Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Bibliografie » J-L
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80

J-L (0)

Kahl Thede, Does the Aromanian Have a Chance of Survival?, Collection of papers presented at the international conference The romance Balkans, 4-6 November 2006, Institute for Balkans Studies, Belgrad, 2008, pp. 123-140.

Kahl Thede, Zwischen Kulturpflege und Sprachverdrangung, Aromunen (Vlachen) in Griechland, ''Pogrom fur bedrohte Volker'' Heft 2 / 2001, Bericht - Ubersicht 01 Marz 2001.

Kahl Thede, Aromânii din Grecia (I), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 22-24.

Katunar Daniela, Istrorumunji - jezik i zajednica , ''Diskrepancija'', ianuarie 2008, volum 9, nr. 13, pp. 81-93.

Kokka Maria, Ruxăndoiu Liliana Ionescu (editori), Texte aromâne din comuna Néa-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, 56 p.

Kovacek August, Descrierea Istroromânei actuale, editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971.

Kovacek August, Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (s gramatikom i tekstovima), Znanstvena udruga Mediteran Pula, Pula, 1998, 374 p.

Kozlovsky Mirela, Muzica meglenoromânilor în contemporaneitate (teză doctorat), Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, 2006

Kozlovsky Mirela, Folclorul muzical al meglenoromânilor în contemporaneitate, ''Dimândarea'', Fundaţia Culturală Aromână ''Dimândarea Părintească'', Bucureşti, nr. 3, 2003

Kozlovsky Mirela, Studiu cu privire la particularităţile structurale ale folclorului muzical meglenoromân în repertoriul neocazional, Second Balkan Conference ''Balkan Cultural Identities'', Universitatea ''Ovidius'', Constanţa, 14 -16 octombrie 2004

KYCYKU KOPI, Istoria Albaniei, Corint, București, 2002, 198 p. [I. Despre originile poorului albanez, pp.18-19; VII. Legăturile albano-române din cele mai îndepărtate timpuri și pînă astăzi, p. 141; VIII Relațiile diplomatice și culturale româno-albaneze] (Biblioteca Județeană Constanța II 82232)

Lapoviţă Irina, Bucureşti: Mihai Tugearu, sculptorul aromân adoptat de Bucureşti, ''Adevărul de seară'' - ''Ştiri Bucureşti'', 1 iunie 2009

Lascu Dana, Neamul lui Alexandru Macedon - Armânii, ''Săptămâna'', Bucureşti, nr. 5, 7-13 noiembrie 2005

Lascu Stoica, Comunitatea etnolingvistică a românităţii nord şi sud-dunărene în viziunea corifeilor Şcolii Ardelene,''Analele Universităţii Oradea'', seria Istorie-Arheologie, 1996-1997, 6-7, pp. 75-99 (Bibliografia istorică a României 1999-2004/Autori/L/lascu)

Lascu Stoica, Nicolae Iorga şi aromânii, ''Tomis'', Constanţa, an VI, 2001, nr. 9, p. 13 şi nr. 10, p. 13; ''Analele Dobrogei'', 2002, VII, pp. 88-100, lb. franceză (Bibliografia istorică a României 1999/2004/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, N. Iorga şi ''chestiunea aromânească'' la începutul secolului al XX-lea, ''Revista istorică'', Bucureşti, serie nouă, tom XIII, 2002, nr. 1-2, pp. 21-46 (Bibliografia istorică a României/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, Împroprietărirea românilor balcanici în Cadrilater, ''Dosarele istoriei'', Bucureşti, an VII, 2002, pp. 28-40 (Bibliografia istorică a României 1999-2004/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, Periegeze ale românilor din Ţară la fraţii din Balcani (1852-1914): Daniel Flaut şi Iolanda Ţighiliu (coordonator), Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tashin Gemil, Ovidius University Press, Constanţa, 2003, pp. 255-288

Lascu Stoica şi Popescu Anca Cristina, La question ecclesiatique des Roumains de Turquie - Documents et temoignages epoque (1904-1911), ''Dionysiana'', Universitatea ''Ovidius'', Constanţa, 2007

Lascu Stoica, Problematica românilor balcanici în viziunea şefilor de partide şi a liderilor de opinie (1878-1914): Ciobanu Vasile şi Radu Sorin (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, ed. Techno Media, Sibiu, vol. IV, 2009, pp. 12-30

Lascu Stoica, Însemnătatea național-culturală a revistei aromâne (”a românilor din Imperiul Otoman”) ”Lumina” (1903-1908) în Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, București, 2009, pp. 50-142 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)
Lascu Stoica, Lista lucrărilor ştiinţifice, 2010

Lazarou G. Achille, L'aroumain et ses rapports avec le grec, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1986, 311 p. (”Persée” - www.persee.fr.) (Biblioteca Județeană  Constanța - www.biblioteca.ct.ro)

Lazarou G. Achille, Valaques de Grece et Union Europeenne, Editions de la Societe litteraire Parnasse, 1995, 47 p. (Google Books - http://books.google.ro)

Lăzărescu Dan, Despre aromâni în câteva cuvinte, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 30-31

Liceul Teoretic Periam, Ritualuri magice în ceremonialul naşterii la aromâni, www.liceul-periam.ro (O fereastră spre veşnicie / Obiceiuri şi ritualuri).

Liceul Teoretic Periam, Repere istorice ale metisajului interetnic în Banat - Periam, pp.5-7, www.liceul-periam.ro (O fereastră spre veşnicie / Comunicări).

Limona Răzvan, Populaţia Dobrogei în perioada interbelică, ''Semănătorul'' (editură on-line), august 2009

Lobiuc Ioan, Lingvistică generală, editura Institutul European, Iaşi, 1997

Lozovanu Dorin, Populaţia românească din Peninsula Balcanică. Studiu uman geografic (reumatul tezei de doctorat), Universitatea ''A. I. Cuza'', Iaşi, 2008, 69 p.

Lozovanu Dorin, Aromânii din Albania: Aspecte etnodemografice şi identitare / Berciu Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - Prezervarea patrimoniului lor imaterial, editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp.  109-122

Luca Ana Maria, Drum prin trei veacuri şi trei ţări, ''Jurnalul Naţional'', Bucureşti, 22 martie 2004

Luca Iona Olimpiu, Dicţionar dacoromân - maghiar - dialectul aromân -traco-geto-dac - latin - spaniol - italian - german - rus, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2011, 500p. (''Librărie'')

Lupaș Ioan, Istoria unirii românilor, editura Scripta, București, 1993, 303 p. [X., pp. 291-292] (Google Books - http://books.google.ro)

Lupescu Bogdan, Dimândarea părintească, ''Formula AS'', Bucureşti, nr. 988, 30.09.-06.10.2010

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required