Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Bibliografie
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80

Children categories

*** (0)

*Danubian Knight*, ''Micile'' complicaţii... II, ''deviantART''.

*Moskopole*, Recunoaşterea naţionalităţii aromânilor din Imperiul Otoman (1905). Iradeaua, ''Steaua Bucureşti Forum'', 29 mai 2010.

*Moskopole*, ''Steaua Bucureşti Forum'', 22 mai 2010.

*Nicky din Constanta*, Vreţi să ştiţi cine sunt aromânii, ''Ethnos'', Tulcea, an III, nr 7, mai 2005, p. 23, ethnos.xhost.ro

***, Almanac de învețătură și de petrecere pe anul 1868, Iassy, pp. 6-7 [Începutul creștinătăței și al ierarhiei în Moldova] (Biblioteca Județeană Constanța)

***, Ansamblul folcloric aromân ''Dor'' din Sarighiol de Deal, ''Ethnos'', Tulcea, an III, nr. 6, martie 2005, pp. 17-19.

***, Aromânii nu mai vor să fie români, ''Independentul'', Constanţa, 24 mai 2007 (''Forum Sport365).

***, Aromanians Vlachs: The Vanishing Tribes, ''Vlachophiles.net''

***, Aspecte istorice din viaţa aromânilor, ''e-carti.net'', 102 p.

***, Aromanian (Armăneashti, Armăneashce, Rrămăneasht), ''Omniglot'' (the online encyclopedia of writting systems and languages).

***, Caimacan Popescu Dumitru, profesor de dansuri tradiţionale aromâne:Viaţa de dansator profesionist e uşoară dacă îţi place (interviu), „Agerpres”, București, 10 octombrie 2011. („Agerpres”)

***, Câteva date despre aromânii din judeţul Tulcea, ''Ethnos'', Tulcea, an III, nr. 6, martie 2005, pp. 20-21.

***, Colonizarea macedoromânilor în Dobrogea de Sud - Cadrilater (1925-1940), ''Etnologia.ro''

***, Congresul Internațional al Aromânilor din Balcani, Biroul de presă al Arhipiscopiei Argeșului și Muncelului, 8 octombrie 2011. („Eparhia Argeșului”)

***, Costa Mina, profesor începător de grecă şi bulgară, ''Independentul'', Slobozia, 6 februarie 2011.

***, Cauzele, evoluţia şi perspectivele imigraţiei ilegale, Şcoala de pregătire-formare iniţială şi continuă a Poliţiei de Frontieră, Iaşi, ''regielive.ro''

***, Cultură și tradiții aromâne, Curs opțional clasele I-IV, Programa 2007. (''SCRIBD'')

***, De la populaţia romanizată la vlahi/aromâni/români balcanici (''SCRIBD'').

***, Dicţionar aromân sau Macedo-vlah, Litera D, pp. 342-432, www.cartionline.eu

***, Dicționar Armănă - Română (”Scribd” / 15.01.2012 / Maria Arnăutu)

***, Dicţionar Român-Aromân, ''Aurel Munteanu - Blog'', aurelmunteanu.wordpress.com (Dicţionare).

***, Limba română / Clasificare şi limbi înrudite, ''jandaru.hexat.com.''

***, La mulţi ani Gică Hagi, La Mulţi Ani tuturor aromânilor!, ''Concret'', Bucureşti, 24 mai 2011.

***, ''Suntem Bilbao de România'', ''Libertatea'', Bucureşti, 23 septembrie 2009.

View items...

A (0)

Abeleanu Dem., Neamul Aromânesc din Macedonia, Institutul de arte grafice C. Sfetea, București, 1916, 1 hartă, 76 p. (PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

ACADEMIA ROMÂNĂ, Comunicat / Academia Română apără adevărul istoric și interesele românilor de pretutindeni, ”Romanian Global News”, București, 8 ianuarie 2008 (www.rgnpress.ro)

Ahrweiler Helene, Etudes sur les structures administratives et sociales de Byzance, Variorum Reprints, London, 1971, pp. 37-38 [XV. Une inscription meconnue sur les Melingues du Taygete, pp. 35-38] (Biblioteca Institutului de Studii Sud-Est Europene București)

Ananie Gabriela, Macedoromânii din Bihor. Oameni și fapte, ”Crisia”, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2011, pp. 231-241 (crisia.mtariicrisurilor.ro) (Scribd / valer_crusuveanlu  19.12.2011 - www.scribd.com)

Andrusceac Costache, Imnul Aromânilor - ”Dimândarea părintească”, ”Curaj - Portal de opinii”, Chișinău, 25 mai 2008 (www.curaj.net)

Ancu Damian, În 1928 aromânul Sterio Nicof Ticof din comuna Giumaia-Bulgaria este cercetat de siguranță pentru că a vrut să se refugieze la Silistra, ”Optimal Media”, București, 26 mai 2011 (www.optimalmedia.ro)

Andrei Emilian, Povestea muzeului aromânilor din pădurea Mihail Kogălniceanu, ”Ziua de Constanța”, 7 decembrie 2005 (www.ziuaconstanta.ro)

Andronic Ștefan & Apetri Dumitru & Crișan Maria, Românii din jurul României, prefață C. Bălăceanu-Stolnici, editura Vremea / colecția Fapte, Idei, Documente, București, 2003, 608 p, ”BibiloPhil” (http://bibliophil.bibgtkneamt.ro)

Angelescu Silvia, Pădurea Babadag - câți copaci, atâția fugari?!, ”Memoria”, București (www.memoria.ro) ”Foaie Națională” 21 septembrie 2009 (http://foaienationala.ro) ”Mișcarea” 6 decembrie 2008 (http://miscarea.net)

Antonie ieromonahul, Bătrânul Varnava / File de Pateric din împărăția monahilor - Sfântul Munte Athos.Cuvioși părinți athoniți ai veacului al nouăsprezecelea, editura Christiana, București, 2000 ( Editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Antonie ieromonahul, Bătrânul VisarionFile de Pateric din împărăția monahilor - Sfântul Munte Athos.Cuvioși părinți athoniți ai veacului al nouăsprezecelea, editura Christiana, București, 2000 (Editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

 

Arachelian Vartan, Cele mai mari evenimente în ultimii zece ani au stat sub semnul lui Eminescu(în dialog cu Ion Caramitru, ministrul Culturii), ”Ziua”, București, 12 ianuarie 2000, p.11 / (fragment), ”Ethnos”, Tulcea, 4 - 2004, p. 78

Ardelean Teodor, Chestiunea aromână, ”Familia Română”, Biblioteca Județeană Maramureș, Baia Mare, decembrie 2010, p.3 (www.bibliotecamm.ro)

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L' EUROPERecommendation 1333 (1997) on the Aromanian culture and language, Strasbourg, 24 juin 1997 (www.assembly.coe.int)

”Autorii”, George Murnu - biografie - (opera și scrierile) (www.autorii.com)

View items...

ac nu folosi (0)

Abeleanu Dem, Neamul aromânesc din Macedonia, Bucureşti, 1916 (Biblioteca Culturii Aromâne)

ACADEMIA ROMÂNĂ, Academia Română apără adevărul istoric şi interesele naţionale ale românilor de pretutindeni (Comunicat), ''Romanian Global News'', Bucureşti, 8 ianuarie 2008

Ananie Gabriela, Macedoromânii din Bihor. Oameni și fapte, ”Crisia”, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2011, pp. 231-241. (”crisia.mtariicrisurilor”) / (”Scribd”)

Andrusceac Costache, Imnul Aromânilor - ”Dimândarea părintească”, ”Curaj”, 25 mai 2008 (www.curaj.net)

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF COUNCIL OF EUROPE, Recommendation 1333 (1997) on the Aromanian culture and language

Ancu Damian, În 1928 aromânul Sterio Ticof Nicof, din comuna Giumaia – Bulgaria, este cercetat de siguranţă pentru că a vrut să se refugieze la Silistra, ''Optimal Media'', Bucureşti, 26 mai 2011. (''Optimal Media'')

Andrei Emilian, Povestea muzeului aromânilor din pădurea Mihail Kogălniceanu, ''Ziua de Constanţa'', 7 decembrie 2005

Andronic Ştefan, Apetri Dumitru şi Crişan Maria Magdalena, Românii din jurul României, editura Vremea, Bucureşti, 2003

Angelescu Silvia, Pădurea Babadag - câţi copaci, atâţia fugari, ''Magazin istoric'' (''Vistieria'')

Antonie ieromonahul, Bătrânul Varnava / File de Pateric din împărăţia monahilor - Sfântul Munte Athos. Cuvioşi părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, editura Christiana, Bucureşti, 2000 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Antonie ieromonahul, Bătrânul Visarion / File de Pateric din împărăţia monahilor - Sfântul Munte Athos. Cuvioşi părinţi athoniţi ai veacului al nousprezecelea, editura Christiana, Bucureşti, 2000

Ardelean Teodor, Chestiunea aromână, ''Familia română'', Baia Mare, decembrie 2010, p. 3

Autorii, George Murnu - biografie - (opera şi scrierile), autorii.com

Baba Armânescu Ion, Vlahii, aceşti greci nesupuşi!, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 37-38.

Baias Ionuț, Iho pisti eti / Ecou peste vremuri- Eminescu și lumea aromânească, ””Hotnews”, București, 14 ianuarie 2012. (”Hotnews”)

Baias Ionuţ, Proiectul Avdhela: O pagină pe zi pentru cultura aromână, ''Hotnews'', Bucureşti, 25 februarie 2011.

Bajdechi Mihaela, Corduneanu Ioana, Mâncați pe limba voastră!, București, 2011

''Balcanica'', Impresii de la conferinţa despre statutul aromânilor, www.balcanica.ro, 29 mai 2011

Balint Nicolae, Jean Bart (Eugeniu P. Botez) în arhivele mureşene. Aspecte privind diplomaţia românească în Balcani, la începutul secolului XX, ''Foaie Naţională'', 2 aprilie 2011.

Baltasiu Radu, The Romanians in Balkans. Brief considerations, ''Sociologie românească'', vol. VI, nr. 1 / 2008, pp. 40-55.

Baltasiu Radu, Proiect: Aromânii - parcurs istoric şi prezent

Banu Bogdan, 23 mai - Ziua 'naţională' a aromânilor?!, ''Clubul presei transatlantice'', 20 mai 2011.

Bara Mariana, Report on Aromanian Language in Romania to Mr. Philip Blair Language Policy Division Council of Europe, Comunitatea Aromână din România, Bucharest, September 27th, 2005. (''Lunjina'', Beograd, Srbija)

Bara Mariana, Les Aroumains / Dialog într-o lume de bitzi, ''Asociaţia Psihologilor şi Psihopedagogilor Procivitas'', Constanţa, 2009.

Bara Mariana, Contribuţii la studiul armânei literare, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 11-15.

Barba Vasile, Die Republik Mazedonien eine zweite ''Scweiz''?, ''Union der Mazedoromanen aus Deutshcland e. V.'', 6 p.

Barba Vasile, Das Drama der Aromunen, ''Pogrom - bedrohte Volker'' Heft 2/2001, Bericht - Ubersicht 01 Marz 2001.

Barbu Dinu, Sărbătoare mare la Moscopole, ''Agora'', Timișoara, nr. 2 / 2010, pp. 65-66.

Barbu Dinu, Mic atlas al județului Timiș. Caleidoscop, Artpress, Timișoara, 2011, pp. 106-107, 149, 172, 194, 213, 334.
Bardu Nistor, Aspecte ale morfologiei adjectivului scrierile aromâneşti moscopolene ale secolului al XVIII lea, ''Analele Universităţii Ovidius Filologie'', Constanţa, volumul XVI, 2005, pp. 150-156.

Bardu Nistor, La aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvistice / Institutul de filologie aromână ''Al. Philippide'', Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, Iaşi, 19-21.09.2007, pp. 17-27.

Baron Ovidiu, Istroromânii - oralitate şi multilingvism, ''Unşpe''.

Baron Ovidiu, Zece zile alături de istroromânii din Croaţia, ''Profil Cultural'', Sibiu, nr.1 / 2008.

Baron Ovidiu, În Croaţia, la istroromâni, ''Sibiu2008''; Sibiu.

Bărdăşan Gabriel, Exprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul istroromân. Termeni moşteniţi şi împrumutaţi, ''Ovidius University Annals of Philology'', Constanţa, Volume XIV, Number 39-48, 2003. (''SCRIBD'')

Băsescu Traian, Alocuţiunea Preşedintelui României Traian Băsescu în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la 27 ianuarie 2011 / ''Romanian Global News'': Băsescu la APCE: ''Vom întreprinde demersuri în vederea recunoaşterii statutului de minoritate românească pentru aromâni, vlahi, istroromâni şi meglenoromâni'',  Strasbourg / Franţa, 28 ianuarie 2011.

Băsescu Traian, Mesajul E.S., domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, rostit cu ocazia ''Zilei Naţionale a Armânilor'', Bucureşti, 23 mai 2011, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 34.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Aromânii din Albania refuză să devină masă de manevră pentru revendicări teritoriale, ''Cuget liber'', Constanţa, 1 martie 2010.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Organizaţia care susţine că aromânii nu sunt parte a poporului român a reacţionat la un articol din ''Cuget liber'', ''Cuget liber'', Constanţa,18 martie 2010.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Scandal în jurul identităţii aromânilor: minoritate naţională vs. parte a poporului român, ''Hotnews'', Bucureşti, 28 februarie 2011.

Berciu-Drăghicescu Adina, Pariza Maria, Aromânii în publicaţii culturale (reviste, almanahuri, calendare) (1880-1940). Bibliografie analitică, volumul I, editura Sigma, Bucureşti, 2004, 128 p. (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2004, 666 p. (Documente nr. 101 / 8 septembrie 1914 - nr. 155 / 9 ianuarie 1930: pp. 291-487) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universităţii Bucureşti, 2004, 666 p. (Indice de localităţi. Indice de persoane. Bibliografie: pp. 629-665) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1918-1953, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, 708 p. (Indice de localităţi. Indice de persoane. Bibliografie: pp. 661-708) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, ''Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării'', Bucureşti, nr. 9 / 2005 - nr. 10 / 2006, pp. 208-241.

Berciu-Drăghicescu Adina, Comunicat, Centrul de Studii pentru Românii de Pretutindeni, ''Romanian Tribune'', ediţia 187, an 8, nr. 5, 6-20 martie 2009

Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Proiect realizat sub egida Bibliotecii Metroplitane Bucureşti şi  a Departmentului Pentru Românii de Pretutindeni de pe lângă Guvernul României, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 323 p.

Berciu-Drăghicescu Adina, Românii din Peninsula Balcanică. Studiu de caz: aromânii din Albania / Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp. 21-40.

Berciu-Drăghicescu Adina, Institutul Român de la Saranda / Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp. 41-48.
Berényi Maria Istoria Fundaţiei Gojdu (1870–1952) / A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952), Comp-Press Kft., Budapesta–Budapest, 1995, 136 p.

Berenyi Maria, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX lea, Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Giula, 2000, 318 p. [1.Colonia macedoromână din Pesta -  focar de cultură românească pp. 5-32] (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-1870), Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Giula, 2002.(''http://mariaberenyi.hu'')

Berenyi Maria, Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995-2005) / Gozsdu öröksége a román és magyarsajtó tükrében (1995-2005), Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Budapesta, 2005, 477 p. (''http://mariaberenyi.hu'')

Berenyi Maria, Bicentenar. Andrei Şaguna (1808-1873), ''Lumina'', 2008, Budapesta, pp. 3-17.

Berenyi Maria, Excursie imaginară prin istoria şi cultura românilor, ''Foaia românească'', Jula, 07.07.2011.

Berenyi Maria, Poveștile caselor. Români în Buda și Pesta, Publicație a Societății Culturale a Românilor din Budapesta și a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Budapesta, 2011, 96 p. (''http://mariaberenyi.ro'')

Beza Marcu, Vlahii la Muntele Athos, ''Boabe de grâu'', Editura Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, an IV, 1933 (''Biblioteca Culturii Aromâne'').

Bibire Răzvan, 1940: schimbul de populaţie dintrre România şi Bulgaria, ''UnStory'', 5 februarie 2010.

Biblioteca Centrală Universitară Cluj, Bibliografia Istorică a României. 1999-2004 - Românii de la sud de Dunăre

Birta Radu, Emanoil Gojdu - repere ale vieţii şi activităţii sale politice, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, p.48.

Binder David, Vlachs: A Peaceful Balkan People, ''Mediterranean Quarterly'', Vol. 15, No. 4, 2004, pp. 115-124

Blaga Ioana, Peter Atanasov a devenit Professor Honoris Causa al Universității București, ”Top UB”, București, 30 noiembrie 2011. (”topub.unibuc”)

Blaga Iulia, Călătoria aromânilor fîrșeroți într-un documentar cu sens invers, ”Suplimentul de cultură”, Iași, nr. 360, 16.06.2012.(www.suplimentuldecultura.ro)

Boariu Sînziana, Nicu Alifantis: „Acum îmi doresc cel mai mult să plec din ţară“, ”Adevărul”, București, 9 iunie 2011. (”Adevărul”)

*Boca Tiberiu, Mecenații. Istoria coloniilor macedoromâne din Budapesta și Mișcolț, film documentar, Ungaria, 1996.(Foaia românească)
*Boca Tiberiu, Poveștile caselor, film documentar, scenariu Maria Berenyi,  Ungaria, 2009. (Foaia românească)

Bocai Adina, Cartierul Nemţesc din Kogălniceanu, moştenire pentru aromâni, ''Cuget liber'', Constanţa, 17 septembrie 2007.

Bocevski Dimitar, Numărul căsătorilor interetnice este în creştere în Macedonia, ''Southeast European Times'', Skopje / Macedonia, 21.01.2010.

Bolintineanu Dimitrie, Călătorii, Vol. I-II, Minerva, București, 1915, 246 p. [II, prefață Petre Haneș, Călătorie la Românii din Macedonia și la Muntele Athos, pp. 3-132] (Biblioteca Județeană Constanța II 7736)

Botez Adrian, Aromânii - ''fraţi di mumă şi di-un tată'' O ISTORIE... (I), ''Napoca News'', Cluj Napoca, 6 februarie 2010.

Botez Adrian, Spinoasa problemă a aromânilor, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 14-18.

Botez Adrian, Singura epopee eroică a neamului românesc. ''Voshopole'' - Epopeea transfigurării, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 39-40.

Botez Adrian, O variantă aromânească a ''Mioriţei'', ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, p. 41.

Bradu Cosmin, Răzvan Trandu are mari şanse să ajungă la Săgeata Stejaru, ''Ziua de Vest'', Timişoara, 11.01.2010

Braun Gabriela, Leferman Mariana, Nedelcea Tudor şi Rădulescu Toma, Familia Aman, editura Aius, 2003, 182 p. cu il. (Biblioeteca Judeţeană Dolj/Biblioteca digitală/Familia Aman)

Bucur Nicolae, Metamorfoza lui Costică Canacheu într-un ''altfel de român'', ''Curentul'', Bucreşti, 24.05.2011, p.4.

Bucurescu Adrian, Cultura şi identitatea aromânilor, ''România Liberă'', Bucureşti, 19 februarie 2010.

Bugnar Raluca, Primul film aromân a fost realizat de regizorul de teatru radiofonic Toma Enache, ”Cinemarx”, 16 ianuarie 2012. (”Cinemarx”)

Bujduveanu Tănase, Aromânii şi Mănăstirili Meteora, Editura Cartea Aromână, Fayetteville / SUA, Constanţa / România, 2003.

Bujduveanu Tănase, Aromânii şi Lordul Byron, Editura Cartea Aromână, Fayetteville / SUA, Constanţa / România, 2003.

Bujduveanu Tănase, Aromânii din Camena, Ex Ponto, Constanţa, 2009, 115 p.

Bujduveanu Tănase, Etnografie balcanică. Aromânii din Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa, 2009, 175 p.

Burciu Igor, Istroromânii trebuie salvaţi, Interviu cu Vlad Cubreacov, deputat al Republici Moldova în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, ''Flux'', Chişinău, 9 mai 2008.

Burileanu Constantin N., Dela Românii din Albania, Lito-Tipografia L. Motzătzeanu, București, 1906, 288 p. (Biblioteca Județeană Constanța IV 1258)

Burlacu Mihai, Istro-Romanians: The Legacy of a Culture, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 3 (52), Series VII: Social Sciences * Law, pp. 15-22 (''SCRIBD'').

Caciuperi N. Apostol, Dicţionar român-aromân, editura Universalia, Bucureşti, 1996.

Caimacam Cristina, Iancu Eleonora Nicoleta, Steagul de nuntă (Hlambura), ''Ethnos'', Tulcea, an III / 2006 / nr. 6, pp. 21-22.

Cain Daniel, Peter Nekov: Diplomat la Bucureşti (I), ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 11 august 2006.

Cain Daniel, Diplomaţie, zarzavaturi şi lăutari, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 21 decembrie 2007.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (I): Mărirea şi decăderea aromânilor din Gopeş, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 7 iulie 2010.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (II): Moloviştea, aşezarea cu cele mai frumoase femei din lume, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 12 iulie 2010.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (III): Republica de la Cruşova, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 21 iulie 2010.

Capidan Theodor, Elementul slav în dialectul aromân, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, 91 p.

Capidan Theodor, Meglenoromânii: I. Istoria şi graiul lor, Academia Română, ''Studii şi cecrcetări'', VII, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, 225 p. (''Universitatea din Bucureşti / UniBuc CLASICA)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: II. Literatura populară la meglenoromâni, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', VII, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, 220 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: III. Dicţionar meglenoromân, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', XXV, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 340 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Capidan Theodor, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', XX, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1932, 576 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA) / (”Scribd”)

Capidan Theodor, Romanitatea balcanică, ''Discursuri de recpţie'', LXVII, Bucureşti, 1936, pp.3-62 (Biblioteca Culturală Aromână)

Capidan Theodor, Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1942, 105 p. (''SCRIBD'')

Capidan Theodor, Macedoromânii, 1942: Harta  ''Aşezări româneşti din sudul Peninsulei Balcanice'', ''Etnosfera'', Centrul European pentru Studiul Problemelor Etnice al Academiei Române, Bucureşti.

Capidan Theodor, Limbă şi cultură, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1943, 441 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Carabaş Dumitru, Scurtă prezentare a onomasticii aromânilor din România (I), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 16-19.

Caracotta Iancu, Tambozi Atena, Tambozi George, Tambozi Justin, Dimitrie Demu: un  mare sculptor aromân pentru eternitate, Fundaţia Societatea Academică Moscopolitană, Editura Justin şi George Justinian Tambozi, Bucureşti, 2003, 20 p. (''BiblioPhil'')

Carageani Gheorghe, Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale şi politice, ''Radio România Internaţional'' / Secţia Aromână, Bucureşti, 31.05.2011

Caragiani Ioan, Studii istorice asupra aromânilor din Peninsula Balcanică, Publicare postumă însoţită de o notă biografică de Pericle Papahagi, Profile Publishing, Bucureşti, 2002, 297 p. (''SCRIBD'')

Caragiu Dumitru, Viaţa mea adevărată şi zbuciumată (1904-1983), ''RO-THEORIA'', 7-11 March 2010

Caragiu Florin, Toma Caragiu - Remember de 4 martie, ''RO-THEORIA'', March 4, 2010

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p. : 2. Dialectul istroromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p.:, 3. Dialectul aromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p.: 4. Dialectul meglenoromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Dialectul aromân / Crestomaţie romanică, III, 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1968 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Definition einer volksgruppe. Glotha und ethnos der Aromunen, ''OsterReichische Osthefte'', 13, Wien, 1971 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Un dodecalog sau 12 adevăruri incontestabile, istorice şi actuale asupra aromânilor şi limbii lor, ''România Literară'', Bucureşti, XXVI, 33, 1-7 septembrie 1993 (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Varietatea limbii române / Limba română şi varietăţile ei locale - Lucrările sesiunii ştiinţifice organizate de secţia filologie şi literatură 31 octombrie 1994, Editura Academiei, Bucureşti, 1995 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Dicționar aromân (macedo-vlah) DOARO. A-D. Comparativ (român literar-aromân), contextual, normativ și modern, vol. I, editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, ilustraţii, 455 p. (''Scribd'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Identitate şi identificare în problema aromânească, ''România Literară'', Bucureşti, XXXI, 51-52, 1998 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Aromânii în mileniul III. O abordare prospectivă, ''România Literară'', Bucureşti, XXXIV, 32, 2001 (''Biblioteca Culturală Aromână'')

Caraman Mitre & Ghioc Ștefan, Ursitoarele. Mirili, editura Karograf, colecția ”Daima”, Tulcea, septembrie 2011, 204 p. (”Scribd”)

Caramitru Ion, Interviu, ''Ziua'', Bucureşti, 12 ianuarie 2000 / ''Ethnos'', Tulcea, no 4 / noiembrie 2004, p. 78.

Cardula Ioan M., Istoria armănjlor, pref. prof. dr. Gh. Zbuchea, Fundaţia Sammarina, Constanţa, 2000, 199 p. (''Biblioteca Judeţeană Constanţa'')

Cardula Ioan, O teorie referitoare la originea poporului aromân macedonean, Dacia Revival Society, ''Dacia magazin'', nr. 5, iunie 2003, p. 36.

Câmpean Viorel, Familia macedo-română Şomlea şi ctitorirea bisericii româneşti din Seini, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 26-29

Cândroveanu Hristu, Aromânii ieri şi azi. Cultură, literatură, probleme, perspective, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, 207 p. (''BiblioPhil'') (Biblioteca Județeană Constanța II 69085).

Cândroveanu Hristu, Cine sunt aromânii?, ''Ethnos'', Tulcea, no 4 / octombrie 2004, pp. 71-77.

Cândroveanu Eugenia, Cândroveanu Hristu, Abecedar român-aromân, Editura FUNDAŢIEI CULTURALE AROMÂNE ''DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ'', Bucureşti. (''Balcanica'')

Cârneci Magda, In memoriam Constantin Tacou, ''Observatoul cultural'', Bucureşti, nr. 49 / ianuarie 2001.

''Cer şi pământ românesc'', Români uitaţi, români neştiuţi, români pierduţi - MEGLENOROMÂNII, cersipamantromanesc.wordpress.com, 12.02.2010.

''Cer şi pământ românesc'', Românii uitaţi din Croaţia - Istroromânii, cersi pamantromanesc.wordpress.com, 12.02.2010.

Chelaru Marius, Noi rumunski cuvintăm, ''Revista română'', Iaşi, 2007, nr. 4 (50), pp. 26-27

Chifor Vali, Dialectul istro-român, o limbă pe cale de disapriţie, BBC Romanian, 5 octombrie 2005

Chiriac Marian, Ultimii rapsozi - polifonii fărşerote, ''Divers'', Bucureşti, 6 martie 2008

Chiriţă Bogdan, Comunitatea aromână: trecut şi prezent, ''Graiul Dobrogei'', Medgidia, 1 noiembrie 2006

Chiselev Alexandru, Nunta ca rit de trecere în societatea tradiţională. Perspectivă transeuropeană, ''Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi'', An III, Editura Junimea, Iaşi, 2010, pp. 130-149

CIA, World Factbook / Albania (''Balkan Insight'', The Latest Fact and Figures on Albania, 29 sep 2010)

Ciachir Dan, Derusuficarea şi ''desgheţul'':Feţele regimului comunist în anii '50 - '60 (II), ''Agenţia'', 6 februarie 2010

Ciacu Nicoleta, Rolul Internetului în reconfigurarea și consolidarea comunității aromânilor, Universite de Bucarest: ”Frontieres, communautes, medias”, 11-13 juin 2008. (”Scribd”) / (Programme Bucarest)

Ciocioi Gheorghiță, Gavriil Aromânul singurul monah din Macedonia în perioada comunistă. Un interviu cu teologul şi jurnalistul ZARKO MARKOVSKI, ”Lumea credinței”, București, an VII, nr. 3 (68), martie 2009. (”Lumea credinței”) / ”Pentru Diaconul Zarko”, 10 ianuarie 2012. (”Pentru Diaconul Zarko)

Ciocioi Gheorghiță, Sfântul Dimitrie cel Nou: o id

View items...

B (0)

Baba Armânescu Ion, Vlahii, acești greci nesupuși, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 37-38 (http://www.bibliotecamm.ro)

Baias Ionuț, Proiectul Avdhela: O pagină pe zi pentru cultura aromână, ”Hotnews”, București, 25 februarie 2011 (www.hotnews.ro)

Baias Ionuț, Iho pisti eti / Ecou peste vremuri - Eminescu și lumea aromânească, ”Hotnews”, București, 14 ianuarie 2012 (www.hotnews.ro)

Baias Ionuț, Pagini Vii de Cultură Aromână, ”Hotnews”, București, 14 martie 2012 (www.hotnews.ro)

Bajdechi Mihaela & Corduneanu Ioana, Mâncați pe limba voastră!, română-aromână, București, 2011, 37 il. color, 76 p., ”Cărturești” (http://librarie.carturesti.ro)

”Balcanica”, Impresii de la conferința despre statutul aromânilor, 29 mai 2011 (www.balcanica.ro)

Balint Nicolae, Jean Bart (Eugen P. Botez) în arhivele mureșene. Aspecte privind diplomația românească în Balcani, la începutul secolului XX, ”Foaie Națională”, 2 aprilie 2011 (http://foaienationala.ro)

Baltasiu Radu, The Romanians in Balcans. Brief consideration, ”Sociologie românească”, București, vol. VI, 1 / 2008, pp. 40-55, ”Asociația Română de Sociologie” (www.arsociologie.ro)

Baltasiu Radu, Aromânii.Parcurs istoric și prezent, vol. I., editura Beladi, Craiova, 2008, ”Centrul european de studii în probleme etnice” (www.cespe.ro) / (Proiect - Universitatea București / Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - http://sas.unibuc.ro)

Banu Bogdan, 23 mai - Ziua 'națională' a aromânilor?!, ”Clubul Presei Transatlantice”, 20 mai 2011 (clubuldepresatransatlantic.wordpress.com)

Bara Mariana, Report on Aromanian language in Romania to Mr. Philip Blair Language Policy Division Council of Europe, September 27 th 2005, Bucharest, FARA ARMÂNEASCĂ DIT ROMÂNIA / COMUNITATEA AROMÂNĂ DIN ROMÂNIA (”LUNJINA” BEOGRAD * SRBIJA - www.scd-lunjina.org)

Bara Mariana, Les Aroumains, în Dialog într-o lume de bitzi, Asociația psihologilor și psihopedagogilor ”Procivitas”, Constanța, 2009 (www.appct.ro)

Bara Mariana, Contribuții la studiul armânei literare, ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr 15 / iunie 2011, pp. 11-15 (Scribd / valer_crushuveanlu 07.12.2011 - www.scribd.com)

Barba Vasile, Die Republik Mazedonien eine zweite ”Schweiz”?, ”Union der Mazedoromanen aus Deutschland e. V.”, Munchen, 2009, 6 p. (http://makedonarman-germany.org)

Barba Vasile, Das Drama der Aromunen, ”Pogrom - bedrohte Volker” Heft 2 / 2001 (”Gesellschaft fur bedrohte Volker” Bericht 01 Marz 2001 - www.gfbv.de)

Barbu Dinu, Sărbătoare mare la Moscopole, ”Agora”, Timișoara, nr. 2 / 2010, pp. 65-66

Barbu Dinu, Mic atlas al județului Timiș. Caleidoscop, ediția II revăzută și adaăugită, ArtPress, Timișoara, 2011, 408 p. (pp. 106-107, 149, 172, 194, 213, 334) Coperta (Consiliul Județean Timiș - www.cjtimiș.ro) / Bibliografie (Consiliul Județean Timiș - www.cjtimiș.ro) / Cuvânt înainte & Județul Timiș - Prezentare generală (Consiliul Județean Timiș- www.cjtimiș.ro)

Bardu Nistor, Aspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromânești moscopolene din secolul al XVIII lea, ”Analele Universității Ovidius Constanța / Seria Filologie, vol. XVI / 2005, pp. 150-156 (Universitatea Ovidius Constanța - www.univ-ovidius.ro)

Bardu Nistor, La aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observații sociolingvistice în INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ ”ALEXANDRU PHILIPPIDE”, ”Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european”, Iași, 19-21 septembrie 2007, pp. 17-27 (Academia Română Filiala Iași- www.academiaromana-is.ro)

Băsescu Traian, Alocuțiunea președintelui României, Traian Băsescu, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 27 ianuarie 2011 (Președintele României - www.presidency.ro)

Băsescu Traian, Mesajul E. S. domnul Traian Băsescu, Președintele României, rostit cu ocazia ”Zilei Naționale a Armânilor”, București, 23 mai 2011, Administrația Prezidențială în ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr. 15 / iunie 2011, p.34 (Scribd / valer_crushuveanlu 12.07.2011)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Aromânii din Albania refuză să devină masă de manevră pentru revendicări teritoriale, ”Cuget liber”, Constanța, 1 martie 2010 (www.cugetliber.to)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Organizația care susține că aromânii nu sunt parte a poporului român a reacționat la un articol din ”Cuget liber”, ”Cuget liber”, Constanța, 18 martie 2010 (www.cugetliber.ro)

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Scandal în jurul identității aromânilor: minoritate națională vs. parte a poporului român, ”Hotnews”, București, 28 februarie 2011 (www.hotnews.ro)

Berciu-Drăghicescu Adina & Pariza Maria, Aromânii în publicații culturale (reviste, almanahuri, calendare) 1880-1940. Bibliografie analitică, vol. I, editura Sigma, București, 2004, 128 p. (Scribd / valer_crushuveanlu 17.02.2011 - www.scribd.com)

Berciu-Drăghicescu Adina & Petre Maria, Școli și biserici românești din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universității București, București, 2004, 666 p. [Documente: 101 / 08.09.1914 - 155 / 09.01.1930 pp. 291-447 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)] [Indice de localități. Indice de persoane. Bibliografie pp. 629-665 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)] [Introducere (”Studii de Biblioteconomie și Știința Informării”, București, nr. 9 / 2005, pp. 208-241 - www.lisr.ro)]

Berciu-Drăghicescu Adina & Petre MariaȘcoli și biserici românești din Peninsula Balcanică. 1918-1953, Editura Universității București, București, 2006, 708 p. [Indice de localități.Indice de persoane. Bibliografie pp. 661-708 (Scribd / valer_crushuveanlu 26.02.2011 - www.scribd.com)]

Berciu-Drăghicescu Adina (CENTRUL DE STUDII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI BUCUREȘTI), Comunicat , ”Romanian Tribune”, ediția 187, an 8, nr.5, 6-20 martie 2009 (www.romaniantribune.net)

Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, BIBLIOTECA METROPLOLITANĂ BUCUREȘTI & DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI AL GUVERNULUI ROMÂNIEI, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, 323 p. (www.bibliotecametropolitana.ro)

Berciu-Drăghicescu Adina, Românii din Peninsula Balcanică. Studiu de caz: aromânii din Albania în Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania  - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, pp. 21-40 (www.bibliotecametropolitana.ro) ”Revista Art-Emis” (www.art-emis.ro) (I - 28.04.2012) (II - 05.05.2012)

Berciu-Drăghicescu Adina, Institutul Român de la Saranda în Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, pp. 41-48 (www.bibliotecametroplitana.ro)

Berenyi Maria, Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu. 1802-1870, SOCIETATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR DIN BUDAPESTA, Gyula, 2002 (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Bicentenar. Andrei Șaguna (1808-1873), ”Lumina”, INSTITUTUL DE CERCETĂRI AL ROMÂNILOR DIN UNGARIA, Budapesta, 2008, pp. 3-17 (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Poveștile caselor. Români în Buda și în Pesta, SOCIETATEA ROMÂNILOR DIN BUDAPESTA & INSTITUTUL DE CERCETĂRI AL ROMÂNILOR DIN UNGARIA, Budapesta, 2011, 96 p. (http://mariaberenyi.hu)

Beza Marcu, Vlahii la Muntele Athos, ”Boabe de grâu”, Editura Monitorul Oficial și Imprimeria Statului, București, an IV, 1933 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Bibire Răzvan, 1940: schimbul de populație dintre România și Bulgaria, ”UnStory. Untold stories”, 5 februarie 2010 (www.unstory.com)

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ CLUJ, Bibliografia istorică a României 1999-2004: Românii de la sud de Dunăre (137 lucrări), Cluj-Napoca, (www.bcucluj.ro)

Binder David, Vlachs, ”Mediterranean Quaterly”, Duke University Press, vol. 15, no. 4 / ”Society Farsarotul”, USA, Newsletter XVIII Fall 2004 - Spring 2005 (www.farsarotul.org)

Blaga Ioana, Petar Atanasov a devenit Profesor Honoris Causa al Universității din București, ”Top UB”, București, 30 noiembrie 2011 (http://top.unibuc.ro)

Blaga Iulia, Călătoria aromânilor fîrșeroți într-un documentar cu sens invers, ”Suplimentul de cultură”, Iași, nr. 360, 16.06.2012 (www.suplimentuldecultura.ro)

Boariu Sînziana, Nicu Alifantis: ”Acum îmi doresc cel mai mult să plec din țară”, ”Adevărul”, București, 9 iunie 2011 (www.adevărul.ro)

Bocai Adina, Cartierul Nemțesc din Mihail Kogălniceanu, moștenire pentru aromâni, ”Cuget liber”, Constanța, 17 septembrie 2007 (www.cugetliber.ro)

Bocevski Dimitar, Inter-ethnic marriages on teh rise In Macedonia, ”Southeast European Times”, Skopje, 21.01.2010 (www.setimes.com) 

Bolintineanu Dimitrie, Călătorii: II.Călătorie la Românii din Macedonia și la Muntele Athos. În Moldova. În Asia Mică, prefață Petre Haneș, editura Minerva, București, 1915, 246 p. (Biblioteca Județeană Constanța II 7736 - www.biblioteca.ct.ro)

Botez Adrian, Spinoasa problemă a aromânilor. Aromânii - ”frați di mumă și di un tată”:  ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 14-18 (www.bibliotecamm.ro) / (I) ”Napoca News”, Cluj-Napoca, 06.02.2010 (www.napocanews.ro)

Botez Adrian, Singura epopee eroică a neamului românesc - ”Voshopole”. Epopeea transfigurării, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 39-40 (www.bibliotecamm.ro)

Botez Adrian, O variantă aromânească a ”Mioriței”, ”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, p. 41 (www.bibliotecamm.ro)

Bradu Cosmin, Răzvan Trandu are mari șanse să ajungă la Săgeata Stejaru, ”Ziua de Vest”, Timișoara, 11 ianuarie 2010 (www.ziuadevest.ro)

Braun Gabriela & Leferman Mariana & Nedelcea Tudor & Rădulescu Toma, Familia Aman, editura Aius, Craiova, 2003, 182 p. (Biblioteca Județeană Dolj - www.aman.ro)

Brezeanu Stelian, Istoria Imperiului Bizantin, editura Meronia, București, 2007, 473 p. [IIII. pp. 230-231, 240-241, 288-2891; IV. 310-311, 330] (Biblioteca Județeană Constanța III 42115 - www.biblioteca.ct.ro)

Bucur Nicolae, Metamorfoza lui Costică Canacheu într-un ”altfel de român”, ”Curentul”, București, 24 mai 2011, p. 4 (www.curentul.ro)

Bucurescu Adrian, Cultura și identitatea aromânilor, ”România liberă”, București, 19 februarie 2010 (www.romanialibera.ro)

Bugnar Raluca, Primul film aromân a fost realizat de regizorul de teatru radiofonic Toma Enache, ”CinemaRx”, 16 ianuarie 2012 (www.cinemarx.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii și Mănăstirili Meteora, editura Cartea Aromână, Fayeteville & Constanța, 2003, 81 p. (”Tră Armânami. Association des Aroumains Francais” - www.armanami.org) (Google Books - http://books.google.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii și Lordul Byron, editura Cartea Aromână, Fayeteville & Constanța, 2003, 57 p. (”Tră Armânami. Association des Aroumains Francais” - www.armanami.org) (Google Books - http://books.google.ro)

Bujduveanu Tănase, Aromânii din Camena, editura Ex Ponto, Constanța, 2009, 115 p. (”Kubon & Sagner” - www.kubon-sagner.com)

Bujduveanu Tănase, Etnografie balcanică. Aromânii din Dobrogea, editura Ex Ponto, Constanța, 175 p. (”Kubon & Sanger” - www.kubon-sanger.com)

Burciu IgorRomân, moldovean. Etnonim, infranim, politonime (Interviu cu deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov), ”Flux”, Chișinău, ediția 46, 16 noiembrie 2007 & ”Vlad Cubreacov”, Chișinău,15 decembrie 2007 (http://cubreacov.wordpress.com)

Burileanu Constantin N., Dela Românii din Albania, Lito-Tipografia L. Motzătzeanu, București, 1906, 288 p. 

(Biblioteca Județeană Constanța IV 1258 - www.biblioteca.ct.ro) 

Burileanu Constantin N. & Burileanu Constantin C. & Boangiu Gabriela & Croitoru Gabriel, De la românii din Albania, Fundația Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 305 p. (Google Books - http://books.google.ro)

View items...

C (0)

Caciuperi Apostol N., Dicționar român-aromân, Universalia, București, 1996. (http://caciuperi.com)

Caimacam Cristina & Iancu Eleonora, Steagul de nuntă (Hlambura), ”Ethnos”, Tulcea, an III / 2006 / nr. 6, pp. 21-22

Cain Daniel, Petar Neikov: Diplomat la București (I), ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 11 august 2006 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Diplomație, zarzavaturi și lăutari, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 21 decembrie 2007 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (I): Mărirea și decăderea aromânilor din Gopeș, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 7 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (II): Moloviștea, așezarea cu cele mai frumoase femei din lume, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 12 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (III): Republica de la Crușova, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 21 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica) 

[CAMERA DEPUTAȚILOR], Discursurile rostite în ședințele din 8 și 10 decembrie 1901 ale Camerei Deputaților în cestiunea macedoneană de D. Spiru Haret, ministrul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, și de D. Dimitrie Sturdza, președinte al Consiliului de Miniștri, ministru de Extrerne și ad-interim la Resbel, Imprimeria Statului, București, 1902, 52 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 7128)

Capidan Theodor, Elementul slav în dialectul aromân, Academia Română. Memoriile secțiunii Literare Seria III Tom 11, editura Cultura Națională, București, 1925, 91 p (TinREAD - http://86.124.16.142:8081) / (Google Books - http://books.google.ro)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: I. Istoria și graiul lor, Academia Română, ”Studii și cercetări” VII, editura Cultura Națională, București, 1925, 225 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / II. Literatura populară la meglenoromâni, Academia Română, ”Studii și cercetări” VII, editura Cultura Națională, București, 1928, 220 (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / III. Dicționar meglenoromân, Academia Română, ”Studii și cercetări” XXV, Imprimeria Națională, București, 1935, 340 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro)

Capidan Theodor, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Academia Română, ”Studii și cercetări”, XX, Imprimeria Națională, București, 1932, 576 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / (Scribd / popescumihai 11.20.2011 - www.scribd.com)

Capidan Theodor, Romanitatea balcanică, ”Discursuri de recepție”, LXVII, București, 1936, pp. 3-62 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Capidan Theodor, Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1942, 105 p. & Litera International, București, 2000, 105 p. (Scribd / popescumihai 02.12.2010 - www.scribd.com) & Hartă Așezări și centre aromânești în secolul XX (Centrul European de Studii în Probleme Etnice București - www.cespe.ro)

Capidan Theodor, Limbă și cultură, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1943, 441 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro)

Carabaș Dumitru, Scurtă prezentare a onomasticii aromânilor din România (I), ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr 15 / iunie 2011, pp. 16-19 (Scribd / valer_crushuveanlu 07.12.2011 - www.scribd.com)

Caracotta Iancu & Tambozi Atena & Tambozi George & Tambozi Justin, Dimitrie Demu: un mare sculptor aromân pentru eternitate, Fundația Societatea Academică Moscopolitană & Editura Justin și George Justinian Tambozi, București, 2003, 20 p. (BiblioPhil - http://bibliophil.bibliotecamm.ro)

Carageani Gheorghe (prof. dr.), Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale și politice, ”Oaspit la microfon” 31.05.2011 / Redacția Aromână - Radio România Internațional București (Radio România International - www.rri.ro)

Caragiani Ioan, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică, Publicare postumă însoțită de o notă biografică de Pericle Papahagi, ediție anastatică, Profile Publishing, București, 2002, 297 p. (Scribd / popescumihai 13.12.2010 - www.scribd.com)

Caragiu Dumitru, Viața mea adevărată și zbuciumată (1904-1983), ”RO-THEORIA. Credința, arta și științele în dialog”, March 7-10 2010, (http://mihaicaragiu.blogspot.ro)

Caragiu Florin, Toma Caragiu - Remember 4 Martie, ”RO-THEORIA, Credința, știința și artele în dialog”, March 4 2010 (http://mihaicaragiu.blogspot.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Dialectul aromân, 33 p. în Iorgu Iordan (coordonator), Crestomație romanică, III, 1, editura Academiei Române, București, 1968 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Definition einer volksgruppe. Glotta und Ethnos der Aromunen, ”Osterreichische Osthefte”, 13, Wien, 1971 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura științifică și enciclopedică, București, 1975, 229 p / 2.Dialectul Istroromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011 - www.scribd.com) / 3.Dialectul Aromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011- www.scribd.com) / 4.Dialectul Meglenoromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011 - www.scribd.com)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Un dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice sau actuale asupra aromânilor și asupra limbii lor, ”România literară”, București, XXVI, 33, 1-7 septembrie 1993, 12 p. (Scribd / popescumihai 20.10.2010 - www.scribd.com)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Varietatea limbii române în Limba română și varietățile ei locale, editura Academiei, București, 1995 / Sesiunea științifică a Secției Filologie și Literatură a ACADEMIEI ROMÂNE 31 octombrie 1994 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Dicționar Aromân (Macedo-Vlah) *DIARO* Comparativ (român literar - aromân) Contextual Normativ Modern (A-D), Editura Enciclopedică, București, 1997, 455 p. [Introducere LXIV p. (Scribd / valer_crushuveanlu 18.02.2012 - www.scribd.com)]

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Identitate și identificare în problema aromânească, ”România literară”, București, XXXI, 51-52, 1998 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Aromânii în mileniul III. O abordare prospectivă, ”România literară”, București, XXXIV, 32, 2001 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE: 12 p. - www.proiectavdhela.ro)

Caraman Mitre & Ghioc Ștefan Romeo, Ursitoarele. Mirili, editura Karograf / colecția ”Daima”, Tulcea, 2011, 210 p. (Scribd / romuluscristea 09.01.2012 - www.scribd.com)

Cardula Ioan M., Istoria armănjlor, pref. prof. dr. Gh. Zbuchea, Fundația Sammarina, Constanța, 2000, 199 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 37274) (eBiblioPhil - http://ebibliophil.ro)

Cardula Ioan, O teorie referitoare la originea poporulu aromân macedonean, ”Dacia magazin” / Dacia Revival Society, nr. 5, iunie 2003, p. 36 (http://dacia.org)

Câmpean Viorel, Familia macedo-română Șomlea și ctitorirea bisericii românești din Seini,”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 26-29 (www.bibliotecamm.ro)

Cândroveanu Eugenia & Cândroveanu Hristu, Abecedar român-aromân, Editura FUNDAȚIEI CULTURALE ”DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ”, București, 1997, 207 p. (”Balcanica” - www.balcanica.ro) (Biblioteca Județeană Vaslui - http://81.196.148.57)

Cândroveanu Hristu, Aromânii ieri și azi. Cultură, literatură, probleme, perspective, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, 206 p.(Biblioteca Județeană Neamț) (Biblioteca Județeană Constanța II 69085)

Cândroveanu Hristu, Cine sunt aromânii?, ”Ethnos”, Tulcea, nr. 4 / octombrie 2004, pp. 71-77

Cârneci Magda, In memoriam Constantin Tacou, ”Observator cultural”, București, nr. 49 / ianuarie 2001 (www.observatorcultural.ro)

Cernea M., Atmageaua - Tătărască. O colonie de megleniți din Cadrilater, ”Sociologie românească”, București, an 3, nr. 4-6, aprilie-iunie 1938, pp. 181-189 (Biblioteca Județeană Constanța P I 939 - www.biblioteca.ct.ro)

Cer și pământ românesc”, Români uitați, români neștiuți, români pierduți. Meglenoromânii, 12.02.2010 (http://cersipamantromanesc.wordpress.com)

Chiriac Marian, Ultimii rapsozi - polifonii fărșerote, ”Divers”, București, 6 martie 2008 (www.divers.ro)

Chiriță Bogdan, Comunitatea aromână. Trecut și prezent, ”Graiul Dobrogei”, Medgidia, 1 noiembrie 2006 (www.graiuldobrogei.ro)

Chiselev Alexandru, Nunta ca rit de trecere în societatea tradițională. Perspectivă transeuropeană, ”Anuarul Muzeului Literaturii Române Iași”, an III, editura Junimea, Iași, 2010, pp. 130-149 (Muzeul Literaturii Iași - www.muzeulliteraturiiiasi.ro) (Academia - http://icemtl.academia.edu)

CIA, World Factbook / Albania (BalkanInsight / The Latest Facts and Figures on Albania 29 sep 2010 - www.balkaninsight.com)

Ciachir Dan, Derusificarea și ”dezghețul”: Fețele regimului comunist în anii '50 - '60 (II), ”Agenția de Investigații Media”, 6 februarie 2010 (www.agentia.org)

Ciacu Nicoleta, Rolul Internetului în reconfigurarea și întărirea comunității aromânilor, ”Analele Universității Dunărea de Jos”, Galați, Fascicula XX, Sociologie, an V, 2010, nr.5, pp. 100-117 (”Research Gate” - www.researchgate.net) (”Frontieres, communautes, medias”, Universite de Bucarest, 11 - 13 juin 2008 - www.studii.media) (”Scribd” / valer_crushuveanlu 19.12.2011 - www.scribd.com)

Ciocioi Gheorghiță, Gavriil Aromânul singurul monah din Macedonia în perioada comunistă. Un interviu cu jurnalistul și teologul Zarko Markovski, ”Lumea credinței”, București, an VII, nr. 3 (68) Martie 2009 (www.lumeacredinței.com) / ”Pentru Diaconul Zarko” 10 ianuarie 2012  (http://pentrudiaconulzarko.blogspot.ro)

Ciocioi Gheorghiță, Sfântul Dimitrie cel Nou: o identitate pierdută?, ”Lumea credinței”, an IX / 2011, București, (www.lumeacredinței.com)

Cireș Tudor, Nu e (încă) faimos, dar e aromân!, ”Jurnalul Național”, București, 30 iulie 2011 (www.jurnalul.ro)

Cireș Tudor, ”I'am not famous, but I'm Aromanian”, primul film jucat în aromână, ”Jurnalul Național”, București, 7 ianuarie 2012 (www.jurnalul.ro)

Cobuz Dana & Cobuz Doru, Meglena, îngropată, ”Jurnalul Național”, București, an XIV, nr. 4002, 19 iunie 2006, pp. 8-9 (www.jurnalul.ro)

Coman Virgil, Un document inedit din anul 1938 privind meglenoromânii / Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memorian prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, 2009, pp. 151-159 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

CONGRESUL AROMÂNILOR, Rezoluție, Tirana, 17-18 noiembrie 2009 (”Vlad Cubreacov” - http://cubreacov.wordpress.com)

Crispedia”, Zicu A. Araia (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Nicolae Batzaria (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin T. Belimace (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Thedor Capidan (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Dumitru Caracostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Matilda Caragiu-Marioțeanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Toma Caragiu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Ion Caramitru (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Hristu Cândroveanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Sterie Diamandi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Stere Gulea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Gheorghe Hagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Kira Iorgoveanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Teohar Mihadaș (www.crispedia.ro)

Crispedia”, George Murnu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Anton Naum (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Cezar Papacostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Victor Papacostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Emil George Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Pericle Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Tache Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin Papanace (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Vanghea Sterviu-Mihani (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin Tacu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Justin Tambozi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Petru Vulcan (Ghinu) (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Ionel Zeana (www.crispedia.ro)

Cristea Alina, Aromânii, pe cale de dispariție?, ”Telegraf”, Constanța, 21 noiembrie 2009 (www.telegrafonline.ro)

Cubreacov Vlad, În apărarea aromânilor din Balcani (Interpelare adresată președintelui Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei), 22 iunie 2004 (”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 13 ianuarie 2008 - http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Marginalii la proiectul Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 10 ianuarie 2008 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Tot ce-am realizat datorez limbii române (Interviu cu profesorul megleno-român Petar Atanasov), ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 17 august 2008 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Zece întrebări pe marginea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 8 mai 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Frații noștri aromânii, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 23 mai 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Congreslu Armânescu, Tirana, 17-19.XI.2009, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 20 noiembrie 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Bucureștiul a inventat „naționalitatea moldoveană”: ”Flux”, Chișinău, 2 iulie 2010 (www.flux.md) & ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 7 iulie 2010 (htpp://cubreacov.wordpress.com)

View items...

D-F (0)

Dalametra I., Dicţionar macedo-român, ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1906, 244 p.

Damian Ancu, În 1928 aromânul Sterio Ticof Nicof, din comuna Giumaia - Bulgaria, este cercetat de Siguranţă pentru că a vrut să se refugieze la Silistra, ''Optimal Media'', Bucureşti, 26.05.2011.

Damian George, Conferinţa ''Aromânii - istorie şi actualitate'', ''Bellum omnium contra omnes'', 26.05.2011(”george-damian”)

Damian George, Un român - șeful masonilor din Ungaria, ”Bellum omnium contra omnes”, 7 decembrie 2011. (”george-damian”)

David Dan, Ziua naţională a aromânilor, sub semnul discordiei (II), ''Telegraf'', Constanţa, 24 mai 2006, p. 16

David Dan, Ziua naţională a aromânilor, sub semnul discordiei (I), ''Telegraf'', Constanţa, 24 mai 2006, p. 16

Diamandi Aminceanul Vasile, Românii din Peninsula Balcanică, Institutul de arte grafice ”Tiparul Universitar”, București, 1938, 265 p. (”Scribd”) (Biblioteca Județeană Constanța III 7867)

Diamandi Sterie, Oameni și fapte din istoria aromânilor, București, 1940. (''Enciclopedia României'')

Dianich Antonio, Vocabulario Istroromeno-Italiano. La varieta istroromeno di Briani, Pisa, 2011, 200 p.

Diculescu C., Cronică: Andrei Glavina, ''Dacoromania'', Cluj, An IV, 1924-1926, Partea 2, pp.1548-1550. (''Istrianet'')

Димчев Н. Димо, Во Скопје нема Грци, има Власи-гркофили, ”Дневник”, Macedonia, 27 ianuarie 2012. (”http://dnevnik.com.mk”)

Direcţia judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Ialomiţa, Curtea familiei Zappa, Broşteni (ialomita.djc.ro)

Divers, Vlahii, www.divers.ro, Buletin 18 (210), 12.05.2010.

Djuvara Neagu, Poghirc Cicerone şi Năsturel Petre, Aromânii. Istorie. Limbă. Destin, editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996

Dobre Cezar, Constantin Papanace (1904-1985) - un aromân naţionalist (I), ''Cadran politic'', Bucureşti, 16 aprilie 2008

Dobre Cezar, Constantin Papanace (1904-1985) - un aromân naţionalist (II), ''Cadran politic'', Bucureşti, 16 iunie 2008

Dobrescu Maria, Cetatea Moscopolei, unde credinţa n-a murit, ''Lumina'', Bucureşti, 2010

Dobrescu Marius, Hristu Cândroveanu: ''Nu suntem o minoritate. suntem români şi vrem să rămânem români'', Dacia Revival Society, ''Dacia magazin'', nr. 2, februarie-martie 2003, p. 22.

Dragomir Alina, Toma Enache: ''Teatrul este cea mai frumoasă formă de prietenie'', ''Felicia'', Bucureşti, 7 mai 2009

Duca Ion Gheorghe, Lumea la început de veac. Culegere de articole publicate în ”Universul” și ”Viața Românească”, editura Eminescu, București, 1994, 309 p. [Criza orientală și România, ”V.R.”, 1908, p.156] [Un moment greu pentru Tinerii turci, ”V.R.”, 1910, p.205] (Biblioteca Județeană Brăila III 15113 - http://toread.bjbraila.ro)

Dumaev Carmen, Cerna, lansare de carteMegleno-românii din Cerna (de ieri și de azi) de Dumitra Petrică, ”Acum”, Tulcea, an VII, nr. 1749, 20 martie 2001, p. 2 

Dumbrăvescu Nicolae, Primul făuritor de şcoală la istroromâni. Andrei Glavina, ''Singur'', Târgovişte, 01 aprilie 2011

Dumitriu Dana, Primul muzeu aromân din România, ''Lumea satului'', Bucureşti, nr. 22, 16-30 noiembrie 2007

Dundara Vito, Rumeri o Istroromeni?

Duployen I. N., Constanţa, ''Farul'', Constanţa, seria III, an I, no 1, 2 februarie 1933 (Biblioteca Judeţeană Constanţa/Inedit/1-5 februarie)

Eminescu Mihai, ''Timpul'', nr. 211, 26 septembrie 1878, p. 1-2 (***, Eminescu şi aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Eminescu Mihai, Erori filologice şi istorice, 11 august 1882 (***, Eminescu şi Aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Eminescu Mihai, Macedoromânii, 27 august 1882 (***, Eminescu şi Aromânii, ''Romanian Global News'', 15 ianuarie 2008)

Enciclopedia Dacica, Meglenoromânii, ''enciclopedia-dacica.ro / Neamul Românesc''.

Enciclopedia României, Deportările în Bărăgan, ''enciclopediaromaniei.ro''

Encyclopedia of the Stateless Nations, Aromanians, pp. 174-181.

Failler Albert: Achille G. Lazarou, L' aroumain et ses rapports avec le grec, ”Revue des études byzantines”, Paris, 1998, volume 46, issue 46, pp. 259-260 (”Persée” - www.persee.fr)

Filipi Goran, Istrorumunsjske etimologije V: Pcelarstvo, ''Croatica et Slavica Iadertina'', Zadar/Croaţia, II, 2006, pp. 119-134

Filipi Goran, Istrorumunsjke etimologije VII: Bacvarska Terminologija, ''Folia Onomastica Croatica'', 16, 2007, pp. 73-101

Filipi Goran, Istrorumunsjke etimologije (Kniga 3: zoonimi:sumske i poljske zivotinje; mikonimi; bacvarska terminologija), Znanstvena udruga Mediteran, Pula şi Koper/Croatia, 2008, pp. 393-570.

Floria (Dimcea) Carmen, Moscopole - orașul pierdut al aromânilor, ”Cibosteca”, 12 noiembrie 2011. (”Cibosteca”)

Floria (Dimcea) Carmen, Identitatea aromânilor, ”Cibosteca”, 18 noiembrie 2011. (”Cibosteca”)

Floria (Dimcea) Carmen, Aromânii din Albania, Republica Macedonia și Serbia, ”Cibosteca”, 8 ianuarie 2012. (”Cibosteca”)

Fochi Adrian, Valori ale culturii românești, vol. II, studiu introductiv de Iordan Datcu, ediție îngrijită de Rodica Fochi, editura Minerva, București, 1988, pp. 101-104 [Motivul poetic ”Proba iubirii” în foclorul sud-est european], 397-405 [Tache Papahagi], 420-430 [Contribuția prof. D. Caracostea la dezvoltarea folcloristicii românești] (”Crisepdia” - www.crispedia.ro)

Forai Ovidiu, Mica Vale a Loarei de lângă noi, ''Focus Vest'', Timişoara, 10 iunie 2010

Fortiu Laura, Bucurescu Adrian, Bărăgan, colonia de pedeapsă pentru şvabi şi refugiaţi din Basarabia. Deportaţi în propria ţară, ''România Liberă'', 2 februarie 2007.

Friedman A. Victor, The Vlah Minority in Macedonia: Language, Identity, Dialectology, and Standardization, Selected Papers in Slavic, Balkan and Balkan Studies, ed. by Juhani Nuoluoto, Martii Leiwo, Jussi Hala-aho (Slavica Helginsiensa 21), Helsinki: University of Helsinki, 2001, pp. 26-50.

Fruntelată Ioana Ruxandra: Steluţa Pârâu, Multiculturalitatea în Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa, 2007 / ''Cercetări Etnologice Româneşti Contemporane'', Volumul IV, Nr. 1 (4), Toamna 2008, pp. 125.-128.

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (I), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 1 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (II), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 12 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (III), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 28 iulie 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (IV), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 12 august 2010

Fudulu Cătălin, Aromânii balcanici şi bandele greceşti (V), ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 19 august 2010

Fudulu Cătălin, Uimitorul destin al aromânului Gojdu, ''Ziarul de Duminică/Ziarul Financiar'', Bucureşti, 17 noiembrie 2009

Fuves Odon, Gruendungsurkunde Griechisch Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802, 7 p. , ''Union der Mazedonromanen in aus Deutschland e. V.''

View items...

G-I (0)

Gafu Cristina şi Nubert Cheţan Mihaela, Insule de conservare a identităţii etnice. Istroromânii, ''Philologica Jassyensia'', Iaşi, An III, Nr. 1, 2007, pp. 159-167

Galbur Dragoş, Cultura şi identitatea românilor, ''Basarabia de după independenţă'', 23 februarie 2010.

Gatej Iuliana, Aromânii vor statut minoritar, ''Cotidianul'', Bucureşti, 8 decembrie 2006

Gauss Karl Markus, Die AromunenDie sterbenden Europaeer. Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, Sorben und Aromunen. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2001 / ''Union der Mazedoromanen aus Deutschland e. V.''

Gauss Karl Markus, Uber die Mazedoromanen. Was wir erst noch lernen mussen, ''Union der Mazedoromanen aus Deutschland e. V.''

Gavrilă Florenţa, Revista ''Daima'' a ajuns la al 15-lea număr, ''Obiectiv'', Tulcea, 29 iunie 2011.

Gheorghe Graţiela, ''Aromânii'', serial documentar realizat de Maria Cica, ''Telegraf'', Constanţa, 12 martie 2010

Gherasim Argentina, Aromânii şi sentimentul loialităţii lingvistice şi al apartenenţei la comunitatea bilingvă, ''Ethnos'', an III, no 5, februarie 2005, Dialectul aromân, p. 74

Gherheş Ilie, Un document consular inedit, ilustrativ pentru soarta aromânilor - 1938, septembrie, 17, Ianina (Grecia), ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 13-14

Gherheş Ilie, Aromânii: Pretutindeni - Nicăieri (Armanyi: Iutsido - Iuva), ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 34-36

Gherman Ion (coordonator), Românii din jurul României, editura Vremea, Bucureşti, 2003 - fragment ''Românii din Croaţia (Istroromânii)''/''Fundaţia Naţională pentru Românii de pretutindeni''

Gica Alexandru, The Recent History of the Aromanians in Romania, New Europe College Yearbook 2008-2009, Bucureşti. (''Scribd'')

Gică Gică, DAIMA - cei şase ani de acasă, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p.1.

Gică Gică, Istoria - parte a sufletului neamului românesc (Interviu cu prof. univ. dr. Emilian Bold), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 36-37.

Gică Gică, Primul film artistic armânesc, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 61.

Giurescu Constantin C., Din istoria nouă a Dobrogei / C. C. Giurescu, Dobrogea. Patru conferințe ale Universității Libere, București, Cartea Românească, 1928.


Giurescu Constantin C., Din istoria nouă a Dobrogei / Valentin Ciorbea (coordonator), Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Ex Ponto, Constanța, 2008, p. 43

Godi Gică, Moskopoli, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 25.

Godi Gică, Moskopoli, dadă arγăshită, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 25.

Godi Gică, Anγisătoru, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 25.

Godi Gică, Dultsi pidimo, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 26.

Goja Anca, Moscopole, inima poporului aromân, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, p. 32

Gomboş Stelian, Mitroplitul Ardealului Andrei Şaguna în conştiinţa noastră mărturisitoare, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 46-47

Gomboş Stelian, ''Sunt macedonean după tată. Tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, de unde şi numele de Papacioc'' - Interviu cu Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc - Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol Constanţa - Cu prilejul împlinirii a 95 de ani, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 63-66

Grecu Ruxandra, Povestea frumoasei Linda Croitoru, românca premiată de Barack Obama, ''Evenimentul zilei'', București, 26 august 2011 (''evz'')

Guzun Eugenia, Neagu Djuvara: ''Aromânii n-o să dispară total, dar mi-e teamă că numai la noi se vor mai păstra'', ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 19-21

Hagi Alexandru, Review: Mâncați pe limba voastră, ”Alexandru Hagi. Despre ce văd în jurul meu”, 19 decembrie 2011.

Hagi Cristian, Primul lungmetraj aromân: între vis şi realitate, ''România Liberă'' / Dobrogea, 30 iunie 2011

Hagi Cristian, Încep filmările la primul lung-metraj aromân, ''România Liberă'' / Dobrogea, 19 iulie 2011

Hagi Cristian, Primul film aromân, la jumătatea drumului, „România Liberă”, București, 17 octombrie 2011. („România Liberă”)

Hâciu N. Anastase, Aromânii: comerţ, industrie, arte, expansiune, civilizaţie, cu o ''mărturisire'' a d-lui S. Mehedinţi, profesor universitar, Focşani, Tipografia Cartea Putnei, 1935, 616 p.

Hâciu N. Anastase, Moscopole - Mecca Aromânilor (V.3. Moscopole din Aromânii.... / 1935), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 8-11.

Hâciu N. Anastase, Contribuţii la stabilirea psihologiei la poporul aromânesc (III. 1. din Aromânii... / 1935) , ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 3-6.

Hellenica, Megleno-Romanians, www.mlahanas.de/Greece/History

Hertea Iosif, CD-uri cu muzică tradiţională, ''Observatorul cultural'', Bucureşti, nr. 380 / iulie 2007

Horescu Marius, Există, la sute de kilometri, români de care ne desparte doar o vocală, ''Agenda'', Timişoara, nr. 3 / 15.01.2005

Iancu Eleonora, Hora la aromâni, ''Ethnos'', 2005, p.21

Ida Iuliana, Obiceiuri ale meglenoromânilor, ”Inteferențe în educație”, Cluj Napoca, 8 noiembrie 2011. (”Asociația profesorilor dion România”)

Ieşanu Isidor, Românii din Bosnia şi Herţegovina, ''Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice'', Bucureşti, s. II, 27, 1904-1905.

Iliescu Elvira, Basarabia... și nu numai, „Jurnalul literar”, București, 2003, iul.-aug. (nr. 13-16) (Biblioteca Națională a Republicii Moldova - http://catalog.bnrm.md)

Iliescu Elvira, Paul Goma - 70, Criterion Publishing, Norcross / USA, 2005, p. 98. (”Contemporanul” - www.contemporanul.ro) (Biblioteca Județeană Constanța II 87961 - www.biblioteca.ct.ro)

Institutul Cultural Român - M.O.T.I.V.E., Dobrogea.Nicoleta Bocea, www.musata.ro/SITEMotive/Motive

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Colecţia de artă populară aromânească, ''icemtl.ro''.

Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Tratat de dialectologie românească, Editura Scrisul Românesc, 1984, 864 p.

Ionașcu Răzvan, Gigi Becali și verii săi, Giovani şi Victor, au dat 15.000 de euro pentru producţia unei pelicule dedicate aromânilor, ''Libertatea'', București, 11 septembrie 2011.

Ionescu I. Gheorghe, Librici za lu Rumeri din Istrie, fragment în Traian Ilie, Un document inedit despre Istroromâni, ''Curierul Naţional'', Bucureşti, 16 septembrie 2006.

Iorga Nicolae, Histoire des Roumanis de la Peninsule des Balcans (Albanie, Macedonie, Epire, Thessalie etc), Imprimeria ”Cultura Neamului Românesc”, Bucarest, 1919, 64 p. (”Google”) (Biblioteca Județeană Constanța II 14880)

Iorgoveanu-Mantsu Kira, Armânii/Makedonarmânii – recuperarea identitãţii în mileniul III, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 5-12.

Iova Eva, Mormintele românilor şi macedoromânilor renumiţi din Budapesta să fie puse sub protecţie (Interviu cu M. Berenyi), ''Foaia Românească'', Jula/Ungaria, 24.06.2011

Iova Eva, Piftie cu gust amar, ”Foaia românească”, Jula, 05.03.2012. (foaiaromaneasca.blogspot.com)

 

Isac VirginiaDedicații autografe pe cărți, Almanah ”Convorbiri Literare”, Iași, 1979, p. 115.


View items...

J-L (0)

Kahl Thede, Does the Aromanian Have a Chance of Survival?, Collection of papers presented at the international conference The romance Balkans, 4-6 November 2006, Institute for Balkans Studies, Belgrad, 2008, pp. 123-140.

Kahl Thede, Zwischen Kulturpflege und Sprachverdrangung, Aromunen (Vlachen) in Griechland, ''Pogrom fur bedrohte Volker'' Heft 2 / 2001, Bericht - Ubersicht 01 Marz 2001.

Kahl Thede, Aromânii din Grecia (I), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 22-24.

Katunar Daniela, Istrorumunji - jezik i zajednica , ''Diskrepancija'', ianuarie 2008, volum 9, nr. 13, pp. 81-93.

Kokka Maria, Ruxăndoiu Liliana Ionescu (editori), Texte aromâne din comuna Néa-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, 56 p.

Kovacek August, Descrierea Istroromânei actuale, editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971.

Kovacek August, Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (s gramatikom i tekstovima), Znanstvena udruga Mediteran Pula, Pula, 1998, 374 p.

Kozlovsky Mirela, Muzica meglenoromânilor în contemporaneitate (teză doctorat), Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, 2006

Kozlovsky Mirela, Folclorul muzical al meglenoromânilor în contemporaneitate, ''Dimândarea'', Fundaţia Culturală Aromână ''Dimândarea Părintească'', Bucureşti, nr. 3, 2003

Kozlovsky Mirela, Studiu cu privire la particularităţile structurale ale folclorului muzical meglenoromân în repertoriul neocazional, Second Balkan Conference ''Balkan Cultural Identities'', Universitatea ''Ovidius'', Constanţa, 14 -16 octombrie 2004

KYCYKU KOPI, Istoria Albaniei, Corint, București, 2002, 198 p. [I. Despre originile poorului albanez, pp.18-19; VII. Legăturile albano-române din cele mai îndepărtate timpuri și pînă astăzi, p. 141; VIII Relațiile diplomatice și culturale româno-albaneze] (Biblioteca Județeană Constanța II 82232)

Lapoviţă Irina, Bucureşti: Mihai Tugearu, sculptorul aromân adoptat de Bucureşti, ''Adevărul de seară'' - ''Ştiri Bucureşti'', 1 iunie 2009

Lascu Dana, Neamul lui Alexandru Macedon - Armânii, ''Săptămâna'', Bucureşti, nr. 5, 7-13 noiembrie 2005

Lascu Stoica, Comunitatea etnolingvistică a românităţii nord şi sud-dunărene în viziunea corifeilor Şcolii Ardelene,''Analele Universităţii Oradea'', seria Istorie-Arheologie, 1996-1997, 6-7, pp. 75-99 (Bibliografia istorică a României 1999-2004/Autori/L/lascu)

Lascu Stoica, Nicolae Iorga şi aromânii, ''Tomis'', Constanţa, an VI, 2001, nr. 9, p. 13 şi nr. 10, p. 13; ''Analele Dobrogei'', 2002, VII, pp. 88-100, lb. franceză (Bibliografia istorică a României 1999/2004/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, N. Iorga şi ''chestiunea aromânească'' la începutul secolului al XX-lea, ''Revista istorică'', Bucureşti, serie nouă, tom XIII, 2002, nr. 1-2, pp. 21-46 (Bibliografia istorică a României/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, Împroprietărirea românilor balcanici în Cadrilater, ''Dosarele istoriei'', Bucureşti, an VII, 2002, pp. 28-40 (Bibliografia istorică a României 1999-2004/Autori/L/Lascu)

Lascu Stoica, Periegeze ale românilor din Ţară la fraţii din Balcani (1852-1914): Daniel Flaut şi Iolanda Ţighiliu (coordonator), Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tashin Gemil, Ovidius University Press, Constanţa, 2003, pp. 255-288

Lascu Stoica şi Popescu Anca Cristina, La question ecclesiatique des Roumains de Turquie - Documents et temoignages epoque (1904-1911), ''Dionysiana'', Universitatea ''Ovidius'', Constanţa, 2007

Lascu Stoica, Problematica românilor balcanici în viziunea şefilor de partide şi a liderilor de opinie (1878-1914): Ciobanu Vasile şi Radu Sorin (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, ed. Techno Media, Sibiu, vol. IV, 2009, pp. 12-30

Lascu Stoica, Însemnătatea național-culturală a revistei aromâne (”a românilor din Imperiul Otoman”) ”Lumina” (1903-1908) în Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, București, 2009, pp. 50-142 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)
Lascu Stoica, Lista lucrărilor ştiinţifice, 2010

Lazarou G. Achille, L'aroumain et ses rapports avec le grec, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1986, 311 p. (”Persée” - www.persee.fr.) (Biblioteca Județeană  Constanța - www.biblioteca.ct.ro)

Lazarou G. Achille, Valaques de Grece et Union Europeenne, Editions de la Societe litteraire Parnasse, 1995, 47 p. (Google Books - http://books.google.ro)

Lăzărescu Dan, Despre aromâni în câteva cuvinte, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 30-31

Liceul Teoretic Periam, Ritualuri magice în ceremonialul naşterii la aromâni, www.liceul-periam.ro (O fereastră spre veşnicie / Obiceiuri şi ritualuri).

Liceul Teoretic Periam, Repere istorice ale metisajului interetnic în Banat - Periam, pp.5-7, www.liceul-periam.ro (O fereastră spre veşnicie / Comunicări).

Limona Răzvan, Populaţia Dobrogei în perioada interbelică, ''Semănătorul'' (editură on-line), august 2009

Lobiuc Ioan, Lingvistică generală, editura Institutul European, Iaşi, 1997

Lozovanu Dorin, Populaţia românească din Peninsula Balcanică. Studiu uman geografic (reumatul tezei de doctorat), Universitatea ''A. I. Cuza'', Iaşi, 2008, 69 p.

Lozovanu Dorin, Aromânii din Albania: Aspecte etnodemografice şi identitare / Berciu Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - Prezervarea patrimoniului lor imaterial, editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp.  109-122

Luca Ana Maria, Drum prin trei veacuri şi trei ţări, ''Jurnalul Naţional'', Bucureşti, 22 martie 2004

Luca Iona Olimpiu, Dicţionar dacoromân - maghiar - dialectul aromân -traco-geto-dac - latin - spaniol - italian - german - rus, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2011, 500p. (''Librărie'')

Lupaș Ioan, Istoria unirii românilor, editura Scripta, București, 1993, 303 p. [X., pp. 291-292] (Google Books - http://books.google.ro)

Lupescu Bogdan, Dimândarea părintească, ''Formula AS'', Bucureşti, nr. 988, 30.09.-06.10.2010

View items...

M-O (0)

Macedonia Forum - Topix, Pitu Guli, the Macedo-Roman, Sep 3, 2007, http://www.topix.com/forum/world/macedonia

Magiru Maria, Dobrogea - studiu etnografic, vol. II: Românii balcanici (Aromânii), editura T.C. Ten Sibiu - Constanţa, Constanţa, 2001, 122 p., 112 pl. (Biblioteca Culturii Aromâne)

Magiru Maria, Consideraţii etnografice privitoare la românii din Peninsula Balcanică: Berciu Drăghicescu Adina, Aromânii din Albania - Prezervarea patrimoniului lor imaterial, editura Biblioteca Bucureştilor, 2010, pp. 73-108.

Mandache Valentin, Vlach identity, ”Historic Houses of Romania”,  July 17, 2011. (”historo.wordpress.com”)

Mandache Valentin, Identitate aromână, ”Bucureștii vechi și noi”, 20 noiembrie 2011. (”Bucureștii vechi și noi”)

Manega Miron, Naufragiul și zborul, ”Jurnalul Național”, București, 4 august 2008. (”Jurnalul Național”)

Mantsu Yiani, Caracota Nikulaki, Academia Rumânâ Recidivus!, CONSILLU ARMÂNJLORU, ''Bulitinu Infurmativu'' nr. 30, 04.06.2011. (''Daima'' 15 / 2011)

Manolescu Radu, Legături economice între țările române în feudalism (secolele XIV - XVIII) / Ștefan Ștefănescu (coordonator), Națiunea română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, pp. 270-271, 276-277.

Marc Andreea, Ștefan Caraman: ”Limba română e laxă, e generoasă și savuroasă - de ce să-mi bat joc de ea restricționând-o?”, ”Belva”, 28 noiembrie 2011. (”Belva”)

Marghescu Georgeta, Istro-Romanian Cultural Heritage: The Relevance of the Study of Endangered Cultures, ''WSEAS TRANSACTIONS on ENVIROMENT and DEVELOPEMENT'', Issue 9, Volume 5, pp. 587-596.

Marghescu Georgeta, Istro-Romanians - A Study of Culture Identity and Environmental Dynamic, Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on CULTURAL HERITAGE and TOURISM, pp. 35-38

Marinache Mihai, Thede Kahl - ''Istoria aromânilor'', ''Daima'', Tulcea, an  II, nr. 6-7, pp. 87-88

Matei Bogdan Ioan, Românii de lungă noi (Documentar radiofonic în serial), ''Radio România Internaţional'', editura S. N., Bucureşti

Matei Camelia, Aromânii cer demisia premierului, ''Liderul de opinie'', Constanţa, 24 august 2010, 30 august 2010, 4 septembrie 2010, 13 septembrie 2010.

Matei Camelia, În opinia preşedintelui Asociaţiei Aromâne din Dobrogea ''Picurarlu de la Pind'', conf. univ. dr. Stoica Lascu, ''Băsescu are grave lacune de percepere a proceselor istorice'', ''Liderul de opinie'', Constanţa, 4 iulie 2011, 9 iulie 2011, 11 iulie 2011

Matei Camelia, Aromânii, îndemnați să se declare armâni, ”Liderul de opinie”, Constanța, 29 octombrie 2011. (”Liderul de opinie”)

Măgureanu Monica, Călăraşi: Răzvan Trandafirescu duce mai departe tradiţia armânească, ''Adevărul de seară / Ştiri Călăraşi'', 10 mai 2011

Mărăscu Ovidiu, Liderii aromânilor atentează la securitatea naţională a României..., ''Ziua de Vest'', Timişoara, 5 mai 2010

Mărăscu Ovidiu, Aromânii - atac la suveranitatea naţională, ''Ziua de Vest'', Timişoara, 16 mai 2010

Mărăscu Ovidiu, Aromânii vor să fie minoritari cu orice preţ, ''Ziua de Vest'', Timişoara, 11.06.2010

Mărăscu Ovidiu, Aromânii şi ungurii extremişti - atac la siguranţa naţională?, ''Ziua de Vest'', Timişoara, 16 august 2010

Messailă Nicolae, Ascendenţă, editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 100 p. (Biblioteca Culturii Aromâne)

Miclăuş Lucian, Asupra Atlasului Lingvistic Istroromân, ''Analele Universităţii de Vest'', seria Ştiiţe Filologice, Timişoara, XLI, 2003, pp. 157-164

Mihalcea Alexandru, ''Surâsul'' lui Stalin, ruşinea şi blestemul istoriei, ''România liberă'', Bucureşti, 4 septembrie 2008

Mihalcea Alexandru, ''În România, aromânii nu sunt minoritari - au fost, sunt şi vor fi români'' (Convorbire cu dl. Stoica Lascu, preşedinte al Asociaţiei Aromâne ''Picurarlu de la Pind''), ''România liberă'', Constanţa, 15 aprilie 2006

Milea Nic. C., Fraţii noştri uitaţi din vestul Peninsulei Balcanice, ''Pagina României naţionaliste''

Milian I. Mihai, Panait Cerna în documente, editura Karograf, Tulcea, 2010, 130 p.

Milla Cristi, La mulţi ani, Gică Hagi! "Regele" împlineşte astăzi 47 de ani. Life in Pictures - 27, ”Cristi Milla”, 5 februarie 2012. (”http://cristi-raraitu.blogspot.ro”)

Miron Gheorghe, Documentul final al Congresului Românilor din Serbia, ''Focus Vest'', Timişoara, 10 noiembrie 2010

Miu Mitric Camelia, Judecătorul Lucian Lică, de la Tribunalul Constanţa, a debutat ca scriitor cu o carte despre aromâni, ''Cuget liber'', Constanţa, 24 aprilie 2009

Moisa Raluca, Ţăndărică: ''Muzica mea nu are spaţiu şi timp'', ''Adevărul'', Bucureşti, 22 mai 2011.

Moraru Nicolae, Viața cultural-bisericească a vlahilor sud-dunăreni de la prima lor menționare în izvoarele istorice și până în epoca modernă (secolele X-XIX), rezumat lucrare de doctorat, Universitatea București / Facultatea de Teologie Ortodoxă, ianuarie 2012, 26 p. (”Universitatea București”)

Motta Giuseppe, The Fight for Balkan Latinity. The Aromanians until World War I, ''Mediterranean Journal of Social Sciences'', vol. 2 (3), september 2011, Rome, 16 p. (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Murafa S., Чине-с молдовеній?, ”Кувынт Молдовенеск”, Кишиневь, No 1, Maй 1913, / ”Tipărituri vechi”, 15 iunie 2012 (tiparituriromanesti.wordpress.com)

Mustafa Adina, Crăciunul la aromâni, ''Contact util'', Inspectoratul şcolar judeţean Tulcea, Tulcea (Obiceiuri ale comunităţilor etnice)

Mutavdic Pedrag, On the Former and Present Status of the Aromanian language în the Balkan Peninsula and in Europe, University of Belgrad, ''Komunicacja i kultura online'', godna I, broj I, 20.10.-01.11. 2010, pp. 146-161 (Carti Download)

Nandris John, The enduring identity, social being, and material culture of south-east european latinity, ”Journal of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences”, 19, 1994; 74-111 California. (”Macedonarmân program on Radio 2000 FM, 98.5 Sidney, Australia”)

Năsui Florentin, Aromânii din Dobrogea au cântat la Săpânţa, ''Sighet-Online'', 20 august 2010

Neiescu Petru, Mic atlas al dialectului aromân din Albania şi fosta republică iugoslavă a Macedoniei, editura Academiei, 1997, 360 p. cu 212 hărţi, 31 planşe cu 62 foto.

Nica I., Problema aromânilor (Biblioteca Culturii Aromâne)

Nicea Cola, Memorii, ''Scara'' / Revistă de oceanografie ortodoxă, Treapta 7, Bucureşti, 2001 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Nicolaidou Constatinou, Blahiko leksiko, Atena, 1909, 598 p. (''SCRIBD'').

Nicolau Irina, Aromânii -  credinţe şi obiceiuri, editura Societatea Culturală Aromână, Bucureşti, 2001 (Biblioteca Culturală Aromână).

Nicolau Irina, Haide, bre! Incursiune în lumea subietivă a aromânilor, editura Ars Docendi, Bucureşti, 2001 (Biblioteca Culturală Aromână)

Nicolau Irina, Les cameleons des Balkans, ''Martor'', editura Muzeului Ţăranului Român, Bucureşti, nr. 6, 2001 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Nikolin Svetlana, Aromânii din Panciova, ''Banaterra'' (Enciclopedia Banatului)

Nisipari - un sat din stepa dobrogeană, Prof. Univ. Dr. NISTOR BARDU, www.parohianisipari.webgarden.ro (Fii satului) 

Niţă Cristian, Conflicte şi refugiaţi în spaţiul balcanic. O perspectivă asupra secolului XX, ''Spaţiul sud-est european în contextul globalizării'', Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti, 12-13 aprilie 2007, pp. 58-72.

Noe Constantin, Viața economică a coloniștilor din Meglenia. Însemnătatea lor economică în Cadrilater, ”Sociologie românească”, Institutul Social Român, București, an III, nr. 4-6, aprilie-iunie 1938, pp. 293-294 (Biblioteca Județeană Constanța P I 939 - www.biblioteca.ct.ro)

Nurciu Elena, Cărţi, ziare şi reviste existente în fondul Bibliotecii Judeţene ''Panait Cerna'' Tulcea (I), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 44-47.

Octavian Tudor, Aromânii!, ''Jurnalul Naţional'', Bucureşti, 16 februarie 2011

Odobescu Vlad, Moscopole, o Atlantidă pentru aromânii rătăciţi prin Balcani, ''Evenimentul zilei'', Bucureşti, 6 iulie 2009

Olariu Florin-TeodorO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschis, „Philologica Jassyensia”, An VI, Nr. 1 (11), 2010, p. 89–118

Oprescu Dan, *Amorul interetnic - între dramă şi tradiţie*, ''Divers'', Bucureşti, 2 martie 2006

View items...

P-S (0)

P. D., Avantajele şi dezavantajele ''minorităţii'' aromâne, ''Uups!'', Constanţa, 28 ianuarie 2010

P. P. H., Familia Dumba şi Viena, ''Transilvania'', Sibiu, An 57, mai 1926, nr. 5, pp. 167-173

Padurean Claudiu, Invenţie. Nicolae Tesla a descoperit avantajele curentului alternativ. Cine este istromânul care a câştigat Războiul Curenţilor, ''România Liberă'', Bucureşti, 22 aprilie 2011

Padurean Claudiu, Un „James Bond” al românilor și-a creat propriul stat în Balcani. Legenda principelui Diamandi, „România Liberă” / Aldine, București, 30 septembrie 2011. („România Liberă”)

Padurean Claudiu, Aromânii și-au creat propriul stat în Balcani. Superspionul care a devenit principe, „România Liberă” / Aldine, București, 7 octombrie 2011. („România Liberă”)

Papacostea Victor, Despre corporațiile moscopolene, ”Revista istorică română”, București IX, 1939, pp. 127-136 & Victor Papacostea, Civilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 358-364 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro) (”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea Victor, Teodor Anastasie Cavalioti.Trei manuscrise inedite, ”Revista istorică română”, București, vol. I, 1931, pp. 383-402 & vol. II, 1932, pp. 59-82. & Victor PapacosteaCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 365-396 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea Victor, Povestea unei cărți. Protopiria lui Cavalioti „Ein unicum”  / Omagiu lui Const. Kirițescu, București, 1937, pp. 665-674 & Victor PapacosteaCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 397-405 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea Victor, Pentaglosarul lui Nicolae Ianovici, ”Revista istorică română”, București, 1939, pp. 314-322 & Victor PapacosteaCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 406-410 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea Victor, Cîteva note asupra familiei Sina (1788-1876), ”Revista Macedoromână”, vol. II, 1930, nr.1, pp.78-83 & 

Victor PapacosteaCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 411-415 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea VictorCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, 528 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Papacostea Victor, Legăturile României cu Epirul (Schiță istorică), în Victor Papacostea, Tradiții românești de istorie și cultură, ediție îngrijită de C. Papacostea-Danielopolu, Editura Eminescu, București, 1996, pp. 285-294. (Biblioteca Județeană Constanța)

Papahagi N., Balcicul balnear şi economic, ''Coasta de Argint'', Ziarul cultural al Universităţii libere din Balcic, an I, no 2, 9 aprilie 1928, p.II (Biblioteca Judeţeană Constanţa/Publicaţii online)

Papahagi Nicolae, Les Roumains de Turquie, ouvrage publie sous les auspices de la Societe Macedo-Roumaine de culture intellectuelle, Bucarest, Imprimerie des arts graphiques ''Eminescu'', 1905, 184 p.

Papahagi Tache, Aromânii din punct de vedere istoric, cultural şi politic, 1915 (Biblioteca Culturală Aromână)

Papahagi Tache, Images d'etnographie roumaine, vol. 3 (dacoroumaine et aroumaine), SOCIETATEA CULTURAL-NAȚIONALĂ ”APOSTOL MĂRGĂRIT”, București, 1928, 353 foto, 138 p. (Universitatea Virginia / Google Books - http://books.google.ro)

Papahagi Tache, Dicționarul dialectului aromân general și etimologic / Dictionnaire aroumain (macedo-roumain) general et etymologique, 36 foto, 1 schiță, 1 hartă, Editura Academiei R. P. R., București, 1963, 1264 p. (Biblioteca Județeană Constanța - III 2367 - www.biblioteca.ct.ro) (”Scribd” / popescumihai 28.04.2009 - www.scrbd.com) (”Societatea Culturală Aromână” - www.aromanii.ro)

Papahagi Tache, Dicționarul dialectului aromân general și etimologic, ediția a doua augmentată / Dictionnaire aroumain (macédo-roumain) général etétymologique, deuxième édition augmentée, 64 fotografii originale, 1 schiță, notă (cărăvănăritul) și 1 hartă, epilog, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1974, 1437 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 13 441 - www.biblioteca.ct.ro)

Papahagi Valeriu, Cum s-a format conştiinţa latinităţii la aromâni (Biblioteca Culturală Aromână)

Papahagi Valeriu, Moscopole - metropola comercială şi culturală a aromânilor din Peninsula Balcanică în secolul al XVIII lea, Tipografia ''Lumina poporului'', Roşiorii de Vede, 1939 (Biblioteca Culturală Aromână, 12 p.)

Papahagi Valeriu, Românii din Peninsula Balcanică după călătorii apuseni din secolul al XIX lea (Biblioteca Culturală Aromână, 12 p.)

Papahagi Valeriu, Învăţaţi aromâni din secolul al XVIII lea (Biblioteca Culturii Aromâne, 12 p.)

Papanace Constantin, Fermentul aromân în sud-estul euroepean / Noulu Album Aromânescu, 1955 (Biblioteca Culturii Aromâne, 57 p.)

Papanace Constantin, L'origine et la conscience nationale des Aroumains (la terreur grecque en Macedoine), editura Armatolii, Roma, 1955 (Biblioteca Culturii Aromâne, 65 p.)

Papanace Constantin, Părintele Atanasie Papanace (Biblioteca Culturală Aromână, 4 p.)

Pariza Maria, Presa aromână în date (Biblioteca Culturii Aromâne, 15 p.)

Pariza Maria, Contribuții ale cărturarilor aromâni la istoria cărții și tiparului românesc, Simpozionul ”Cartea. Europa. România” ediția II, București, Biblioteca Metropolitană, 2009

Pariza Maria, Numi di anvițat armân'i tu isturia a cărțâlor și a stampăl'ei românești, transpuneri pi armâneaști di Cornelia Pariza, editura Predania, ”BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE (www.proiectavdhela.ro)

Parpalea Cristina, Studiu aromâni, SNSPA, Facultatea Ştiinţe Politice, an II, Bucureşti

Pascale Silvia, ''Nu sunt faimos, dar sunt aromân'', primul lungmetraj în limba aromână, despre aromâni, ''Reporter - Neptun TV'', Constanţa, 8 august 2011

Pavel Fani Valentin, Nuntă armânească la Călăraşi, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 35.

Pătraşcu Roxana, Deportat în Bărăgan (1951-1955), Interviu realizat de R. P. cu Dumitru Dumitru, fost deportat în Bărăgan, Brăila, august 2001, ''Memoria'' / Mărturii

Pătrăşcanu Silvana, Teia Sponte, mâna dreaptă a lui Becali, ''Flacăra'', Bucureşti, 25 august 2008

Păuleanu Doina, Constanța. Aventura unui proiect european, Editura Ex Ponto, Constanța, 2003, 574 p. [pp. 44, 355, 396-402} (Biblioteca Județeană Constanța III 39243 - www.biblioteca.ct.ro)

Pârâu Steluţa, Tulcea. Încă din 1920 flăcăii turci şi tătari mergau la nunţile româneşti. Obiceiuri uitate, în favoarea globalizării, ''România Liberă'', Dobrogea, 29 decembrie 2010.

Pârja Gheorghe, ''Veniţi în Pind să-i cunoaşteţi pe fraţii noştri'' - Interviu cu scriitorul Baki Ymeri (Iugoslavia), ''Graiul Maramureşului'', Baia Mare, 31 iulie 1991 (''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 58-60)

Pârja Gheorghe, Limba sufletească, ''Graiul Maramureşului'', Baia Mare, 22 august 2010

Pârja Gheorghe, Un aromân pentru Maramureş, ''Graiul Maramureşului'', Baia Mare, 23 august 2010

Petan Aurora, Din nou despre istroromâni, Interviu cu Viorica Bălteanu, ''Formula AS'', Bucureşti, 2009, nr. 892

Petrică Dumitra, Meglenoromânii din Cerna. Ieri şi azi. Studiu monografic, 2000

Petrică Dumitra, Altona -  formaţie artistică de folclor meglenoromân şi nord-dobrogean, ''Biblioteca comunală Dumitru Cerna''

Petreuş Ioana, Tache Papahagi - un savant aromân care a descoperit Maramureşul, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 49-50

Петровић Милан, Цинцари туже румунску владу, Политика, 11.06.2012. (http://www.politika.rs)

Petru Cristian, Aromânii pot citi Biblia în limba lor, ''Jurnalul Naţional'', Bucureşti, 9 octombrie 2004

Petruş Ioana, Thede Kahl: Istoria aromânilor, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 36-37

Petcu Adrian Nicolae, Bisericile aromânilor din Pind, ''Ziarul Lumina'', Bucureşti, 4 noiembrie 2010

Peyfuss Max Demeter, Chestiunea aromânească. Evoluția ei de la origini până la pacea de la București (1913) și poziția Austro-Ungariei, traducere Nicolae Ș. Tanașoca, Editura Enciclopedică / Biblioteca enciclopedică de istorie a României, București, 1994, 141 p. (Scribd / scripturel 12.12.2011 - www.scribd.com) (Biblioteca Județeană Constanța III 30544) (Biblioteca Județeană Brăila III 14889) (Biblioteca Județeană Vâlcea)

Piceava Dumitru, Tinjisits membri ai ''Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ'', ''Hâbarea armâneascâ'', Bucureşti, nr. 11, februarie-martie 2011, p. 1.

Pistol Petru, Daima, ''Argeş'', Piteşti, septembrie 2008

Platari Tzimă Ghiorghi, Doroteu Pipu. Patriarhichescu Exarhu di Aminciu, Unia ti cultură-a Armănjilor dit Machidunii / Biblioteca Natsională Armănească ''Constantin Belemace'' nr. 11, Scopia, 2004,48 p. (Biblioteca Județeană Constanța II 85 373)

Poghirc Cicerone, Latin balkanique ou roumain commun (A propos des origines de l'aroumain), Opinii. Dit expunerli la Primlu Congres International tră Limba shi Cultura Aromână (Universitatea Mannheim - August 1985)

Pop Ana Maria, Theodor Capidan (1879-1953), ''Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice'', XLI, 2003, pp. 221-230

Pop Ana Maria, Nicolae Saramandu, Studii aromâne şi meglenoromâne, Constanţa, editura Ex Ponto, 2003, 258 p., ''Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice'', pp. 271-274

Pop Ana Maria, Activitate ştiinţifică (CV), 27.01.2009

Popa Gorjanu Cornelia, Colonizarea Românilor Macedoneni în Cadrilater (1925-1935), ''Scribd'', pp. 87-163

Popa Simona, Ciorba de peşte bolboroseşte la fel în patru limbi: română, ucraineană, rusă şi aromână, ''Cotidianul'', Bucureşti, 11 octombrie 2009

Popescu Sireteanu Ion, Traian Cantemir şi istroromânii, ''Revista Română'', Iaşi, 2007, nr 3 (49), p. 46

Popescu-Spineni Marin, Românii din Peninsula Balcanică, ediția II revăzută, editura Do-MinoR, București, 2006, 24 foto-alb negru, 5 hărți, 136 p. (BiblioPhil) (Stanford University Libraries) (Biblioteca Județeană Constanța II 89734)

Popescu Constantin, Album DAIMA (preşedintele COMUNITĂŢII ARMÂNE DIN TULCEA la împlinirea vârstei de ani), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp, 49-60.

Popescu Mariana, Cercetări legate de folclorul muzical macedoromân, în spaţiul dobrogean, în spaţiul danubiano-pontic, ''Datina'', Constanţa, decembrie 2006, nr. 43

Popescu Mariana, Piese corale din folclorul macedoromân, editura Fundaţiei ''Andrei Şaguna'', Constanţa, 2006, 48 p.

Popescu Mariana, Valenţele foclorului muzical macedoromân în spaţiul dobrogean, editura Fundaţiei ''Andrei Şaguna'', Constanţa, 2006, pp. 177 (Biblioteca Județeană Constanța IV 7698 - www.biblioteca.ct.ro)

Popescu Ștefan, „- De ce nu v-ați declarat grec? - Eu nu pot să fiu trădător de Neam!”, ”Radio France International România” / Să nu-ți trădezi neamul!, ”Stelian Tănase” / Părintele Dumitraq Veriga, aroman din Albania: „- De ce nu v-ați declarat grec? - Eu nu pot să fiu trădător de Neam!”, ”Optimal Media”, 22 noiembrie 2011. / Părintele aromân Dumitraq Veriga: ”EU NU POT SĂ FIU TRĂDĂTOR DE NEAM!”, ”Război întru cuvânt”, 26 noiembrie 2011.

Potoroacă Elena Ramona, Demersurile realizării primei şcoli româneşti în Istria, ''Unşpe''

Potoroacă Elena Ramona, Tradiţii istroromâne. Trecut şi prezint, ''Unşpe''

Potoroacă Elena Ramona, Tache Papahagi, Antologie aromânească, ''Unşpe''

Potoroacă Elena Ramona, Petru Iroaie, 75 de ani de la prima călătorie în Istria (1935-2010), ''Ţara Bîrsei'', serie nouă, nr. 9 / 2010, pp. 174-181

Praporșcic Serghei, Patriarhia Moscovei între ignoranță și perfidie imperială (II) (Interviu cu Vlad Cubreacov): ”Flux”, Chișinău, ediția 138, 25 iulie 2008 (www.flux.md) & ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 26 iulie 2008 (http://cubreacov.wordpress.com)

Primăria Cerna, Scurt istoric, ''primariacerna.eu'' (Tulcea).

Promotora Espanola de Linguistica, Lengua Aromunica, ''proel.org''.

Project Generating Facility Romania, Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, ''pgfroma.ro''

Puerava C. Ionuţ, Stere Farmache - propunerea PNL pentru funcţia de premier, ''Ionuţ C. Puerava - blog personal'', 20 octombrie 2010

Rashkieva Svetla, Roots on ethnic identity of Arumanians in Bulgaria, 17.02.2011 (Biblioteca Culturală Aromână)

Rashkieva Svetla, Vobrazjavane na ientic nosta (Imagining identity. Aspects of Arumanians living in socialist Bulgaria), 16.02.2011 (Biblioteca Culturală Aromână)

Raţiu Emil Petru, După 80 de ani limba ''vlaşki'' răsună din nou... în Croaţia, ''Romanian Global News'', Suşnieviţa/Croaţia, 19 februarie 2009

Raţiu Emil Petru, Croaţia încearcă să facă să dispară dialectul istrormân. Raport pe 2010 despre situaţia istroromânilor, ''Romanian Global News'', Roma/Italia, 28 iulie 2010

Raţiu Emil Petru, Istroromânii din Croaţia aşteaptă sprijin de la statul român, ''Romanian Global News'', Roma/Italia, 6 iulie 2011

Rădulescu Elena, Biografia unui erou necunoscut - Gogu Puiu, luptător al rezistenţei anti-comuniste, ''Balcanica'', 3 august 2011.

Rădulescu Floricica Irena, Folcorul obiceiurilor tradiţionale la meglenoromâni / Repere muzicale - studii şi articole, editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2005

Rădulescu Floricica Irena, Muzica populară meglenoromână / Repere muzicale - studii şi articole, editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2005

Rădulescu Floricica Elena, Paştele la meglenoromâni / Repere muzicale - studii şi articole, editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2005

Rest Romania, Meglenoromânii, ''restromania.com / Sociologie / OriginileRomânilor''.

Rest România, Megale Vlachia, ''restromania.com / Sociologie / Originile Românilor''

Roateş Alin, Aromânii şi stindardul dacic, ''Dacologica'', 21 septembrie 2009

Roman Jora, Folclor muzical-coregrafic aromân şi meglenoromân, ex Ponto, Constanţa, 2007

Roncea Victor, În apărarea fraţilor aromâni. Românitatea balcanic şi cea nord-dunăreană. Harta, ''Victor Roncea blog'', 26 mai 2009

Rosetti Alexandru, Cercetări asupra graiului Românilor din Albania, ”Grai și suflet”, București, IV, 1930, pp. 1-83, 376-380

Rosetti Alexandru, La lingvistique balkanique suivie par Le nouveau en lingvistique dans l'oeuvre de A. Rosetti, Editura Univers, București, 1985, 484 p.[p. 480-481, 464, 476] (Biblioteca Județeană Constanța II 53232 - www.biblioteca.ct.ro) (Biblioteca Județeană Bacău - www.bjbc.ro)

Rostas Zoltan, Cafeaua trebuie să fie fierbinte şi cu caimac (Anastase Nasta, 1912-1996), ''Memoria'' / Mărturii

Roşioru Mădălin, 23 mai 2011 - din nou / nimic despre aromâni, ''Asociaţia pentru resurse culturale'', Constanţa

Roşu Ion, Eminescu, descendentul unor aromâni (Legendă şi adevăr în biografia lui Eminescu. Originile), ''Ethnos'', Tulcea, an II, no 3 / aprilie 2004, Dialectul aromân, p. 2

Rotariu Victor, DE CE IUBESC ROMÂNIA. Stefanos Theocharopoulos, grecul cu sânge aromân: În România, pare a fi un haos dar, la sfârşitul zilei, totul devine clar, ”Gândul”, București, 4 decembrie 2011. (”Gândul”)

Rotaru Valentina, Muzica aromână, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 42-43

Rozei Adrian Irvin, La castel în poartă, oare cine bate? (I), ''Altermedia'', 16 iulie 2005

Rubin Alexandre, Les Roumains de Macedoine, Imprimerie professionnelle Dem. C. Ionescu; Bucarest, 1913, 320 p, 1 hartă, 32 foto (Google) (Biblioteca Județeană Constanța II 23187)

Rus Paula, Theodor Capidan, exponent şi promotor al aromânilor, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 51-55

Rusan Romulus, Morți fără morminte în Bărăgan (1951-9156), Fundația Academia Civică, București, 2011, 184 p. [Lista morților în deportare (A-Z) p. 15-148; Lista copiilor morți (A-Z) p. 149-168; p. 172]

Rusnac Mircea, Evoluţia industrială a Reşiţei între 1855-1920. Perioada St.E.G., ''Banaterra'' (Encilopedia Banatului / Istorie)

Rusnac Mircea, Deportarea bănăţenilor în Bărăgan (1951) din perspectivă istorică, ''Banaterra'' (Enciclopedia Banatului / Istorie)

Samargiu Nancy, Anul Nou la aromâni, ''Belva'', 05.01.2011

Samoilă Corina, Divinitatea renaşte de Bobotează, la aromâni şi megleno-români, Ziua de Constanţa, 8 ianuarie 2006

Samoilă Corina, I'm not famous, but I'm Aromanian. Aromânii faimoşi ai Constanţei, actori la balul de Oscar (galerie foto), ”Ziua de Constanța”, 11 ianuarie 2012. 

Saramandu Nicolae, Mioriţa la aromâni. Elemente mioritice în poezia populară aromână, ''Revista de Etnografie şi folclor'', tom 45, nr. 2-3, 2000, editura Academiei Române, 2006, pp.121-160 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Săbăreanu Cornilie (arhimandrit), Drepturile românilor din Macedonia la biserica naţională, Tipografia Gutenberg, București, 1906, 54 p.  (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro) (Biblioteca Județană Constanța II 17394)

Sălăjean Marius, Inedit: Steagul Principatului Pindului, ''Napoca News'', Cluj-Napoca, 5 februarie 2010

Sălceanu Ilie, Vlahii și românii, ”Informația Zilei”, 1 martie 2012. (www.informatia-zilei.ro)

Sămânţă Marcel, Domnul Valerică, custodele unui castel aristocrat, ''Renaşterea bănăţeană'', Timişoara, 27 aprilie 2011

Scărlătoiu Elena, Relații lingvistice ale aromânilor cu slavii de sud. Cuvinte de orgine slavă, editura Litera, București, 1980, 189. (Google) (Biblioteca Județeană Constanța II 45351)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂNIEI, Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea statutului Societăţii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică, Bucureşti, aprilie 2008

SECRETARIAT GENERAL POUR L'INFORMATION, ''Grece Hebdo'', Produits alimentaires grecs / Produits laitiers: le yaourt, Athenes, 15 avril 2010, www.minpress.gr

Sidorov Andrei, Inventarea minorităţii aromâne, atentat la interesul naţional, ''Ziarul de investigaţii'', Bucureşti, 2 noiembrie 2009

Siokis Dimokratous Nikolaos, Aromanian Zoonymica of Kleisoura (prefecture of Kastoria), ”Zeitschrift fur Balkanalogie”, Berlin, 1 /  2007, pp. 68- 78. (”Zeitschrift fur Balkanalogie”) / (”Scribd”)

Site dedicat lui Ionel Perlea, compozitor şi dirijor ialomiţean, Personalităţi ialomiţene: Evanghelie Zappa (1800-1865), ''ionelperlea.wordpress.com'', 15 ianuarie 2010.

Site dedicat lui Ionel Perlea, compozitor şi dirijor ialomiţean, Deportările bănăţenilor în Bărăgan, 15 martie 2010, ionelperlea.wordpress.com

Site dedicat lui Ionel Perlea, compozitor şi dirijor ialomiţean, Aromânii din Ialomiţa, 3 aprilie 2010, ionelperlea.wordpress.com 

Stancu Cristian, Seară cu muzică grecească autentică, ”Telegraf”, Constanța, 29 noiembrie 2011. (”Telegraf”)

Stancu Elena, Ceamurlia de Sus: ultima stradă cu aromâni, ''Dilema Veche'', Bucureşti, nr. 285, 29 iulie 2009

Stănciugel Robert & Emil Țîrcomnicu (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, editura Etnologică, București, 2009, 404 p. (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

Stănciugel Robert, Cercetarea științifică, trecut, prezent, dar fără viitor / Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, București, 2009, pp. 376-388 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

Stănciugel Robert, Trădarea României. De la ''supuşi români'' la minoritate în propria ţară, ''Certitudinea'', 23.05.2011

Stănescu Ionuţ, Laurence Tacou: ''Bunicii din partea tatălui erau aromâni'', ''Evenimentul zilei'', Bucureşti, 21 aprilie 2011

Stănilă Viorel, The Albanian in His Own Habitat. A Dated Portrait, ''Memoria'' (Mărturii), Bucureşti, 2002

Stănilă Viorel, Neoaromânismul în context politico-diplomatic sud-est european: Berciu-Drăghicescu Adina (coordinator), Aromânii din Albania - Prezervarea patrimoniului lor imaterial, editura Biblioteca Bucureştilor, 2010, pp. 123-134

Stefanoski Branislav, Short descriptive history about the origin of the Arm'n-Macedonians (from prehistory to the colonization of Dacia), Tetovo / Macedonia, 2005. (''Wikipedia'')

Stir Victor, Aromânii, în ''Familia română'', ''Mesagerul'', Bistriţa-Năsăud, 22.02.2011

Stoiciu Liviu Ioan, M-am născut cu noaptea-n cap, pe 19 februarie, între orele 4 şi 6, într-un canton CFR. De ce îmi mai număr anii?, ''Liviu Ioan Stoiciu. Cantonul 248'', Bucureşti, 18 februarie 2011

Stratulat Consuela, Au început filmările la prima peliculă aromână, ''Nu sunt faimos, dar sunt aromân'', ''Neptun'', 13 august 2011. ( ''reporterntv'')

Şeitan Gheorghe, Armânii şi zeul Vedic Aryaman, ''Dacologica'', 10 august 2009

Şeitan Gheorghe, Sărăcăcenii şi nomadismul pastoral antic, ''Dacologica'', 16 iulie 2010

Şeitan Gheorghe, Armânii şi civilizaţia vedică, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 38-39.

Şerban Nicoleta, Nunta la aromâni, ''Ideal Mariaj'', Bucureşti (Ghid/Tradiţii)

Şoimaru Vasile, Aromânul, frate cu românul, ''Timpul'', Chişinău, 30 iulie 2010

View items...

T-V (0)

Tafrali Orest, Quelques notes sur les Roumains Macedoniens / George Vâlsan, Românii din Bulgaria și Serbia, prefață Constantin Popa, traducere în franceză Orest Tafralieditura Scrisul Românesc, Craiova, 1996, pp.53-55 (Biblioteca Județeană Constanța II 69087 - www.biblioteca.ct.ro)

Tambozi Justin, Constantin Papanace - un ilustru ctitor de atitudine, Editura Justin și George Justinian Tambozi, București, 2006, 80 p. (Biblioteca Județeană Constanța)

Tanașoca Nicolae Șerban, Victor Papacostea. Note pentru un portret /  Papacostea VictorCivilizație românească și civilizație balcanică. Studii istorice, ediție îngrijită și note de Cornelia Papacostea-Danielopolu, editura Eminescu, București, 1983, pp. 5-41 (Biblioteca Județeană Constanța III 22488 - www.biblioteca.ct.ro(”Scribd” / valer_crushuveanlu 05.08.2011 - www.scribd.ro) (Biblioteca Județeană Mureș - www.bjmures.ro)

Tănasă Remus, Aromânii şi atitudinea prigonitoare a grecilor la 1905, ''Foaie Naţională'', 19 martie 2010

Tănase Stelian, Surâsul lui Stalin, ''Stelian Tănase'', 5 martie 2011

Târziu Claudiu, Pr. Dumitrache Vriga, parohul bisericii ortodoxe ''Sotir'' din Korcea, Albania, ''Formula AS'', Bucureşti, nr. 842, 25.10.-31.10.2008

Tega Vasile, Unitatea limbii române în marile enciclopedii ale lumii (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Todi Vasile, De vorbă cu Ion Caramitru, ''Magazin cultural-istoric şi de informaţie'', Timişoara, octombrie 2010, pp. 3-5.

Todi Vasile, ''Cuvântul înalţă sufletul omului până aproape de pragul raiului'', ''Magazin cultural-istoric şi de informaţie'', Timişoara, octombrie 2010, p. 8.

Traian Ilie, Despre problema aromână: ''Ce e rău în asta pentru România?'' (Ilie Traian în interviu cu prof. dr. Vasile Barba, Germania), ''Agero'', Stuttgart/Germania, 19 decembrie 2006

Trifon Nicolae, Unde este Aromânia?, „Asymetria. Revista română de cultură, critică și imaginație”, 8 octombrie 2011. („Asymetria”)

Tudor Constantin, Administraţia românească în Cadrilater (1913-1940), editura Agora, Călăraşi, 2005, 382 p. (IV. Cadrilaterul parte componentă a României Mari / a) Evoluţia social-economică a Cadrilaterului în perioada 1919-1940 / pp. 181-199)

Turda Antoaneta, Remember Nicu Caranica, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 61-62

Tușa Enache, Imaginar politic și identități colective în Dobrogea, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2011, 522 p. [X.Studiu de caz. Românii (aromânii) din Peninsula Balcanică parte a unui experiment politic în Dobrogea de Sud (Cadrilater) pp. 427-484] (”ISPRI” - www.ispri.ro)

Ţene Ionuţ, Principatul Pindului: O istorie inedită a primului stat modern aromân din Balcani, ''Napoca News'', Cluj-Napoca, 4 februarie 2010

Ţincoca Petre, De ce n-are Tulcea primar minoritar, ''Obiectiv'', Tulcea, 30 iulie 2010

Țiu IlarionCongreslu Armânescu: 17.11.2009 Ziua I - Deplasarea18.11.2009 Ziua II - Deschiderea19.11.2009 Ziua III - Rezoluția20.11.2009 Ziua IV - Plecarea, ”Ilarion Țiu blog”, București (http://ilariontiu.wordpress.com)

Țiu Ilarion, Aromânii, o minoritate ignorată în Albania, ”Ilarion Țiu blog”, București, 11 decembrie 2009 (http://ilariontiu.wordpress.com)

Ţîrcomnicu Emil, Macedoromânii, ''Etnologia'' / Românii de peste graniţă / Albania

Ţîrcomnicu Emil, Moştenirea culturală a luptei naţionale româneşti sud-dunărene - factor de concordie naţională în spaţiul balcanic, ''Fundaţia Naţională pentru Românii de pretutindeni'' / Românii de lângă noi

Ţîrcomnicu Emil, Comunităţile româneşti din dreapta Dunării, ''Geopolitica'', an I, nr. 1, 2002, pp. 1-42

Țîrcomnicu Emil, Megleno-Românii, ”Datina”, Constanța, an X, nr. 26, martie 2002, pp. 14-15 (Biblioteca Județeană Constanța P III 283 - www.biblioteca.ct.ro)

Ţîrcomnicu Emil, Meglenoromânii. Destin istoric şi cultural, editura Etnologică, Bucureşti, 2004, 100 p.

Țîrcomnicu Emil, Poveștile meglenoromânilor din Cerna, ”Cultura”, Institutul Cultural Român, București, an I, nr. 20, 28 iulie-4 august 2004, pp. 21-23 (Biblioteca Județeană Constanța P III 434 - www.biblioteca.ct.ro)

Ţîrcomnicu Emil, Listă de lucrări pentru anii 2003-2007

Ţîrcomnicu Emil, Bibliografie 2005-2007

Ţîrcomnicu Emil, ''Ziua naţională a aromânilor'' între ficţiune şi realitate, ''Romanian Global News'', Bucureşti/România, 23 mai 2007

Ţîrcomnicu Emil, Cum au venit aromânii în Ţara Mamă (1923-1933), ''Romanian Global News'', Cadrilater/Bulgaria, 21 iulie 2008

Țuțea Petre321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea, prefață de Gabriel Liiceanu, editura Humanitas, București, 1993, 127 p. [Macedoromâni p. 69] (Google Books - http://books.google.ro)

Ungheanu (Ardeleanu) Mihai, Înfiinţarea Societăţii Presei Române. Eminescu sau C. A. Rosetti? 1883 sau 1885?, Almanah ''Luceafărul'', Bucureşti, 1985, pp. 72-85 (MINA MINOVICI) (Victor Roncea blog, 12 martie 2010)

Ungureanu George, Câteva repere privind viața și activitatea lui Tașcu Pucerea (1872-1955), în Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil, În căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, București, 2009, pp. 143-150 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

Ungureanu Gheorghe, Cum a privit regimul antonescian ideea redobândirii Cadrilaterului, ''Restituiri'', octombrie 2010, (''Centrul cultural Piteşti'')

Vâlcu-Mehedinți Mircea, Un popor care se stinge: aromânii (macedo-români). Politica grecilor față de România, (Culegere de documente originale din fondurile: Serviciul Special de Informații, Direcția Siguranței Generale, Direcția Generală a Poliției, Corpul Detectivilor, Casa Regală), Editura Mircea Vâlcu Mehedinți, 2008, București, 149 p. (”Scribd”)

Vâlsan George, Românii din Bulgaria și Serbia, prefață Constantin Popa, traducere în franceză Oreste Tafrali, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1996, 85 p. [pp. 14-15, 53-55, 77-79] (Biblioteca Județeană Constanța II 69087 - www.biblioteca.ct.ro)

Viorel Ioan, Cornul Abundenţei la Stejaru, ''ProSport'', Bucureşti, 17 septembrie 2009

Vladimir I. T., Petru Vulcan, ''Farul'', Constanţa, 16 aprilie 1933, p. 2 (Biblioteca Judeţeană Constanţa / Publicaţii on-line)

Vlahbei Cartanascu Georgiana, Unâ mumâ, doauâ măi / O bunică, două bunici, ”Copilăria din sertar”, 26 ianuarie 2012. (”http://copilariamuzeultaranului.blogspot.ro”)

Vlasidis Vlasis, Consequences of the Demographic and social rearrangements to the Vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926), ''Revue des etudes sud-est europeennes'': Danube-Balkans-Mer Noire, Tome XXXVI, 1998, Nos 1-4, pp. 155-171.

Voicu Amalia, Balcanii, ''Butoiul cu pulbere al Europei''? Au fost şi rămân aşa... (Dialog cu scriitorul Hristu Cândroveanu), ''Convorbiri literare'', Iaşi, decembrie 2003

Voineagu Georgiana, Constanţa: Toma Enache este regizor armân de teatru antic, ''Adevărul'', Bucureşti, 12 martie 2010

Vrana Gheorghe, Matilda Caragiu Marioţeanu şi poezia polimorfă: Gica Alexandru, Carti di vreari trâ Matilda, editura Sammarina, Bucureşti, 2003, 18 p. (Biblioteca Culturii Aromâne)

Vrzic Zvjedzana, Limba de saka zi, Tragovi/Croaţia, 2009, 31 p.

Vulcan Petru, Albumul naţional al Dobrogei: 1866-1877-1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906

View items...

W-Z (0)

Wace A. J. B. & Thompson M. S., The nomads of the Balkans. An account of life and customs among the Vlachs of northern Pindus, Methuen and Co Ltd., London, 1914, 42 photo, 2 maps, 404 p.

Weigand Gustav, Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch--historiche untersuchungen uber das volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren: I.) Land und Leute. Bericht des Verfassers uber seine reisen in der sudwestlichen balkanhalbinsel nebst drei wissenschaftlichen beilagen, einem titelbild, acht tafeln, acht holzschnitten und einer ethnographischen karte, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1895, 334 p. (”Scribd” / TornaFratre 21.01.2012 - www.scribd.com) (Biblioteca Județeană Constanța II 61636 - www.biblioteca.ct.ro) II.) Volkslitteratur der Aromunen. Herausgegeben mit unterstutzung der kgl.sachsischen gesellsvhaft der wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1894, 383 p. (”Scribd” / TornaFratre 27.01.2012 - www.scribd.com) (Biblioteca Județeană Constanța II 61636 - www.biblioteca.ct.ro) (”Internet Archive” - http://archive.org)

Weigand Gustav, Ethnographie von Makedonien. Geschichtleich-nationaler, sprachlich-statisticher Teil, Friederich Brandstetter, Leipzig, 1924, 104 p. [pp. 11-12, 18-19, 35-36, 48-52, 54, 63-67, 83-84] (Biblioteca Județeană Constanța III 5972 - www.biblioteca.ct.ro) (ЕТНОГРАФИЯ НА МАКЕДОНИЯ / www.promacedonia.org)

Wikipedia, Andrei Glavina, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Aromanian alphabet, en.wikipedia.org

Wikipedia, Aromâni, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Gramatica limbii istroromâne, ro.wikipedia.org

Wikipedia, History of the Aromanians, en.wikipedia.org

Wikipedia, Istoria aromânilor, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Istoria vlahilor de la sud de Dunăre, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Istroromâni, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Jeiăn, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Letaj, ro.wikipedia.ro

Wikipedia, Limba aromână, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Limba istroromână, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Limba meglenoromână, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Macedoromâni, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Meglen, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Megleno-Romanians, en.wikipedia.org

Wikipedia, Prota frăndză, roa-rup.wikipedia.org

Wikipedia, Sucodru, ro.wikipedia.org

Wikipedia, Şuşnieviţa, ro.wikipedia.org

Wiktionary, Aromanian, en.wiktionary.org

''Wiktionary'', Aromanians terms derived from Latin, http://en.wiktionary.org

Youth European Nationalities, Resolution regarding the census in Albania, Serbia, Republic of Macedonia and Romania, Bautzen * Germany, 19.10.2011. (”YEN”)

Zbuchea Gheorghe, Despre destinul istoric al românilor din dreapta Dunării în secolul XX, ''Analele Universităţii Spiru Haret Istorie', Bucureşti, 3, 2000 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Zbuchea Gheorghe, Identitate şi identificare naţională la aromâni la începutul secolului XX (Biblioteca Culturii Aromâne)

Zbuchea Gheorghe, O istorie a românilor din Peninsula Balcanică. Secolele XVIII-XX, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 1999, 305 p. (Biblioteca Digitală a României - www.dacoromanica) (Biblioteca Județeană Constanța II 80291 - www.biblioteca.ct.ro)

Zbuchea Gheorghe, Românii din dreapta Dunării: Tratatul de istorie al Academiei Române, volumul VII, editura Enciclopedică, 2003

Zbuchea Gheorghe, Istroromânii - un grup mic, dar cu suflet mare..., ''Magazin Istoric'', Bucureşti, 2001, nr. 3, p. 52 (''Vistieria'' / Istoria românilor)

Zbuchea Gheorghe, Românii din afara graniţelor ţării: Tratatul de istorie al Academiei Române, volumul VIII, editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003

Zbuchea Gheorghe, România și războaiele balcanice.1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană, editura Albatros / colecția Historia, 1999, 456 p. (Bibiloteca Județeană Constanța II 75788 - www.biblioteca.ct.ro)

Zbuchea Gheorghe şi Brezeanu Stelian, Românii de la sud de Dunăre. Documente, editura Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1997

Ziare.com, Costică Canacheu. Biografie.


View items...

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required