Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Dumnidzălu`nhi lunjina & Hai Dafină & Tsi s-adar & Vanghelitsa mea & Gionji armânji & Io ca pui s`tsâ cântu & Cându va z`yinâ primuveara & Ma sâ shtiu / Stelian Arău
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
30-08-2012

Cântece: Dumnidzălu`nhi lunjina & Hai Dafină & Tsi s-adar & Vanghelitsa mea & Gionji armânji & Io ca pui s`tsâ cântu & Cându va z`yinâ primuveara & Ma sâ shtiu / Stelian Arău

Rate this item
(0 votes)

Dumnidzălu`nhi lunjinaDumnezeu îmi lumina

Nu`avea soari, ni lunjinâ 
Cându pi cali nidzeam 
Câtâ poarta ei, lea dado, 
Vruta s`nhi`u videam.. 

(Nu era soare, nici lumină

Când pe drum mergeam

Spre poarta ei, tu mama

Iubita să mi-o văd)

 

Refren-Refren
Hai, hai, Dumnidzălu`nhi lunjina 
Hai, hai, calea pân` la ea, 
Hai, hai, Dumnidzălu`nhi lunjina 
Hai, hai, calea pân` la ea.. 
(Hai, hai, Dumnezeu îmi lumina

Hai, hai, calea pân’ la ea

Hai, hai, Dumnezeu îmi lumina

Hai, hai, calea pân’ la ea)

Tsi videam, tsi`nhi si`arâta 
Tu ubor cându`nhi mutream 
Unâ steau` di pi tser 
Dzâtsea ca`u chier.. 

(Ce vedeam, ce mi se arăta

În curte când priveam

O stea de pe cer

Zicea că o voi pierde)

Refren-
Refren

Mi feci dado  nu`avdzam 
Zboarâli – ca u chiream 
Inima tut î`nhi dzâtsea 
 ea va`nhi mi va.. 

(Mă făceam mamă că nu auzeam

Vorbele că o pierdeam

Inima tot îmi zicea

Că ea mă va iubi)

Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Dumnidzălu`nhi lunjina, ”giony” / Versuri, 1 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---dumnidz--lu-nhi-lunjina/2896 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Hai Dafină – Hai Dafină

 

Hai Dafină, mas vrei tini, 
Hai Dafină, z`inhi cu mini, 
Hai Dafină, z`inhi cu mini… 
(Hai Dafină, dacă vrei tu

Hai Dafină, să vii cu mine

Hai Dafină, să vii cu mine)


Nu, Mihale, nu yin` mini, 
 nh`iasti arshini di lumi, 
 nh`iasti arshini di lumi.. 

(Nu Mihale, nu vin eu

Că îmi este rușine de lume

Că îmi este rușine de lume)

Va`nhi ti caftu, vrei nu vrei 
Di la pârintsâi a tăi, 
Di la pârintsâi a tăi… 

(Te voi cere, vrei, nu vrei

De la părinții tăi

De la părinții tăi)

S`mi da pârintsâi a mei, 
 shtii  sh`mini va`s voi, 
 shtii  sh`mini va`s voi… 

(De mă dau părinții mei

Să știi că și eu voi vrea

Să știi că și eu voi vrea)

Featsirâ tsi featsirâ, 
Dafina i`u deadirâ, 
Dafina i`u deadirâ … 

(Făcură ce făcură

Dafina o dădură

Dafina o dădură)

Tini gione, îmsheat ficior, 
Io di dorlu a tău va`s mor, 
Io di dorlu a tău va`s mor ! 

(Tu june, frumos flăcău

Eu de dorul tău voi muri

Eu de dorul tău voi muri!)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Hai Dafină, ”giony” / Versuri, 14 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---hai-dafin--/2702 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tsi s-adar – Ce să fac

 

Î`nhi ti`am tu minti 
Sh`nu shtiu tsi s`adar 
Anfârmâcat i`a meu suflit amar 
Ah vruta mea, câtâ iu hii 
 nh`iasti dor di tini 
Vrută voi  shtii . 
(Mi te am în minte

Și nu știu ce să fac

Întristat e al meu suflet amar

Ah iubita mea, pe unde ești

Că mi-este dor de tine

Iubito vreau să știi)

 

Refren-Refren
Tsi s`adar, lea, tsi s`adar 
A meu suflit iasti amar 
Iasti amar di vrearea ta 
Tsi nhi`angreacâ inima ! 

(Ce să fac, tu, ce să fac

Al meu suflet este amar

Este amar de iubirea ta

Ce-mi stăpânește inima!)


Mash cu tini vrută voi să`nhi shed 
 nh`iasti greu 
Lea feată, io`nhi mi`ntreb 
 tse fudzishi di lângâ mini 
Î`nhi iasti greu lea feată 
Shed io fârâ tini . 

(Doar cu tine iubito vreau să stau

Că îmi este greu

Tu fato, eu mă întreb

De ce ai plecat de lângă mine

Îmi este greu tu fato

Stau eu fără tine)


Refren-
Refren

Ti voi pi tini, lele, vruta mea 
 nh`iasti dor 
Feată, di gura ta 
Di gura ta sh`di ochii a tăi 
S`ti astringu în bratsâ, feată, 
S`ts`aspun cât ti voi . 

(Te vreau pe tine, lele, iubita mea

Că mi-este dor

Fato, de gura ta

De gura ta și de ochi tăi

Să te strâng în brațe, fato

Să-ți spun cât te iubesc)

 

Refren-Refren

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Tsi s-adar, ”giony” / Versuri, 21 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---tsi-s-adar-/2598 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vanghelitsa mea,- Vamghelița mea

Refren 1 – Refren 1

 

Apa aratzi di la moarâ 
Sâ`nhi ti bash, Vanghe,  oarâ. 
Apa aratzi di la moarâ 
Sâ`nhi ti bash, Vanghe,  oarâ. 

(Apa rece de la moară

Să mi te sărut Vanghe o dată

Apa rece de la moară

Să mi te sărut Vanghe o data)

 

Refren 2 – Refren 2
Haidi frândzâ veardi, 
Veardi di ciresh 
Vanghe, va`nhi ti`ashteptu 
La shopat cându a s`hieshi. 

(Haide frunză verde

Verde de cireș

Vanghe, te voi aștepta

La izvor când vei veni)


Ma di cu nhic, 
Ma di cu nhic, Vanghe, ti mutream, 
Vanghe, ti mutream. 
S`creshtsâ mari sâ`nhi mi iai 
Vanghelitsa mea, 
S`creshtsâ mari sâ`nhi mi iau 
Oh lea daileana mea! 

(Dar de mic

Dar de mic, Vanghe, te priveam

Vanghe, te priveam

Să crești mare să mi te iau

Vanghelița mea

Să crești mare să mi te iau

Oh tu mândra mea!)


Refren 1 –
Refren 1

 

Refren 2 – Refren 2

Ma cându mari, 
Ma cându mari`nhi tsâ criscushi 
Vanghe, tsâ criscushi. 
Cu`altu gioni nhi ti mârtashi 
Vanghelitsa mea, 
Cu`altu gioni ti mârtashi 
Oh lea daileana mea! 

(Dar când mare

Dar când mare îmi crescuși

Vanghe ce crescuși

Cu alt june mi te măritași

Vanghelița mea

Cu alt june te măritași

Oh tu mândra mea!)


Refren 1 –
Refren 1

 

Refren 2 – Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Vanghelitsa mea, ”giony” / Versuri,  7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---vanghelitsa-mea-/2451 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Gionji armânji – Juni aromâni

 

Aidi gionji armânji inshits` tu lumi 
Di la voi s`avdzâm daima lucri buni. 
Aidi gionji armânji inshits` tu lumi 
Di la voi s`avdzâm daima lucri buni. 

(Haideți juni aromâni ieșiți în lume

De la voi să auzim mereu lucruri bune

Haide juni aromâni ieșiți în lume

De la voi să auzim mereu lucruri bune)

 

Refren-Refren
Gionji armânji, tiniri vlâstari, 
Ti voi nu`ari greu anda`i alumtari. 
Di la voi armânamea ashteaptâ 
Îmsheatâ numâ sâ`i dai 
Câ`i mileti aleaptâ ! 

(Juni aromâni, tinere vlăstare

Pentru voi nu e grea lupta

De la voi neamul aromân așteaptă

Frumos renume să-i dați

Că-i neam ales!)


Vini oara s`grim “Dishteaptâ`ti armâne!” 
Shi`s nu minduim mash` la dzâua di mâni. 
Vini oara s`grim “Dishteaptâ`ti armâne!” 
Shi`s nu minduim mash` la dzâua di mâni. 

(Veni clipa să strigăm ”Deșteaptă-te aromâne!”

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine

Veni clipa să strigăm ”Deșteaptă-te aromâne!”

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine)


Refren-
Refren

La mărili sculii` tu mintea noastâ s`hibâ 
An di an s`avdzâm tut anvitsa` s`amintâ. 
La mărili sculii` pri mintea noastâ s`hibâ 
An di an s`avdzâm tut anvitsa` s`amintâ. 

(La marile școli tot mintea noastră să fie

An de an să auzim toți învățații să lupte

La marile școli tot mintea noastră să fie

An de an să auzim toți învățații să lupte)

 

Refren-Refren

Armânescul zbor ma nâpoi s`nu armânâ 
Sh`pirifanji s`purtăm hlambura armânâ. 
Armânescul zbor ma nâpoi s`nu armânâ 
Sh`pirifanji s`purtăm hlambura armânâ. 

(Limba aromână să nu fie uitată

Și mândri să jucăm steagul aromân

Limba aromână să nu fie uitată

Și mândri să jucăm steagul aromân)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Gionji armânji, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---gionji-arm--nji/2219 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

  

Io ca pui s`tsâ cântu – Eu ca pasărea să-ți cânt

 

M`as iaram  piturnichi 
S`ti vigheam, feată, dit zbor 
S`dipuneam cu multâ vreari 
Tu a tău ubor... 

(Dacă eram o potârniche

Să te veghez, fato, din zbor

Să cobor cu multă dragoste

În a ta curte)

 

Refren-Refren
Io ca pui s`tsâ cântu, 
S`nu`nhi mi batâ vintul 
S`nhi angâlzascâ soarli, feată 
Suflitlu cu vreari. 

(Eu ca pasărea să-ți cânt

Să nu mă bată vântul

Să mă încălzească soarele fato

Sufletul cu iubire) 


M`as iaram  trandafilâ 
Tu gârdina ta s`crishteam 
Pit lilici mash pi tini 
Io va`nhi ti vigheam... 

(Dacă eram un trandafir

În grădina ta creșteam

Printre flori doar pe tine

Eu te vegheam)


Refren-
Refren

M`as iaram un pui di noapti 
S`dipuneam la geamea ta 
S`tsâ hârseam cu a mea mutritâ 
Somnul, vruta mea. 
(Dacă eram o pasăre de noapte

Să cobor la geamul tău

Să-ți mângâi cu a mea privire

Somnul, iubita mea)

 

Refren-Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Io ca pui s`tsâ cântu, ”giony” / Versuri, 22 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---io-ca-pui-s-ts---c--ntu/2131 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cându va z`yinâ primuveara – Când va veni primăvara

 

Î`nhi luai calea s`neg tu muntsâ, 
Tâsh` tu muntsâ la irnat 
Cafi iarnâ tu ahurhitâ 
Nh`iasti dorlu angricat... 

(Am pornit să merg în munți

Tocmai în munți la iernat

La fiecare început de iarnă

Îmi este dorul mai puternic)


Refren-Refren

Cându va z`yinâ, feată, primuveara 
Dit muntsâ a z`yin la tini, vruta mea. 
Agiun va s`hiu, feată, di`a ta bâsheari 
Va`nhi mi satur, feată, di dultseamea ta. 

(Când va veni, fato, primavera

Din munți voi veni la tine, iubita mea

Flămând voi fi, fato, de a ta sărutare

Mă voi sătura, fato, de dulceața ta)

 

Tu`albi stranhi suntu muntsâi 
Tuts` di neau` anvâlits`. 
Nu`ari s`avdzâ puii s`cântâ, 
Puii a muntsâlor duruts`... 

(În albe haine sunt munții

Toți de nea înveliți

Nu vei auzi păsările să cânte

Păsările munților dragi)


Refren-
Refren

Cându soarli as da di`analtu 
Calea, feată, io va`nhi iau 
Tu ahurhit di primuvearâ 
Tu cutar, feată, nu`as dau... 

(Când soarele se va înălța

La drum, fato, eu voi porni

La început de primăvară

La stână, fato, nu voi da)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Cându va z`yinâ primuveara, ”giony” / Versuri, 22 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---c--ndu-va-z-yin---primuveara/2130 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Ma sâ shtiu  - Dacă aș ști

Lasâ vrearea cu mini 
Lasâ câ`i di la tini 
Suflitlu a meu va `s facâ punti 
Ca s`him noi doi cum iaram ma ninti.. 

(Lasă iubirea cum vine

Las-o că-i de la tine

Sufletul meu se va face punte

Ca să fim noi doi cum eram înainte)

Refren-Refren
Ma sâ`nhi shtiu ti tsi, 
Ma sâ`nhi shtiu ti tsi 
Io ti tini feată 
Î`nhi versu lăcrânjili.. 

(Dacă aș ști pentru ce

Dacă aș ști pentru ce

Eu pentru tine fato

Îmi vărs lacrimile)

Lasâ dultsea mea vreari 
Lasâ  ea nu chiari 
Inima mea shtii s`u ascultâ 
Sâ`nhi hibâ dor, la mini s`u arucâ.. 

(Lasă dulcea mea iubire

Lasă că ea nu piere

Inima mea știe să o asculte

Să-mi fie dor, la mine s-o arunce)

Refren-
Refren


SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Ma sâ shtiu (BLUES), ”giony” / Versuri, 8 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---ma-s---shtiu-(blues)/2041 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Duminică, 16 Septembrie 2012 21:36
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required