Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Audio » I » Displaying items by tag: site
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Displaying items by tag: site

Lună moi, luna mea – Lună măi, luna mea


Câti steali sunt pi tseru` 
Lună moi, luna mea, 
Noaptea ardu, dzâua chieru` 
Lună moi, luna mea.. 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea luminează, ziua dispar

Lună măi, luna mea)

Dzâua chieru` sh`noaptea ardu 
Lună moi, luna mea, 
 mutrescu doii la gardu 
Lună moi, luna mea.. 
(Ziua dispar și noaptea luminează

Lună măi, luna mea

Ne privesc amândoi la gard

Lună măi, luna mea)

Ochii a tăi ca doau` steali 
Lună moi, luna mea, 
Suntu`, moi, mirăchili a meali 
Lună moi, luna mea.. 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt măi iubirea mea

Lună măi, luna mea)

Noaptea tutâ scântiadzâ 
Lună moi, luna mea, 
Dzâua dormu pi`a ta fatsâ 
Lună moi, luna mea.. 
(Noaptea toată scânteiază

Lună măi, luna mea

Ziua dorm pe a ta față

Lună măi, luna mea)


SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci & Sima - Lună moi, luna mea, ”giony”, Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---sima---lun---moi--luna-mea/2929 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ianula tsea dultsea – Ianula cea dulce

Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori.. 
Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori… 

(Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria

Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria)


Arâchirâ  Ianula, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Arâchirâ  Ianula, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Răpiră pe Ianula

Ianula cea dulce

Răpiră pe Ianula

Ea Sârâcâceanâ)

U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus.. 
U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus… 

(Urcară, doar urcară

Muntele în sus

Porniră, doar porniră

Muntele în sus)

Inshi pi`un munti analtu, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Inshi pi`un munti analtu, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Urcă pe un munte înalt

Ianula cea dulce

Urcă pe un munte înalt

Ea Sârâcâeanâ)

Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ.. 
Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ… 

(Cade, Ianula

Cade Ianula bolnavă

Cade Ianula

Cade Ianula bolnavă)

Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Bolnavă greu pe moarte

Ianula cea dulce

Bolnavă greu pe moarte

Ea Sârâcâceanâ)

Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa.. 
Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa… 
(Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa

Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa)


S`tsâ ved sh`niputearea, 
Ianula `tsea dultsea… 
S`tsâ ved sh`niputearea, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Să-ți văd boala

Ianula cea dulce

Să-ți văd boala

Ea Sârâcâceanâ)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Sima - Ianula tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---sima---ianula-tsea-dultsea/2645 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iu iarai  - Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 
Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 

(Unde ai fost, unde ai fost fată până acum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară

Unde ai fost, unde ai fost fată pânăacum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară)


Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 

(Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)


Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
(Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)

 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Iu iarai , ”giony” / Versuri, 14 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---iu-iarai/1158 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã ditu Sãrunã – Fată din Salonic

 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 
 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 

(O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu

O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu)


Dusii Lena in vale moi 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
Dusii Lena in vale lea 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
(Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu căldarea

Eleno tu, soro tu

Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu caldaria

Eleno tu, soro tu)


Sheadi u zburashti 
Li Leni nu'i si greashti 
Leno lea, soro lea 
Sh'datsã hãbari in hoarã 
Hoara bijduveanjloru 
Leno lea, soro lea 

(Șede o vorbește

Elenei nu-i grăiește

Eleno tu, soro tu

Și dați de veste în sat

Satul bijduvenilor

Eleno tu, soro tu)

 

Lenã hii msheatã lea 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 
Lenã hii msheatã 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 

(Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu

Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu)


SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Featã ditu Sãrunã, ”giony” / Versuri,  5 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---feat---ditu-s--run--/1100 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vruta mea – Iubita mea

Vruta mea tsi'a'nj ts'aspunu 
Di cãndu eram deadunu 
Haidi vruta mea, bunã 
Haidi s'hii a mea, armãnã 
Featã armãnã 
(Iubita mea vreau să-ți amintesc

De când eram împreună

Haide iubita mea bună

Haide să fii a mea aromâno

Fată aromână)


Nã'ancãcemu di pi tsiva 
Nu shtiu cari  stipsea 
Haidi ta s'nã vremu , featã 
Doji ta s'nã luãm, armãnã 
Featã bunã 
(Ne-am certat pentru nimic

Nu știu cine e vinovat

Haide ca să n eiubim fată

Amândoi să ne luăm aromâno

Fată bună)


 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Vruta mea, ”giony” / Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---vruta-mea/810 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lãi tiniru picurare – Măi tinere păcurar

 

Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?

Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?)


Ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 
Ooo 
ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 

(Oh tu aromâne

Eu și turma mea

Oh tu aromâne

Eu și turma mea)


Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?

Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?)


Ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 
Ooo 
ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 

(Oh tu aromâne

Munții și pădurea

Oh tu aromâne

Munții și pădurea) 

Vidzui  featã – Văzui o fată


Vidzui  featã io 

Cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 

(Văzui o fată eu

Cu părul despletit

Ah aiman, cu părul despletit)


Avdzã 
lea featã, avdzã 
Tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 

(Auzi tu fată, auzi

Ce-ți voi zice și eu

Ce-ți voi zice și eu)Opa opa – Opa opa

Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 
Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie
(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie)

Refren - Refren
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 

(Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește
Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește)

I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 
I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 

(E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi
E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi)

Refren
- Refren
SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa, ”giony” / Versuri,  15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---l--i-tiniru-picurare---vidzui-n---feat-----opa-opa/970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Lăi tinir picurareMăi tinere păcurar

Lăi tinir picurare, cari`i hoara ta? 
Tinir picurare, cari`i hoara ta.. 

(Măi tinere păcurar, care-i satul tău?

Tinere păcurar, care-i satul tău…)

Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea 
Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea.. 

(O, tu aromâne, munții și pădurea

O, tu aromâne, munții și pădurea)

Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta? 
Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta.. 
(Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta?

Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta..)


Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza 
Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza.. 

(O, tu aromâne, cașul și cu urda

O, tu aromâne, cașul și cu urda…)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci - Lăi tinir picurare, ”giony”, Versuri,

 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---l--i-tinir-picurare/2672 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Di un lai dor – Din cauza unui nefericit dor

Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 
Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 

(Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni

Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni)


Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
(Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile

Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile)


Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 
Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 

(Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama

Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama)

Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ.. 
Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ..?! 

(Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi

Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi?!)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Di un lai dor, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---di-un-lai-dor/2745 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Pi`atsea cândushâ – Pe acea haină lungă

Pi`atsea cândushâ vinitâ, 
I`oi lea Lenă, vinitâ… 
Pi`atsel lai grai tsi`ts dâmândai 
I`oi lea Lenă`ts dâmândai… 

(Cu acea haină lungă închisă

O, tu Leno  închisă

Cu acel nefericit cuvânt cu care te chemam

O, tu, Leno te chemam)

Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 
Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 

(O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit
O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit)

Mea pit bâhshe ti priimnai 
I`oi lea Lenă, priimnai… 
Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 

(Dar prin grădină te plimbai

O tu Leno plimbai

Flori roșii îți culegeai

O tu Leno îți culegeai)

Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 
Ore tufi tufi li ligai 
I`oi lea Lenă, li ligai… 

(Flori roșii își culegeai

O, tu Leno își culegeai

O, buchete-buchete le legai

O tu Leno le legai)

Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
(Dar pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai

Și pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai)

Mea ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
Mea shi`ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
(Dar iubitei nu-i dădeai

O tu Leno nu-i dădeai

Și iubitei nu-i dădeai)


Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 
Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 

(O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai

O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Pi`atsea cândushâ, ”giony”, Versuri,  8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---pi-atsea-c--ndush---/2648 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

  

Va`nhi beau unâ archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 
Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 

 

(Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine

 

Intru în să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine)

Refren -
Refren
Va`nhi beau unâ archii, 
Va`nhi beau un café, 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie ! 

 

(Voi bea un rachiu

 

Voi bea o cafea

 

Voi fuma și o țigară

 

Că sunt boier!)

Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 
Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 

 

(Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana
Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana)

S`beau unâ archii 
C`unâ chelchi nhicâ 
Pânâ tahina 
Va`nhi mi`adar cicricâ ! 

 

(Să beau un rachiu

 

Cu un pahar mic

 

Până dimineața

 

Mă voi face criță!)

Refren -
Refren

S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 
S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 

 

(Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică

 

Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică)

Refren -
Refren

Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 
Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 

 

(Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța

 

Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța)

Refren -
Refren

Ma z`yinâ Romică iara la Constantsa 
 shtii tini gione va tsâ tâiem mustatsa. 
Ma z`yinhi tini, lele, iara la Constantsa 
Va tsâ tudnem perlu sh`deadun cu mustatsa. 

 

(Dacă va veni Romică iar la Constanța

 

Să știi tu june că-ți vom tăia mustața

 

Dacă vei veni tu, lele, iar la Constanța

 

Îți vom tunde părul împreună cu mustața)

 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`ai tundem perlu tut. 
 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`azmultsem perlu tut. 

 

(Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot
Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot)

Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 
Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 

 

(Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul
Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul)

Refren -
Refren

Mas n`aspunâ doii  shicai bunâ 
Va`s arâdem, va  cadâ 
Dintsâii tuts din gurâ.. 

 

(Dacă ne vor spune amândoi o glumă bună

 

Vom râde, ne vor cădea

 

Dinții toți din gură)

 

 

 

 

 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Va`nhi beau unâ archii, ”giony” / Versuri,

 

18 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---va-nhi-beau-un---archii/2458 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.


Batii lea vintul batii – Bate, tu, vântul bate

Nu`nhi mi creapâ gione 
Cu`a ta antribari, 
 dada la tini, 
Gione, nu`nhi mi da… 

Nu mă supăra june

Cu a ta întrebare

Că mama ție

June, nu mă dă)

Refren – Refren (1)
Nu`nhi ti giur` pi steali 
 iasti mârtii, 
Caftâ`ts altâ featâ 
Pi uidia ta… 

(Nu te jura pe stele

Că este păcat

Caută-ți altă fată

Ca să-ți fie pereche)

Refren – Refren (2)
Bati lea vintul bati 
Tu mesea di noapti, 
Mini mâratlu 
Ca tseara`nhi mi tuchii… 

(Bate, tu,vântul bate

În miezul de noapte

Eu bietul

Ca ceara mă topesc)

Ai nu`nhi tsâni calea 
Cându nedz` în treabâ 
 dada la tini, 
Gione, nu`nhi mi da… 

(Hai nu-mi ține calea

Când merg la apă

Că mama ție

June, nu mă dă)

Refren –
Refren (1)

Refren –
Refren (2)

 

SURSA

Mihai, Ianina, Pindu, Ciocolata - Batii lea vintul batii, ”giony”, Versuri, 24 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---ianina-pindu-ciocolata---batii-lea-vintul-batii/2925 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Gioni Armani – Juni aromâni

 


Haidi gioni armãnj , inshitsã tu lumi 
Di la voi s'avdzãmu , daima lucri buni 
Haidi gioni armãnj , inshitsã tu lumi 
Di la voi s'avdzãmu , daima lucri buni 

 

(Haide june aromâni, ieșiți în lume

 

De la voi să auzim mereu lucruri bune

 

Haide june aromâni, ieșiți în lume

 

De la voi să auzim mereu lucruri bune)

 

Refren - Refren
Gionj armãnj , tiniri vlãstari 
Ti voi nu'ari greu , anda'i alumtari 
Di la voi , armãnamea ashteaptã 
Msheatã numã sã'i dai , cã'i mileti aleaptã 

 

(Juni aromâni, tinere vlăstare

 

Pentru voi nimic nu e greu, când trebuie să luptați

 

De la voi neamul aromân așteaptă

 

Frumos renume să-I dați, că-i neam ales)


Vini oara s'grimu : "Dishteaptã'ti armãne!" 
Shi s'nu minduimu, mashi la dzuua di mãni 
Vini oara s'grimu : "Dishteaptã'ti armãne!" 
Shi s'nu minduimu, mashi la dzuua di mãni 

 

(A venit momentul să strigăm: ”Deșteaptă-te aromâne!”

 

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine
A venit momentul să strigăm: ”Deșteaptă-te aromâne!”

 

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine)

 


Refren –
Refren

 


Armãnescul zboru, 
ma nãpoi s'nu'armãnã 
Deadunu pi'a lui coru , miletea armãnã 
Armãnescul zboru, 
ma nãpoi s'nu'armãnã 
Deadunu pi'a lui coru , miletea armãnã 

 

(Vorba aromânească să nu fie uitată

 

Împreună cu hora aromânească, neamul aromân

 

Vorba aromânească să nu fie uitată

 

Împreună cu hora aromânească, neamul aromân)


Refren -
Refren

 

 

 

SURSA

Mihai,  Ianina,Pindu,Ciocolata - Gioni armani, ”giony”, Versuri, 24 noiembrie 2011 http://giony.ro/versuri-p/all-stars---ianina-pindu-ciocolata---gioni-armani-ascultatz-mi-ficiori-s-featii/2924 (Audio)

 


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


 

Ascultatz'mi ficiori's featii – Ascultați-mă flăcăi și fete

 

Ascultatsã'mi ficiori sh'feati 
Unu zboru io cara v'aspunu 
S'nu  mpãrtsãmu ti isnafi 
Vremu tutsã s'him deadunu 
S'nu  mpãrtsãmu ti isnafi 
Vremu tutsã s'him deadunu 

 

(Ascultați-mă flăcăi și fete

 

Un cuvânt eu vă spun

 

Să nu ne îndepărtăm de neam

 

Vrem toți să fim împreună

 

Să nu ne îndepărtăm de neam

 

Vrem toți să fim împreună)

Feati armãne, tsãnetsã minti 
Cu armãnj gionj cãndu  adunatsã 
Armãneashti s'azburatsã voi 
S'nu  arushunatsã 
Armãneashti s'azburatsã voi 
S'nu  arushunatsã 

 

(Fete aromâne, țineți minte

 

Cu juni aromâni când vă întâlniți

 

Aromâna s-o vorbiți voi

 

Să nu vă rușinați

 

Fete aromâne, țineți minte

 

Cu juni aromâni când vă întâlniți

 

Aromâna s-o vorbiți voi

 

Să nu vă rușinați)

Cã'nj mi arupshu 
di a mea hoarã 
Nu'astipsescu cu tsiva 
Di la mini zborlu'a s'kiarã 
Zboru di limba mea 
Di la mini zborlu'a s'kiarã 
Zboru di limba mea 
(Chiar dacă am plecat din al meu sat

 

Nu voi greși cu nimic

 

Eu nu voi uita nici un cuvânt

 

Cuvânt din limba mea

 

Eu nu voi uita nici un cuvânt

 

Cuvânt din limba mea)

Voi armãnji di la hoari 
Iutsido pri iu va's hitsã 
Pãrinteasca dimãndari 
Voi s'nu agãrshitsã 
Pãrinteasca dimãndari 
Voi s'nu agãrshitsã 

 

(Voi aromânii de la sate

 

Oriunde veți fi

 

Testamentul părintesc

 

Voi să nu-l uitați

 

Testamentul părintesc

 

Voi să nu-l uitați)

 

 

 

 

 

SURSA

 

Mihai, Ianina, Pindu, Ciocolată - Ascultatz'mi ficiori's featii , ”giony”, Versuri,

 

24 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---ianina-pindu-ciocolata---gioni-armani-ascultatz-mi-ficiori-s-featii/2924 (Audio)

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja

 

 


 

Bati cuclu, bati more, 
Bat puii pit munts` 
Deadi iarba, deadi more, 
Ies armânjii tuts`… 

(Cântă cucul, cântă măi

Cântă păsările prin munți

A ieșit iarba, a ieșit măi

Ies aromânii toți)

Refren  -
Refren

Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 
Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 

(Unul câte unul, să te bucuri

Să-i  invidieze  toată lumea
Unul câte unul, să te bucuri

Să-i  invidieze  toată lumea)

Deadi iarba, deadi more, 
Deadi sh`tindilina, 
Ies musheatili armâni 
Tâsh di Samarina… 

(A ieșit iarba, a ieșit măi

A ieșit și sunătoarea

Ies frumoasele aromâne

Tocmai din Samarina)

Refren  -
Refren


Bati vintul, bati more, 
Bat puii pit munts` 
Deadi iarba, deadi more, 
Ies armânjii tuts`… 
(Bate vântul, bate măi

Cântă păsările prin munți

A ieșit iarba, a ieșit măi

Ies aromânii toți)


Refren  -
Refren


Tsi mushat î`shi pascu 
Primuveara oili 
Ies cupiili, ies armânjii 
Tâsh di pirivoli.. 

(Ce frumos pasc

Primăvara oile

Ies turmele, ies aromânii

Tocmai din Perivoli)

Refren  -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Coada & MaKidoNia - Un câti un, ”giony”, Versuri, 22 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---coada---makidonia---un-c--ti-un/2599 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Alargu, alargu – Departe, departe


Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe,departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine)

 

Refren - Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni, de mână te voi ține

Amândoi de iubire vom vorbi)

Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce
Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren –
Refren


lea primuveară, a lea imsheata primuveară, 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
(A tu primăvară,a tu frumoasă primăvară

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat)


Refren –
RefrenSURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Alargu, alargu , ”giony” / Versuri,  26 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---alargu--alargu/3121 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Di-alargu vruta mea – De departe iubita mea


De'alargu vruta mea tsã ascriu 
S'ni aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzishi ma nu'aspuseshi 
Ia ca tricura trei meshi, lele 
Ia ca tricura trei meshi 

(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult ai plecat, dar nu ai spus

Ia că au trecut trei luni, lele

Ia că au trecut trei luni)

Ma Dumnidzãlu tsi'ni adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
Un cani arau ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 

(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu bluestem m-a blestemat

Un câine rău m-a mușcat

Am auzit că iubita s-a măritat)

Di arsini acasã nu potu s'negu 
Tru xinitie io va'nhi shedu 
Tsi ni'iaram gione ca stihiu 
Chirut tru xeani io va'ni hiu, lele 
Chirut tru xeani io va'ni hiu 

(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că mi-eram un june

Pierdut în străinătate eu voi fi, lele

Pierdut în străinătate eu voi fi)

Tora armaname na murishi 
Frati cu sora dispartsashi 
Ah lai xeana corbã s'mori 
 luasi di acasa a nostsa fciori, lele 
 luasi di acasa a nostsa fciori 
(Acum neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori, lele

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori)


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Di-alargu vruta mea, ”giony” / Versuri, 25 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---di-alargu-vruta-mea/3120 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lilici di primveară – Floare de primăvară

Ore nu tsam dzasa feata armanâ 
Iesi cafi seara la fantanâ, lilici di primveară 
Ore nu-nji dzasesi ma nu mi alasară 
Mana sh cu tati s-iesu nafoară, lilici di primveară 
(O, nu ți-am zis fată aromână

Ieși în fiecare seară la fântână, floare de primăvară

O, nu mi-ai zis, dar nu m-au lăsat

Mama și cu tata să ies afară, floare de primăvară)

 

Refren - Refren
Mintea nji iasti mash la tini 
Fârâ tini io vas moru 
Mash a ta dulti basheari 
Nji astindzi a tau doru 

(Mintea îmi este doar la tine

Făr tine eu voi muri

Doar a ta dulce sărutare

Îmi stinge al tău dor)

Hai nu tsam dzasa feata njicâ 
Iesi pi la poarta fara fricâ, lilici di primveară 
Ah cum vas iesu ca va mi duchească 
Mana cu tati va mi variască, lilici di primveară 

(Hai nu ți-am zis fată mica

Ieși p ela poartă făr frică, floare de primăvară

Ah, cum să ies că mă vor simți

Mama cu tata mă vor certa, floare de primăvară)

Refren -
Refren

Hai tut mi duc lea sh tut mi tornu 
Sh mas nu ti vedu io nu nji am somnu, lilici di primveara 
Sh io tut la tini mi minduiescu 
Ma va s-mi ashtepta pana s-crescu, lilici di primveara 

(Hai, tot mă duc, tu, și tot mă întorc

Și dacă nu te văd, eu nu am somn, floare de primăvară

Și eu tot la tine mă gândesc

Dacă mă vei aștepta până voi crește, floare de primăvară)

Refren -
Refren


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Lilici di primveară, ”giony” / Versuri, 24 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---lilici-di-primvear--/3117 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

La numta ta – Lu nunta ta

Hâbari`nhi pitricushi ta z`yin 
S`ti ved înveastâ noau` 
S`ti ved cum plândzâ sum cârunhi 
 doii nu putum s`nâ luăm, 
Mirachea mea ca steau`.. 

(Veste mi-ai trimis să vin

Să te văd mireasă

Să te văd cum plângi sub cunună

Că noi n-am putut să ne luăm

Iubirea mea ca o stea)

Refren - Refren
La numta ta, 
Mutrescu di la poartâ, 
Uhtedz` sh`lâcrâmedz` 
 altu ti luă`nveastâ.. 
La numta ta 
Mash inima`nhi duchiascâ 
 mushuteatsa ta 
Altu a u hârseascâ.. 

(La nunta ta

Privesc de la poartă

Oftez și lăcrimez

Că altu te-a luat de nevastă

La nunta ta

Doar inima-mi simte

Că frumusețea ta

Altul o va mângâia)Nu pot ta z`yin ca`nhi cadâ arău 
Shi`as plângu cu foc mari 
Cum s`dusi tut tsi scumpu avui 
Sh`dit mâinhi pi tini ti chirui 
Nhi`armash  umbrâ aratsi.. 

(Nu pot să vin că o să mi se facă rău

Și voi plânge cu foc mare

Cum s-a dus tot ce scump am avut

Și din mâini pe tine te-am pierdut

Am rămas o umbră rece)


Refren -
Refren

 

Atumtsea când di sum cârunhi 
Va s`hieshi vrândulupsitâ 
Io ca di grindinâ bâtut 
Acasâ a neg ca vâr chirut 
Cu tihea mea lâitâ.. 

(Atunci când de sub cunună

Vei ieși fericită

Eu ca de grindină bătut

Acasă voi merge ca pierdut

Cu soarta mea nefericită)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - La numta ta (BLUES), ”Giony” / Versuri,  10 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----la-numta-ta-(blues)/2868 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Oh lele îmsheatâ – Oh lele frumoasă


Tsâ vidzui lea feată 
Ah` gura îmsheatâ 
Va`nhi ti`ashteptu astarâ 
Ta`s ti iau în bratsâ. 
(Ți-am văzut tu fată

Ah gura frumoasă

Te voi aștepta diseară

Ca să te iau în brațe)


Nu pot, nu`nhi pot gione 
Nu pot ta z`yin mini 
Va`nhi mi veadâ lumea 
Sh`va`nhi mi adar di`arshini. 

(Nu pot, nu pot june

Nu pot să vin eu

Mă va vedea lumea

Și mă voi face de rușine)

Nu`nhi ti`adari di`arshini 
Tini scumpâ feată 
 mini ti voi 
Ta s`hii a meau` înveastâ. 

(Nu te faci de rușine

Tu scumpă fată

Că eu te vreau

Ca să fii a mea nevastă)

Mas mi vrei lăi gione, 
Yina di`nhi mi caftâ 
Di la a mei pârintsâ 
Voi ta`s fug înveastâ. 

(Dacă mă vrei măi june

Vino să mă ceri

De la Ia ai mei părinți

Vreau să plec nevastă)

Io va z`yin astarâ 
Feată pi la voi 
Ta`s tsâ caftu mâna 
Shi s`bânăm noi doi. 

(Eu voi veni diseară

Fată pe la voi

Ca să-ti cer mâna

Și să trăim amândoi)

Va`nhi ti`ashteptu gione 
Z`yinhi la noi acasâ 
Di la a mei pârintsâ 
Ta`s mi caftsâ înveastâ. 

(Te voi aștepta june

Să vii la noi acasă

De la ai mei părinți

Să mă ceri de nevastă)

Oh` lele feată, 
Oh` lele îmsheată 
Suflitlu î`nhi moari 
Mash di`a ta dultsi vreari. 
(Oh lele fată

Oh lele frumoasă

Sufletul îmi moare

Doar de a ta dulce iubire)


Vrearea mea tsu dau 
Gione mash atseia 
Sh`fatsa mea di anghil 
Has` ca StâMâria. 
(Iubirea mea ți-o dau

June doar ție

Și fața mea de înger

Ca Sfânta Maria)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Oh lele îmsheatâ, ”giony” / Versuri,  19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----oh-lele---msheat--/2341 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Ari maia un nipot – Are bunica un nepot


Ari maia un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 
Maia ari un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 

(Are bunica un nepot

Certăreț ca un cocoș!

Bunica are un nepot

Certăreț ca un cocoș!)


Refren -
Refren
Soarli ali mai`, 
Îmsheatlu ali mai` 
Aaaa, aaa… 

(Soarele bunicii

Frumosul bunicii

Aaaaa, aaaa)

Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
(Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură

Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură)


Refren -
Refren

Tuti nopstâ`n bana ntreagâ 
Tut chirolu va li`andreagâ 
Voi ficiori di tihi lai 
El nipotlu ali mai`… 

(Toate nopțile în viața întreagă

Tot timpul le va aranja

Voi feciori fără noroc

El nepotul bunicii)

Refren -
Refren


SURSA

D!N4MO g!rl,  Diana Bisinicu - Ari maia un nipot, ”giony” / Versuri,  3 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----ari-maia-un-nipot/2312 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Amarea pâlcârsescu – Marea o rog

Mutrescu tu noapti 
Tserlu cu steali 
Sh`voi ta`s tsâ spun 
Cât te`am tu vreari, 
Suflitlu a meu plândzi 
Di dorlu a tău... 

(Privesc în noapte

Cerul cu stele

Și vreau să-ți spun

Cât te iubesc

Sufletul meu plânge

De dorul tău)

Shed ninga mari 
Tora seara, 
Sh`mi minduiescu 
La tini iara, 
Voi ta`s ti ved 
Unâ minutâ s`ti antreb: 

(Stau lângă mare

În această seară

Și mă gândesc

La tine iar

Vreau să te văd

Un minut ca să te întreb)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 

(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren -  Refren
Amarea mutrescu 
Shi`u pâlcârsescu 
Nica  oarâ 
S`ti aducâ nâpoi 
Io ta`s ti ved... 

(Marea o privesc

Și o rog

Încă o dată

Să te aducă înapoi

Ca să te văd)

Ti giurai  mini 
Tsâ lunhinedz calea 
Ca un arâs tsâ hârseashti bana 
Arâdeam sh`mi arâdeai 
Sh`nu minduiam ca`s fudzeai. 
(Te jurai că eu

Îți luminez calea

Ca un zâmbet ce-ți bucă viața

Râdeam și mă înșelai

Și nu mă gândeam că vei pleca)


Daileanâ`nhi dzâtseai 
Mash cu a tau grai 
Zboarâ di vreari 
Tini angrâpseai, 
Ma tora fudzishi 
Sh`di mini ti`agârshishi... 

(Frumoaso îmi ziceai

Doar cu al tău glas

Vorbe de iubire

Tu scriai

Dar acum ai plecat

Și pe mine m-ai uitat)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 
(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Amarea pâlcârsescu, ”giony” / Versuri, 23 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----amarea-p--lc--rsescu/2296 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Trandafirlu anjiurdzeashti - Trandafirul înmiresmat

Lilicea lui cu schin 
Io nhi`am un dor pi suflit, 
Îl plângu shi`nhi suschir… 

(Trandafirul înmiresmat

Floarea lui cu spin

Eu mi-am un dor pe suflet

Îmi plâng și îmi suspin)

Io nhi`am un dor pi suflit, 
Î`nhi plângu shi`nhi suschir… 

(Eu mi-am un dor pe suflet

Îmi plâng și îmi suspin)

Refren – Refren
Ah lele, agapi vruta meau` 
Ti pâlâcârsescu, spuni lea dorlu a tău! 
Ah icoană,  suflit va ti tsânu` 
 tse î`nhi ports inati, spuni lea ca  shtiu. 

(Ah lele, fericire iubita mea

Te rog, spune dorul tău!

Ah icoană în suflet te voi ține

De ce te-ai supărat pe mine, spune tu ca să știu)

Di dorlu a tău lea vrută 
Ca soarli di pi tser 
Tsi dugurashti truplu 
Mi lândzâdzashti greu… 

(De dorul tău tu iubito

Ca soarele de pe cer

Ce dogorește trupul

Mă îmbolnăvește greu)

Tsi dugurashti truplu 
Mi lândzâdzashti greu… 
(Ce dogorește trupul

Mă îmbolnăvește greu)

 

Refren – Refren

Tsi nu`am câtsut s`mi aspântic 
Inima ta sâ`nhi ved 
 niu`am anfârmâcatâ 
Di dor, di ponlu a tău… 

(Că n-am cuțit să-mi spintec

Inima ca să-mi văd

Că o am întristată

De dor, de durere pentru tine)

 niu`am anfârmâcatâ 
Di dor, di ponlu a tău…

(Că o am întristată

De dor, de durere pentru tine)


Refren – Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Trandafirlu anjiurdzeashti (BLUES), ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----trandafirlu-anjiurdzeashti-(blues)/2546 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 


 

Alargu hiu di tini – Departe sunt de tine

 

Alargu hiu di tini 
Shed singur ninga foc 
Udălu mari î`nhi pari 
Singur nu'nhi aflu loc… 

(Departe sunt de tine

Șed singur lână foc

Camera mare îmi pare

Singur nu-mi găsesc locul)

 

Refren - Refren
Dă`nhi mâna ta 
Shi`apleacâts lishor` 
Budzâli di nhiari… 
Lăcrânhi pi fatsâ 
S`tsâ cadâ di dor 
Feată, di`a mea vreari ! 

(Dă-mi mâna ta

Și apleacă-ți ușor

Buzele de miere

Lacrimi pe față

Să-ți cadă de dor

Fată pentru a mea iubire!)

 

Pi suflit amintirli 
Î`nhi cad ca veara ploili 
Tu vimtu, sh`tu furtunâ 
 chirum noi doii…. 

(Pe suflet amintirile

Îmi cad ca vara ploile

În vânt și în furtună

Ne-am pierdut noi amândoi)


Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Alargu hiu di tini (BLUES) , ”giony” / Versuri,  30 decembrie 2010, http://www.aromanul.ro/administrator/index.php?option=com_k2&view=items (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 


 

Piturnichi dit pâduri – Potârniche din pădure


Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ 

Tsi arâseshi  nhii di gionji 
Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Fată ochiu-ți ca o mură

Ce-ai păcălit mii de juni

Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântâni)


Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântâni)


Nu`nhi cânt, gione, ti inati 
Nici atseia tsâ voi rău.. 
Io plâng` dorlu a meu di frati 
Câ`i diparti, nu`l ved io… 

(Nu-mi cânt, june, de supărare

Nici ție nu-ți vreau rău

Eu îmi plâng dorul meu de frate

Că-i departe, nu-l văd eu)


Io plâng` dorlu a meu di frati 
Câ`i diparti, nu`l ved io… 

(Eu îmi plâng dorul meu de frate

Că-i departe, nu-l văd eu)Tuti aestea`s nanaparti, 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 boatsi di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Toate acestea-s departe

Dar cu iubirea ce vom face

O voce din depărtare

Ne zicea ca amândoi să ne luăm)


 boatsi di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

 

(O voce din depărtare

Ne zicea ca amândoi să ne luăm)


Hai lea feată, s`nâ fudzimu` 
Noi doii n`acâchisimu` 
N`avem  limbâ, n`avem  nhiatâ 
Hai s`nâ ftsem doii sutsatâ… 

(Hai tu fată să fugim

Noi amândoi ne înțelegem

Avem o limbă, avem o frumusețe

Hai să facem amândoi pereche)


N`avem  limbâ, n`avem  nhiatâ 
Hai s`nâ ftsem doii sutsatâ… 

 

(Avem o limbă, avem o frumusețe

Hai să facem amândoi pereche)


 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Piturnichi dit pâduri (BLUES), ”giony” / Versuri,

6 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----piturnichi-dit-p--duri-(blues)/2484 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

La nunta ta – La nunta ta

 

Habari inhi pitricusi c'as zin 
Sti ved inveasta noua 
Sti ved cum plandza sub zavor 
Ca doii nu putum s'na luam 
Mirachea mea ca steau 

(Veste mi-ai trimis să vin

Să te văd mireasă

Să te văd cum plângi sub voal

Că noi n-am putut să ne luăm

Iubirea mea ca o stea)


 

Refren - Refren
La nunta ta mutrescu di la poarta 
Uhtedz s'lacramedz ca altu ti lo inveasta 
La nunta ta m'as inima anhi ducheasca 
Ca mushuteatza a ta altu a u harseasca 

(La nunta ta privesc de la poartă

Oftez și lăcrămez că altul te-a luat nevastă

La nunta ta doar inima îmi simte

Că frumusețea ta altul o va mângâia)


Nu pot ca's zin vara para arau 
Si'as plangu cu foc mari 
Cas dusi tut ti scump avui 
Dit manhi pi tini ti chirui 
Di'armasi na umbri aratsi 
(Nu pot să vin, îmi va părea rău

Voi plânge cu foc mare

Că s-a dus tot ce scump avui

Din mâini pe tine te pierdui

Ș-am rămas o umbra rece)


 

Si'atumtsea cand'ti sum carunhi 
V'as iesi vramdulusita 
Io cap di grandina batut 
Acasa a neg a zin ca var chirut 
Tu tihea mea laita 

(Și atunci când sub cunună

Vei ieși fericită

Io ca de grindină bătut

Acasă voi merge ca pierdut

Cu soarta mea nefericită)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Makidonia & Pindu - La nunta ta, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----la-nunta-ta/688 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mana ocljiu iara'nj bati – Mamă ochiul iar îmi clipește

 

 Manã ochiliu iara`nhi bati naca vini vârâ carti 

Of of, di la vrutlu a meu … 
Di doi anhi şi giumitati ca`ş iu alagâ iu`i diparti 
Of of, ca`ş ii iasti greu … 
(Mamă ochiul iar îmi clipește, nu cumva a venit vreo scrisoare

Of, of de la iubitul meu

De doi ani și jumătate e plecat departe

Of, of că este greu)

 

Refren - Refren
Dor, niu dor, di`un lai gioni imşeat lea dado 
Dor, niu dor, di birbiulu a pâdurilor. 
(Dor, mi-e dor, de un drag june frumos tu mama

Dor, mi-e dor de privighetoarea pădurilor)


Di`anda luâ  cali amarâ io nu ştiu ţi`i sârbâtoari 
Of of, xeanâ i`nhi şed tu prag … 
Nu`am ni prândzu, nu`am ni ţinâ, a lui gaile me`astuhinâ 
Of of, cum va`s pot s`aravd`… 

(De când a plecat pe-o cale amară eu nu știu ce-i sărbătoare

Of, of, străină îmi șed în prag

Nu am nici prînz, nu am nici cină, a lui grijă mă urmărește

Of, of, cum voi putea să rabd)


Refren - Refren

Cum s`me`alasâ minduierli când me`adun tu casâ serli 
Of of, singurâ i`nhi mi`antreb … 
Cari dzuâ nhi`i ursitâ s`nhi hârseascâ a lui vinitâ 
Of of, lele io tu is mi ved . 

(Cum să mă lase gândurile când intru în casă serile

Of, of singură mă-ntreb

Care zi mi-e ursită să mă bucur de venirea lui

Of, of cu el iar să mă văd)


Refren - Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Makidonia & Pindu - Mana ocljiu iara'nj bati, ”giony” / Versuri, 4 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----mana-ocljiu-iara-nj-bati/335 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ah läi gione livendu – Ah măi june voinic

muzica & versuri -Nelu Peanci 

1. A lea vruta mea 
Voi s'tsâ dzâcu tsiva 
Alea tsi nji'adrashi 
Fâr di minti mi alâsashi 

(A tu iubita mea

Vreau să-ți zic ceva

A tu ce mi-ai făcut

Mi-ai luat mințile)

Ânji mâyipsishi 
Lea featä inima 
Suflitlu'nji plândzi 
Lea dupu vrearea ta 

(Mi-ai vrăjit

Tu fată inima

Sufletul îmi plânge

Tu după iubirea ta)

R : Ah läi gione 
Livendu sh'multu 'msheatu 
Inima tini'nji loashi 
Sh'cu unu ponu'nji mi alâsashi 

(Ah măi june

Voinic și foarte frumos

Inima tu mi-ai răpit-o

Și cu un dor m-ai lăsat)

Dzuua tutâ 
Vrute singurâ'nji hiu 
Seara ti'ashteptu s'yinji 
Shi'mbratsâ sâ'nji mi tsânji 
(Ziua toată

Iubite singură sunt

Seara te aștept să vii

Și în brațe să mă ții)


2. Ah lele câtse 
Ti voi ahâtu di multu 
Anda imnu shedu 
Canda'nji pari  ti vedu 
(Ah lele de ce

Te iubesc așa de mult

Când merg mă opresc

Când îmi pare că te văd)


Ai imnatu 'msheatu 
Sh'truplu ligânatu 
Suptsâri shi analtâ 
Ca tini nu ari altâ 
(Ai mersul frumos

Și trupul legănat

Subțire și înaltă

Ca tine nu este alta)


R: 

idyea-1. 
(aceeași)-1

R: 

R: 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Ah läi gione livendu,  ”giony” / Versuri, 9 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---ah-l--i-gione-livendu-n.peanci-theya-peanci/3114 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Câtsâ niori adunâ tserlu – Câți nori se strâng pe cer

1.Câtsâ niori adunâ tserlu 
Tutsâ di mini lâcrâmeadzâ 
Câtsâ niori adunâ tserlu 
mea vreari vor s`uhteadzâ 

(Câți nori se strâng pe cer

Toți pentru mine plâng

Câți nori se strâng pe cer

După a mea iubire oftează)


2.Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
Ma di dorlu a meu s`usucâ 
Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
mea vreari vor s`njiu aducâ 

(Câtă frunză, câtă iarbă

Doar de dorul meu se usucă

Câtă frunză, câtă iarbă

A mea iubire vor să mi-o ducă)


3.Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Tu pâduri s`asprândescu 
Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Di harau ei s`hârsescu 

(Câte privighetori îmi cântă iubirea

În păduri se răspândesc

Câte privighetori îmi cântă iubirea

De dragul ei se bucură)

 

4. Ydyea strofa -1- (Aceeași strofă – 1)


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Câtsâ niori adunâ tserlu, ”giony” / Versuri, 31 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----c--ts---niori-adun---tserlu.-n.peanci--t.peanci/2841 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

NUMT di CHIHÂIADZ – Nuntă de boieri

 

muzica & versuri - Nelu Peanci 

1-a: Cânticu ma s`avdza dado,sh`soia s`aduna 
` Nveasta nauâ tu pragu i`ashtipta 
Unu câti unu dado ei s`ghinuiau 
Sh`cu harau corlu lu`anchiseau 

(Cântecul dacă se auzi, mamă, și neamul se strângea

Mireasa în prag îi aștepta

Unul câte unul, mama, ei se salutau

Și cu bucurie hora o porneau)

 


R : Aestâ`i numtâ,moi mari numtâ 
Numtâ di chihâiadzâ 
Ma tsi numtâ aleaptâ numtâ,moi 
Numtâ di arhundadzâ 

(Aceasta-i nuntă, măi, mare nuntă

Nuntă de boieri

Dar ce nuntă aleasă nuntă, măi

 

Nuntă de oameni bogați)

1-b: Yrambolu sh`nveasta nauâ,corlu lu`anchiseau 
Socrulu,soacra,nunlu sh`nuna ,ninga ei giucau 
Fratsâ,suräri ei si hârseau,gimbushi mari adrau 
Paplu,maia sh`soia tutâ,tu coru s`acâtsau 

(Mirele și mireasa hora o porneau

Socrul, soacra, nașu și nașa lângă ei jucau

Frați, surori ei se bucurau, petrecere mare făceau

Bunicul, bunica și neamul tot în horă se prindeau)


R : 

2-a: Nunlu `nveasta nauâ dado,`ncapu elu u scutea 
Ninga ea yrambolu lu`adutsea 
Soia dinâintea loru,giucau sh`ansâreau 
Pi yrambo sh`pi`nveastâ âi mishteau 

(Nașul, mireasa, mama, în capul horei o punea

Lângă ea mirele aducea

Neamul înaintea lor jucau și săreau

Pe mire și pe mireasă îi cinsteau)


R : 

2-b: Socrulu,soacra cu harau hlambura giucau 
Yrambolu sh`nveasta nauâ multu si hârseau 
Numtarii n`troarâ tutsâ,n`coru ei s`acâtsau 
Multu `msheatu ei ma giucau sh`ashi ei cântau 

(Socrul, soacra cu bucurie steagul îl jucau

 

Mirele și mireasa mult se bucurau

Nuntașii toți în horă se prindeau

Foarte frumos ei jucau și așa ei cântau)


R : 

3-a: Ti preaclea nauâ nunlu,ndauâ zboari dzâtsi 
Tru mults`anji sh`agapi voi s`avetsâ 
. Tora noi cu tutsâ numtarii kelchea u mutämu 
Banâ lungâ a vauâ  urämu 

(Pentru noua pereche nașul două vorbe zice

La mulți ani și fericire voi să aveți

Acum noi cu toți nuntașii paharul îl ridicăm

Viață lungă vou vă urăm)


R : 

3-b: Paplu câtâ maia greashti,o lea moashe lea 
Greali sh`la alantsâ aushi s`yinâ troarâ`ncoa 
Cânticu di zâmani aushescu s`acâtsämu 
Adutsets`nji hlambura  tora voi s`giucämu 

(Bunicul către bunica grăiește, o tu moașă tu

Grăiește și celorlalți bătrîni să vină-ncoa

Cântecul bătrânesc strămoșesc să începem

Aduceți-mi steagul că acum vreau să jucăm)


R : 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - NUMTÂ di CHIHÂIADZÂ, ”giony” / Versuri,  15 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---numt---di-chih--iadz-----nelu-peanci---theya-peanci/2833 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

TUFEKI - Puști

1.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 

2.Noi himu ai Pindului ficiori 
Noi himu`sh`bunji noi himu sh`aräi 
Tufekili shtimu s`li mânuimu 
Nu  `ia fricâ ca s`murimu 
 pitu aestâ va s`duchimu 
 himu armânji ditu muntsâ`i Pind 

(Noi suntem ai Pindului feciori

Noi suntem și buni, noi suntem și răi

Puștile știm să le mânuim

Nu ne e frică că vom muri

Că prin aceasta vom simți

Că suntem aromâni din munții Pind)


3.Nu`avetsâ tu vini sândzâ voi 
Nu hitsâ Armânji nu hitsâ ca noi 
Ma cându`a s`grimu a nostu zboru 
Va s`hibâ zboru câdzutu ditu nioru 
C`aestâ`i bana di ficioru 
Càshi vremu noi,ashi vremu noi 

(Nu aveți în vene sânge voi

Nu sunteți Aromâni, nu sunteți ca noi

Dar când vom grăi a noastră vorbă

Va fi o vorbă căzută din nor

Că asta-i viața de flăcău

C-așa vrem noi, așa vrem noi)


4.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul sat Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Tufeki , ”giony” / Versuri,  5 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---tufeki---nelu-peanci---theya-peanci/2828 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini toamna vimtu sh`ploili – A venit toamna, vântul și ploile

1.Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


2.Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 

(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și vânt furtunoase

Haide iarba toată pe jos

Și cu frunza cade cade)


Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 
(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și de vânturi furtunoase

Haide iarba toată e pe jos

Și cu frunza cade, cade)


3.Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că bietul animal moare)


Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că săracul animal moare)


4.Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 
(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


5. IDYEA strofa - 1 – 
(ACEEAȘI strofă – 1)

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Vini toamna vimtu sh`ploili, ”giony” / Versuri, 19 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---vini-toamna-vimtu-sh-ploili-n.peanci-theya-peanci/2820 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

'Msheatâ iasti primveara – Frumoasă este primăvara

muzica & versuri Nelu Peanci 

1.'Msheatâ iasti primveara 
Adii vimtu anjiurismatù 
Ah lele tsi dor mi ia 
Di tini lea vruta mea. 

(Frumoasă este primavera

Adie vântul înmiresmat

Ah lele ce dor mă ia

De tine, tu iubita mea)


refren: 

 

Ah lea vrutâ tini scumpa mea 
Lilici 'msheatâ di primveara. 
Va' nj ti veglju bana tutâ 
Vârnâ gioni s' nu ti' arupâ. 
bis refren 

(Ah tu iubito tu scumpa mea

Floare frumoasă de primăvară

Te voi veghea viața toată

Vreun june să nu te rupă)


2. Lilicea di trandafilâ 
Naima 'msheata' i ditù gârdinâ. 
U mutrescu sh' tutù suschirù 
 nu' amù vruta ninga mini. 

(Floare de trandafir

Cea mai frumoasă-i din grădină

O tot privesc și tot suspin

Că nu o am pe iubita lângă mine)


refren 

3. Noaptea cându ânji mi bagù 
Io la tini minduiescù. 
Tu yisù ânji ti vedù cumù yinji 
Ama nu vrei ta s' armânji. 

(Noaptea când mă culc

Eu la tine mă gândesc

În vis te văd cum vii

Dar nu vrei să rămâi)


refren 

strofa 1 

refren 

 

 

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Msheatâ iasti primveara, ”giony” / Versuri, 12 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----msheat---iasti-primveara-n.peanci-theya-peanci/2650 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 2 din 6

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required