Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » DZUUA NATSIONALĂ A ARMÂNJLORU 23-li DI MAIU 2012 - COMUNITATEA ARMÂNĂ DIN ROMÂNIA
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
12-05-2012

DZUUA NATSIONALĂ A ARMÂNJLORU 23-li DI MAIU 2012 - COMUNITATEA ARMÂNĂ DIN ROMÂNIA

Rate this item
(0 votes)


Comunitatea Armână din România

Fara Armănească di România

 

Str. Teiul Doamnei, Nr. 91, Sect. 2 Bucuresti

Tel.: 0040231129009;

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

B-dul Tomis, Nr. 218, Bl. TD5A, Constanta

Tel. / Fax: 0040241697980;

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

DZUUA NATSIONALĂ A ARMÂNJLORU – 23-li DI MAIU 2012

„PIRMITHLU ARMÂNJLORU”

(Ziua Națională a Aromânilor – 23 Mai 2012

„Povestea aromânilor”)

 

PRUYRAMLU DI YIURTUSEARI

(Programul sărbătorii)

 

Calezmată ti călisearea Andamusăljei Yenerali

(Invitație pentru convocarea Adunării Generale)

 

Simfuni cu Articlu 16 aliniatlu 1 ditu Statutu, Prezidentlu a Consilui Director a Farăljei Armănă ditu Romănii,

(Conform cu Articolul 16 aliniatul 1 din Statut, Președintele Consiliului Director al Comunității Armâne din România)

 

Căliseashti membrilji ti

(Convoacă membrii la)

 

Andamusea Yenerală Ordinară, tu dzuua Natsională a Armănjloru, Njercuri, 23-li di Maiu 2012, oara 13:00 tu Parlamentlu ali Romănii, Sala „C. A. Rosetti” Bucureshti, avănda aestă

(Adunarea Generală Ordinară, în ziua Națională a Aromânilor, Miercuri, 23 Mai 2012, ora 13:00 în Parlamentul României, Sala „C. A. Rosetti” București, având această)

 

Aradă di Cuvendă

(Ordinea de zi)

 

1.Părăstăsearea giueapiei mutrinda lucurlu tsi lu-adră Fara tu chirolu Apriiru 2011 – Apriiru 2012 Steryiu Samara

-Giuiapi andicra di catandasea tu cari himu tu Giudico cu Chivernisea Chirana Darlaiane

-Giuiapi andicra di praxea tu sculii Costa Caracoti

-Giuiapi mutrinda lucărlu tsi lu adră Consiliul Tinjirlor Armănj Cati Custura

(-Prezentarea raportului privind activitatea Comunității în perioada Aprilie 2011 – Aprilie 2012

-Raport privind stadiul în care suntem în Dialogul cu Guvernul

-Raport privind predarea în școli

-Raport privind activitatea Consiliului Tinerilor Aromâni)

 

2.Giuiapi mutrindalui amintaticlu shi exurli ti anlu 2011 Tachi Giumba

(Raport privind veniturile și cheltuielile din anul 2011)

 

3.Părăstăsearea strateyiei shia prugramlui di lucru a Farăljei deadun cu Budzetlu di amintaticu sh-di hărgi ti chirolu Apriiru 2012 – Apriiru 2013 Steryiu Beca

(Prezentarea strategiei și a programului de lucru al Comunității împreună cu Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada Aprilie 2012 – Aprilie 2013)

 

4.Părăstăsearea sh-apruchearea a lucurlui tsi lu-adră Consilu Director tu chirolu 2011 – 2012.

Vot di pisti ti Consilu Director ti lucurlu cari lipseashti s-lu adară pănă tu Apriir 2013 Steryiu Samara

(Prezentarea și aprobarea activității Consiliului Director în perioada 2011 – 2012.

Vot de încredere pentru Consiliul Director pentru activitatea prevăzută până în Aprilie 2013)

 

5.Pripuniri ti alăxearea a Statutlui a Farăljei Armănă ditu Romănia simfuni cu Art. 19 lit. a.

(Propuneri pentru modificarea Statutului Comunității Armâne din România conform cu Art. 19 lit. a)

 

6.Părăstăsearea shi aprucherea Rezolutsăljei / Apofasăljei Andamusăljei Yenerali tu Dzuua Natsională a Armănjloru, 23-li di Maiu, 2012, Bucureshti.

(Prezentarea și aprobarea Rezoluției / Hotărârii Adunării Generale din Ziua Națională a Aromânilor, 23 Mai, 2012, București)

 

7.Alti muabets.

(Alte discuții)

 

 

 

 

Oara 16

(Ora 16)

Parclu Herăstrău, Intrarea ”Răhota Mari”

(Parcul Herăstrău, Intrarea ” Mare”)

 

1.Contsertu di cănticu armânescu, dizvărtitu di nai ma avdzătslji căntători armănj;

(Concert de cântece aromâne interpretate de cei mai renumiți cântăreți aromâni) 

2.Expozitsii di artă plastică cu operi di artă adrati di plastitsianji armânj;

(Expoziție de artă plastică cu opere de artă realizate de plasticieni aromâni)

3.Expozitsii di cadhuri tsi aspunu di bana, lucurlu shi adetsli a străpăpănjloru a noshtsă, cari nă aspunu că Armănjlji au ună identitati ahoryea, suntu unu populu ahoryea, car lipseashti s-hibă pricunuscutu;

(Expoziție de fotografii referitoare la viața, activitatea și obiceiurile străbunilor noștri, care nu spun că Aromânii au o identitate distinctă, sunt un popor dinstinct, care trebuie recunoscut;

4.Giocuri Armăneshtsă.

(Dansuri aromâne)

 

Tuts atselji tsi va s-lja parti la aestu Iventu Culturalu, potu s-mutrească shi s-gustă Măcărli armâneshtsă.

(Toți cei care vor lua parte la acest Eveniment Cultural pot viziona și gusta Mâncăruri aromâne.)

 

V-aștiptămu cu mari harauă!

(Vă așteptăm cu mare bucurie!)

 

 

Prezidentu

(Președinte)

Steryiu Samara

 

Yrămăticu

(Secretar)

Steryiu Beca

 

 

 

 

 

NOTĂ

Versiunea românească a documentului de Marius Teja.


Last modified on Luni, 20 August 2012 18:08
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required