Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Scoala-nhi ti vruta & Toarnâ-ti vrute & Minduiamŭ & Vini primuveara & Dzeana va u alinŭ la tini & Iu iarai & Mavrumata mu & Vruta mea lâcrâmeadzâ & Mardzina di amari & Alargu di mini & Cadi frândza & Inlu-i bunŭ / Sirma Guci
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
18-08-2012

Cântece: Scoala-nhi ti vruta & Toarnâ-ti vrute & Minduiamŭ & Vini primuveara & Dzeana va u alinŭ la tini & Iu iarai & Mavrumata mu & Vruta mea lâcrâmeadzâ & Mardzina di amari & Alargu di mini & Cadi frândza & Inlu-i bunŭ / Sirma Guci

Rate this item
(1 vote)

Scoala-nhi ti vruta -Trezește-te iubito

 

Gionli dzâtsea pi`agalea 
“Feată, dischidi`nji geamea” 
Gionli intra pi ushi 
Sh`luă feata di gushi . 

(Junele zicea încet

”Fato deschide-mi fereastra”

Junele intra pe ușă

Și îmbrățișă fata de gât)

Refren-Refren
Scoalâ`nhi`ti, vrută, scoalâ`nhi`ti 
Scoalâ`nhi`ti piturnichi dit munti 
Bagâ`nhi`ti, gione, bagâ`nhi`ti 
S`ti bash pi frâmti apleacâ`nhi`ti ! 

(Trezește-te iubito, trezește-te

Trezește-te potârniche din munte

Dormi june, dormi

Să te sărut pe frunte apleacă-te!)

Noptsâli`s cu lunâ 
Cu tini di mânâ 
Noptsâli`s cu steali 
Pi bratsâli a tali . 

(Nopțile cu lună

Cu tine de mână

Nopțile cu stele

În brațele tale)

Refren-
Refren

Vrearea`i tu virdeatsâ 
Cu tini pi bratsâ 
Noptsâli`s cu lunâ 
Cu tini di mânâ . 

(Iubirea-i în floare

Cu tine în brațe

Nopțile cu lună

Cu tine de mână)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Sirma Guci - Scoala-nhi ti vruta, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---scoala-nhi-ti-vruta/2816 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Toarnâ-ti vrute – Întoarce-te iubitule

Toarnâ-ti lăi vrute, lăi toarnâ-ti, lăi toarnâ-ti 
Cu vruta di ninti adunâ-ti, adunâ-ti 
Casa mea-i goalâ sh-nu amŭ tsi s-tsâ dau 
Ni pâni , ni apâ...era ma ghini, 
Casa mea-i goalâ sh-nu amŭ tsi s-tsâ dau 
Eera ma ghini, s-nu shtiamŭ di tini 

(Întoarce-te măi iubitule, întoarce-te măi, întoarce-te măi

Cu vechea iubită întâlnește-te, întâlnește-te

Casa mea-i goală și nu am ce să-ți dau

Nici pâine, nici apă, era mai bine

Casa mea-i goală și nu am ce să-ți dau

Era mai bine să nu te fi cunoscut)

 

Toarnâ-ti ti ashteaptâ lăi unâ stea, 
Mashi unâ stea 
Io-ñi ti kirui vrute ti ea, lăi mashi ti ea 
Maiñili a meali vrute lăi, shi ocl'ii a mei 
Pi cari a s-hârseascâ....era ma ghini 
Maiñili a meali vrute lăi, shi ocl'ii a mei 
Eara ma ghini, s-nu shtiamŭ di tini, s-nu shtiamŭ 
Sh-eara ma ghini, s-nu shtiai di mini shi s-nu mi vreai 

(Întoarce-te, te așteaptă măi o stea

Doar o stea

Eu te-am pierdut iubite pentru ea, măi doar pentru ea

Mâinile mele iubite măi și ochii mei

Era mai bine să nu te fi cunoscut, să nu te fi cunoscut

Și era mai bine să nu mă fi cunoscut și să nu mă fi iubit)


Toarnâ-ti ditŭ cali sh-nu mutrea 
Mashi nu mutrea 
La mei ocl'i tsi plângu, nu minduia, nu minduia 
Zboarâli a tali sh-boatsea ta, tora nu-s ti mini 
Eara ma ghini s-nu shtiamŭ di tini, s-nu shtiamŭ 
Sh-eara ma ghini, s-nu shtiai di mini shi s-nu mi vreai 

(Întoarce-te din drum și nu privi

Doar nu privi

La ochii mei ce plâng, nu te gândi, nu te gândi

Vorbele tale și vocea ta, acum nu-s pentru mine

Era mai bine să nu te fi cunoscut, să nu te fi cunoscut

Și era mai bine să nu mă fi cunoscut și să nu mă fi iubit) 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Toarnâ-ti vrute, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---toarn---ti-vrute/2803 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Minduiamŭ – Mă gândeam

Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Mâna lishorŭ ts-u astrindzeamŭ 
Sh-mâna lishorŭ ts-u astrindzeamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

Mâna ușor ți-o strângeam

Și mâna ușor ți-o strângeam)

 

Refren-Refren
Mashi ditŭ pâduri analti 
Lilicii tsâ arupeai 
Sh-minduiamŭ, sh-minduiamŭ 
La tini minduiamŭ 

(Doar din păduri înalte

Flori îți rupeai

Și mă gândeam, și mă gândeam

La tine mă gândeam)


Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Ocl'ii lishorŭ tsâ-i bâsheamŭ 
Ocl'ii lishorŭ tsâ-i bâsheamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

Ochii ușor ți-i sărutam

Ochii ușor ți-i sărutam)

Refren-
Refren

Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Tu noapti noi  tukeamŭ 
Ma tu noapti noi  tukeamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

În noapte noi ne topeam

Dar în noapte noi ne topeam)


Refren-
Refren 

SURSA

Maria, Sirma GuciMinduiamŭ, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---minduiam--/2802 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini primuveara – A venit primăvara

Vini primuveara lea sh-muntili nvirdzâ 
Pritŭ pâduri crescu lilicii 
Vini primuveara lea sh-soarli amurgi 
Vruta mea  tse nu yini 

(A venit primavera și muntele a înverzit

Prin păduri au crescut flori

A venit primavera și soarele a apus

Iubita mea de ce nu vine)

 

Refren-Refren
Io vruta la tini-ñi minduiamŭ 
Ocl'ii a mei ishi lâcrâmarâ 
Primuveara va s-treacâ shi-nfârmâcatŭ 
Voiŭ s-ti vedŭ nica  oarâ 

(Eu iubito la tine mă gândeam

Ochii mei au lăcrimat

Primăvara va trece și necăjit

Vreau să te văd încă o data)


Tutâ iarba veardi crivati va-ñi ts-u adaru 
Yina feată, sh-minduiati 
Yina feată, yina  nu-i amânatŭ 
Ta s-nu shedŭ nvirinatŭ 

(Toată iarba verde pat ți-o voi face

Vino fato și gândește-te

Vino fato, vino că nu-i târziu

Ca să nu stau întristat)


Refren-
Refren

Vini primuveara lea muntili nvirdzâ 
Feati iesŭ tu priimnari 
Iesŭ tu priimnari pi tuti li vidzui 
Ma ca tini altâ nu-i 

(A venit prămăvara, muntele a înverzit

Fetele ies la plimbare

Ies la plimbare, pe toate le-am văzut

Dar ca tine alta nu-i)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Vini primuveara, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---vini-primuveara/2801 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Dzeana va u alinŭ la tini – Dealul îl voi urca la tine

Mi minduiamŭ feată la tini 
Mi minduiamŭ feată la msheatsii ocl'ii a tăi 
Mi minduiamŭ feată la tini 
Cându tu vearâ stealili câdeau pi noi 

(Mă gândeam fato la tine

Mă gândeam fato la frumoșii ochi ai tăi

Mă gândeam fato la tine

Când vara stelele cădeau pe noi)

 

Refren-Refren
Dzeana va u alinŭ la tini feată 
Ta s-ti vedŭ 
Dorlu ma s-ti luă di mini feată 
Voiŭ s-ti ntrebŭ 
Dorlu ma s-ti luă di mini feată 
Voiŭ s-ti ntrebŭ 

(Dealul îl voi urca la tine fato

Ca să te văd

Dorul dacă te-a luat de mine fato

Vreau să te întreb

Dorul dacă te-a luat de mine fato

Vreau să te întreb)

 

 tsi alargu iñi hiu di tini 
Sh-dada iñi dzâtsi feată ca va ti mârtai 
Ma nu potŭ vrută ta s- pistispsescu 
 ti giurashi lea feată  va-ñi mi-ashtiptai 

(Că ce departe îmi sunt de tine

Și mama îmi zise fato că te-ai măritat

Dar nu pot iubito să cred

Pentru că te-ai jurat tu fato că mă vei aștepta)


Refren-
Refren

 

Tu ocl'ii a tăi ca dauă steali 
Iñi mi tukiamŭ feată cându-ñi mi mutreai 
 budza aroshii , mashi a meali 
 mashi a meali a s-hibâ feată iñi dzâtseai 

(În ochii tăi ca două stele

Mă topeam fato când mă priveai

Că buzele-ți roșii doar ale mele

Că doar ale mele vor fi, fato îmi ziceai)


Refren-
Refren

 


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Dzeana va u alinŭ la tini, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---dzeana-va-u-alin---la-tini/2800 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Iu iarai – Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai pân' tora 
Minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmithi canda fumŭ noi dol'i 
Sh-tu unâ banâ altâ 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


Tsâ dâdeamŭ mâiñili a meali 
Cu a tali daima s-ampriunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ 

(Îți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)


Iu iarai, iu iarai pân' tora 
Minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmithi canda fumŭ noi dol'i 
Sh-tu unâ banâ altâ 

Sh-deapoaia vini unŭ calŭ albu 
Sh-ancâlicashi pi elŭ cu silâ 
Sh-atumtsea grii cutrimburatâ 
Armâñi cu mini ma s-ai ñilâ... 

(Și apoi a venit un cal alb

Și încălecași pe el cu avânt

Și atuncii grăii cutremurată

Rămâii cu mine dacă ai milă)


Tserlu tutŭ ishi lâcrâmeadzâ 
Totna pisti iarba aratsi 
Mashi tu unŭ codru di ascutidi 
Sihatea ardi shi tutŭ tatsi 

(Cerul tot lăcrimează

Totdeauna peste iarba rece

Doar într-un codru de întuneric

Ceasul arde și tot tace)


Iu iarai, sh-cari hii aspuñi-ñi 
Sh-mânâ aratsi luai sâ-i astringu 
Mutri nâpoi ta s-ascundâ di mini 
Shi s-nu vedŭ  ocl'ii a ei plângu 

(Unde ai fost și cine ești spune-mi

Și mâna rece am luat-o să i-o strâng

Privi înapoi ca să se ascundă de mine

Și să nu văd că ochii ei plâng)


Io voiŭ unŭ lucru ta  shtii 
Sh-cu ocl'ii aplicatsâ iñi dzâsi 
Nu hiu Lutseafirŭ, nu hiu ponŭ 
Hiu feată vrutlu a tău ditu yisi 
(Eu vreau un lucru ca să știi

Și cu privirea plecată îmi zise

Nu sunt Luceafăr, nu sunt durere

Sunt fato iubitul tău din vise)

 

Tserlu tutŭ ishi lâcrâmeadzâ 
Totna pisti iarba aratsi 
Mashi tu unŭ codru di ascutidi 
Sihatea ardi shi tutŭ tatsi 
(Cerul tot lăcrimează

Totdeauna peste iarba rece

Doar într-un codru de întuneric

Ceasul arde și tot tace)


Tsâ dâdeamŭ mâiñili a meali 
Cu a tali daima s-ampriunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ

(Îți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)

 

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Iu iarai, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---iu-iarai-(...e-divina-:x-)/2742 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Mavrumata mu – Fată cu ochi negri

Oooo, pleacâ-tsâ ocl'ii, 
Pleacâ-tsâ ocl'ii, lea fidană 
Mavrumata mu 
Oooo, pleacâ-tsâ ocl'ii, 
Pleacâ-tsâ ocl'ii, lea fidană 
Mavrumata mu 
Cându dipuñi di-nsusŭ ditŭ dzeanâ, 
Mavrumata mu. 

(O, pleacă-ți ochii

Pleacă-ți ochii, tu vlăstar

Cu ochi negri

O, pleacă-ți ochii

Pleacă-ți ochii, tu vlăstar

Cu ochi negri

Când cobori de sus

Fată cu ochi negri)

 

Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Tsi laiŭ singirŭ portsâ di gushi, 
Mavrumata mu. 

(O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

Ce lanț frumos porți la gât

Fato cu ochi negri)

 

Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Tsi laiŭ singirŭ 
Tsi laiŭ singirŭ portsâ di gushi, 
Mavrumata mu 
Di-asimi shkreti di minghiushi, 
Mavrumata mu. 

(O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

Ce lanț frumos

Ce lanț frumos porți la gât

Fato cu ochi negri

De argint frumoși cercei

Fato cu ochi negri)


Dipuñi-ñi valea, 
Dipuñi-ñi valea mavrumatâ, 
Mavrumata mu 
Ta sâ-ñi ti vedŭ 
Ta sâ-ñi ti vedŭ câtŭ hii di-msheatâ, 
Mavrumata mu 
Ta sâ-ñi ti vedŭ câtŭ hii di-msheatâ, 
Mavrumata mu. 

(Coboară valea

Coboară valea fato cu ochi negri

Cu ochi negri

Ca să mi te văd

Ca să mi te văd cât ești de frumoasă

Fato cu ochi negri

Ca să mi te văd cât ești de frumoasă

Fato cu ochi negri) 

SURSA

 Maria, Sirma Guci - Mavrumata mu, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---mavrumata-mu/2741 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vruta mea lâcrâmeadzâ – Iubita mea lăcrimează

Vruta mea-shi lâcrâmeadzâ 
Vruta mea-i lândzitâ 
Vruta mea di dorŭ uhteadzâ 
Shi-i singurâ, aman, shi-i singurâ 

(Iubita mea își lăcrimează

Iubita mea-i bolnavă

Iubita mea de dor oftează

Și-i singură, aman,și-i singură)

 

Refren-Refren
Ma s-vrei discl'idi-ñi 
Discl'idi-ñi usha 
Tini lea feată 
Ta s-ti ti vedŭ 
Câtŭ hii di msheatâ 
Io shtiu lea feată 
Yitrii ca s-tsâ hiu 

(Dacă vrei deschide-mi

Deschide-mi ușa

Tu fato

Ca să te văd

Cât ești de frumoasă

Eu știu tu fato

Leac ca să-ți fiu)


Hai dischidi sh-nu-ñi ti-aspari 
Dauâ zboarâ ta s-tsâ spunu 
Dorŭ cu dorŭ vruta s-adunâ 
S-hibâ deadunŭ, aman, s-hibâ deadunŭ 

(Hai deschide-mi ușa și nu te speria

Două vorbe ca să–ți spun

Dor cu dor iubito se întâlnesc

Să fie împreună, aman, să fie împreună)


Refren-
Refren

 

Pânâ asearã tsâ arâdeai lea 
Di-a meu dorŭ tsi ti câfta 
Nu shtiai  tse mi doari 
Lea inima, aman, lea inima 

(Până aseară își râdeai tu

De al meu dor care te căuta

Nu știai de ce mă doare

Tu inima, aman, tu inima)


Refren-
Refren

  

SURSA

Maria, Sirma Guci - Vruta mea lâcrâmeadzâ, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---vruta-mea-l--cr--meadz---/2740 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mardzina di amari – La țărmul mării

Mardzina di amari,  featâ lea-shi plândzi 
Mardzina di amari lea-shi plândzi a ei caimo 
Mardzina di amari,  featâ lea-shi plândzi 
Mardzina di amari lea-shi plândzi a ei caimo 

(La țărmul mării o fată își plânge

La țărmul mării își plânge dorul ei

La țărmul mării o fată își plânge

La țărmul mării își plânge dorul ei)


Refren-Refren
Ma dzâ-ñi lea mari tsi s-adarŭ 
 ñi-amŭ unŭ gioñi picurarŭ 
 ñi-amŭ unŭ gioñi picurarŭ 
Ma tutâ dzuua-i tu cutarŭ 
(Dar zi-mi tu mare ce să fac

Că mi-am june păcurar

Că mi-am june păcurar

Dar toate ziua-i la stână)

 


Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
 va s-yinŭ astarâ lea featâ pi la voi 
Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
 va s-yinŭ astarâ lea featâ pi la voi 

(Încet,încet cu a ta suspinare

Că voi veni diseară pe la voi

Încet,încet cu a ta suspinare

Că voi veni diseară pe la voi)


Refren-
Refren

Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
Sh-nu-ñi ti anvirineadzâ  nveastâ va-ñi ti ia 
Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
Sh-nu-ñi ti anvirineadzâ  nveastâ va-ñi ti ia 

(Încet, încet cu a ta suspinare

Și nu te necăji că de nevastă te va lua

Încet, încet cu a ta suspinare

Și nu te necăji că de nevastă te va lua)


Refren-
RefrenSURSE

Maria, Sirma Guci - Mardzina di amari, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---mardzina-di-amari/2739 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Alargu di mini – Departe de mine

Minduiamŭ la dzuua cari dusi 
Sh-minduiamŭ la dzuua cari a s-yinâ 
Dzuuâ scutidhuoasâ sh-fârâ di luñinâ 
Minduiamŭ la dzuua cari dusi 
Sh-minduiamŭ la dzuua cari a s-yinâ 
Dzuuâ scutidhuoasâ sh-fârâ di luñinâ 

(Mă gândeam la ziua care a trecut

Și mă gândeam la ziua care va veni

Zi întunecată și fără de lumină

Mă gândeam la ziua care a trecut

Și mă gândeam la ziua care va veni

Zi întunecată și fără de lumină)

 

Refren-Refren
Alargu di mini, alargu di noi 
Dă-ñi Doamne puteari di la voi 
 nu-ñi plângu cându a s-yinâ dânâpoi 
Alargu di mini, alargu di noi 
Dă-ñi Doamne puteari di la voi 
 nu-ñi plângu cându a s-yinâ dânâpoi 

(Departe de mine, departe de noi

Dă-mi Doamne putere de la voi

Să nu-mi plâng când va veni înapoi

Departe de mine, departe de noi

Dă-mi Doamne putere de la voi

Să nu-mi plâng când va veni înapoi)


Mi-agârshii cumŭ easti a ta boatsi 
Mi-agârshii ocl'ii a tăi cumŭ suntŭ 
Sh-ca  frândzâ pitŭ cârări mi bati vimtul 
Mi-agârshii cumŭ easti a ta boatsi 
Mi-agârshii ocl'ii a tăi cumŭ suntŭ 
Sh-ca  frândzâ pitŭ cârări mi bati vimtul 

(Am uitat cum este a ta voce

Am uitat ochii tăi cum sunt

Și ca o frunză pe cărări mă bate vântul

Am uitat cum este a ta voce

Am uitat ochii tăi cum sunt

Și ca o frunză pe cărări mă bate vântul)


Refren-
Refren

Fârâ tini noapti nu-i noapti 
Stealili pi tserŭ nu anyilicescu 
Vrute sh-io di dorlu a tău iñi mi tukescu 
Fârâ tini noapti nu-i noapti 
Stealili pi tserŭ nu anyilicescu 
Vrute sh-io di dorlu a tău iñi mi tukescu 

(Fără tine noaptea nu-i noapte

Stelele pe cer nu strălucesc

Iubite și eu de dorul tău mă topesc

Fără tine noaptea nu-i noapte

Stelele pe cer nu strălucesc

Iubite și eu de dorul tău mă topesc)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Alargu di mini, ”giony” / Versuri, 4 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---alargu-di-mini/2690 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 Cadi frândza – Cade frunza

Ore cadi frândza, cadi frândza 
Dado, lea dado di la alunŭ 
Ore cadi frândza, cadi frândza 
Dado, lea dado di la alunŭ 
Sh-mini calea ñi-u dipunŭ 
Sh-mini dzeana ñi-u dipunŭ 

(Oh, cade frunza, cade frunza

Mamă, tu mama, de la alun

Oh cade frunza, cade frunza

Mamă, tu mama, de la alun

Și eu cobor la vale

Și eu dealul mi-l cobor)


Ore ñi-u dipunŭ, ñi-u dipunŭ 
Lea dado, lea dado, nvirinatŭ 
Ore ñi-u dipunŭ, ñi-u dipunŭ 
Lea dado, lea dado, nvirinatŭ 
Cu suflitlu nfârmâcatŭ 
Cu suflitlu nfârmâcatŭ 

(Oh ,mi-l cobor, mi-l cobor

Tu mama, tu mamă, necăjit

Oh ,mi-l cobor, mi-l cobor

Tu mama, tu mamă, necăjit

Cu sufletul întristat

Cu sufletul întristat)


Ore di trei dzâli, di trei dzâli 
Dado, lea dado, li dipunŭ 
Ore di trei dzâli, di trei dzâli 
Dado, lea dado, li dipunŭ 
Ma cu vruta nu-ñi mi adunŭ 
Ma cu vruta nu-ñi mi adunŭ 

(Oh, de trei zile, de trei zile

Mamă, tu mama, tot cobor

Oh, de trei zile, de trei zile

Mamă, tu mama, tot cobor

Dar cu iubita n-o găsesc

Dar cu iubita n-o găsesc)

 

Ore sâ-ñi mi adunŭ, lea sâ-ñi mi adunŭ 
Lea dado, lea dado, sâ-i dzâcu tsiva 
Ore sâ-ñi mi adunŭ, lea sâ-ñi mi adunŭ 
Lea dado, lea dado, sâ-i dzâcu tsiva 
Câ-ñi mi doari inima 
Câ-ñi mi doari inima 
(Oh, s-o găsesc, tu s-o găsesc

Tu mamă, tu mama, să-I zic ceva

Oh, s-o găsesc, tu s-o găsesc

Tu mamă, tu mama, să-I zic ceva

Că mă doare inima

Că mă doare inima)

 

 

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Cadi frândza, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---cadi-fr--ndza/2671 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Inlu-i bunŭ – Vinu-i bun

Dada-ñi dzâsi ta s-mi-nsorŭ 
Ma mini nu-ñi voiŭ 
Nai ma ghini-i s-hii bikearŭ 
S-beai cu sotsii a tăi 
Dada-ñi dzâsi ta s-mi-nsorŭ 
Ma mini nu-ñi voiŭ 
Nai ma ghini-i s-hii bikearŭ 
S-beai cu sotsii a tăi 

(Mama-mi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine-i să fii burlac

Să bei cu prietenii tăi

Mama-mi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine-i să fii burlac

Să bei cu prietenii tăi)


Refren-Refren

Sh-unâ, dauâ, treii 
Ta s-nâ adrămŭ pareii 
Sh-optu, sh-noauã, sh-dzatsi, 
Yinlu-i bunŭ aratsi 
Yinlu-i bunŭ aratsi 

(Și una,două, trei

Ca să facem tovărășie

Și opt, și nouă, și zece

Vinu-i bun rece

Vinu-i bun rece)

Ghini easti s-hii bikearŭ 
Nu-i ca-nsuratŭ 
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ 
 yini amânatŭ 
Ghini easti s-hii bikearŭ 
Nu-i ca-nsuratŭ 
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ 
 yini amânatŭ 
(Bine-i să fii burlac

Nu-i ca însurat

Nu te ceartă nimeni

Că vii târziu

Bine-i să fii burlac

Nu-i ca însurat

Nu te ceartă nimeni

Că vii târziu)


Refren-
Refren

Tate nu-ñi aspardzi kefea 
Featili nu-a s-kearâ 
Lasâ nica sâ-ñi pitrecŭ 
Cu sotsii astarâ 
Tate nu-ñi aspardzi kefea 
Featili nu-a s-kearâ 
Lasâ nica sâ-ñi pitrecŭ 
Cu sotsii astarâ 

(Tată nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă încă să petrec

Cu prietenii diseară

Tată nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă încă să petrec

Cu prietenii diseară)


Refren-
Refren


 

 SURSA

Maria, Sirma Guci - Inlu-i bunŭ, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---inlu-i-bun--/2670 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja


 

Nafoarâ io mutreamŭ – Afară eu priveam

Nafoarâ io mutreamŭ 
Iara  noapti msheatâ feată 
Sh-la tini-ñi minduiamŭ 
Nafoarâ io mutreamŭ 
Iara  noapti msheatâ feată 
Sh-la tini-ñi minduiamŭ 

(Afară eu priveam

Era o noapte frumoasă fato

Și la tine mâ gândeam

Afară eu priveam

Era o noapte frumoasă fato

Și la tine mâ gândeam)

 

Refren-Refren
Analtu luna anyilicea 
Sh-tu keptu inima-ñi bâtea 
Mi minduiamŭ feată ca s-yini 
Sh-la mini ca s-armâni 

(Sus luna strălucea

Și în piept inima-mi bătea

Mă gândeam fato că vei veni

Și la mine vei rămâne)


Cumŭ keptul trimbura 
Videamŭ aumbri pitŭ sucaki 
Sh-dzâtseamŭ câ-i vruta mea 
Cumŭ keptul trimbura 
Videamŭ aumbri pitŭ sucaki 
Sh-dzâtseamŭ câ-i vruta mea 

(Cum pieptul tremura

Vedeam umbre pe cărare

Și ziceam că-i iubita mea

Cum pieptul tremura

Vedeam umbre pe cărare

Și ziceam că-i iubita mea)


Refren-
Refren
Bis -Bis

Ma cându apiri 
Io tutŭ la geami nfârmâcatŭ 
Tutŭ ashtiptamŭ ta s-yini 
Ma cându apiri 
Io tutŭ la geami nfârmâcatŭ 
Tutŭ ashtiptamŭ ta s-yini 

(Dar când dimineață s-a făcut

Eu tot la geam necăjit

Tot așteptam să vii

Dar când dimineață s-a făcut

Eu tot la geam necăjit

Tot așteptam să vii)


Refren-
Refren
Bis -Bis


 

 SURSA

Maria, Sirma Guci - Nafoarâ io mutreamŭ, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---nafoar---io-mutream--/2669 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Armâna mea – Aromâna mea

Armâna mea, di iu-ñi vinishi msheată 
Di iu-ñi vinishi , iu vrei s-ti dutsâ 
Msheată cundil'iată 

(Aromâna mea, de unde-mi veniși frumoasă

De unde-mi veniși, unde vrei să te duci

Frumoasă ca un portret)

 

Refren-Refren
Nafoarâ toamna-shi yini 
Cu suti di buiei 
Tutŭ ma msheatsâ-shi suntu 
Dado , ocl'i a ei 
(Afară toamna a venit

Cu sute de culori

Tot mai frumoși sunt

Mamă, ochii ei)


Armâna mea, cu trupŭ ca di fidanâ 
Cându ti vedŭ lea feata mea 
Tu suflitŭ portu aranâ 
(Aromâna mea cu trupul ca un vlăstar

Când te văd fata mea

În suflet port o rană)


Refren-
Refren

Armâna mea ,  tse mi pidhipseshtsâ 
Mutrii  yini, mutrii  nedzâ 
Sh-la altu minduesthtsâ 

(Aromâna mea, de ce mă pedepsești

Văd că vii, văd că pleci

Și altul te gândești)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Armâna mea, ”giony” / Versiune, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---arm--na-mea/2668 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Vineri, 24 August 2012 21:42
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required