Ciocîrlia (Ciocîrlia) 3’11’’ - Tradiţional. Aranjament compoziţional OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ

 

 

Producător muzical: OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ

Interpret vocal: STELU ENACHE

Chitare (solo, acustică, bas): SOLOMON VICTOR

Fanfara ‘’Zece Prăjini’’

Tobe, percuţie: OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ

Inginer de sunet, mastering: GEORGE NEMEZNIC

 

Mulţumiri: George Enache, Avostar IMEX Constanţa, Caralux Bucureşti (Aura Pina), Mihai şi Maria Oancea, Gigi Mărgărit (Club ‘’Phoenix’’ Constanţa), Mihail Acatrinei (Hotel Majestic Bucureşti), Opel Expo Car Constanţa, Grup Servicii Petroliere Constanţa, Columna Tours Constanţa, Vavis Bucureşti, Hotel Delta Tulcea, Inter Macedonia Bucureşti, Damu Fudulea, Laurenţiu Bujdoveanu.

 

Note M.T.:

1.Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

2. La 9 melodii am ataşat fişiere video de pe You Tube.

 

1.Spuni mana mea (Spune mama mea) – muzică şi text IORGHI

2. Nî martsî mirindi oarî (Într-o marţi pe la chindie)

3. Spuni feată (Spune fată) – muzică şi text MIHAI STERE (YOU TUBE)

4. Di multu-ni ti-amu’ tu vreari (De mult te îndrăgesc)

5. Vidzui unî featî (Văzui o fată) (YOU TUBE)

6. La hîsaplu pi cupri’i (YOU TUBE)

7. Bîtea vimtulu la firidî (Bătea vântul la fereastră)

8. Lele Doamne Dumnidzale (Vai Doamne Dumnezeule)

9. O lăi murgo (O măi murgule) (YOU TUBE)

10. Njicu’ nji-ara mu (Mic eram) – muzică IORGHI, text folclor (YOU TUBE)

11. Aurica (Aurica)

 

Solist: COSTA DĂILEANU

Armonică: DUMI ECONOMU

Clape: DANIEL COZMA

Chitară, voce 2: STERE MIHAI

Clape, voce: IORGHI NICOLAE

Aranjament orchestral: DANIEL COZMA

Procesare sunet: STERE MIHAI

 

Producător şi distribuitor: GEORGE NĂSTASE - România

 

Note M.T.

1. Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

2. La 5 melodii am ataşat fişiere video de pe You Tube

 

A.

1. Tana ali dadi (Tana mamei)

2. Maro, more muşeată ( Măi frumoaso)

3. Mintimena (Deşteapta)

4. Adunaţ-vă soia tută (Strângeţi-vă toate rudele)

5. Gioni armânu, gioni cu-anami (June aromân, june renumit)

6. Idilă (La şopatu) (Idilă (La izvor))

B.

1.Numtă arhundească (Nuntă boierească)

2.Ghin’ viniş, Lenă! (Bine ai venit, Leno!)

3. ‘Nă vândachi di lilici (Un mănunchi de flori)

4. Calea di asimi (Calea de argint) (YOU TUBE)

5. Câmbana Europâei (Clopotul Europei) (YOU TUBE)

 

3,4,5,7,9,10,11 – stihuri şi muzică G. GODI

8 – text prelucrat

6 – stihuri Petru Vulcan

 

Orchestraţie: Igor & Victor, Remus & Bogdan

 

Note M.T.:

1.Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

2. La 2 melodii am ataşat fişiere video de pe You Tube.

 


A.

1. Nică-i vruta mea* (Mică-i draga mea)

2. A zină...*

3. Treaţi noaptea (Trece noaptea)

4. Vini Hroni (A venit Hroni)

B.

1. Ma-a mi vrei* (Dacă mă vrei)

2. Tambara, tambara

3. M-aş să ştiu* (Doar să ştiu)

4. Dă-ni gura ta* (Dă-mi gura ta)

 

Solist vocal: STELIAN ARĂU

Armonică: COSTA DĂILEANU

Clape: MIKY CEARĂ

Chitară armonie: NICU JURCĂ

Chitară bas: STELICĂ GROSU

 

*Muzica şi versurile: ’’SAMARINA’’

 

Producător şi distribuitor: GEORGE NĂSTASE

 

Notă: Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe caseră îmi aparţin.

 

 

1.Mushată hii, lea feată (Frumoasă eşti, măi fată)

 

2.Un trandafir (Un trandafir) (YOU TUBE)

 

3.Feată, lea feată (Fată, măi fată)

 

4. Ianula atsea dultsea (Ianula cea dulce)

 

5.Trandafirlu anjurdzeashti (Trandafirul înmiresmat) (YOU TUBE)

 

6.Ore, pri măγulă (Măi pe deal)

 

7.Ni fluir shuiră (Un fluier se aude)

 

 

 

8.Ai, mor’ feată (Hai, măi fată)

 

9.Un lai gione căntător (Un june cântăreţ)

 

10. Di Aminciu pănă Ameru (De la Aminciu până la Ameru) (YOU TUBE)

 

11.Marushe, gură di njari (Maruşe, gură de miere)

 

12. Mi alinai pri munti (Mă urcai pe munte) (YOU TUBE)

 

13. Tini lună-nγilicioasă (Tu lună strălucitoare)

 

14.Crechi, gione, crèchi (Să mori de ciudă, june)

 

 

 

Voce:

 

1-7. I. GHEORGHE

 

8-13. A. CARANICU

 

14. A. CARANICU shi I. GHEORGHE

 

 

 

Orchestraţie: ‘’STEAUA DI VREARI’’ – DANI PEANCI, CRISTI ZICA, MITICĂ CALAGI, GEORGE CHIOSEA, GEORGE DRĂGUŢ

 

 

 

Producător şi distribuitor: GEORGE NĂSTASE

 

 

 

Note:

1. Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

2. La 4 melodii am ataşat fişiere video găsite pe YouTube.

 

 

1.Aidi lea tetă (Haide măi mătuşe)

2.Dor di hoară (Dor de sat)

3.Duti lena

4.Prezentare

5.Cara s-armîneam în hoară (Dacă am fi rămas în sat)

6.Dusi feata la pîduri (Se duse fata în pădure)

7.Spuni-ňi tini lilici (Spune-mi tu floare)

9.Ore pi mîhucă

10.Piturnichi pit pîduri (Potârniche prin pădure)

11. Cum s-adar (Cum să fac)

 

 

Solist vocal: STELICĂ BICĂ

Armonică: NICU CEARĂ

Clape: VICTOR CAPSALI

Chitară, voce şi procesare sunet: GIGI RUŞA

 

Producător şi distribuitor: GEORGE NĂSTASE

 

Notă: Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

Texte aromâne 36: PAILA ANASTASIA

Luni, 23 Ianuarie 2012 14:53

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare de teren în localitatea natală, în c0adrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţii intervievaţi a fost Paila Anastasia, de 35 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în limba greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:

Earamŭ unî featî di trei fraţĭ ş-ninga unî sorî. Earam di unî hoarî ńicî. Aştiptamŭ s-γinî primveara, s-nidzemŭ tu munti, s-nidzemŭ cu oili. Cî earamŭ tu unî hoarî, n-aveamŭ uti (2) apî, ş-dziţeamŭ s-γinî primveara, s-tundemŭ oili, s-nidzemŭ tu munti. Nidzeam tu munti, beam apa-raţi, turţeam, fîţeam trîhînălŭ, nidzeamŭ, tundeamŭ oili,trîdzeam ş-tu ќaptini. S-γinea toamna dapoia, adunăm lucrurĭ. Γineam pali (3) tu hoarîli, ahurheamŭ, pali nu aveamŭ apî. Nidzeam la oi, aştiramŭ măndzîrli toamna, pînî s- γinî oili di tu munti. Dapoia fudzii dit unî hoarî ńicî ş-vinŭ-n-Tricolŭ . Ii! ţi ģ ini trec Tricolŭ! Afu (4) mi mîrtai, nu aveam casa a meauî. Luai casî dapoia.

 

(2) uti conj. ‘’nici’’ < gr.

(3) pali adv. ‘’din nou’’ < gr.

(4) afu conj. ‘’cînd’’ < gr.

 

Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: fudzii.

 

 

 

Versiunea românească îmi aparţine:

‘’Aveam trei fraţi şi o soră. Trăiam într-un sat mic. Aşteptam să vină primăvara, să mergem pe munte, să mergem cu oile. Că trăiam într-un sat, nu aveam nici apă, şi aşteptam să vină primăvara, să tundem oile, să mergem pe munte. Mergeam pe munte, beam apă rece, torceam, făceam păsat, mergeam, tundeam oile, pieptănam lâna. Apoi venea toamna, strângeam lucrurile. Veneam din nou în sat, începeam, iar nu aveam apă. Mergeam la oi, pregăteam mandrel toamna, până să vină oile de pe munte. Apoi am plecat din satul cel mic şi am venit în Tricala. Ei! ce bine era în Tricala! Când m-am măritat, nu aveam casa mea. Am cumpărat casă după aceea.’’

 

 

SURSA

Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 54.

 

 

 

 

Texte aromâne 35: GIANIS VANGHELIS

Duminică, 22 Ianuarie 2012 14:23

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare de teren în localitatea natală, în c0adrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţii intervievaţi a fost Gianis Vanghelis, de 58 de ani, cioban şi agricoltor, absolvent a trei clase de şcoală generală în limba greacă, vorbitor de aromână şi greacă:

Noi rîmăńi di Tricolŭ nidzeamŭ Coturĭ veara. Tricumŭ veara tutî acoţi. N-avina cuturăńl’i , nu vrea s-nidzemŭ acoţi cu nicostasiu (7) cî aveamu multi oi şi tut cu δicastirĭ 8), δicîstirĭ, e! stîtumŭ veara acoţi. Trîcumŭ veara acoţi.

Toamna căndŭ vreamŭ s-γinimŭ tu ctimî (9), γineamŭ di himî, pules (10). Şi acîţă ńauî Coturĭ, ńauî tu munţĭ, multî ńauî. Oili fita. Picurarŭ aveam Coţu al Puçi. Coţu al Puçi vrea s-γinî s-psifiseascî (11) di mi alîsă singurŭ. Oili fita n-cali, mulărĭ (12) fudzea nclo, γumarŭ, căńĭ, ńel’i li duţeamŭ di himî, li duţeamŭ di himî. Γinimŭ la farmî (13). La farmî vini Coţu: - O, lăi! Iu earai? – A, neşŭ di psifisii Karamalilu (14). Cîţe, va s-ќirea Karamalilu di unŭ psifŭ (15) a tălŭ? – Ama nu eara Karamalilu, va s-işea alantî comî (1) ş-va nî tîl’a. – A! Fudzĭ di himî, fudzĭ di himî, facŭ alanţĭ picurarl’i. – Nu nedzĭ s-l’ai heamî hîlvă? nu nedzĭ s-l’ai heamî hîlvă di Kalabaca? Hîlvălŭ eara eftinŭ astumţina. Avea şi renģĭ (2). Eftinî, mnea δrahmi (3) una. Luomŭ hîlvălŭ, fudzii, ş-acaţî unî ploaii, pînî fudzii di nclo mini. Raxa li-aĝumşŭ oili. Le-aĝumşŭ oili Raxa, aflu unŭ grecŭ cîdzutŭ γumarŭ nuntu tu unŭ vul’ŭ. – O, cumbare (4)! Ţi-adarĭ aţia? – Cîdzu γumarŭ (5), nu potŭ s-scolŭ γumarŭ aoaţi, cu firinî dzăsi. Avea ş-firinî nuntŭ. Nu putea sî scoalî γumarŭ. Tradzi năsŭ di cîpestru, tradzi mini di coadî, tradzi năsŭ di cîpestru, tradzi mini di coadî, l’-u til’ai coada a γumarŭ. Sculai γumarŭ di acoţi. Til’ai coada γumarului!

Mi duşŭ; la unî casî avea fexi (6). Aţa aştipta bîrba-su acoţi. Mini oili avea fudzitî di ninti. L-aurai ali greacî acoţi: - O, θeaco (7)! O, la tetă! Iu va s-dormŭ astî-searî? – Iia, aţia nuntŭ, tu misurŭ, dzăsi. Tu misurŭ. Aţa aştipta bîrba-su omos (8). Negŭ mini acoţi, mi tindŭ tu misurŭ, m-adunai audŭ. Dzăsi… cu heamî di oarî vinea ş-grecu cu γumaru. – Ţuncs (9)! pal’ŭ γumarŭ. – A re andra (10), dzăsi, s-ti faţi ńari ş-tini ş-firina; m-alîsaşĭ tutî noapti fărî somŭ! – Alasî-mi, more (1) mul’are, ţi m-adîră un pal’u-rîmăn aoaţi. – Ţi ţ-adîră? – Til’e coada a γumarŭ, dzăsi. – A, rîmănŭ doarmi, dzăsi. E! ş-mi scolŭ mini ma cara facŭ di himî, fugŭ, fugŭ, fugŭ, aflai un purţelŭ-n-cali. Eara unî poarcî cu purţel’ĭ aco. Furŭ unŭ porcŭ, un purţelŭ ńicŭ. Ul furai, u bagŭ pi mulari, u-duşŭ aua diĝosŭ şi-l fripşŭ.

 

(7) nicostasiu s.n. ‘’chirie’’ < gr. νοικοστασιο

(8) δicastiru s.m. ‘’tribunal’’ < gr. δικαστηριο

(9) ctimî ‘’proprietate, moşie’’< gr. κτημα

(10) pu les ‘’cum s-ar spune’’< gr. που λες

(11) s-psifiseascî vb. IV, conj. pr., pers. III sg.; s-psifisestu ‘’a vota’’< gr. ψηφιζω

(12) mulari s.f. ‘’catîr’’ < gr. μουλαρι

(13) farmî s.f. ‘’fermă’’ < gr. ψαρμα

(14) Karamalilu (art.) ‘’(preşedintele) Karamanlis’’

(15) psifŭ s.m. ‘’vot’’ < gr. ψηφος

(1) comî s.f. ‘’partid’’ < gr. κομμα

(2) renģĭ s.f. ‘’hering’’ < gr. ρεγγα

(3) mnea δrahmi ‘’o drahmă’’< gr. μια δραχμη

(4) cumbaru s.m. ‘’naş’’ < gr. κουμπαρος

(5) γumarŭ s.m. ‘’măgar’’ < gr. γουμáρι

(6) fexi s.f. ‘’lumina’’ < gr. φως

(7) o, θeaco! ‘’o, mătuşico!’’ < gr. τειá

(8) omos adv. ‘’de fapt’’< gr. ομως

(9) ţuncs interj.: onomatopee cu care se comandă măgarii

(10) andra ‘’bărbate’’ < gr. αντρα

(1) more ‘’măi’’ < gr. μωρέ

 

Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzăsi.

 

 

Versiunea românească îmi aparţine:

‘’Noi, aromânii din Tricala, mergeam vara la Coturi. Stăteam toată vara acolo. Ne goneau localnicii, nu voiau să stăm acolo cu chirie, că aveam multe oi şi tot cu tribunalul, cu tribunalul, e! am stat vara acolo. Am stat vara acolo.

Toamna când voiam să venim la moşie, veneam de jos, cum s-ar spune. Şi a nins la Coturi, a nins în munţi, multă zăpadă. Oile fătau. Cioban era Coţu lui Puci. Coţu lui Puci voia să meargă să voteze şi m-a lăsat singur. Oile fătau în drum, catârii fugeau încolo şi încoace, măgarul, câinii, mieii îi duceam la vale. Am ajuns la fermă. La fermă veni Coţu: - Măi! unde ai fost! – A, am fost să-l votez pe Karamanlis. De ce, pierdea Karamanlis fără votul tău? – Dacă nu era Karamanlis, ar fi câştigat celălalt partid şi ne-ar fi tăiat. – A! Fugi de aici, zic ceilalţi ciobani. – Nu mergi să iei nişte halva din Kalabaca? Halvaua era ieftină pe atunci. Era şi hering. Ieftin, o drahmă una. Am cumpărat halva, plecai şi începu ploaia până să plec de acolo. Am ajuns din urmă oile în Raxa. Am găsit un grec cu măgarul căzut în mocirlă. – Măi naşule! Ce faci aici? – A căzut măgarul, nu pot să scot măgarul încărcat cu făină, zise. Avea făină pe măgar. Nu putea să scoale măgarul. Trage el de căpăstru, trag eu de coadă, trage el de căpăstru, trag eu de coadă, am rupt coada măgarului. Am sculat măgarul de acolo. Am rupt coada măgarului!

Plecai; la o casă se vedea lumină. Femeia îşi aştepta soţul. Oile mele erau departe, în faţă. Îi spusei grecoaicei: - O, mătuşico! O, mătuşă! Unde voi dormi în seara asta? – Ia, aici înăuntru, în hambarul cu porumb, zise. În porumb. Ea îşi aştepta soţul. Merg eu acolo, mă întind în porumb, eram zgribulit de umezeală. Zise… puţin timp după aceea veni şi grecul cu măgarul. – Ţuncs! prost măgar. – A, bărbate, zise, să te faci miere şi tu şi făina; m-ai făcut să nu dorm toată noaptea! – Lasă-mă, măi femeie, ce mi-a făcut un aromân prost. – Ce ţi-a făcut? – A rupt coada măgarului, zise. – A, aromânul doarme, zise. E! şi mă scol şi o iau la vale şi fug, fug, fug, găsii un purcel în cale. Era o scroafă cu purcei acolo. Furai un porc, un purcel mic, Îl furai, îl pusei pe catîr, îl aduşi aici şi îl fripsei.’’

 

 

SURSA

Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, pp. 52-54.

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 1 din 4

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required