Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Pîrcîseare
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

În 1985 Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu publicau Un veac de poezie aromână, antologie în care au selectat şi şase poezii de Vasile Todi (Tode): Pîrcîseare (Rugare), Xantă-dadă (Mamă-Xantă), Zbor ti maia (Cuvînt pentru maia), Fară şcretă (O, neam al meu), Auşlu (Bătrînul) şi Arniu şi Xinătate (Peregrinînd).

 


Pîrcîseare (Rugare)


Di iuţido dipună un suschir di fluiară, -

Alasă-ni-mi - Hărdzite - 'nă vreare s-ni-u amint!

Ş-ma vrei, şcurteadză-ni steaua tu mesea di primveară,

Cînd abureadză malma pi suflitu dit Pind.

(De peste tot - chemare de fluier mă-nfioară...

Ci lasă-mă tu, Doamne, să mă regăsesc,

Cînd Pindu-şi toarnă aur pe vîrful lui celest.)

 

Cîmbănile bat pit ete! Ma s-li-alăsăm ta s-bată...

Un cloput ni-easte dorlu pi ţerlu învirinat,

Irniile hori ş-căşerle n-adastă 'nă turnată, -

O, toarnă-ni-ti armâname, dit lunglu-a tău iernat!

(Tălăngi răsună-n veacuri! Să le lăsăm să bată...

Mi-i dorul - tot un clopot, pe ceru-nveninat,

Că-n sate părăsite, o stînă nu se-arată...

O, vino, armâname, din lungul tău iernat!)

 

S-aspare şcîmba-n dzeană, di vimturi ş-di brumă,

Că fără lumea noastră nu are ţer muşat...

Va s-vină picurarli - ta s-aibă iară numă, -

S-dipună diznou oile tu Pindlu alăvdat!

(Tresare stînca-n munte, sub vînturi şi sub brume,

Că fără lumea noastră şi cerul pare strîmt...

Cheamă păstori să vină, să-i deie iar un nume, -

Mioarele să mîie, în Pindul nostru sfînt!)

 

Bat cloputele tute - jilită pîrcîseare,

Pişchirile di neguri pi-ananghia l'ia di s-tind,

Şi s-toarnă muşuteaţa, cînd tută-a noastră vreare

Deadun îndzînucl'eadză la şopute, pit Pind...

(Bat clopote profunde, a rugă şi-ntristare,

Iar valul greu de neguri coboară şi se-ntinde...

Numai iubirea noastră - descinde în hotare,

Îngenunchind la şipot, neasemuite Pind!)

 

'Nă fugă fu tihea ţi dipiră miletea,

Întreaga a mea soe s-dirină an di an...

Voi, ţi-alîdzeţ ghrăpsearea, va s-ni-aduchiţ caimetea -

Ţi-ni ni-aştirnu pi zborlu-ni di-auş ş-di ciliman...

(O, neamul meu drumarnic, bătut de nenoroc,

Mereu spre zarea largă, la care nu ajungi!

Şi-am strîns, iubiţi prieteni, în mine atîta foc.

Să fie - pentru-o lume, de la moşnegi - la prunci.)

 

 

SURSA:

Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu (editori), Un veac de poezie aromână, Cartea Românească, Bucureşti, 1985, pp. 475-479.

 


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required