Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Bibliografie » T-V
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80

T-V (0)

Tafrali Orest, Quelques notes sur les Roumains Macedoniens / George Vâlsan, Românii din Bulgaria și Serbia, prefață Constantin Popa, traducere în franceză Orest Tafralieditura Scrisul Românesc, Craiova, 1996, pp.53-55 (Biblioteca Județeană Constanța II 69087 - www.biblioteca.ct.ro)

Tambozi Justin, Constantin Papanace - un ilustru ctitor de atitudine, Editura Justin și George Justinian Tambozi, București, 2006, 80 p. (Biblioteca Județeană Constanța)

Tanașoca Nicolae Șerban, Victor Papacostea. Note pentru un portret /  Papacostea VictorCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 5-41 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Tănasă Remus, Aromânii şi atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905, ''Foaie Naţională'', 19 martie 2010

Tănase Stelian, Surâsul lui Stalin, ''Stelian Tănase'', 5 martie 2011

Târziu Claudiu, Pr. Dumitrache Vriga, parohul bisericii ortodoxe ''Sotir'' din Korcea, Albania, ''Formula AS'', Bucureşti, nr. 842, 25.10.-31.10.2008

Tega Vasile, Unitatea limbii române în marile enciclopedii ale lumii (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Todi Vasile, De vorbă cu Ion Caramitru, ''Magazin cultural-istoric şi de informaţie'', Timişoara, octombrie 2010, pp. 3-5.

Todi Vasile, ''Cuvântul înalţă sufletul omului până aproape de pragul raiului'', ''Magazin cultural-istoric şi de informaţie'', Timişoara, octombrie 2010, p. 8.

Traian Ilie, Despre problema aromână: ''Ce e rău în asta pentru România?'' (Ilie Traian în interviu cu prof. dr. Vasile Barba, Germania), ''Agero'', Stuttgart/Germania, 19 decembrie 2006

Trifon Nicolae, Unde este Aromânia?, „Asymetria. Revista română de cultură, critică și imaginație”, 8 octombrie 2011. („Asymetria”)

Tudor Constantin, Administraţia românească în Cadrilater (1913-1940), editura Agora, Călăraşi, 2005, 382 p. (IV. Cadrilaterul parte componentă a României Mari / a) Evoluţia social-economică a Cadrilaterului în perioada 1919-1940 / pp. 181-199)

Turda Antoaneta, Remember Nicu Caranica, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 61-62

Tușa Enache, Imaginar politic și identități colective în Dobrogea, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2011, 522 p. [X.Studiu de caz. Românii (aromânii) din Peninsula Balcanică parte a unui experiment politic în Dobrogea de Sud (Cadrilater) pp. 427-484] (”ISPRI” - www.ispri.ro)

Ţene Ionuţ, Principatul Pindului: O istorie inedită a primului stat modern aromân din Balcani, ''Napoca News'', Cluj-Napoca, 4 februarie 2010

Ţincoca Petre, De ce n-are Tulcea primar minoritar, ''Obiectiv'', Tulcea, 30 iulie 2010

Țiu IlarionCongreslu Armânescu: 17.11.2009 Ziua I - Deplasarea18.11.2009 Ziua II - Deschiderea19.11.2009 Ziua III - Rezoluția20.11.2009 Ziua IV - Plecarea, ”Ilarion Țiu blog”, București (http://ilariontiu.wordpress.com)

Țiu Ilarion, Aromânii, o minoritate ignorată în Albania, ”Ilarion Țiu blog”, București, 11 decembrie 2009 (http://ilariontiu.wordpress.com)

Ţîrcomnicu Emil, Macedoromânii, ''Etnologia'' / Românii de peste graniţă / Albania

Ţîrcomnicu Emil, Moştenirea culturală a luptei naţionale româneşti sud-dunărene - factor de concordie naţională în spaţiul balcanic, ''Fundaţia Naţională pentru Românii de pretutindeni'' / Românii de lângă noi

Ţîrcomnicu Emil, Comunităţile româneşti din dreapta Dunării, ''Geopolitica'', an I, nr. 1, 2002, pp. 1-42

Țîrcomnicu Emil, Megleno-Românii, ”Datina”, Constanța, an X, nr. 26, martie 2002, pp. 14-15 (Biblioteca Județeană Constanța P III 283 - www.biblioteca.ct.ro)

Ţîrcomnicu Emil, Meglenoromânii. Destin istoric şi cultural, editura Etnologică, Bucureşti, 2004, 100 p.

Țîrcomnicu Emil, Poveștile meglenoromânilor din Cerna, ”Cultura”, Institutul Cultural Român, București, an I, nr. 20, 28 iulie-4 august 2004, pp. 21-23 (Biblioteca Județeană Constanța P III 434 - www.biblioteca.ct.ro)

Ţîrcomnicu Emil, Listă de lucrări pentru anii 2003-2007

Ţîrcomnicu Emil, Bibliografie 2005-2007

Ţîrcomnicu Emil, ''Ziua naţională a aromânilor'' între ficţiune şi realitate, ''Romanian Global News'', Bucureşti/România, 23 mai 2007

Ţîrcomnicu Emil, Cum au venit aromânii în Ţara Mamă (1923-1933), ''Romanian Global News'', Cadrilater/Bulgaria, 21 iulie 2008

Țuțea Petre321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea, prefață de Gabriel Liiceanu, editura Humanitas, București, 1993, 127 p. [Macedoromâni p. 69] (Google Books - http://books.google.ro)

Ungheanu (Ardeleanu) Mihai, Înfiinţarea Societăţii Presei Române. Eminescu sau C. A. Rosetti? 1883 sau 1885?, Almanah ''Luceafărul'', Bucureşti, 1985, pp. 72-85 (MINA MINOVICI) (Victor Roncea blog, 12 martie 2010)

Ungureanu George, Câteva repere privind viața și activitatea lui Tașcu Pucerea (1872-1955), în Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil, În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, București, 2009, pp. 143-150 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

Ungureanu Gheorghe, Cum a privit regimul antonescian ideea redobândirii Cadrilaterului, ''Restituiri'', octombrie 2010, (''Centrul cultural Piteşti'')

Vâlcu-Mehedinți Mircea, Un popor care se stinge: aromânii (macedo-români). Politica grecilor față de România, (Culegere de documente originale din fondurile: Serviciul Special de Informații, Direcția Siguranței Generale, Direcția Generală a Poliției, Corpul Detectivilor, Casa Regală), Editura Mircea Vâlcu Mehedinți, 2008, București, 149 p. (”Scribd”)

Vâlsan George, Românii din Bulgaria și Serbia, prefață Constantin Popa, traducere în franceză Oreste Tafrali, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1996, 85 p. [pp. 14-15, 53-55, 77-79] (Biblioteca Județeană Constanța II 69087 - www.biblioteca.ct.ro)

Viorel Ioan, Cornul Abundenţei la Stejaru, ''ProSport'', Bucureşti, 17 septembrie 2009

Vladimir I. T., Petru Vulcan, ''Farul'', Constanţa, 16 aprilie 1933, p. 2 (Biblioteca Judeţeană Constanţa / Publicaţii on-line)

Vlahbei Cartanascu Georgiana, Unâ mumâ, doauâ măi / O bunică, două bunici, ”Copilăria din sertar”, 26 ianuarie 2012. (”http://copilariamuzeultaranului.blogspot.ro”)

Vlasidis Vlasis, Consequences of the Demographic and social rearrangements to the Vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926), ''Revue des etudes sud-est europeennes'': Danube-Balkans-Mer Noire, Tome XXXVI, 1998, Nos 1-4, pp. 155-171.

Voicu Amalia, Balcanii, ''Butoiul cu pulbere al Europei''? Au fost şi rămân aşa... (Dialog cu scriitorul Hristu Cândroveanu), ''Convorbiri literare'', Iaşi, decembrie 2003

Voineagu Georgiana, Constanţa: Toma Enache este regizor armân de teatru antic, ''Adevărul'', Bucureşti, 12 martie 2010

Vrana Gheorghe, Matilda Caragiu Marioţeanu şi poezia polimorfă: Gica Alexandru, Carti di vreari trâ Matilda, editura Sammarina, Bucureşti, 2003, 18 p. (Biblioteca Culturii Aromâne)

Vrzic Zvjedzana, Limba de saka zi, Tragovi/Croaţia, 2009, 31 p.

Vulcan Petru, Albumul naţional al Dobrogei: 1866-1877-1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required