Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Cronologie » 2014
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80
Cronologie

Cronologie (0)

Children categories

sec. VII - sec. XVII (0)

1195 - Țarul vlah Ioan Asan al vlahilor și bulgarilor efectuează o expediție la nord de Dunăre, de unde îi alungă pe misionarii catolici și impune românilor ortodoxia de limbă bulgară. (Almanac de învețătură și de petrecere pe anul 1868, Iassy, pp. 6-7 [Țarstvennică, Buda, 1844] - Biblioteca Județeană Constanța www.biblioteca.ct.ro)

View items...

1801-1860 (0)

1809 BUDA * UNGARIA - Gheorghe Roja (1786-1847) a publicat Maiestria a ghiovăsiril'ei romăneşti cu litere latineşti cari suntu literli a romănilor ceale vechi. (''Radio România Internaţional'')

1812.11.3/15 ARAD * ROMÂNIA - Familia  de comercianți și arendași aromâni Eustahia și Sava Arsici, care era și căpitan orășenesc, a oferit parterul locuinței lor de pe actuala stradă a Preparandiei nr. 13 ca sediu timp de 15 luni pentru ''Preparandia'' - prima școală pedagogică românească. (''Reabilitare Centrul Istoric Vechi al Municpiului Arad'')

1813.03. ARAD * ROMÂNIA - Școala pedagocică ''Preparandia'' se mută provizoriu în imobilul arendat de comerciantul  și căpitanul orășenesc Sava Arsici  de la un neamț. (''Reabilitare Centrul Istoric Vechi al Municpiului Arad'')

1813 VIENA * AUSTRIA - Mihai Boiagi (1780 Budapesta - ?) a publicat ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΜΑΝΙΚΗ ΗΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΒΛΑΧΙΚΗ, lucrare filologică ce cuprinde şi texte aromâne. (''Wikipedia'')

1824 ARAD * ROMÂNIA - Văduva Eustahia Arsici a căpitanului orășenesc Sava Arsici a donat imobilul școlii pedagogice românești Preparandia pentru a funcționa în calitate de ''Casă Fundațională'' pentru promovarea ''culturii națiunii valahe''. (''Reabilitare Centrul Istoric Vechi al Municpiului Arad'')

1825-1826 BUDAPESTA*UNGARIA – Dumitru Bekella din orașul Veria din Macedonia otomană a fost promovat doctor la Facultatea de Medicină din capitala Ungariei. (G. Bremzay, Lista transilvănenilor, bănățenilor, bucovinenilor, moldovenilor, muntenilor și macedonenilor promovați doctori la Facultatea de Medicină din Târnavia și Budapesta dela înființare până la 1894-5, Cluj, 1938)

1827 Timişoara - Comerciantul aromân Trandaphill / Trandafir a cumpărat casa cu numărul 116 de la colţul străzii Zapolya, actuala stradă Eminescu. (''Agenda'', Timişoara, 30 iulie 2005)

1850 Valcani - Baronul austriac de origine aromână GEORGE SIMEON von SINA deţine satul Valcani (azi comună în judeţul Timiş) în Banatul  stăpânit de Imperiul Austriei. (''Consiliul Judeţean Timiş'')

View items...

1931-1940 (0)

1931 BUZĂU * ROMÂNIA - Doctorul Filip Misea, creatorul secţiei de boli contagioase la Spitalul Gârlaşi, a construit o vilă pe strada Bistriţei din Buzău. (''Magazinul de case'')

1933.05.06 Silistra/Durostor, România - VIRGIL CIUFECU, directoul Direcţiei Agricole Judeţene Durostor, a înaintat un raport-propunere către Ministerul Agriculturii, ''Farul'', Constanţa, seria III, an I, no 12, 6 mai 1933, p. 4, Informații. (Biblioteca Judeţeană Constanţa/Publicaţii on-line)

1933.06.05 Turtucaia/Durostor, România - Academicianul PERICLE PAPAHAGI a prezidat adunarea Partdidului Național Agrar: ''Farul'', seria III, an I, no 14, p. 4, Marea întrunire Național-Agrară (Biblioteca Județeană Constanța/Publicații on-line)

1933.08.08 Dobrogea, România - Studenţi aromâni au participat la primul congres studenţesc dobrogean / ''Farul'', Constanţa, seria III, an I, no 18, 26 august 1933, p.3 (Biblioteca Judeţeană Constanţa/Publicaţii on-line)

1936 Cernăuţi, România - Filologul român Petru Iroaie (1907 România - 1984 Italia) şi-a susţinut doctoratul cu teza Cântecul popular istroromân la Universitatea din Bucovina.(Crispedia.ro)

1937 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Profesorul Anastase N. Hâciu, autor al lucrării Aromânii: comerţ, industrie, arte, expansiune, civilizaţie (1935) a fost premiat de Academia Română cu ''Marele Premiu Năsturel''. (''Daima'')

1937 PARIS * FRANȚA - La Expoziția Universală la pavilionul României au fost prezentate volume scoase ad-hoc sub egida Academiei Române, printre care și un studiu despre aromâni al lingvistului Theodor Capidan (1879 Prilep - 1953 București). (Alexandru Zub, Istorie și istorici în România interbelică, editura Junimea, Iași, 1989, p. 123 - http://books.google.ro)

1940 Iaşi, România - Filologul român Petru Iroaie (1957 România - 1984 Italia) a publicat trei lucrări despre rumeri/istrromâni: Il canto popolare istroromeno, Grai şi băsmuire cirebiră şi Alte cântece populare istrromâne. (Crispedia.ro)

View items...

1951-1960 (0)

1955 ROMA * ITALIA - Constantin Papanace, fost lider legionar în exil, a editat volumul I din Noulu Album Aromânescu (Macedo-Român), în care a publicat studiul său Fermentul aromân (macedo-român) în Sud-Estul European. (''Wikipedia'')

1957.10.14 BECICHERECU MIC / TIMIȘ * ROMÂNIA - S-a născut Aurel Șunda, fotabalist la Politehnica Timișoara în anii 1975-1976 și 1979-1989. (D. Barbu, Mic atlas al județului Timiș, Artpress, Timișoara, 2011, p. 124)

1957.11.17 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - A decedat scriitorul George Murnu (01.01.1869 BRAZI / VERIA * GRECIA). (”Mediafax”) (”Ziua de Constanța”)

View items...

1981-1990 (0)

1981 TIMIŞOARA * ROMÂNIA - Actorul Ion Caramitru a recitat din lirica aromână pe scena Filarmonicii, la cererea spectatorului Vasile Todi. (''Magazin cultural-istoric şi de informaţie'')

1983 BUCUREȘTI * ROMÂNIA – Istoricul Cornelia Papacostea-Danielopolu (1927-1998) a publicat la editura Eminescu volumul Civilizație românească și civilizație balcanică, o culegere de studii ale tatălui său, istoricul Victor Papacostea (1900-1962), în care au fost incluse și 5 studii interbelice despre aromâni. (”Scribd” / valer_crshuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.com)

1983.05.12 SLOBOZIA * ROMÂNIA - Ansamblul folcloric aromân ''STEAUA DI DOR'' (Steaua de dor), condus de Răzvan Ciucă, a jucat în premieră spectacolul ''Numtă Armânească'' (Nuntă aromânească). (''Confederaţii'' / Slobozia)

1986 BRIDGEPORT * SUA - Constantin Colimitra (1912-2001) a publicat, în regia fiului său Andrei, monografia Fărşeroţii, lucrare memorialistică consacrată satului său natal PLEASA din ALBANIA.

1986 THESSALONIKI * GRECIA – Filologul grec Achille G. Lazarou a publicat la editura INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES lucrarea L’aroumain et ses raports avec le grec. (”Persée” – www.persee.fr)

1987 ANSAMBLUL ARTISTIC AL AROMÂNILOR din SARIGHIOL DE DEAL / TULCEA condus de Dumitru Caimacam Popescu a câștigat premii la diverse concursuri folclorice. („Agerpres”)

1990.02.25 CONSTANȚA * ROMÂNIA - ȘUȚATA ARMÂNEASCÎ ”CALI AMBAR” a organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor un spectacol muzical cu participarea formației VLAHOS și a solistului Cristian Ionescu. (”YouTube” - ciponec / Aug 19, 2009)

View items...

2011 (0)

2011 SUSNJEVICA * CROAŢIA - Viviana Berkarich, rumeră/vlașă (vlahă/ciribiră/istroromână) licenţiată a universităţii din RIJEKA / CROAŢIA, a început să predea săptămânal lecţii în istroromână la şcoala elementară din localitatea din peninsula croată Istria. (''Romanian Global News'')

2011 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Istoricul Enache Tușa a publicat la editura INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE și RELAȚII INTERNAȚIONALE volumul Imaginar politic și identități colective în Dobrogea, al cărui ultim capitol este un studiu de caz privind aromânii (”ISPRI” - www.ispri.ro)

2011 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Apare la Editura Dacoromână lucrarea profesorului agronom Ioan Olimpiu Luca (1928-2011)  Dicţionar dacoromân - maghiar - dialectul aroman - traco-geto-dac - latin - spaniol - italian - german - rus. (''Librărie'')

2011.01. PISA * ITALIA - Antonio Dianich, profesor rumer/vlaș (vlah/ciribir/istroromân), a publicat dicţionarul Vocabulario istroromeno-italiano. La varieta istroromena di Briani. (''Flux'')

2011.01.05 TULCEA * ROMÂNIA - Vasile Gudu, prefectul de Tulcea, s-a opus desfiinţării spitalelor din judeţ. (''Delta'')

2011.01.10 TULCEA * ROMÂNIA - Vasile Gudu, prefectul de Tulcea, a convocat Comandamentul pentru situaţii de urgenţă în problema febrei aftoase. (''Delta'')

2011.01.21 SKOPJE * MACEDONIA - Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea REDACŢIEI AROMÂNE a Televiziunii Publice din fosta republică iugoslavă a Macedoniei. (''Ambasada României Skopje'')

2011.01.25 CONSTANŢA * ROMÂNIA - Constantin Gache a fost ofertat pentrua antrena echipa de fotbal de liga a II a Farul Constanţa. (''Delta'')

2011.01.27 STRASBOURG * FRANŢA - Alocuţiunea preşedintelui României, Traian Băsescu, în plenul Consiliului Europei, în care s-a angajat în demersuri pentru recunoaşterea aromânilor, meglenoromânilor şi istroromânilor ca minorităţi în statele de origine. (''Financiarul'')

2011.01.28 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Premierul României, Emil Boc, a discutat cu omologul croat, Jadranka Kosor, despre situaţia comunităţii rumere/vlașe (vlahe/ciribire/istroromâne). (''Guvernul României'')

2011.02.04 GIURGIU * ROMÂNIA - Constantin Gache a devenit director tehnic al echipei de fobal de liga a II a Astra II. (''Delta'')

2011.02.07 ITALIA - Emil Petru Raţiu, preşedintele ASOCIAŢIEI CULTURALE ISTROROMÂNE ''ANDREI GLAVINA'', a salutat, într-o scrisoare publică, introducerea problemei situaţiei rumerilor/vlașilor (vlahilor/ciribirilor/istroromânilor) în dialogul politic româno-croat la nivel de premier. (''Blog Noua Dreaptă'')

2011.02.08 TIRANA * ALBANIA - Consulul grec în Albania a cerut aromânilor din oraşul Korce de lângă frontiera cu Grecia să se declare greci la recensământul din 2011. (''Balkan Insight'')

2011.02.24 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Ministrul de Externe, Teodor Baconshi, a discutat cu omologul său macedonean, Antonio Milososki, problema restituirii proprietăţilor aromânilor (vlahilor) din Macedonia. (''Epoch Times'')

2011.02.24 TULCEA * ROMÂNIA - Taşcu Caraman, om de afaceri în domeniul agriculturii, a cerut într-o reuniune ministrului agriculturii Valeriu Tabără un cadru legislativ pentru interzicerea vânzării de teren agricol către străini. (''Delta'')

2011.02.28 TULCEA * ROMÂNIA - Mihai Puflene, om de afaceri tulcean, a fost de acord cu intenţia ministrului finanţelor, Gheorghe Ialomiţeanu, ca fisucl să verifice averile persoanelor din Top 300 Capital. (''Delta'')

2011.03.05 SLOBOZIA * ROMÂNIA - Grupul artistic de copii aromâni condus de Nelu Peanci a susţinut un spectacol cu ocazia sărbătorii creştine de Lăsata Secului. (''Gura Ialomiţei'')

2011.03.06 TULCEA * ROMÂNIA - Vasile Gudu, prefectul judeţului Tulcea, a participat la dezvelirea bustului poetului rus Esenin de către ambasadorul Rusiei. (''Delta'')

2011.03.11 SKOPJE * MACEDONIA - Mitko Kostov Papuli, preşedintele PARTIDULUI AROMÂNILOR DIN MACEDONIA, şi Vangea Shteriova, preşedinta SOCIETĂŢII SCRIITORILOR ŞI ARTIŞTILOR AROMÂNI DIN MACEDONIA, s-au întîlnit cu Vasile Timiş, secretar de stat în ministerul român al culturii. (''Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional'')

2011.03.17 MIHAI VITEAZUL / CONSTANŢA * ROMÂNIA - Gheorghe Grameni, primarul comunei constăneţene M.V., a ridicat problema delimitării teritoriale de comuna BAIA din judeţul Tulcea. (''Delta'')

2011.03.25 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - ANSAMBLUL MEGLENOROMÂN ''ALTONA'' din comuna tulceană CERNA a participat la deschiderea activităţii Asociaţiei turistice ''Munţii Măcinului''. (''Biblioteca comunală Dumitru Cerna'')

2011.03.25 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Ion Bara, senator PDL de Tulcea, a semnat lista de susţinere a premierului Emil Boc la funcţia de preşedinte al PDL.(''Delta'')

2011.03.31 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI l-a avut ca invitat pe artistul Dan Puric. (''Ctarm'')

2011.03.26 SLOBOZIA * ROMÂNIA - Gabi Muşat i-a succedat lui Sărăcăceanu ca preşedinte al filialei judeţene Ialomiţa a COMUNITĂŢII AROMÂNE DIN ROMÂNIA: (''Ştirea'')

2011.04.07 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Elena Gheorghe a susţinut un recital cu cântece aromâne şi pop la Bonton Palace. (''Cancan'')

2011.04.12 TULCEA * ROMÂNIA - Piesa de teatru ''Pregătirea mesei la aromâni'' a fost jucată în cadrul spectacolului caritabil ''Uşile pocăinţei'' organizat de Consiliul elevilor din judeţul Tulcea şi patronat de episcopia ortodoxă de Tulcea. (''Basilica'')

2011.04.14 TULCEA * ROMÂNIA - Nicolae Chichi, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, şi Constantin Popescu, preşedintele filialiei jdueţene Tulcea a COMUNITĂŢII AROMÂNE DIN ROMÂNIA au citit copiilor poveşti în aromână, în cadrul proiectului ''Săptămîna în familie, săptămîna fără televizor''. (''Buiblioteca Judeţeană Tulcea Panait Cerna'')

2011.04.15 MAMAIA / CONSTANȚA * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME a lansat la clubul Crush  al patrulea album având titlul Cusitzi & trandafili. (”YouTube”)

2011.04.16 CONSTANȚA * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână AGAPIMU a fost invitată la postul tv Neptun. (”YouTube”)

2011.04.22-16 FLENSBURG * GERMANIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI din BUCUREȘTI / ROMÂNIA, membru al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES, a participat la Easter Seminar, eveniment anual al YEN. (Broșura ''Suntem CTARM'')

2011.04.17 BUCUREŞTI * ROMÂNIA -  La Sala Radio a avut loc a V a ediţie a spectacolului ''Primuveara a Armănjloru - Avrachi di Vreari'', cu participarea a numeroşi interpreţi a ansamblurilor ''Iholu'' şi ''Pilisterlu'' şi a formaţiei ''Steaua di vreari''. (''Metropotam'')

2011.04.17 SUCEAVA * ROMÂNIA - Grupul vocal al aromânilor fărşeroţi din COGEALAC / CONSTANŢA au susţinut un spectacol de muzică polifonică prezentat de muzicologul Grigore Leşe la catedrala catolică. (''News Bucovina'')

2011.04.17 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat la Sala Radio a V a ediție a spectacolului Primuveara a Armănjlor - Avrachi di vreari (Primăvara Aromânilor - Buchet de iubire). (''Ctarm'')

2011.04.18 CĂLĂRAȘI * ROMÂNIA - Sculptorul Dumitru Pasima a fost invitatul emisiunii Observator a postului tv Antena1 Călărași având ca temă donația bustului regelui Mihai către municipalitate (YouTube - ViorelRB / Apr 18, 2011)

2011.04.27 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - ANSAMBLUL ''VREAREA ARMÂNEASCĂ'' a fost invitat la emisiunea ''Dan Diaconescu în direct'' a postului tv OTV. (''Călăraşi1'')

2011.05.06 SARIGHIOL DE DEAL / TULCEA * ROMÂNIA - ANSAMBLUL ''DOR'' din SARIGHIOL DE DEAL a organizat a IX a ediţie a Festivalului Internaţional al Păstoritului. (''Obiectiv'')

2011.05.08 BUCUREŞTI  * ROMÂNIA - Titlul de cea mai rîvnită carte a Târgului de carte ''Gaudeamus'' a revenit cărţii Un secol cu Neagu Djuvara de George Rădulescu. (''Gaudeamus'')

2011.05.08 ZAGREB * ROMÂNIA - Premierul român Emil Boc a solicitat sprijinul omologului croat Jadranka Kosor pentru conservarea istroromânei, care figurează în carta roşie a UNESCO a limbilor pe cale de dispariţie. (''Condei'')

2011.05.09 CĂLĂRAŞI * ROMÂNIA - Dezvelirea în parcul central a statuii din bronz al Regelui Mihai I al României realizată de sculptorul Dumitru Pasima, eveniment care a avut loc în prezenţa Majestăţii Sale. (''Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi'')

2011.05.14. CERNA / TULCEA * ROMÂNIA - ANSAMBLUL MEGLONOROMÂN ''ALTONA'' a primit ca oaspeţi pe membrii Universităţii Copiilor din Bucureşti. (''Biblioteca comunală Dumitru Cerna'')

2011.05.19 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Concert Trance CulturaliaFusion ''balcanic/aromân/csango/macedonean/celtic/basabean/arab'' în cadrul proiectului ''HORA URBANĂ - antropologii audio-vizuale / jam-uri şi prospecţii contemporane'' derulat de Centrul Cultural Anthropoesis şi Clubul Ţăranului. (''România pozitivă'')

2011.05.20 CONSTANŢA * ROMÂNIA - ANSAMBLUL MEGLENOROMÂN ''ALTONA'' din comuna tulceană CERNA a fost premiat la Gala premiilor Radio Constanţa. (''Obiectiv'')

2011.05.21 LIUBLIANA * SLOVENIA - CENTRUL PENTRU PĂSTRAREA CULTURII AROMÂNILOR din PANCIOVA / SERBIA, condus de Svetlana Niklin, a organizat la Muzeul Etnografic din capitala Sloveniei vizionarea unui documentar regizat de slovenul Jadran Sterle în cadrul prezentării ''Aromânii - etniile ascunse ale Europei''. (''Index România'')

2011.05.23-21 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A AROMÂNILOR, CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat în Parcul Herăstrău expoziții de carte, artizanat, sculptură, pictură și fotografie, Crosul Armânamei și un spectacol de cântec, dans și poezie. (''CTARM'')

2011.05.23 ENGELLUM * OLANDA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI din BUCUREȘTI / ROMÂNIA, membru al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES, a participat la Voices of Europe, eveniment anual al YEN. (Broșura ''Suntem CTARM'')

2011.05.23 BRIDGEPORT * SUA - Doctor Aurel Ciufecu, născut la 18 octombrie  1922 în satul PLEASA din ALBANIA, a încetat din viaţă. (''Romanian Global News'')

2011.05.23 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Cu ocazia ZILEI NAŢIONALE A AROMÂNILOR, ASOCIAŢIA ARMÂNEASCĂ BUCUREŞTI, condusă de Hagivreta Gheorghe, a organizat un miting şi a înaintat guvernului Emil Boc o petiţie prin cereau recunoaşterea aromânilor ca minoritate etnică şi folosirea limbii materne în şcoli. (''Adevărul'')

2011.05.23 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Mesajul președintelui României, Traian Băsescu, cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A AROMÂNILOR. (''Zboară Niangrâpsiti'')

2011.05.25 KLIMOVICHI * BELARUS - ANSAMBLUL MEGLENIT ''ALTONA'' din comuna tulceană CERNA a participat la Festivalul internaţional de folclor pentru copii ''Albinuţa de aur''. (''Biblioteca comunală Dumitru Cerna'')

2011.05.25 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - SOCIETATEA DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ, Academia Română şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României au organizat la Palatul Parlamentului conferinţa ''Aromânii - istorie şi actualitate''. (''Departamentul pentru Românii de Pretutindeni'')

2011.05.31 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - La Redacția Aromână a Radio România Internațional prof. dr. Gheorghe Carageani prezintă comunicarea Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale și politice.

2011.06.02 GERMANIA * FRANŢA * ALBANIA - Yiani Mantsu (Germania), preşedinte al CONSILLU ARMÂNJLORU (Albania), şi Nicolaki Caracota (Franţa), secretar general al CONSILLU ARMÂNJLORU, au transmis mass-media din România comunicatul Academia Română Recidivus!, în care este criticată poziţia Academiei faţă de comunitatea aromânilor din România. (''Makedonarmân Council'')

2011.06.04 SINOE / CONSTANȚA * ROMÂNIA - Solista Flory Caragop și dansatorii Damy Levendi, Mihai Lambru, Cristi Sterius, Cristina Samata, Alexandra Ciocan, Simona Caragheorghe au participat la sărbătoarea zilei satului. (Youtube - caragopflory / Jun 5, 2011)

2011.06.04 POGRADEC * ALBANIA - Stelu Enache a interpretat melodiile de pe albumul ''Bachiţa'' împreună cu Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara ''Zece prăjini'', într-un turneu organizat de Institutul Cultural Român. (''Ziua de Constanţa'')

2011.06.05 BITOLIA * MACEDONIA - Stelu Enache a interpretat melodiile de pe albumul ''Bachiţa'' împreună cu Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara ''Zece prăjini'', într-un turneu organizat de Institutul Cultural Român şi biserica ''Sf. Constantin şi Elena'' din BITOLIA. (''Ziua de Constanţa'')

2011.06.05 CLUJ-NAPOCA * ROMÂNIA - Formaţia ''VIA BALKANIKA'', formată din aromâni din România şi Macedonia, a concertat la a X a ediţie a Festivalului de Film Transilvania. (''Index România'')

2011.06.17 BUCUREŞTI * ROMÂNIA - Studenţi aromâni din ALBANIA şi MACEDONIA care studiază în ROMÂNIA au fost premiaţi pentru merite deosebite de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. (''Departamentul pentru Românii de Pretutindeni'')

2011.06.29 TULCEA * ROMÂNIA - Filiala judeţeană Tulcea a COMUNITĂŢII AROMÂNE DIN ROMÂNIA a editat cel de-al 15-lea număr al revistei ''DAIMA'', al cărei prim număr a apărut în august 2005. (''Obiectiv'')

2011.07.01-06.29 ŠUŠNJEVICA / KRŠAN ČEPIĆ * CROAŢIA - Localităţile  din peninsula croată Istria, locuite de rumeri/vlaşi (istroromâni), au fost vizitate de noul ambasador român în Croaţia, Cosmin Dinescu. Elevii istroromâni ai şcolii din ŠUŠNJEVICA au prezentat spectacolul Micul prinţ de Antoine Saint-Exupery în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar. (''Ambasada României Zagreb'')

2011.06.30 SINAIA * ROMÂNIA - Cursuri de perfecţionare pentru profesori care predau aromâna în Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia şi România organizate de Institutul Cultural Român. (''Institutul Cultural Român'')

2011.07.19 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Ministerul Educației a alocat pentru anul universitar 2011-2011 pentru aromânii și românii din Albania, Bulgaria, Macedonia și Serbia 326 de locuri pentru licență (244 cu bursă), 303 locuri pentru masterat (73 cu bursă) și 35 locuri pentru doctorat (15 cu bursă). (''Edu'')

2011.07.31-28 UZLINA / TULCEA * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI din BUCUREȘTI a organizat un eveniment team-building în Delta Dunării. (Broșura ''Suntem CTARM'')

2011.08/07 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Regizorul Toma Enache a fost invitatul emisiunii „VIP” de la postul de televiziune Antena 2, în cadrul căreia a prezentat proiectul primului film artistic aromân Nu hiu faimos ama hiu armân / Nu sunt faimos, dar sunt aromân. („„I'm not famous but I'm aromanian)

2011.08.07-06 PERIAM PORT / TIMIȘ * ROMÂNIA - Un grup de tineri români din PANCIOVA / SERBIA, elevi ai atelierelor de română și aromână, au participat la Festivalul Vest Autentic Mureș.(''Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României'')

2011.08.12 MAMAIA / CONSTANŢA * ROMÂNIA - Regizorul Toma Enache a început turnarea primului film aromân,  Nu hiu faimos, ama hiu armân / Nu sunt faimos, dar sunt aromân. (''ReporterNTV'')

2011.08.28-26 AMARA & SLOBOZIA / IALOMIȚA * ROMÂNIA  - Cadre didactice aromâne din Albania și Macedonia au participat la al XXXII-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, organizat deAsociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României . (''DPRP'')

2011.09.13 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI l-a avut ca invitat pe cronicarul sportiv Radu Naum. (''CTARM'')

2011.09.23 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Regizorul Toma Enache a încheiat etapa din România a turnării primului film aromân  Nu hiu faimos, ama hiu armân / Nu sunt faimos, dar sunt aromân.

2011.09.27 ZAGREB * CROAȚIA - Teodor Baconschi, ministrul de externe al României a discutat cu Gordan Jandrokovic, omologul său croat, despre introducerea de ore facultative în limba maternă la școală și emisiuni de radio în limba maternă pentru rumerii/vlașii (vlahii/ciribirii/istroromânii) din satele peninsulei croate Istria. („Ministerul Afacerilor Externe”)

2011.09.27 ZAGREB * CROAȚIA - La Casa Europei a avut loc în prezența lui Teodor Baconschi, ministrul de externe al României, spectacolul în limba maternă Cum crește poparu - ''Cum crește piperu'' al elevilor rumeri/vlași (vlahi/ciribiri/istroromâni) de la școlile generale din satele Șușnievița și Cepici din peninsula croată Istria. (''Romanian Global News'')

2011.10.01.-09.30 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Ion Caramitru, președintele SOCIETĂȚII DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNE, a participat la prima ediție a Forumului Românilor de Pretutindeni, organizat de Camera Deputaților și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României la Palatul Parlamentului. (''DPRP'')

2011.10.04 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI l-a avut ca invitat pe regizorul Stere Gulea. (''CTARM'')

2011.10.06 SLOBOZIA * ROMÂNIA - Solistul de muzică aromână Gică Coadă și ansamblul de dansuri aromâne IHOLU (Ecoul) din Constanța au fost invitați să susțină un recital la a VIII a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Ion Albeșteanu” (”Festivalul Concurs Național al Tinerilor Interpreți Ion Albeșteanu” - www.albesteanu.ro)

2011.10.10-07 TIRANA & KORCE * ALBANIA - Asociații ale aromânilor din ALBANIA, MACEDONIA, ROMÂNIA și SERBIA au participat la a V a ediție a CONGRESULUI INTERNAȚIONAL AL AROMÂNILOR DIN BALCANI. („Eparhia Argeșului”) / („Ziua veche”)

2011.10.10-07 ALBANIA & MACEDONIA - A XVII ea ediție a Festivalului de cântece și dansuri DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ, eveniment organizat de Fundația Cultural Științifică „ANDREI ȘAGUNA” din CONSTANȚA cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. („DPRP”) / („Ziua veche”)

2011.10.09 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME și ansamblul de dansuri aromâne PILISTERLU au fost invitați la emisunea „Petrecem k lumea” a postului tv Antena 2. (”Facebook”)

2011.10.20-14 BAUTZEN * GERMANIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI din BUCUREȘTI / ROMÂNIA, membru al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES, a participat la Youth Leader Seminar, eveniment anual al YEN. (Broșura ''Suntem CTARM'')

2011.10.18 CEPICI / ISTRIA * CROAȚIA - Ambasadorul român în CROAȚIA, Cosmin Dinescu, a fost prezent la serbarea Zilei Cravatei Croate la școala generală din CEPICI, unde au participat și elevi ai școlii generale din ȘUȘNEVIȚA, sate din peninsula Istria în care trăiesc și rumeri/vlași (vlahi/ciribiri/istroromâni). („Romanian Global News”)

2011.10.19 BAUTZEN * GERMANIA - Youth European Nationalities  a adoptat o rezoluție privind recensămintele din octombrie din ALBANIA, MACEDONIA, ROMÂNIA și SERBIA în care cerea acestor state să-i considere pe ”Armâns” ca ”un grup etnic distinct”. (”YEN”)

2011.10.28 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână STEAUA DI VREARI și solistul Ionuț Galani au participat la a doua ediție a evenimentului AROMANIAN PARTY la Bamboo Lounge. („Orașul meu” / („În oraș”)

2011.10.29 SIBIU * ROMÂNIA - Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe mitropolitul Ardealului Andrei Șaguna (20.01.1808 MIȘCOLȚ * UNGARIA - 28.06.1873 SIBIU * ROMÂNIA) de origine aromână. (”Alex Rădescu”)

2011.11.06 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - PROIECT AVDHELA a organizat la taverna ”La copac”  Partea a VI a evenimentului ”Atelierele de arheologie culinară”, la care au participat cu  expoziții pictorii Mariana Bileca Constantinescu și Laura Armeanu și fotograful Iulian Ignat și cu cântece Vanghele Gogu. (”Facebook”)

2011.11.06 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME a fost invitată la emisiunea Bingo Metropolis a postului tv Antena 2. (”YouTube”)

2011.11.10 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Întâlnirea cu regizorul Sergiu Nicolaescu programată pentru luna noiembrie de CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a fost anulată. (”CTARM”)

2011.11.29 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - La Teatrul de Comedie s-a jucat piesa Mincinosul de Carlo Goldoni, în regia lui Toma Enache și cu Teodora Calagiu în rolul Beatrice. (”Facebook”)

2011.11.30 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Profesorul meglenit (meglenoromân) Petar Atanasov de la Facultatea de Filologie a Universității ”Chiril și Metodie” din SKOPJE / MACEDONIA, a primit titlul de Profesor Honoris Causa al Universității București.(”Media UB”)

2011.12.01 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Părintele Dhimitraq Veriga de la biserica aromână ”Schimbarea la Față” din orașul KORCE / ALBANIA a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor de către președintele României, Traian Băsescu, cu ocazia Zilei Naționale a României. (”Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României”)

2011.12.03 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Absolvenți aromâni din Albania și Macedonia ai cursului de an pregătitor al Institutului ”Eudoxiu Hurmuzaki” pentru Românii de Pretutindeni din perioada 1998-2010 au participat la o reuniune organizată de Institutut cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. (”DPRP”)

2011.12.17 MAMAIA / CONSTANȚA * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână IANINA a lansat la club Jezoo al doilea album cu titlul Marie, s'hii a mea uidie. (”Facebook”)

2011.12.24 TULCEA * ROMÂNIA - Filiala TULCEA a COMUNITĂȚII AROMÂNE DIN ROMÂNIA a organizat spectacolul Yini Pap Cărciun (Vine Moș Crăciun) la Teatrul ”Jean Bart” și o petrecere cu formația de muzică aromână MAKIDONIA și solistul Teo Fudulea la ”Esplanada Park”. (”Facebook”)

View items...

2012 (0)

2012.01.01 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME din CONSTANȚA a fost invitată la Revelionul postului tv Antena 2. (”YouTube”)

2012.01.01 SKOPJE * MACEDONIA - Solista de muzică aromână Maria Costova a interpretat un vechi cântec aromân în emisunea de Anul Nou a televiziunii publice. (”YouTube”)

2012.01.14 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - A decedat Mircea Ciumara (13.09.1943 CĂLĂRAȘI * ROMÂNIA), economist, vicepreședinte PNȚCD (1996-2000), deputat PNȚCD (1992-1996; 1996-2000) , ministru PNȚCD al Finanțelor (decembrie 1996 - decembrie 1997) și ministru PNȚCD al Industriei și Comerțului (decembrie 1997 - aprilie 1998). (”Telenews”) (”Zboarâ Niangrâpsiti”)

2012.01.15 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE a organizat la Clubul Țăranului Român evenimentulIho pisti eti / Ecou peste vremuri- Mihai Eminescu și lumea aromânească”, având ca invitați pe George Vrana, Șerban Tanașoca și Aura Piha. („știri.com.ro”)

2012.01.18 SKOPJE * MACEDONIA - SUTSATA-A SCRIITORLOR SHI ARTISHTSAlj ARMANJ DIT MACHIDUNII (SOCIETATEA SCRIITORILOR AROMÂNI DIN MACEDONIA) și Ambasada României în Republica Macedonia au organizat la Facultatea de Filologie o Seară cu poezii dedicată poetului român Mihai Eminescu, la care au participat solistul de muzică aromână Pero Tsatsa și GRUPA GRĂMUSTEANJ. (”Facebook”)

2012.01.25 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat o întâlnire cu muzicianul aromân Nicu Alifantis. (''CTARM'')

2012.01.26 PANCIOVA * SERBIA - Prof. dr. Motoki Nomaci de la Universitatea Hokkaido / Japonia a vizitat CENTRUL PENTRU PROMOVAREA CULTURII AROMÂNILOR din cadrul Asociației ”In media res”. (”Romanian Global News”) / (”Noi suntem D'ACIA. Si PUNCTUM”)

2012.01.27 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - A V a ediție AROMANIAN PARTY de la clubul Bamboo Lounge a avut ca invitați formația de muzică aromână STEAUA DI VREARI și solista de muzică aromână Elena Gheorghe. (”Facebook”) / (”Facebook” - Foto)

2012.02.03 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Poetul George (Yioryi) Vrana a fost invitatul emisiunii ”Aromânii - istorie camuflată” din cadrul seriei ”Întâlnirile Deliei Budeanu” de la postul tv Money. (”YouTube”)

2012.02.09 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână SAMOS și solistul aromân Teo Fudulea au organizat o seară armânească la restaurantul ”Garlic Pub”. (”Facebook”)

2102.02.19 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână BOATSEA (Vocea) și solistul Iancu Gana au fost invitați la emisiunea ”Super Bingo Metropolis” de la postul tv Antena1. (”Facebook”)

2012.03.18-02.23 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Muzeul Țăranului Român a găzduit expoziția fotografului Dragoș Lumpan întitulată ”Ultima transhumanță”, printre ai cărui subiecți s-au numărat și păstori aromâni din Albania și Grecia. (”Muzeul Țăranului Român”)

2012.02.24 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Cea de-a VI a ediție a evenimentului AROMANIAN PARTY cu formația de muzică aromână ''STEAUA DI VREARI'' și solistul de muzică aromână Gică Coadă. Lansarea oficială a site-ului ''STEAUA DI VREARI''. (''Orașul meu'') / (”Facebook” Foto)

2012.02.24 CONSTANȚA * ROMÂNIA - Fundația MUȘATA ARMÂNĂ și Muzeul Popular de Artă Constanța au organizat evenimentul Pâreasini buni! - Tradiția Păresimilor la aromâni. (”Dhyeata”)

2012.02.25 ALBANIA - Comunitatea aromânilor a înființat partidul de centru Alianța Europeană pentru Echitate și Justiție, al cărui principal obiectiv este ducația în limba maternă. (”TemA Online”)

2012.03.04 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME GROUP a participat la emisiunea ”Petrecm k lumea” de la postul tv Antena2 cu ocazia Mărțișorului. (YouTube)

2012.03.08 CONSTANȚA * ROMÂNIA - Formația de muzică aromână ARMÂNAME GROUP a organizat o seară aromână cu ocazia Zilei Femeii la complexul Dobrogea. (”Facebook”)

2012.03.19 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - În cadrul emisunii ”Teme deschise” de la RADIO ROMÂNIA CULTURAL, realizatorul Marina Dumitrescu l-a avut ca invitat pe Nicolae Șerban Tanașoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene din București, având ca subiect ”Dialectul aromân - trecut, prezent și viitor” (RADIO ROMÂNIA CULTURAL - www.culturalazi.ro)

2012.03.24 CONSTANȚA * ROMÂNIA - CONSILIUL A TINIRILOR ARMĂNJ din FARA ARMÂNEASCĂ DIT ROMÂNIA a organizat cea de-a VI a ediție a evenimentului Primuveara a Armănjloru la Casa de Cultură, cu participarea mai multor formații și soliști de muzică aromână. (”Facebook”)

2012.04.06-03.31 BOLZANO * ITALIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI din BUCUREȘTI / ROMÂNIA, membru al YOUTH EUROPEAN NATIONALITIES, a participat la Easter Seminar, eveniment anual al YEN. (Broșura ''Suntem CTARM'')

2012.04.07 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat la Sala Radio cea de-a VI a ediție a evenimentului muzical Primuveara a Armănjloru întitulat Pirmithlu a cănticlui / Povestea cântecului (Facebook)

2012.04.12 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat cea de-a VI a ediție a evenimentului PRIMUVEARA A ARMĂNJILOR cu participarea formațiilor de muzică aromână ''STEAUA DI VREARI'' și ''VIA BALKANICA'' și a ansamblului de dansuri aromâne ''PILISTERLU''. (''CTARM'')

2012.04.18 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat o întâlnire cu criticul literar român Dan C. Mihăilescu, în cadrul căreia s-a discutat cartea Jurnal interior a scriitorului aromân Gheorghe Vrană. (''CTARM'')

2012.05.19 CONSTANȚA * ROMÂNIA - Ansamblul folcloric aromân de copii ''LILICI DIT MAI'', îndrumat de educatoarea Zoe Gică, a participat la ediția a XIX a a Colocviului național de Haiku-Haiga. (''Nippon Art'')

2012.05.19 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Regizorul Toma Enache a fost invitatul lui Stelian Damov în emisiunea ”Un zâmbet pe ... 4 roți” de la postul tv Prima (video). (”Prima”)

2012.05.23 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - CONSILIUL TINERILOR ARMÂNI a organizat în Parcul Herăstrău cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A AROMÂNILOR evenimentul Pirmithlu a Armănjlor. Calea cătă Crushova. (''CTARM'')

2012.05.23 TULCEA * ROMÂNIA - Filiala județeană TULCEA a COMUNITĂȚII AROMÂNE DIN ROMÂNIA a organizat la Coral Plazza Mall un spectacol cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A AROMÂNILOR cu participarea solistei Elena Badea. (YouTube - ELENADIVREARI / Jun 14, 2012)

2012.05.30 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE a organizat la Clubul Țăranului Român lansările volumelor Poezii de Nuși Tulliu, cu postfață de George Vrana și
„Tâlcuirea la Tatal nostru / Exiyisiri la Tatalu a nostru" de episcopul sârb Nicolae Velimirovici, cu versiunea aromână realizată de George Vrana. („știri.com.ro”)

2012.05.30 CONSTANȚA * ROMÂNIA - La invitația prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, rector al Universității ”Ovidius” Constanța, Comisia pentru cultură, știință, educație și mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de vicepreședintele Maria Stavrositu, deputat PDL, a vizitat universitatea. (”Ovidianum”, an I, nr. 2, 25-31.05.2012, p. 3 - www.ovidianum.ro)

2012.05.? SKOPJE * MACEDONIA - Asociația aromână MANDRA a organizat  Festivalul anual de muzică aromână FĂNTĂNA DI MALAMĂ, la care au participat 12 artiști din ALBANIA, GRECIA, MACEDONIA și ROMÂNIA. Solista de muzică aromână a Eli Fara a fost invitat special al festivalului. (”TiranaChat”)

2012.06.06 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Ministrul afacerilor externe român, Andrei Marga, a discutat cu ambasadorul albanez, Sami Shiba, problema prezervării identității aromânilor din Albania. (”Romanian Global News” 7 iunie 2012)

2012.06.20 BUCUREȘTI * ROMÂNIA - Florentina Costea a preparat mâncăruri cu specific aromân în cadrul proiectului ”incubator107” al asociației culturale ”Macaz”.  (”Facebook”)

View items...

2013 (0)

2013.10.26-27 CHIŞINĂU * MOLDOVA O echipă de fotbal a oraşului Constanţa, din care au făcut parte aromânii Dimu Anagnoste, Stere Grameni, Nicolae Raiciu şi Dumitru Darlaiani, a participat la cea de-a VII a ediţie a Cupei Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, turneu internaţional pentru veterani din Moldova, Belarus, Ucraina şi România. (FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, Cupa FMF: ediţia VII: 26-27 octombrie 2013, Chişinău, 16 p.)

View items...

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required