Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Poezii de A. Nasta în antologia H. Cândroveanu – K. Iorgoveanu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
30-08-2011

Poezii de A. Nasta în antologia H. Cândroveanu – K. Iorgoveanu

Rate this item
(0 votes)

 

În 1985 scriitorii aromâni Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu publicau Un veac de poezie aromână, antologie în care au inclus zece poezii ale lui Atanasie Nasta (1912-1996), transpuse în română de H. C.: Tu apirită, Întribare picurărească, Lăi nior, Nil'ioarle dorm, Privideare, Toamna, tu curie, Geoghrafie, Cărbunarl'i, Acl'imare, Patria.

 


Tu apirită (În zori)


Pădurle ninga suntu-mpline
Di avra aniurizmată
A nopţăl'ei di neadză veară!
Vulturl'i,
Alghinle,
Frîndza -
Aşteaptă cu niarăvdare,
S-da cap priste dzeane
Muşatele radze di soare…

(Pădurile respiră încă

Înmiresmata boare albă -

A nopţilor din miez de vară!

Vulturii,

Albinele,

Frunzişul -

Aşteaptă, parcă adulmecînd,

Să irupă de peste măguri

Cununa razelor de soare...)


Dit cuibare di cheţrăr, vulturl'i
Ş-ascutură somnul dit peane!
Aroua s-tucheaşte pi frîndză,
Acaţă si s-avdă
'Nă jujureală di-alghine,
Nil'ioarle s-dişteaptă tu mandră, -
Ş-la soare, pi-aradha, si-ncl'ină!

 

(Din cuiburi de steiuri, vulturii

Îşi scutură somnul din aripi!

Frunzişul e ud de lacrimi de rouă -

Concertează în zumzet albine,

Se trezesc în tîrlă mioarele

Şi - soarelui pe rînd se închină!)

 

Întribare picurărească (Întrebarea păstorului)

Nă l'iartă - Doamne, aestă-ntribare
Ţi nă cărti 'nă noapte-ntreagă 'n-vis:
Cînd aruiesc cupiile di nil'ioare -
I ma muşeat la tine-n paradis?

(Ne iartă Doamne că te întrebăm,

Dar noaptea toată ne-am tot spus, în vis:

Cînd turmele pe plai ni le purtăm -

E mai frumos la tine-n Paradis?!)

'Nă avră cu-aniurizme ca di-nveaste,
Ca 'nă harauă dulţe nă pitrunde -
Ş-birbil'i cîntă! O, Doamne,
Paradislu a tău ma că nu easte
Un ţer ma limpid ca ună hărvie,
Surin cu isvure ş-cupii di oi,
Cu munţ analţ, ca tru Machidunie -
Ahtare paradis nu e tră noi!

(O boare cu parfurmuri de mireasă,

Precum o bucurie ne inundă, -

Privighetorile, o - Doamne, cum mai cîntă!

Ci, raiul tău i-o vorbă nenţeleasă...

Meleag senin, cu şipote, cu oi,

Ca-n Macedonia de-atîtea ori -

Rămîie-ţi ţie, nu e pentru noi!)

 

 

Lăi nior (Norule)

- Lăi nior, di piste munţ,
Cari di tine i ma-n sus -
Cu furtunile cînd te-alumţ,
Ruzvuite dit apus?

(- Norule de peste munţi,

Cine urcă şi mai sus

Decît tine, cînd te lupţi

Cu furtuna dinspre-apus?)

- Dorlu-a omului, din sin,
Zboairă ş-ma-nclo di ţer -
Cama troară di-un şain,
Cu areapte di her!

(Dorul omului, dintr-însul -

Trece dincolo de cer,

Precum şoimul, neînvinsul,

Cu aripile de fier!)

Vrearea, naparte di lună -
Zboairă tut cama naltă,
Maş cu vruta-l'i să se-adună, -
Di pi 'nă steauă pi altă,
Treaţe ş-di soare, diparte,
Ma înclo ş-di laia moarte...

(Dorul - dincolo de lună

Urcă, sus, mereu aşa,

Cu al mîndrei de se-adună -

Ba pe-o stea, pe altă stea,

Trece chiar de sfîntul soare

Şi nu moare, nu mai moare!)

 

 

Nil'ioarle dorm (Mioritică)

Nil'ioarle dorm - ma sihie di noi.

Somn imir, di prăvdză...

'Nghiseadză soare

Ş-niurizmă di iarbă tăl'iată-n livădz -

Adusă di vimt niadză-veara.

(Mioarele dorm - mai tihnit decît oamenii.

Somn blînd, de necuvîntătoare...

Visează soare,

Parfum de iarbă cosită pe plai,

Purtat de boarea miezului de vară.)

 

Ună cupie di suflite bune;

Fără pişmanea di fapte arale -

Nil'ioarle dorm rihate, ca cilimeanil'i,

Vigl'eate di steale.

(O turmă de suflete blînde;

Departe de rău şi de bine -

Mioarele dorm precum pruncii,

Sub bolţile largi şi senine.)

 

Maş picurarlu-avdil'eat, şi-aţel sărcăcean -

Di noapte fac dzuă,

Ca s-doarmă nu pot -

Uhteadză, uhteadză,

Că ninga domnul lor fîrşerot -

Ună nil'ioară ş-un cîne dailean

Vigl'eadză, vigl'eadză!

(Doar un cioban din Avdela - şi un sărcăcean

Nu au somn,

Fac din ziuă noapte,

Şi oftează,oftează -

Că lîngă stăpînul lor fîrşerot,

O mioară

Ş-un cîine - credincios îl veghează!)

 

 

Privideare (Tablou montan)

Eara aproapea di Sînchetru. Neaua

Înlăcrima tu munţ pi-aoa-pi-aclo,

Eara sihie şi si-avdza pădurea

Cum plîndze di harauă ş-di caimo.

(Era - aproape de Sînpetru. Neaua

Înlăcrima costişele uşor,

Şi molcom, trainic s-auzea pădurea

Plîngînd de bucurie şi de dor.)

 

Pirghios, pit pădzle di virdeaţă, nel'i

'Nchisiră bair-bair priste dzeni -

Îmbari ş-ma alghi di neaua, pi cărări

Di til'iu aniurizmate ş-di bărdeni...

(Devale, mieii-n pajişti de verdeaţă

Porneau, în şiruri parcă de mărgele -

Ca o zăpadă aburcînd pe măguri,

De tei înmiresmaţi şi gălbenele...)

 

Dip ca băbuchi pi dezdle di cupaci -

Afliturseau corniţle-a lor pi frunţ

Di nel'i muşeaţ ca harea, ca lunina

Aruzvuită priste dzeni dit munţ!

(Cum - muguri înflorind pe ram,

Le-mboboceau corniţele pe frunţi,

Întruchipare de lumină dalbă

Pe plaiurile, văile din munţi!)

 

A cîntic - ţerlu tut ma si-apruchea,

Cădea lilicea di lunină frîntă;

Vîrn picurar nu-l'i angîna tra s-imnă.

Orfeu - mutrinda-l'i, agărşea tra s-cîntă!

(Iar bolta-naltă cobora în cînt,

Spre florile de-atîta zare frînte;

Şi nu-i purta pe miei nici un păstor...

Orfeu, privindu-i, a-ncetat să cînte!)SURSA:

Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu, Un veac de poezie aromână, Cartea Românească, Bucureşti, 1985, pp. 441-456.

Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required