Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80
B

B (0)

Baba Armânescu Ion, Vlahii, acești greci nesupuși, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 37-38 (http://www.bibliotecamm.ro)

Baias Ionuț, Proiectul Avdhela: O pagină pe zi pentru cultura aromână, ”Hotnews”, București, 25 februarie 2011 (www.hotnews.ro)

Baias Ionuț, Iho pisti eti / Ecou peste vremuri - Eminescu și lumea aromânească, ”Hotnews”, București, 14 ianuarie 2012 (www.hotnews.ro)

Baias Ionuț, Pagini Vii de Cultură Aromână, ”Hotnews”, București, 14 martie 2012 (www.hotnews.ro)

Bajdechi Mihaela & Corduneanu Ioana, Mâncați pe limba voastră!, română-aromână, București, 2011, 37 il. color, 76 p., ”Cărturești” (http://librarie.carturesti.ro)

”Balcanica”, Impresii de la conferința despre statutul aromânilor, 29 mai 2011 (www.balcanica.ro)

Balint Nicolae, Jean Bart (Eugen P. Botez) în arhivele mureșene. Aspecte privind diplomația românească în Balcani, la începutul secolului XX, ”Foaie Națională”, 2 aprilie 2011 (http://foaienationala.ro)

Baltasiu Radu, The Romanians in Balcans. Brief consideration, ”Sociologie românească”, București, vol. VI, 1 / 2008, pp. 40-55, ”Asociația Română de Sociologie” (www.arsociologie.ro)

Baltasiu Radu, Aromânii.Parcurs istoric și prezent, vol. I., editura Beladi, Craiova, 2008, ”Centrul european de studii în probleme etnice” (www.cespe.ro) / (Proiect - Universitatea București / Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - http://sas.unibuc.ro)

Banu Bogdan, 23 mai - Ziua 'națională' a aromânilor?!, ”Clubul Presei Transatlantice”, 20 mai 2011 (clubuldepresatransatlantic.wordpress.com)

Bara Mariana, Report on Aromanian language in Romania to Mr. Philip Blair Language Policy Division Council of Europe, September 27 th 2005, Bucharest, FARA ARMÂNEASCĂ DIT ROMÂNIA / COMUNITATEA AROMÂNĂ DIN ROMÂNIA (”LUNJINA” BEOGRAD * SRBIJA - www.scd-lunjina.org)

Bara Mariana, Les Aroumains, în Dialog într-o lume de bitzi, Asociația psihologilor și psihopedagogilor ”Procivitas”, Constanța, 2009 (www.appct.ro)

Bara Mariana, Contribuții la studiul armânei literare, ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr 15 / iunie 2011, pp. 11-15 (Scribd / valer_crushuveanlu 07.12.2011 - www.scribd.com)

Barba Vasile, Die Republik Mazedonien eine zweite ”Schweiz”?, ”Union der Mazedoromanen aus Deutschland e. V.”, Munchen, 2009, 6 p. (http://makedonarman-germany.org)

Barba Vasile, Das Drama der Aromunen, ”Pogrom - bedrohte Volker” Heft 2 / 2001 (”Gesellschaft fur bedrohte Volker” Bericht 01 Marz 2001 - www.gfbv.de)

Barbu Dinu, Sărbătoare mare la Moscopole, ”Agora”, Timișoara, nr. 2 / 2010, pp. 65-66

Barbu Dinu, Mic atlas al județului Timiș. Caleidoscop, ediția II revăzută și adaăugită, ArtPress, Timișoara, 2011, 408 p. (pp. 106-107, 149, 172, 194, 213, 334) Coperta (Consiliul Județean Timiș - www.cjtimiș.ro) / Bibliografie (Consiliul Județean Timiș - www.cjtimiș.ro) / Cuvânt înainte & Județul Timiș - Prezentare generală (Consiliul Județean Timiș- www.cjtimiș.ro)

Bardu Nistor, Aspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromânești moscopolene din secolul al XVIII lea, ”Analele Universității Ovidius Constanța / Seria Filologie, vol. XVI / 2005, pp. 150-156 (Universitatea Ovidius Constanța - www.univ-ovidius.ro)

Bardu Nistor, La aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observații sociolingvistice în INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ ”ALEXANDRU PHILIPPIDE”, ”Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european”, Iași, 19-21 septembrie 2007, pp. 17-27 (Academia Română Filiala Iași- www.academiaromana-is.ro)

Băsescu Traian, Alocuțiunea președintelui României, Traian Băsescu, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 27 ianuarie 2011 (Președintele României - www.presidency.ro)

Băsescu Traian, Mesajul E. S. domnul Traian Băsescu, Președintele României, rostit cu ocazia ”Zilei Naționale a Armânilor”, București, 23 mai 2011, Administrația Prezidențială în ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr. 15 / iunie 2011, p.34 (Scribd / valer_crushuveanlu 12.07.2011)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Aromânii din Albania refuză să devină masă de manevră pentru revendicări teritoriale, ”Cuget liber”, Constanța, 1 martie 2010 (www.cugetliber.to)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Organizația care susține că aromânii nu sunt parte a poporului român a reacționat la un articol din ”Cuget liber”, ”Cuget liber”, Constanța, 18 martie 2010 (www.cugetliber.ro)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Scandal în jurul identității aromânilor: minoritate națională vs. parte a poporului român, ”Hotnews”, București, 28 februarie 2011 (www.hotnews.ro)

Berciu-Drăghicescu Adina & Pariza Maria, Aromânii în publicații culturale (reviste, almanahuri, calendare) 1880-1940. Bibliografie analitică, vol. I, editura Sigma, București, 2004, 128 p. (Scribd / valer_crushuveanlu 17.02.2011 - www.scribd.com)

Berciu-Drăghicescu Adina & Petre Maria, Școli și biserici românești din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universității București, București, 2004, 666 p. [Documente: 101 / 08.09.1914 - 155 / 09.01.1930 pp. 291-447 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)] [Indice de localități. Indice de persoane. Bibliografie pp. 629-665 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)] [Introducere (”Studii de Biblioteconomie și Știința Informării”, București, nr. 9 / 2005, pp. 208-241 - www.lisr.ro)]

Berciu-Drăghicescu Adina & Petre MariaȘcoli și biserici românești din Peninsula Balcanică. 1918-1953, Editura Universității București, București, 2006, 708 p. [Indice de localități.Indice de persoane. Bibliografie pp. 661-708 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)]

Berciu-Drăghicescu Adina (CENTRUL DE STUDII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI BUCUREȘTI), Comunicat , ”Romanian Tribune”, ediția 187, an 8, nr.5, 6-20 martie 2009 (www.romaniantribune.net)

Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, BIBLIOTECA METROPLOLITANĂ BUCUREȘTI & DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI AL GUVERNULUI ROMÂNIEI, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, 323 p. (www.bibliotecametropolitana.ro)

Berciu-Drăghicescu Adina, Românii din Peninsula Balcanică. Studiu de caz: aromânii din Albania în Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania  - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, pp. 21-40 (www.bibliotecametropolitana.ro) ”Revista Art-Emis” (www.art-emis.ro) (I - 28.04.2012) (II - 05.05.2012)

Berciu-Drăghicescu Adina, Institutul Român de la Saranda în Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, pp. 41-48 (www.bibliotecametroplitana.ro)

Berenyi Maria, Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu. 1802-1870, SOCIETATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR DIN BUDAPESTA, Gyula, 2002 (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Bicentenar. Andrei Șaguna (1808-1873), ”Lumina”, INSTITUTUL DE CERCETĂRI AL ROMÂNILOR DIN UNGARIA, Budapesta, 2008, pp. 3-17 (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Poveștile caselor. Români în Buda și în Pesta, SOCIETATEA ROMÂNILOR DIN BUDAPESTA & INSTITUTUL DE CERCETĂRI AL ROMÂNILOR DIN UNGARIA, Budapesta, 2011, 96 p. (http://mariaberenyi.hu)

Beza Marcu, Vlahii la Muntele Athos, ”Boabe de grâu”, Editura Monitorul Oficial și Imprimeria Statului, București, an IV, 1933 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Bibire Răzvan, 1940: schimbul de populație dintre România și Bulgaria, ”UnStory. Untold stories”, 5 februarie 2010 (www.unstory.com)

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ CLUJ, Bibliografia istorică a României 1999-2004: Românii de la sud de Dunăre (137 lucrări), Cluj-Napoca, (www.bcucluj.ro)

Binder David, Vlachs, ”Mediterranean Quaterly”, Duke University Press, vol. 15, no. 4 / ”Society Farsarotul”, USA, Newsletter XVIII Fall 2004 - Spring 2005 (www.farsarotul.org)

Blaga Ioana, Petar Atanasov a devenit Profesor Honoris Causa al Universității din București, ”Top UB”, București, 30 noiembrie 2011 (http://top.unibuc.ro)

Blaga Iulia, Călătoria aromânilor fîrșeroți într-un documentar cu sens invers, ”Suplimentul de cultură”, Iași, nr. 360, 16.06.2012 (www.suplimentuldecultura.ro)

Boariu Sînziana, Nicu Alifantis: ”Acum îmi doresc cel mai mult să plec din țară”, ”Adevărul”, București, 9 iunie 2011 (www.adevărul.ro)

Bocai Adina, Cartierul Nemțesc din Mihail Kogălniceanu, moștenire pentru aromâni, ”Cuget liber”, Constanța, 17 septembrie 2007 (www.cugetliber.ro)

Bocevski Dimitar, Inter-ethnic marriages on teh rise In Macedonia, ”Southeast European Times”, Skopje, 21.01.2010 (www.setimes.com) 

Bolintineanu Dimitrie, Călătorii: II.Călătorie la Românii din Macedonia și la Muntele Athos. În Moldova. În Asia Mică, prefață Petre Haneș, editura Minerva, București, 1915, 246 p. (Biblioteca Județeană Constanța II 7736 - www.biblioteca.ct.ro)

Botez Adrian, Spinoasa problemă a aromânilor. Aromânii - ”frați di mumă și di un tată”:  ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 14-18 (www.bibliotecamm.ro) / (I) ”Napoca News”, Cluj-Napoca, 06.02.2010 (www.napocanews.ro)

Botez Adrian, Singura epopee eroică a neamului românesc - ”Voshopole”. Epopeea transfigurării, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 39-40 (www.bibliotecamm.ro)

Botez Adrian, O variantă aromânească a ”Mioriței”, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, p. 41 (www.bibliotecamm.ro)

Bradu Cosmin, Răzvan Trandu are mari șanse să ajungă la Săgeata Stejaru, ”Ziua de Vest”, Timișoara, 11 ianuarie 2010 (www.ziuadevest.ro)

Braun Gabriela & Leferman Mariana & Nedelcea Tudor & Rădulescu Toma, Familia Aman, editura Aius, Craiova, 2003, 182 p. (Biblioteca Județeană Dolj - www.aman.ro)

Brezeanu Stelian, Istoria Imperiului Bizantin, editura Meronia, București, 2007, 473 p. [IIII. pp. 230-231, 240-241, 288-2891; IV. 310-311, 330] (Biblioteca Județeană Constanța III 42115 - www.biblioteca.ct.ro)

Bucur Nicolae, Metamorfoza lui Costică Canacheu într-un ”altfel de român”, ”Curentul”, București, 24 mai 2011, p. 4 (www.curentul.ro)

Bucurescu Adrian, Cultura și identitatea aromânilor, ”România liberă”, București, 19 februarie 2010 (www.romanialibera.ro)

Bugnar Raluca, Primul film aromân a fost realizat de regizorul de teatru radiofonic Toma Enache, ”CinemaRx”, 16 ianuarie 2012 (www.cinemarx.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii și Mănăstirili Meteora, editura Cartea Aromână, Fayeteville & Constanța, 2003, 81 p. (”Tră Armânami. Association des Aroumains Francais” - www.armanami.org) (Google Books - http://books.google.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii și Lordul Byron, editura Cartea Aromână, Fayeteville & Constanța, 2003, 57 p. (”Tră Armânami. Association des Aroumains Francais” - www.armanami.org) (Google Books - http://books.google.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii din Camena, editura Ex Ponto, Constanța, 2009, 115 p. (”Kubon & Sagner” - www.kubon-sagner.com)

Bujduveanu Tănase, Etnografie balcanică. Aromânii din Dobrogea, editura Ex Ponto, Constanța, 175 p. (”Kubon & Sanger” - www.kubon-sanger.com)

Burciu IgorRomân, moldovean. Etnonim, infranim, politonime (Interviu cu deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov), ”Flux”, Chișinău, ediția 46, 16 noiembrie 2007 & ”Vlad Cubreacov”, Chișinău,15 decembrie 2007 (http://cubreacov.wordpress.com)

Burileanu Constantin N., Dela Românii din Albania, Lito-Tipografia L. Motzătzeanu, București, 1906, 288 p. 

(Biblioteca Județeană Constanța IV 1258 - www.biblioteca.ct.ro) 

Burileanu Constantin N. & Burileanu Constantin C. & Boangiu Gabriela & Croitoru Gabriel, De la românii din Albania, Fundația Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 305 p. (Google Books - http://books.google.ro)

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required