Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Caftâ`mi & Hai armânji & Un gioni aromânu & Bunâ`i bana di bichear & O lea Ianulă & Lenă lea & Nji-arcai ochii & Armâna mea cu ochi di steali & Va-nj beau una archii / Arău & Lupci & Caramitru
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
09-06-2012

Cântece: Caftâ`mi & Hai armânji & Un gioni aromânu & Bunâ`i bana di bichear & O lea Ianulă & Lenă lea & Nji-arcai ochii & Armâna mea cu ochi di steali & Va-nj beau una archii / Arău & Lupci & Caramitru

Rate this item
(1 vote)

Caftâ`mi - Caută-mă


Caftâ`mi tu scutidi, 

Caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi,
Tu dzua cari`a z`yinâ…

(Caută-mă pe întuneric

Caută-mă pe lumină

În ziua care a trecut

În ziua care va veni…)

Refren - Refren
mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

(Că merele sunt pentru voi

Și atenție la ramuri

Să nu se frângă pomul

Să știți că-i al meu)

Caftâ`mi tu somnu
Caftâ`mi dealihea
Tu apa dit amari
Tsi va n`anghitâ tihea…

(Caută-mă în somn

Caută-mă cu adevărat

În apa mării

Care ne va înghiți soarta…)

Refren -
Refren

Caftâ`mi lu lisâ,
Caftâ`mi tu nhiari
Cându nu`as dai di mini
Atumtsea agârshea`mi.

(Caută-mă în apa sărată

Caută-mă în miere

Când nu vei da de mine

Atunci uită-mă)

Refren -
Refren

Mi`agudi tâpoara,
Mi`agudi sh`cutsâtlu
Mash a tali zboarâ
Î`nhi vâtâmarâ truplu…

(Mă lovi toporul

Mă lovi cuțitul

Doar ale tale vorbe

Îmi uciseră trupul…)

Refren -
Refren

Mi`agudi chiriclu
Anvidzai tsi`i omlu
Ma a tali zboarâ
Mi vatâmâ sh`tu somnu…

(Mă lovi trăznetul

Am învățat ce-i omul

Dar ale tale vorbe

Mă ucid și-n somn…)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arău & Lupci & Tomi - Caftâ`mi , ”giony”, Versuri, 17 octombrie 2011

http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---caft---mi-/2875 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Hai armânji – Hai aromâni 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba noastâ ta`s nu chiarâ! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o data

Hai aromâni, limba noastră să nu piară!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, estâ lumi s`alâcseashti, 
Hai armânji, la numtâ nu`s dipiseashti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, cu nunta nu s etermină

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, pâpânhii dipun dit munti 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă cruci!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl,  Arau & Lupci & Tomi - Hai armânji, ”giony” / Versuri, 26 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---hai-arm--nji/2606 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Un gioni aromânu – Un june aromân

Un gioni aromânu` 

Armân dit armânie, 
Un gioni aromânu` 
Armân dit armânie.. 

(Un june aromân

Aromân din România

Un june aromân

Aromân din România)


Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii, 
Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii.. 

(Aromân din România

El avea onoare

Aromân din România

El avea onoare)


El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii, 
El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii… 
(El avea onoare

Lucra în comerț

El avea onoare

Lucra în comerț)

 

Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ, 
Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ.. 

(Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut

Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut)


Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani, 
Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani.. 

(Numele lui era

Nicolae al lui Caraiani

Numele era

Nicolae al lui Craiani)


Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ, 
Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ.. 

(Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră

Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră)


Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ, 
Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ.. 

(Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe

Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Un gioni aromânu, ”giony” / Versuri, 24 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---un-gioni-arom--nu/2659 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Bunâ`i bana di bichear – Bună-i viața de burlac

Bunâ`i bana di bichear, 

Nu`i ca ansurat 
S`nu aibâ cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Să nu te certe nimeni

Că vii târziu)


Refren -  Refren

Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Una, două ,trei

A naibii gașcă

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama îmi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren - 
Refren

Mană, nu nhi`aspardzi chefea, 

Featili nu`as chiarâ 
Lasâ`mi ta`s mi pitrec 
Cu sotsii astarâ… 

(Mamă, nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă să petrec

Cu prietenii deseară)


Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Bunâ`i bana di bichear, ”giony” / Versuri,  23 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---bun---i-bana-di-bichear/2630 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

O lea Ianulă – O tu Ianulo

 

 O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 

O, lea Ianulă, feată nhicâ… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, fată mica

O , nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


 

Refren - Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea

O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea)


O, nu`nhi hiu faptâ, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi hiu faptâ ti`a mârtari… 
O, nhi`am  sorâ, ta ni na ni na, 
O, nhi`am  sorâ sh`cama mari… 

(O, nu mi-e rândul, ta ni na ni na

O, nu mi-e rândul la măritat

O, am o soră ta ni na ni na

O, am o soră mai mare)


Refren
– Refren

 

O, multsâ gionji, ta ni na ni na, 
O, multsâ gionji, ti câfta… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada, sâ`nhi mi da… 

(O, mulți juni, ta ni na ni na

O, mulți juni te cereau

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă dea)


Refren
– Refren

 


O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, featâ njicâ… 
O, nu vrea dada, ta ni na ni na, 
O, nu vrea dada s`ti mâritâ… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo fată mica

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să te mărite)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - O lea Ianulă, ”giony” / Versuri, 10 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---o-lea-ianul--/2559 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lenă leaEleno tu

Iaram la Lena aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
(Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Va neg la Lena acasâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Voi merge la Elena acasă

Eleno, Eleno tu

Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno, Eleno tu)

 

Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, îmsheatâ ea…

(Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno frumoasa ea) 


 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

(De ce Eleno tu biată

Eleno, Eleno tu

Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

 

Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Ca`s mi mâshcâ, Ca`s mi alatrâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu

Ca să mă muște, ca să mă latre
Eleno, Eleno tu)

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

Mi mâshcarâ, mi`alâtrarâ 
Lenă, Lenă lea… 
Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Mă mușcară, mă lătrară

Eleno, Eleno tu

Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Lenă lea, ”giony” / Versuri,  16 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---len---lea/2589 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Nji-arcai ochii – Mi-am aruncat ochii

 

Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa 
Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 

(Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea

Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea)


Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 
Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 

(O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”

O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”)


“Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai. 
Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai.” 

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Nji-arcai ochii, ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---nji-arcai-ochii-/2549 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Armâna mea cu ochi di steali – Aromâna mea cu ochi de stele

 

Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele)


Armânlu a meu cu ochi di`amurâ 
Vrute, vrutlu a meu, 
Cu ochiu`ts lai ca di lândurâ 
Pilisterlu a meu.. 
Va`nhi ts`ashternu la cicioari 
Suflitlu a meu sh`njiatili a meali 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubite, iubitul meu

Cu ochii negri ca de rândunică

Porumbelul meu

Îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și frumusețea mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră)


Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
 tini`nhi ts`aduts cu iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Că tu semeni cu ele)


Cu tsi harau` sh`cu tsi hari 
Lenă, Lenă lea, 
I`nhi umpli suflitlu di vreari 
Tini îmsheata mea.. 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Cu ce bucurie și cu ce farmec

Eleno, Eleno tu

Îmi umpli sufletul cu iubire

Tu frumoasa mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pee le)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Armâna mea cu ochi di steali, ”giony” / Versuri, 6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---arm--na-mea-cu-ochi-di-steali/2532 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va-nj beau una archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani 
Sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea 
Sh`nhi adunâ gailelu.. 

(Intru în restaurant

Să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea

Și-și face griji pentru mine)

 

Refren - Refren
Va`nhi beau unâ archii 
Va`nhi beau, un cafe 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie.. 

(Voi bea un rachiu

Voi bea o cafea

Voi fuma și o țigară

Că sunt boier)


Voi s`dau di budzâ 
Sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia 
Sh`gulescu damigeana.. 

(Vreau să strâng din buze

Să-mi vindec rana

Mă prind zorii

Și goelsc damigeana)


Refren -
Refren

Io va`nhi beau yinlu 

Sh`va nhi adar caplu 
 Lilian shi`adarâ majoratlu.. 

(Eu îmi voi bea vinul

Și mă voi face criță

Că Lilian își face majoratul)


Bea tini lăi Hrista 
Yinlu arosh` 
 tini hii tinir 
Nica nu hii mosh`! 

(Bea tu măi Hrista

Vinul roșu

Că tu ești tânăr

Încă nu ești moș!)


Io ma`nhi hiu mosh` 
Nu v`as beau multu 
 tahina sh`câinjii 
Va`i ascultu.. 

(Eu dacă sunt moș

Nu voi bea mult

Că dimineața și câinii

Îi voi asculta)


Bea tini lăi Hrista 
Gailelu alasâ 
Sh`cara s`nu pots` 
Io va ti`aducu acasâ.. 

(Bea tu măi Hrista

Grijilile uită-le

Și dacă nu vei mai putea

Eu te voi duce acasă)


Refren -
Refren

Sh`cara s`mi ambet 
Io nintea ta 
Va tsâ dzâcâ fciorii 
Iu iasti casa mea.. 

(Și dacă mă voi îmbăta

Eu înaintea ta

Îți vor zice prietenii

Unde e casa mea)


Refren -
Refren

Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm 
Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm.. 

(Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem

Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem)


S`gulim damigeana 
Doii cu litru` 
Sh`cara s`nu putem 
Va`l luăm sh`pi Caramitru. 

(Să golim damigeana

Amândoi cu litrul

Și dacă nu vom putea

Îl vom lua și pe Caramitru)


Refren -
Refren

Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
 iasti, lele, iasti multu nhic ! 
Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
Va`s ambeatâ aonjia câ`i multu nhic. 

(Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Că este, lele, este foarte mic!

Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Se va îmbăta iute că-i foarte mic)

 

Nu`i adunâ gailelu, 
Avdzâts` armânjii a mei 
C`aestu iasti gioni 
Bea ma multu ca noi. 

(Nu-ți face griji pentru el

Auziți aromânii mei

Că ăsta este tare

Bea mai mult ca noi)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Va-nj beau una archii , ”giony” / Versuri, 30 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---va-nj-beau-una-archii-/2504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Miercuri, 18 Iulie 2012 14:23
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required