Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Bibliografie » D-F
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80

D-F (0)

Dalametra I., Dicţionar macedo-român, ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1906, 244 p.

Damian Ancu, În 1928 aromânul Sterio Ticof Nicof, din comuna Giumaia - Bulgaria, este cercetat de Siguranţă pentru că a vrut să se refugieze la Silistra, ''Optimal Media'', Bucureşti, 26.05.2011.

Damian George, Conferinţa ''Aromânii - istorie şi actualitate'', ''Bellum omnium contra omnes'', 26.05.2011(”george-damian”)

Damian George, Un român - șeful masonilor din Ungaria, ”Bellum omnium contra omnes”, 7 decembrie 2011. (”george-damian”)

David Dan, Ziua naţională a aromânilor, sub semnul discordiei (II), ''Telegraf'', Constanţa, 24 mai 2006, p. 16

David Dan, Ziua naţională a aromânilor, sub semnul discordiei (I), ''Telegraf'', Constanţa, 24 mai 2006, p. 16

Diamandi Aminceanul Vasile, Românii din Peninsula Balcanică, Institutul de arte grafice ”Tiparul Universitar”, București, 1938, 265 p. (”Scribd”) (Biblioteca Județeană Constanța III 7867)

Diamandi Sterie, Oameni și fapte din istoria aromânilor, București, 1940. (''Enciclopedia României'')

Dianich Antonio, Vocabulario Istroromeno-Italiano. La varieta istroromeno di Briani, Pisa, 2011, 200 p.

Diculescu C., Cronică: Andrei Glavina, ''Dacoromania'', Cluj, An IV, 1924-1926, Partea 2, pp.1548-1550. (''Istrianet'')

Димчев Н. Димо, Во Скопје нема Грци, има Власи-гркофили, ”Дневник”, Macedonia, 27 ianuarie 2012. (”http://dnevnik.com.mk”)

Direcţia judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Ialomiţa, Curtea familiei Zappa, Broşteni (ialomita.djc.ro)

Divers, Vlahii, www.divers.ro, Buletin 18 (210), 12.05.2010.

Djuvara Neagu, Poghirc Cicerone şi Năsturel Petre, Aromânii. Istorie. Limbă. Destin, editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996

Dobre Cezar, Constantin Papanace (1904-1985) - un aromân naţionalist (I), ''Cadran politic'', Bucureşti, 16 aprilie 2008

Dobre Cezar, Constantin Papanace (1904-1985) - un aromân naţionalist (II), ''Cadran politic'', Bucureşti, 16 iunie 2008

Dobrescu Maria, Cetatea Moscopolei, unde credinţa n-a murit, ''Lumina'', Bucureşti, 2010

Dobrescu Marius, Hristu Cândroveanu: ''Nu suntem o minoritate. suntem români şi vrem să rămânem români'', Dacia Revival Society, ''Dacia magazin'', nr. 2, februarie-martie 2003, p. 22.

Dragomir Alina, Toma Enache: ''Teatrul este cea mai frumoasă formă de prietenie'', ''Felicia'', Bucureşti, 7 mai 2009

Duca Ion Gheorghe, Lumea la început de veac. Culegere de articole publicate în ”Universul” și ”Viața Românească”, editura Eminescu, București, 1994, 309 p. [Criza orientală și România, ”V.R.”, 1908, p.156] [Un moment greu pentru Tinerii turci, ”V.R.”, 1910, p.205] (Biblioteca Județeană Brăila III 15113 - http://toread.bjbraila.ro)

Dumaev Carmen, Cerna, lansare de carteMegleno-românii din Cerna (de ieri și de azi) de Dumitra Petrică, ”Acum”, Tulcea, an VII, nr. 1749, 20 martie 2001, p. 2 

Dumbrăvescu Nicolae, Primul făuritor de şcoală la istroromâni. Andrei Glavina, ''Singur'', Târgovişte, 01 aprilie 2011

Dumitriu Dana, Primul muzeu aromân din România, ''Lumea satului'', Bucureşti, nr. 22, 16-30 noiembrie 2007

Dundara Vito, Rumeri o Istroromeni?

Duployen I. N., Constanţa, ''Farul'', Constanţa, seria III, an I, no 1, 2 februarie 1933 (Biblioteca Judeţeană Constanţa/Inedit/1-5 februarie)

Eminescu Mihai, ''Timpul'', nr. 211, 26 septembrie 1878, p. 1-2 (***, Eminescu şi aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Eminescu Mihai, Erori filologice şi istorice, 11 august 1882 (***, Eminescu şi Aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Eminescu Mihai, Macedoromânii, 27 august 1882 (***, Eminescu şi Aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Enciclopedia Dacica, Meglenoromânii, ''enciclopedia-dacica.ro / Neamul Românesc''.

Enciclopedia României, Deportările în Bărăgan, ''enciclopediaromaniei.ro''

Encyclopedia of the Stateless Nations, Aromanians, pp. 174-181.

Failler Albert: Achille G. Lazarou, L' aroumain et ses rapports avec le grec, ”Revue des études byzantines”, Paris, 1998, volume 46, issue 46, pp. 259-260 (”Persée” - www.persee.fr)

Filipi Goran, Istrorumunsjske etimologije V: Pcelarstvo, ''Croatica et Slavica Iadertina'', Zadar/Croaţia, II, 2006, pp. 119-134

Filipi Goran, Istrorumunsjke etimologije VII: Bacvarska Terminologija, ''Folia Onomastica Croatica'', 16, 2007, pp. 73-101

Filipi Goran, Istrorumunsjke etimologije (Kniga 3: zoonimi:sumske i poljske zivotinje; mikonimi; bacvarska terminologija), Znanstvena udruga Mediteran, Pula şi Koper/Croatia, 2008, pp. 393-570.

Floria (Dimcea) Carmen, Moscopole - orașul pierdut al aromânilor, ”Cibosteca”, 12 noiembrie 2011. (”Cibosteca”)

Floria (Dimcea) Carmen, Identitatea aromânilor, ”Cibosteca”, 18 noiembrie 2011. (”Cibosteca”)

Floria (Dimcea) Carmen, Aromânii din Albania, Republica Macedonia și Serbia, ”Cibosteca”, 8 ianuarie 2012. (”Cibosteca”)

Fochi Adrian, Valori ale culturii românești, vol. II, studiu introductiv de Iordan Datcu, ediție îngrijită de Rodica Fochi, editura Minerva, București, 1988, pp. 101-104 [Motivul poetic ”Proba iubirii” în foclorul sud-est european], 397-405 [Tache Papahagi], 420-430 [Contribuția prof. D. Caracostea la dezvoltarea folcloristicii românești] (”Crisepdia” - www.crispedia.ro)

Forai Ovidiu, Mica Vale a Loarei de lângă noi, ''Focus Vest'', Timişoara, 10 iunie 2010

Fortiu Laura, Bucurescu Adrian, Bărăgan, colonia de pedeapsă pentru şvabi şi refugiaţi din Basarabia. Deportaţi în propria ţară, ''România Liberă'', 2 februarie 2007.

Friedman A. Victor, The Vlah Minority in Macedonia: Language, Identity, Dialectology, and Standardization, Selected Papers in Slavic, Balkan and Balkan Studies, ed. by Juhani Nuoluoto, Martii Leiwo, Jussi Hala-aho (Slavica Helginsiensa 21), Helsinki: University of Helsinki, 2001, pp. 26-50.

Fruntelată Ioana Ruxandra: Steluţa Pârâu, Multiculturalitatea în Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa, 2007 / ''Cercetări Etnologice Româneşti Contemporane'', Volumul IV, Nr. 1 (4), Toamna 2008, pp. 125.-128.

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (I), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 1 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (II), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 12 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (III), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 28 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (IV), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 12 august 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (V), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 19 august 2010

Fudulu Cătălin, Uimitorul destin al aromânului Gojdu, ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 17 noiembrie 2009

Fuves Odon, Gruendungsurkunde Griechisch Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802, 7 p. , ''Union der Mazedonromanen in aus Deutschland e. V.''

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required