Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Tu livadea cu lilici & Opa opa & Haidi indzeana & Hoarali tuti & Baga imshata Lena & O voi ficiori & Haidi deadi iarba & Pitricui un pilaster & Pi magula & Alargu alargu & Featili a rumânjilor & Va’nj dau bana tutã & O lea Ianulã / GRAYLU
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
12-08-2012

Cântece: Tu livadea cu lilici & Opa opa & Haidi indzeana & Hoarali tuti & Baga imshata Lena & O voi ficiori & Haidi deadi iarba & Pitricui un pilaster & Pi magula & Alargu alargu & Featili a rumânjilor & Va’nj dau bana tutã & O lea Ianulã / GRAYLU

Rate this item
(0 votes)

Tu livadea cu lilici - În livada cu flori

Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa, 
Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa… 

(În livada cu flori

Dormea iubita și visa
În livada cu flori

Dormea iubita și visa)

Refren-Refren
Mea cum durnjia, tu`a ei per 
Câdeau lilici albi dit mer 
Tutâ anghilicea… 

(Dar cum dormea în al ei păr

Cădeau flori albe din măr

Toată strălucea)

Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash 
Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash.. 

(Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut
Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut)

Refren-
Refren


Va tsã dzãcu indoua zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 
Va tsã dzãcu indouã zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 

(Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima
Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Tu livadea cu lilici, ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---tu-livadea-cu-lilici/2062 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Opa opa

  

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește

Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește)

 

Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren
 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Opa opa (reghe lent), ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---opa-opa-(-reghe-lent-)/2061 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi indzeana – Haide sus

 

Haidi`n dzeanâ, oi lele, 
Haidi`n dzeanâ 
La cutarlu al Coli… 

(Haide sus, oi lele

Haide sus

La stâna lui Nicolae)


Shi`aminarâ, oi lele, 
Shi`aminarâ 
Doau` trei ciftoanji… 

(Și traseră, oi lele

Și traseră

Două-trei arme de vânătoare)


Di s`avdzârâ, oi lele, 
Di s`avdzârâ 
S`avdzâ pânâ`n hoarâ… 

(De se auziră, oi lele

De se auziră

Se auzi până-n sat)


Picurarii , oi lele , 
Picurari 
Di la oi, moi… 

(Păcurarii, oi lele

Păcurari

De la oi, măi)

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi indzeana, ”giony” / Versuri,  23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-indzeana/1967 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Hoarali tuti – Satele toate

 

Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 
Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 

(Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit

Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit)


 

Refren-Refren
 eshtsã mintimena 
Di atsea multu ti voi 
Ti nhiata ta imshata 
Tora vas inu sti iau la noi 

(Că ești înțeleaptă

De aceea mult te iubesc

Pentru tinerețea ta frumoasă

Acum voi veni să te iau la noi)


Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 
Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 

(Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui

Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui)


Refren-
Refren

Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 
Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 

(Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea

Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea)


Refren-
Refren

Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 
Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 

(Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept

Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept)


Refren-
Refren


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Hoarali tuti , ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hoarali-tuti/1966 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Baga imshata Lena – Pune-ți frumoasă Eleno

 

Baga imshata Lena 
Fustanea di shiapu 
Tora tsi u ai tsâsuta 
ia di ti andreadzi in capu 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Rochia de lână

Pe care ai țesut-o acum

Și aranjează-ți părul)

 

Bis-Bis

baga imshata Lena 

ma bunili flurii 
mutrea cat hii di imshata 
tu oclii a mei ilii 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Cea mai prețioasă salbă

Uită-te cât ești de frumoasă

În ochii mei ca oglindă)


Bis-
Bis

baga a neia iergu 
ca mi anviscui di tini 
candu as tritem araulu 
acatsãti di mini 

(Uită-te la mine

Că mă îmbrăcai pentru tine

Când vom trece râul

Prinde-te de mine)


Bis-
Bis


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Baga imshata Lena, ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---baga-imshata-lena/1965 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

O voi ficiori – O voi feciori

 

O, voi ficiori cara vinitu 
La aestã moi masã 
S'fãtsem muabeti 
 fudzim moi di'acasã 

(O, voi feciori dacă ați venit

La această măi masă

Să stăm de vorbă

Că am plecat măi de acasă)


 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 
 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 

(Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate

Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate)


Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 
Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 

(Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian

Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian)


Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 
Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 

(Toți plângeau

Doar Traian, el râdea

Toți plângeau

Doar Traian, el râdea)


 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 
 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 

(Că era el mic

Și nu știa el nimic

Că era el mic

Și nu știa el nimic)


Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 
Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 

(Măi Traiane

O măi amice, o măi frate

Măi Traiane

O măi prietene, o măi frate)

 

Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 
Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 

(Încă de mic

Te desparți de tata

Încă de mic

Te desparți de tata)

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O voi ficiori, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-voi-ficiori/1964 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi deadi iarba – Haide răsare iarba

 

Haidi njielu s’fridzi 
S’fatsi curbani 
Haidi tsi ghineatsã 
Tu armanami 

(Haide se frige mielu

Se face sacrificiu

Haide ce fericire

Pentru aromâni)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Anvirdzasti 
Haidi ca vas ina 
Imshatlu pasti 

(Haide răsare iarba

Înverzește

Haide că va veni

Frumosul Paști)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
S’fridzi njielu 
Haidi ies cupii lea 
Di tistimelu 

 

(Haide răsare iarba

Se frige mielu

Haide ies turmele

Din Tistimelu)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Verdza indzeana 
Haidi ies cupii lea 
Di hagilare 

(Haide răsare iarba

Înverzi dealul

Haide ies turmele

Din Hagilari)


Bis-
Bis

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi deadi iarba, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-deadi-iarba/1963 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pitricui un pilaster – Am trimis un porumbel

 

Pitricui un pilister 
La tini la geami 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Am trimis un porumbel

La tine la geam

Ca să spună iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

 

Pilisterlu si turna 
Cu a ta habari 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Porumbelul se întorcea

Cu a ta veste

Ca să spuna iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

  

SURSA

damy levendi, Graylu - Pitricui un pilaster, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pitricui-un-pilister/1962 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Pi magula – Pe colină

 

Pi magula analtu,naltu pi magula 
Pi magula analtu,naltu pi magula 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 

(Pe colină sus, sus pe colină

Pe colină sus, sus pe colină

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe)

Trec cupii di streari,sapti picurari 
Trec cupii di streari,sapti picurari 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 

(Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară)


Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 

(După-amiază se adunară și când se sculară

După-amiază se adunară și când se sculară
Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră

Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră)

 

Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 

(Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și )

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Pi magula, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pi-magula/1961 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Alargu alargu – Departe, departe

Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 

Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe, departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine)

Refren-Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni de mână să te țin

Amândoi despre iubire ne vom vorbi) 


Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Alargu alargu, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---alargu-alargu/1960 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Featili a rumânjilor  - Fetele aromânilor

Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor… 
Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor 

(Scumpele, io măi io

Scumpele părinților

Scumpele, io măi io

Scumpele părinților)


Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili. 
Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili 

(Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele

Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele)


Ia bâgats , io mor io, 
Ia bâgats`vâ giupili 
Giupili, io mor io, 
Giupili cu nasturii… 

(Ia puneți-vă, io măi io

Ia puneți-vă fustele

Fustele, io măi io

Fustele cu nasturi)


Giupili cu nasturii 
S`v`ariseascâ masturii. 

 

(Fustele cu nasturi

 

Să vă placă meșterii)

S`v`ariseascâ, io mor io, 
S`v`ariseascâ masturii. 
S`v`ariseascâ masturii 
Masturii cu percea arauã 

(Să vă placă, io măi io

Să vă placă meșterii

Să vă placă meșterii

Meșterii cu părul mare) 

SURSA

damy levendi, Graylu - Featili a rumânjilor, ”giony” / Versuri, 15 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---featili-a-rum--njilor/1921 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va’nj dau bana tutã – Îmi voi da viața toată

 

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește

Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește)


Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren

I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 
I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 

(E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi

E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Va’nj dau bana tutã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---va---nj-dau-bana-tut---/1916 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

O lea Ianulã – O, tu Ianulă

 

O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, nu va mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


Refren-Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea)


O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada , ta ni na ni na 
O, nu vrea dada s`mi marita 

(O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă mărite)

 

Refren-Refren

O, mi mârtarâ, ta ni na ni na, 
O, mi mârtarâ mult` diparti… 
O, nu`nhi ved dada, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi ved dada, nu`nhi ved tati 

(O, mă măritară, ta ni na ni na

O, mă măritară foarte departe

O, n-o văd pe mama, ta ni  na ni na

O, n-o văd pe mama, nu-l văd pe tata)


Refren-
Refren


 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O lea Ianulã, ”giony” / Versuri,  14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-lea-ianul--/1915 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Hai Armani – Hai aromâni

 

 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba voastâ ta`s nu chiarâ! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o dată

 

Hai aromâni, limba voastră să nu piară

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, taifa cu tinjii creashti, 
Hai armânji, naima mari aveari iasti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, familia cu cinste se mărește

 

Hai aromâni, cea mai mare avere este!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, pâpânhii dipun dit muntsâ 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

 

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

 

 

 

SURSA

 

damy levendi, Graylu - Hai Armani, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hai-armani/1914 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.


 

Lena iasti haidipsitã – Elena este răsfățată

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Iaram la Lena 
aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)

 

 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

 

(De ce tu Eleno tu

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu)

 


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Lena iasti haidipsitã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---lena-iasti-haidipsit--/1913 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Luni, 20 August 2012 18:15
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required