Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Biografii » W-Z » Displaying items by tag: Ali
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Evanghelie Zappa s-a născut în localitatea Labova (Lampobo/Lamparo) din Zappa Evanghelieprovincia otomană Epir, actualmente în Albania, ca fiul cel mai mic dintr-o familie cu 3 copii (Anastase, Evanghelie, Marina). Tatăl său – Vasile Zappa – a fost comerciant, iar mama – Sotira – provenea dintr-o familie vestită de aromâni, a Megiaţilor. Evanghelie şi-a petrecut copilăria în satul natal. Tot acolo a urmat şi primele clase şcolare.

Moscopole - Moscopole

 vini lai hâbari 
Di Moskopole atsea mari 
Cumandu al Ali Pasha 
Ta`s ardâ Moskopolea.. 
(Ne-a venit o veste

Despre Moscopolea cea mare

Ordin de la Ali Pașa

Ca să ardă Moscopolea)


Tu`armânescul câsâbă 
Multâ aveari s`adună 
Pâgânjii bagâ yinati 
S`hibâ a lor, nu`au arhati.. 

(În orașul aromân

Multe averi s-au adunat

Păgânii sunt invidioși

Ca să fie ale lor, nu au liniște)

Dit câsâbălu armân 
Armasi cinushi, scrum 
Doamne tsi ts`avu astipseari 
Di`angrâpsishi  mirâ ahtari.. 

(Din orașul aromân

A rămas cenușă, scrum

Doamne cu ce ți-a greșit

De i-ai scris o astfel de soartă)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi – Moskopole, ”giony”, Versuri, 14 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---moskopole/2700 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Cari nu shtii di vreari – Cine nu cunoaște iubirea

Refren - Refren

Pi`anarga, pi`anarga frântea nhi`u astringu 
Ashteptu ta z`yinâ dumânica 
Va`nhi mi`adun cu vruta, di vreari va`i cântu 
 mari dor, lea, mi luă di ea… 

(Încet, încet fruntea

Aștept să vină duminica

Mă voi întîlni cu iubita, de dragoste îi voi cânta

Că mare dor m-a luat de ea)

Cari nu shtii di vreari 
Z`yinâ ta`s nhi`antreabâ, inima 
Ta s`i`aspun  noaptea`i mari 
Cându minduieshtsâ la vruta... 

(Cine nu cunoaște iubirea

Să vină ca să-mi întrebe inima

Ca să-I spun că noaptea-I mare

Când te gândești la iubită)

Refren -
Refren


Doamne, cât di mari îi tserlu 
Naima mari steau ti vruta as dipun, 
Ta`s i`anghiliceascâ perlu 
Tutâ noaptea noi di vreari as azburâm. 

(Doamne, cât de mare e cerul

Cea mai mare stea iubitei i-o voi da

Ca să-i strălucească părul

Toată noaptea noi de iubire să vorbim)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi - Cari nu shtii di vreari, ”giony”, Versuri, 10 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---cari-nu-shtii-di-vreari/2537 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required