Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Biografii » A-C » Displaying items by tag: cantec
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Totna ntreapã dado
La shopatu cãnd negu
Un gioni' nj iasi' n cali
Nu shtiu tsi sã' i dzãcu
In fiecare zi mama
La apa când mă duc
Un flăcău îmi iese în cale
Nu ştiu ce să-i zic

Refren - Refren
Crechi gione, crechi
Crechi shi' plãscãnea
Dada la tini, gione
Nu va sã' nj mi da
Crapi, flăcăule, crapi
Si chiar de-ai pocni
Mama la tine baiatule
Nu vrea să mă dea

I' nj caftã dit ghium apã
Dado ta sã' shi bea
Tsi sã' i dzãcu lea dado
Inima va' nj ia
Apa din ulcior imi cere
Ca sa-i dau sa bea
Ce să-i spun eu mama mea
Inima mi-o va fura

Refren -
Refren

Di cãndu' nj iasi' n cali
Laii dada mea
Ghiumili' nj si par ma greali
Greauã' i inima
De când îmi iese cale
Of mama mea
Grele-mi par ulcioarele
Grea si inima


Refren -
Refren

 

SURSA

giony, Aurelia Caranicu & Ianula Gheorghe - Crechi gione, crèchi, ”giony”, Versuri, 17 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/aurelia-caranicu---ianula-gheorghe---crechi-gione-crechi/599 (Audio)

 

 

 

Lele tsi’as adrăm – Lele ce ne facem

Tu câsâbă Custantsa
Featili s`priimnau…
Sh`doauâ
câti doauâ
Cu fciorii s`adunau…

(În orașul Constanța

Fetele se plimbau…

Și două câte două

Cu băieții se întâlneau…)

Refren 1 – Refren 1
Haidi fciori sh`feati
Mirachi s`avets`
Sh`voi
tu aestâ etâ
Ma multu s`vâ vrets`!

(Haide băieți și fete

Plăcere s-aveți

Și voi în aceste timpuri

Mai mult să vă îndrăgiți!)

Fciorii vor s`li
aducâ
La serata armânjilor…
A
ma eali vor
La barurilor a mucanjilor !

(Băieții vor să le ducă

La serat aromânilor

Dar ele vor la

Barurile românilor!)

Refren 1 –
Refren 1

Di shideari`n casâ
Eali`s sâturarâ…
Sh`la baluri
di haus
Calea
ma shi`u luarâ.

(De ședere în casă

Ele se săturară

Și la baruri de house

Calea apucară)

Refren -
Refren

Eali dzâc a fciorlor
Câ`i
ma ghini ashi…
vor ta`s gustâ
Sh`niheamâ ecstasy.

(Ele le zic băieților

Că-i mai bine așa…

Că vor ca să guste

Și puțin ecstasy.)

Refren 2 – Refren 2
Lele,
ca vai di noi,
Cum vini chirolu…
Lele, tsi`as adrăm
S`asparsi laolu…

(Lele, ca vai de noi

Cum veni timpul…

Lele, ce ne facem

S-a stricat lumea…)

Va`s veadâ
shi fciorii
Cum va lâ hibâ bana
featili vor
S`lâ
aducâ marijuana.

(Vor vedea și băieții

Cum le va fi viața

Că fetele vor

Să le aducă marijuana.)

Refren 2
– Refren 2

Sh`armânili vor s`tragâ
Pi nări cocaină…
Sh`mas
nu poati s`aflâ
S`prizeazâ sh`cocainâ.

(Și aromâncele vor să tragă

Pe nări cocaină…

Și dacă nu pot să găsească

Să prizeze și cocaină.)


Refren 2
– Refren 2


Cu nhiamâ hashish
Shi`armânili s`mintescu
Sh`cari drac` li shtii
Cu
cari s`arisescu.

(Cu puțin hașiș

Și aromâncele se păcălesc

Și care drac le știe

Cu cine se plac.)

Refren 2
– Refren 2

S`asparsi laolu,
Lele tsi`as adrăm.
Adunăm gaileadzii
A fciorilor sh`featilor!

(S-a stricat lumea,

Lele ce să facem

Ne facem griji pentru

Băieți și fete!)

Refren 1 –
Refren 1

 

SURSA

D!N4MO girl, Gigi Ciobanică - Lele tsi`as adrăm, ”giony”, Versuri, 11 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---lele-tsi-as-adr--m/797 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 

 

Fciorii tuts dit Armânii

 

Fciorii tuts dit Armânii
Caftâ feati cu tinjii…
Fciorii tuts dit Armânii
Caftâ feati cu tinjii…

(Toți băieții aromâni din România

Caută fete cu onoare...

Toți băieții aromâni din România

Caută fete cu onoare...)

S`hibâ îmsheati ca steali
vor si priimnâ cu eali…
S`hibâ îmsheati ca steali
vor si priimnâ cu eali…

(Să fie frumoase ca stelele

Că vor să se plimbe cu ele…

Să fie frumoase ca stelele

Că vor să se plimbe cu ele…)
Feati shi fciori s`arisescu
Sh`deapoaia ei s`isusescu…
Feati shi fciori s`arisescu
Sh`deapoaia ei s`isusescu…

(Fete și băieți se plac

Și apoi se logodesc…

Fete și băieți se plac

Și apoi se logodesc…)

ashitsi iasti ghini,
Nu iasti ca ninti, arshini…
ashitsi iasti ghini,
Nu iasti ca ninti, arshini…

(Că așa este bine

Nu este ca înainte, rușine…
Că așa este bine

Nu este ca înainte, rușine…)

Nu iasti ca vârâ oarâ,
Adzâ armânjii s`aschimbarâ !
Nu iasti ca vârâ oarâ,
Adzâ armânjii s`aschimbarâ !

(Nu mai este ca altădată

Azi aromânii se schimbară

Pi fciori sh`feati urnipsescu
Câ`i ghini s`arisescu…
Pi fciori sh`feati urnipsescu
Câ`i ghini s`arisescu…

(Pe băieți și fete îi sfătuiesc

Că-i bine că se plac…
Pe băieți și fete îi sfătuiesc

Că-i bine că se plac…)

Tinirii di adzâ s`vor,
tora`i chirolu a lor…
Tinirii di adzâ s`vor,
tora`i chirolu a lor…

(Tinerii de azi se iubesc

Că acum e vremea lor…
Tinerii de azi se iubesc

Că acum e vremea lor…)

Vrearea lor s`nu`s dipiseascâ
Shi`deadun ashi s`ausheascâ…
Vrearea lor s`nu`s dipiseascâ
Shi`deadun ashi s`ausheascâ…
(Iubirea lor să nu se mai sfârșească

Și împreună așa să îmbătrânească…

Iubirea lor să nu se mai sfârșească

Și împreună așa să îmbătrânească…)


Feati shi fciori s`v`adunats
Shi`mash di vreari voi s`vâ luats !
Feati shi fciori s`v`adunats
Shi`mash di vreari voi s`vâ luats !
(Fete și băieți să vă întâlniți

Și doar din dragoste să vă luați!

Fete și băieți să vă întâlniți

Și doar din dragoste să vă luați!)


Arădzli tuti s`li adrats,
Sh`multsâ anji ti tsi s`bânats…
Arădzli tuti s`li adrats,
Sh`multsâ anji ti tsi s`bânats…

(Tradițiile toate să le respectați

Și mulți ani să trăiți…

Tradițiile toate să le respectați

Și mulți ani să trăiți…)

Armânjii multu s`hârseascâ,
Fciori sh`feati s`isuseascâ…
Armânjii multu s`hârseascâ,
Fciori sh`feati s`isuseascâ…

(Aromânii mult să se bucure

Băieți și fete să logodească…
Aromânii mult să se bucure

Băieți și fete să logodească…)

Numtsâ îmsheati ei s`l`adarâ
Ca tu atsel chiro vâr oarâ…
Numtsâ îmsheati ei s`l`adarâ
Ca tu atsel chiro vâr oarâ…
(Nuntă frumoasă ei să facă

Ca în acel timp de odinioară…

Nuntă frumoasă ei să facă

Ca în acel timp de odinioară…)

Di pit hoari sh`câsâbadz
Voi, armânji, s`vâ vrets ca frats!
Di pit hoari sh`câsâbadz
Voi, armânji, s`vâ vrets ca frats!

(De prin sate și orașe

Voi aromânii să vă aveți ca frați!
De prin sate și orașe

Voi aromânii să vă aveți ca frați!)

hits` multu alâvdats
Câ`msheati lucri tsi`adrats…
hits` multu alâvdats
Câ`msheati lucri tsi`adrats…

(Că sunteți foarte lăudați

Că frumoase lucruri faceți…

Că sunteți foarte lăudați

Că frumoase lucruri faceți…)

SURSA

D!N4MO girl, Gigi Ciobanică - Fciorii tuts dit Armânii, ”giony”, Versuri, 18 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---fciorii-tuts-dit-am--nii/611 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 

 

 

Armâname – Aromâni

 

Un cãntic tzi`s adarã
Pit suflit nu`ari`schiarã
Ti Armanj, ti eta lor
Va`l cãntãm cu dor
Armãname
Priu hits voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vavetsã ca fratsã

(Un cântec care se face

Din suflet, nu va pieri

Pentru Aromâni, pentru viața lor

Îl vom cânta cu dor

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Vrutã dulti giuname
Mushatã tinirame
Feati, fciori Armãnj s-caftatsã
Adetsli`s’le adratsã
Armãname
Priu hits voi priu v-adunatsã
Armãname
S`vaveti ca fratsã

(Iubită dulce tinerime

Frumoasă tinerime

Fete, băieți aromâni să căutați

Tradițiile să le respectați

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Mshatã banã au armãnji
U cãntã di anj pãpãnji
Zboarã mshati tzi`s cu haryi
Gioclu-i ti-alãvdari
Armãname
Priu hitsã voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vavetsã ca fratsã

(Frumoasă viață au aromânii

O cântă de ani străbunii

Vorbe frumoase cu har

Jocul e de lăudat

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

Un cãntic tsi`l cãntarã
A noshtsã armãnj dit hoarã
Ti aushi ti eta lor
Va-l cãntu cu dor
Armãname
Priu hitsã voi priu v`adunatsã
Armãname
S`vaveti ca fratsã

(Un cântec ce-l cântară

Ai nostri aromâni din sat

Pentru bătrâni, pentru viața lor

Îl voi cânta cu dor

Aromâni

Pe unde sunteți voi, pe unde vă întâlniți

Aromâni

Să vă aveți ca frați)

 

SURSA

Stelian Maliu, Gigi CiobanicaArmâname, ”giony”, Versuri, 3 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-ciobanica---armaname/50 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 


Ah, iara`nhi plândzi inima
Di tini dor mi luă
Ti caftu, tini, vruta mea,
Ti caftu iu tsi do. (bis)

(Ah, iar îmi plânge inima

De tine dorul m-a luat

Te caut, pe tine, iubita mea,

Te caut oriunde. )

Antreb pi muntsâi fuviroshi
Amarea antreb sh`pi ea…
S`nu shtibâ iu ti ascunseshi
Iu hii lea vruta mea…(bis)

(Întreb munții înalți

Marea o întreb și ea…

Dacă nu știu unde te-ai ascuns

Unde ești tu iubita mea…)

Sh`izvoarili io li`antribai
`ntribai veardea pâduri
S`nhi`aspunâ iu hii vruta mea
Nu pot s`aravdu, duri…(bis)

(Și izvoarele eu le-am întrebat

Am întrebat verdea pădure

Să-mi spună unde ești iubita mea

Nu pot să mai suport, destul…)

shi`altsâ vrută ma ti vor,
Aestâ nu`i tsâva…
dor mi luă di ochii a tăi
Sh`un dor di gura ta…(bis)

(Că și alții iubito dacă te doresc

Asta nu-I nimic…

Că dor m-a luat de ochii tăi

Și un dor de gura ta…)

 

 

SURSA

D!N4MO girl, Iancu Bacula & Sorin Lupci - Ti caftu iu tsi do, ”giony”, Versuri, 24 iulie 2009, http://giony.ro/versuri-p/iancu-bacula---sorin-lupci----ti-caftu-iu-tsi-do/91 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

 


Haide lea, dischidi poarta, shi purtitsa
Cu mãna ta ndreapta tsãneai cusitsa
(Haide tu, deschide poarta, și portița

Cu mâna ta dreaptă țineai cosița)


De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de

(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)


Haidi lãi, nu'nj pot gione, lãi, nu'nj pot mini
Ãnj am dada, gione lãi, ninga mini

(Haide măi, nu mai pot june, măi, nu pot eu

O am pe mama, june măi, lângă mine)

De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de
(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)

Haide lea, cara eshtsã njcã, shi ageamicã
Tsi zurleatsã Lence tsã'aveai lãitã

(Haide tu, dacă ești mica și naivă

Ce supărare Eleno te-a umbrit)

De, de lea Lence de
De, de lea shcreta de
(De, de tu Eleno, de
De, de tu nefericito, de)


 

SURSA

giony, Tomi Caramitru & Ianula Gheorghe - De, lea Lence, de, ”giony”, Versuri, 27 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---ianula-gheorghe---de--lea-lence--de/34 (Audio)

 


Tu pâduri veardi, ţi lai boaţi s-avdi
Tu pâduri veardi, lele, ună feată plânḑi

În pădurea verde, ce oare se aude?
În pădurea verde, lele, o fată plânge.

 

Ună feată plânḑi, plânḑi şi-azghileaşti
Plânḑi şi-azghileaşti, lele pâduri, pâduri

O fată plânge, plânge și suspină,
Plânge și suspină, lele pădure, pădure.

 

Pâduri, pâduri, cu noauă fraţ vińiu
Cu noauă fraţ vińiu, lele, şi c-un îńi mi turnaiu

Pădure, pădure, cu nouă frați am venit eu,
Cu nouă frați am venit eu, lele, și cu unul m-am întors.

 

C-un îńi mi turnaiu, şi-el cu cap plicatu
El cu cap plicatu, lele, în cali lu-alâsaiu

Cu unul m-am întors, și acesta cu capul plecat,
Cu capul plecat, lele, în drum l-am lăsat.

 

Cara s-negu acasă, dada va-ńi mi-antreabă
Dada va-ńi mi-antreabă, lele, iu ai hil’e fraţl’i

Cum să merg acasă? Mama mă va întreba,
Mama mă va întreba, lele, ce am făcut cu frații.

 

Iu ai hil’e fraţl’i, ş-mini va l’i-aspunu
Mini va l’i-aspunu, lele, că tuţ l’i-ansuraiu

Ce am făcut cu frații, iar eu am să le spun,
Eu am să le spun, lele, că pe toți i-am însurat.

 

Că tuţ l’i-ansuraiu, şi casi mări l-adraiu
Casi mări l-adraiu, lele, şi-aclo l’i-alâsaiu

Că pe toți i-am însurat, și case mari le-am dat,
Case mari le-am dat, lele, și acolo i-am lăsat.

 

SURSA

Calusarul, ”LYRICS TRANSLATE”, 03.03.2012, http://lyricstranslate.com/it/tu-paduri-veardi-padurea-verde.html (Video)

 

Ore lea dado – Oh, tu mamă

 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi
Dado, lea dado…
Cu bârbatlu tsi`nhi dideshi,
Hijilu a`li laii`…

(Oh, tu mama ce-mi făcuși

Mamă, tu mamă…

Cu soțul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului…)

Nhi`ul dideshi ca tivichelu,
Dado, lea dado…
Di`shi arâd lumea di el,
Hijilu a`li laii`…

Mi-l dăduși ca prost

Mama, tu mamă…

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului…)

Pitricui s`ducâ`n pâzari,
Dado, lea dado…
Ca`sh ia un kilo` di sari,
Hijilu a`li laii`…
(Îl trimisei în piață

Mama, tu mama…

Ca să ia un kilogram de sare

Fiul nenorocului…)


Nu`shi luă sari, câ`shi luă meari,
Dado, lea dado…
Atseali li mâcă`n cali,
Hijilu a`li laii`…

(Nu luă sare, că luă mere

Mama, tu mama…

Alea le mâncă în cale

Fiul nenorocului..)

Pitricui s`ducâ ti leamni,
Dado, lea dado…
Chiru funea` cu tâpoara,
Hijilu a`li laii`…

(Îl trimisei după lemne

Mamă, tu mama…

Pierdu funia cu toporul

Fiul nenorocului…)

Lu`alâsai s`tsapâ gârdina,
Dado, lea dado…
El si dusi la vitsina,
Hijilu a`li laii`…

(Îl lăsai să sape grădina

Mama, tu mama…

El se duse la vecina

Fiul nenorocului…)

 

SURSA

Stefan Popi, Tomi Caramitru & Alecu - Ore lea dado, ”giony”, Versuri, 9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---ore-lea-dado/1291 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Haidi lea Marushe – Haide tu Marușe

 

Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njcã lea Marusha mea
Haidi lea Marushe featã njcã, lea Marushe lea
Tu vreari ti'aveamu di njca lea Marusha mea
(Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea

Haide tu Marușe fată mica, tu Marușe tu

Te iubeam de mica tu Marușa mea)


Di'anda ti'adrashi ti mãrtari
Vrearea nj'asti cama mari
Haidi lea Marushe di'a tau zboru
Io dukescu va'nj moru
Haidi lea Marushe di'a ta vreari
Fricã nj'i di niputeari
(De când te-ai făcut de măritat

Iubirea-mi este și mai mare

Haide tu Marușe, de-a ta vorbă

Eu simt că voi muri

Haide tu Marușe, de a ta iubire

Frică mi-e de boală)


Haidi cu'nã mãnã ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea
Haidi cu'nã mãna ia buclitsa lea Marusha mea
Cu alantã, cubilitsa, lea Marusha mea

(Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea
Haide cu o mână ia cofița tu Marușa mea

Cu cealaltă cobilița, tu Marușa mea)


 

SURSA

Maria, Tomi Caramitru & Alecu - Haidi lea Marushe, 5 august 2009, ”giony”, Versuri, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---alecu---haidi-lea-marushe/137 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Dultsea mea, msheata mea – Dulcea mea, frumoasa mea

 

Est' an vearã,
Primuveara
Dultsea mea, mushata mea

(Acest an vara

Primăvara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Cari gioni, tsu' l vreai
Tini
Dultsea mea, mushata mea
(Care june pe care-l iubești

Tu

Dulcea mea, frumoasa mea)

'clo iu' shi cãntã,
Puii veara
Dultsea mea, mushata mea

(Acolo unde cântă

Păsările vara

Dulcea mea, frumoasa mea)

Tini' nj tsã cãfta' i
Mãrtarea
Dultsea mea, mushata mea

(Tu-ți căutai

Măritișul

Dulcea mea, frumoasa mea)


 

SURSA

Damy Levendi, Tomi Caramitru - Dultsea mea, msheata mea, ”giony”, Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---dultsea-mea--msheata-mea/809 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Gura ta tsea dultsea – Gura ta cea dulce

Cãndu va s'yinã oara
Noi doii ta s'nã luãmu
S'adrãmu gimbushi mari
Unu mari coru s'adrãmu

(Când va veni momentul

Noi amândoi să ne luăm

Să facem petrecere mare

O mare horă să facem)

Refren
- Refren

Shi ai lai la la lai la la
Gura ta tsea dultsea
Shi ai lai la la lai la la
Ca unã cireashi
(Și ai lai la la lai la la

Gura cea dulce

Și ai lai la la lai la la

Ca o cireașă)


Gura tsã iasti dultsi
Oclju laiu di'amurã
Yina tini featã
tini hii aleaptã

(Gura ta este dulce

Ochii negri ca murele

Vino tu fată

Că tu ești aleasa)

Refren
- Refren


Ashteaptã'mi, lea featã
Tu mirindi oara
Ca s'yinu cu a mei parintsã
S'nã isusimu astarã
(Așteaptă-mă, tu fată

După-amiază

Ca să vin cu ai mei părinți

Să ne logodim diseară)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

Maria , Tomi Caramitru - Gura ta tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/tomi-caramitru---gura-ta-tsea-dultsea/806 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

La valea di Ianina – În valea din Ianina

La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

‘Clo featâ ..lea mano lea
‘Clo featâ ma plândzea
Ea valea pâlâcârsea
Fan’ti va..lea mano lea
Fan’ti vali cama’ncoa
Fan’ti vali cama’ncoa
S’n ti antreb di Ianina

(Colo o fată, tu mama tu

Colo o fată plângea

Ea valea ruga

Fă-mi-te vale, tu mama tu

Fă-mi-te vale mai încoa

Fă-mi-te vale mai încoa

Să mi te întreb de Ianina)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea

(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea
În valea din Ianina

Colo o fată plângea)

Ianina..lea mano lea
Ianina’i hoarâ di furi
Ianina’i hoarâ di furi
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi lea mano lea
Nu’i di furi câ’i di almineş
Nu’i di furi câ’i di almineş
Vâtâmarâ gionli a ei

(Ianina, tu mamă tu

Ianina-i sat de hoți

Ianina-i sat de hoți

Nu-i de hoți, că-i de albanezi
Nu-i de hoți, tu mama tu

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Nu-i de hoți, că-i de albanezi

Îl uciseră pe iubitul ei)

La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea..lea mano lea..
La valea di Ianina.
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
La valea di Ianina
‘Clo featã ma plândzea
(În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea, tu mama tu

În valea din Ianina

În valea din Ianina

Colo o fată plângea

În valea din Ianina

Colo o fată plângea)


La valea di Ianina

La valea di Ianina
Di Ianina

(În valea din Ianina
În valea din Ianina
Din Ianina)

 

 

SURSA

Ioana, Papu & Dincuta - La valea di Ianina, ”giony”, Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/papu-dincuta---la-valea-di-ianina/1504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Fciorlu` fâr di manâ – Băiatul fără mamă

Fciorlu` fâr di manâ,
Lele fâr di tatâ,
Greau` iasti a lui banâ…

(Băiatul fără mama,

Lele fără tată

Grea este a lui viață…)

Inima lui plândzi,
Suflitlu`i si frândzi
C`a lui fendi, lele, dusi…

(Inima lui plânge

Sufletul lui se frânge

Că al lui tată, lele, se duse…)

Doamne, antreb la tini
Câts` suntu ca mini,
S`treacâ ei singuri pit lumi?!

(Doamne, te întreb pe tine

Câți sunt ca mine,

Să treacă ei singuri prin lume?!)

Mana vdzi la tini,
Fendi vdzi la tini,
Lele, io nu mor di`arshini…

(Mama plecă la tine,

Tata plecă la tine,

Lele, eu nu mor de rușine)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Zelca - Fciorlu` fâr di manâ, ”giony”, Versuri, 15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---fciorlu--f--r-di-man--/971(Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pitu pãduri vruta mea s'priimna – Prit pădure iubita mea se plimba

Pitu pãduri vruta mea s' priimna
Sh'unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta
Pitu pãduri vruta ma s' priimna
Sh'unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta

(Prin păduri iubita mea se plimba

Și un cântec de dragoste iubita doar cânta
Prin păduri iubita mea se plimba

Și un cântec de dragoste iubita doar cânta)

Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã io ta s'tsã dzãcu unu graiu
Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã io ta s'tsã dzãcu unu graiu

(Ascultă-mă iubito, fată cu ochii negri

Oprește-te fată eu să-ți zic o vorbă

Ascultă-mă iubito, fată cu ochii negri

Oprește-te fată eu să-ți zic o vorbă)

Vruta pi'u cãlcã , lilicii discljidea
Lilicii di vreari , le le dultsi bãsheari
Vruta pi'u cãlcã , lilicii discljidea
Lilicii di vreari , le le dultsi bãsheari

(Iubita pe unde călca, florile deschidea

Flori de dragoste, lele dulce sărutare

Iubita pe unde călca, florile deschidea

Flori de dragoste, lele dulce sărutare)

Gione ti'am tu vreari doji va luãm
Bunili , sh'arali lãi gione a li tritsemu
Featã ti'am tu vreari doji va luãm
Bunili , sh'arali lea featã a li tritsemu

(June te iubesc, amândoi ne vom lua

Bunele și relele măi june le vom trece

June te iubesc, amândoi ne vom lua

Bunele și relele măi june le vom trece)

 

SURSA

Maria, Nicu Zelca - Pitu pãduri vruta mea s'priimna, ”giony”, Versuri, 14 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---pitu-p--duri-vruta-mea-s-priimna/963 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Maria - Maria

 

Maria, ãnj fu dat su cheru, Maria
Ca anghilu dit tseru, easti ea
Lele tsi'nj mi pati, io nu'am arhati
Anj shadi pi suflitu un dor di Maria
Tsi'nj luã inima, shi fudzi ea
(Maria, îmi fu dat s–o pierd, Maria

Ca îngerul din cer, este ea

Lele ce-am păâit, că eu n-am odihnă

Îmi șade pe suflet un dor de Maria

Că-mi luă inima și fugi ea)


Maria, featã cu haryi, Maria
Lãndzitu di vreari, mi'adrã ea
Cu a ei ochi di steali, budzãli di njeari
Cu vreari, va's cãntu ti ea, ti Maria
Tsi'nj luã inima shi fudzi ea

(Maria, fată cu har, Maria

Bolnav de iubire, m-a făcut ea

Cu ai ochi de stele, buzele de miere

Cu iubire, voi cânta pentru ea, pentru Maria

Că-mi luă inima și fugi ea)

Maria, ãnj shedu la ea'n bratsã, Maria
Shi'ashi va'nj mi acatsã hãryia
Ma tu dishtiptari, estu isu'nj si pari
Di veari, shi greau'nj si pari hãryia
nu easti aoa Maria

(Maria, îmi șed la ea în brațe, Maria

Și așa mă vor prinde zorii

Dar la deșteptare acest vis mi se pare

De iubire și grea mi se pare deșteptarea

Că nu este aici Maria)

 

 

SURSA

giony, Nicu Zelca – Maria, ”giony”, Versuri, 8 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-zelca---maria/27 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


1)Ayapi mari ayapi – Fericire mare, fericire

Ghini vinişi nveasta nauî
Ghini vinişi
Dumnidzã s-ţã lunineadzî
Calea ţi-anchisişi

(Bine ai venit mireaso

Bine ai venit

Dumnezeau să-ți lumineze

Calea pe care ai pornit)

Mana dzãsi “oarî buna
Hil’ea mea.”
Soacra dzãsi “ghini vinişi
Nveasta mea”

(Mama îți zise ”Drum bun

Fata mea.”

Soacra îți zise: ”Bine ai venit

Nora mea.”)

Refren - Refren
Ayapi mari ayapi
Dol’I s-aveţ
Cu dor ş-cu harauã
Bana s-u triţeţ
(Fericire mare, fericire

Amândoi să aveți

Cu dor și cu bucurie

Viața s-o treceți)


Di la a tãi pãrinţã buni
Cara fudzişi
Tu-aestî soi tinisitã
Tora ghini vinişi.

(De la ai tăi părinți buni

Dacă ai plecat

În această cinstită familie

Acum bine ai venit)

Cuscîrli hîrioşi ţã oarã
“ghini vinişi
Cu vinita la noi
tinisişi.”
(Cuscrii bucuroși îți urează

”Bine ai venit

Cu venirea la noi

Ne ai cinstit”)


Refren -
Refren

Tiniri voi s-v-aveţ ayapi
Mari ayapi
Banã lungã ş-sãnãtati
Banã ş-sãnãtati.

(Tineri voi s-aveți fericire

Mare fericire

Viuață lungă și sănătate

Viață și sănătate)

Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana,Gica Godi - Ayapi mari ayapi, ”giony”, Versuri, 22 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---ayapi-mari-ayapi/649 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

2)Cãmbana Europãei – Clopotul Europei

Bati Nauã Hãrãyii
Cãmbana Europãei,
Etã nãu, di isihii
Ti tuti miletsli a ei!

(Bate Noua Dimineață

Clopotul Europei

Epocă nouă, de pace

Pentru toate popoarele ei!)

Europã, hii nãdia,
La a tãu keptu s-n-apridunj,
sh-noi himu a ta fumealj
Cu naima vecl'i-arãdãtsinj

(Europă ești speranța

La al tău piept să ne strângi

Că și noi suntem din familia ta

Cu cele mai vechi rădăcini)

Refren - Refren
Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.
(Europă, Europă

Uităt-te și la noi

Să se bucure al meu neam

Ca iarba de ploaie)


Cãts dushmani avea Balcanlu,
Tuts di noi s-ankidicarã,
S-deadirã cu Sãtãnãlu,
Armãnamea ta s-u kearã.

(Câți dușmani avea Balcanul

Toți de noi se împiedicară

S-au dat cu Satana

Neamul aromân ca să-l piardă)

Iryãtarits nu-astrãxirã
Averli tsi-anghilicea,
Ehtsãrl' i foclu bãgarã
Yramusti shi Moscopolea.
(Invidioșii nu suportau

Averile ce străluceau

Dușmanii au ars

Gramostea și Moscopolea.)

 

Refren - Refren

Mash niori sh-bumbunidzari,
Mashi nival'iuri di lãiets,
Adu sh-pi-a-noastã sucachi
Soarli cu a lui mushutets!

(Doar nori și tunete

Doar troiene de nenorociri

Adu și pe-a noastră cale

Soarele cu ale lui frumuseți!)

Mutã caplu, Armãname,
Nãmuzea s-nu kiremu,
Boatsea s-n-avdã tutu laolu
Shi s-curmamu lailu blãstemu!

Ridică capul, neam aromân

Tradiția să nu ne-o pierdem

Vocea să ne-o audă toată lumea

Și să curmăm nenorocitul blestem!)

Refren
- Refren

S-avinãmu pamoara lai,
Tsi-anvãleashti ca nival' iu
Patrida tsi n-ari armasã,
Mashi a nostu dultsi graiu.

(Să gonim nenorocirea

Ce ne acoperă ca troianul

Patria ce ne-a rămas

Doar al nostru dulce grai.)

Grailu sãmtu, armãnescu,
Hlambura a Farãl' ei,
Sã-lu vigl' emu cu nicu, cu mari
Tu-armãneshtsãli fumel' i.

(Graiul sfânt aromân

Steagul Neamului

Să-l veghem cu mic, cu mare

În familiile aromâne.)

Refren
- Refren

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Cambana Europei, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---cambana-europei/62 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

3)Adunats-va soia tuta – Adunați-vă toate rudele

I-adunats-vã soia tutã, more,
Ta s-fãtsimu mari numtã,

(Ia strângeți-vă toate rudele, măi

Ca să facem o mare nuntă )

Ta s-fãtsimu numt-armãneascã, more,
Laolu ta s-ciuduseascã.

(Ca să facem nuntă aromânească, măi

Lumea să se uimească)

Va s-adunã njcu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.

(Se vor strânge cu mic, cu mare, măi

Să vadă mireasa că-i frumoasă)

Cã-i ti hari shi mavrumatã, more,
Shi-i di soi alãvdatã.

(Că-i frumoasă și cu ochi negri, măi

Și-i de rude lăudată)

Cã-i ti hari sh-cu oclj'i njrl'i, more,
Tsi-i durnjea tihea tu sirni!

(Că-i frumoasă și cu ochii albaștri, măi

Că-i dormea norocul în avere)

Trei dipli s-gioacã corlu, more,
S-nu-lu ancapã tutu uborlu.

(Trei rânduri se joacă hora, măi

Să n-o încapă toată curtea)

Socurlu s-gioacã, s-deapirã,
Haide, s-tragã caplu ca pi parã.

(Socrul joacă, se întinde

Haide să tragă hora pe bani)

Shi soacra sh-cantã di harauã, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.

(Și soacra cântă de bucurie, măi

Și trec obiceiurile rânduitre )


Ftsets-vã crutsea s-prucupseascã, more,
Dã, Doamne, s-ankirdãseascã,

(Făceți-vă crucea să se procopsească, măi

Dă, Doamne, să aibe noroc)

Dã, lãi Doamne, Dumnidzã, o, more,
Nica mari nã bãgã!
(Dă, măi Doamne, Dumnezeu, o, măi

Lângă mare ne-a așezat!)

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Adunats-va soia tuta, ”giony”, Versuri, 7 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---adunats-va-soia-tuta/56 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 3 din 10

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required